Měsíc: Červenec 2006

Posted in Nezařazené

Křesťanský hlas pro Libanon

tank Merkawa

Vpád izraelské armády do Libanonu a probíhající operace proti Hizballáhu se setkal, jak jinak, s pochopením i odporem. Viděno očima médií, konzervativní pravice akci Izraele vítá, zatímco mírumilovná a multikulturně orientovaná levice volá po okamžitém ukončení invaze. Toto černobílé spektrum, domnívám se, je spíše dalším z prefabrikátů moderních metod propagandy než reálným uchopením problému. Před nedávnem pochodovala skupina křesťanů na podporu Izraele, tu a tam se i v tisku objeví křesťanský hlas, volající po likvidaci antisionistických hnutí, pocházejících z lůna islámu a utvoření jakéhosi pax israelica na území Blízkého a Středního Východu.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Uvažujme o trestu smrti

KHB

Polský prezident Kaczynski nedávno vzbudil v evropských kruzích pozdvižení, když prohlásil, že Evropská unie by měla přehodnotit svůj postoj k trestu smrti. Kaczynski dále řekl, že by se na toto téma měla otevřít diskuse i přes to, že smlouvy EU trest smrti striktně zapovídají. Navzdory tomu, že v drtivé většině států EU se znovuzavedení trestu smrti těší mezi obyvateli podpoře, téměř všechny vlády evropských států byť pouhou diskusi o jeho znovuzavedení odmítají.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Komunismus? Bludné učení. Málo známý Karel Havlíček

KHB

Karel Havlíček Borovský, od jehož smrti uběhne 29. července 150 let, je znám svou bohatou literární a novinářskou činností. Je považován za zakladatele novodobé české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Již méně se ví o tom, že byl jedním z prvních propagátorů liberální ekonomie u nás. Havlíček se narodil ve vesnici Borová u Přibyslavi, gymnaziální studia dokončil v Německém Brodě. Protože se původně chtěl stát knězem, nastoupil v Praze do arcibiskupského semináře. Z tamější atmosféry a poměrů v církvi však byl velmi rozčarován, stal se rebelujícím studentem a po několika měsících byl vyloučen. Odtud pramení jeho kritický postoj k tehdejšímu stavu katolické církve a jeho pozdější reformní návrhy obsažené v Epištolách kutnohorských.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

VEDRAN VUK: Útok sociálneho štátu na rodinu

ruda EU

Mnoho ľudí, načúvajúcich libertariánskym myšlienkam, sú prevalcovaní úvahou, že súkromná dobročinnosť, pri absencii vládnych programov, vyrieši problémy, týkajúce sa naozaj bezmocných ľudí. Dobročinné organizácie sú aktívne, ale nikto nevie s istotou, ako narastie množstvo darov v spoločnosti, kde nie sú dane. Keď zostarne človek bez úspor, čo má bez socialistických programov typu „sociálne zabezpečenie“ robiť? Zabudnutou inštitúciou dobročinnosti je tu rodina. Keď libertariáni hovoria o dobročinnosti, nemyslia len Armádu spásy, ale tiež starostlivosť o svojich príbuzných.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

CzechTek a chřástal polní

eu

Letošní ročník nechvalně známé Technopárty CzechTek 2006 započne 28.7. a bude probíhat ve vojenských prostorách Doupovských hor.
Lokalita byla těmto „zvířatům“ pronajata Armádou ČR. Není nezajímavé, že organizace Natura 2000, která utváří soustavou chráněných území mezi členskými státy EU, vyhlásila tuto lokalitu za „ptačí oblast“ a nachází se v ní několik chráněných druhů ptáků, mezi nimiž je kupříkladu téměř vyhubený Chřástal polní.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Kritizujete EU? Budete mít problémy!

eu

Placení novináři, propaganda, propuštění ze zaměstnání, zatýkání, hodinové výslechy…..zdá se vám, že popisuji období Československa v době tvrdé normalizace ? Nikoli – jen praktiky orgánů EU, které Vás mohou postihnout za poměrně obvyklou záležitost v demokratické společnosti – za kritiku práce orgánů Evropské unie!

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Nepřehání to Izrael poslední dobou ?

tank Merkawa

Po izraelských akcích vůči palestinské samosprávě, které přišly jako odveta za únos vojáka Gilada Shilata neuběhl ani měsíc a izraelská armáda jde do útoku znovu – tentokrát proti státu Libanon. A opět jde podle izraelských představitelů o akci, jejímž cílem je osvobození dvou zajatých izraelských vojáků. Ti byli před několika dny zajati bojovníky militantního islamistického hnutí Hizballáh. Na tom by nebylo nic zvláštního, každý stát přeci chrání své vojáky a v případě jejich ohrožení podniká akce na jejich záchranu. Zaráží však způsob, jakým se tak děje. Obrázky z izraelských akcí spíše připomínají akci na zničení, či ochromení Libanonu, než operaci, jejímž cílem je záchrana vlastních vojáků.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

70. Výročí zahájení občanské války ve Španělsku

Spanelsko

17. července tomu bude 70 let od chvíle, kdy španělské nacionalistické oddíly pod vedením generála Francisca Franca y Bahammonde zahájily v Maroku vzporu proti republikánské vládě, která se bleskem rozšířila po celém pyrenejském poloostrově a předznamenala více než tři roky trvající konflikt. Čtyřicet let železné opony a komunistická interpretace dějin způsobily, že jiný než tehdejší mocí proklamovaný výklad dějin Španělska v letech 36-39 a roků následujících, nebyl absolutně možný. Dnes však můžeme říci, že realita toho, co se tehdy ve Španělsku dělo, v žádném případě neodpovídá tehdejšímu mýtu o střetnutí sil dobra (republikánská vláda podporovaná SSSR) a zla (frankisté podporovaní fašistickou Itálií a nacistickým Německem). Jisté je, že celková situace tehdy ve Španělsku již delší dobu k tvrdému ideovému střetnutí spěla a také to, že na obou stranách zasáhly totalitní mocnosti (Třetí říše a SSSR), které sledovaly převážně vlastní mocenské zájmy.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Hrdina Zidane

Zidane & Materazzi

Tak se můžeme v novinách dočíst, že „Fotbalový svět Zidanovi odpouští“ … Materazzi, kterého Zidane skolil při fotbale hlavičkou, je označován rovnou za kontroverzního obránce. Nikdo sice neví, co si ti dva řekli, ale všem už začíná být jasné, že Zidane udělal dobrou věc a špatný je samozřejmě Ital, nikoliv Zidane, ten má sice slabiny, ale je to přece projev jeho „lidství“ …

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Národní muzeum se rozpadá

Národní muzeum

Nedávno byl zveřejněn článek, který upozorňoval na velmi špatný stav budovy Národního muzea v Praze. Zmíněný článek končil obavou, zdali nebudeme svým potomkům jednou říkat – zde bývalo české národní muzeum. Situace se rapidně zhoršuje a obavy se pomalu stávají realitou. Včera odpoledne z fasády muzea odpadlo několik dalších kusů sochařské výzdoby a muzeum raději bylo uzavřeno. Pracovníci muzea opětovně upozornili na to, že na záchranu budovy je třeba alespoň čtyř miliard korun. Ty však stále nejsou. Národnímu muzeu byla pro příští rok schválena dotace ve výši miliardy jedné, ani to však již dnes není jisté.

Celý příspěvek