Měsíc: Prosinec 2005

Posted in Nezařazené

Homosexuály nikdo nediskriminuje

gays

Jaroslav Zvěřina ve svém článku „Nedůstojné výpady vůči homosexuálům“ (Právo 23.12.2005), vítá návrh zákona o registrovaném partnerství homosexuálů a tvrdí, že homosexuálové jsou celou dobu diskriminováni, když jim údajně zatím nebyla přiznána jistá práva, dle názoru pana Zvěřiny a zastánců registrovaného partnerství, přirozená.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Podivný nezájem

ct

Za věru velice podivných okolností si v těchto dnech připomínáme páté výročí
tzv. Vánoční krize v České (tedy od oné doby jejich) televizi. Nebýt málo
sledovaného zpravodajského kanálu 24.cz, který aktuálně uvedl dokument Davida
Čálka a Radima Špačka „Bezesné noci“, prošlo by toto výročí bez jakéhokoliv
povšimnutí těch médií, která se v oněch dnech nejvíce oháněla takovými pojmy
jako jsou vyváženost a veřejnoprávnost. Divné že? Že by tak brzo téměř všichni
novináři u nás zapomněli na tak významnou událost dějin našich médií, jež
vyvolala největší zájem veřejnosti (soudě alespoň podle počtu účastníků
největšího shromáždění) od roku 1989? Říkáte, že to přeci není možné?
Samozřejmě, že není. Onen momentální výpadek paměti totiž žádným výpadkem není,
jedná se pouze o nechuť se k této době jakkoli vracet, protože tehdejší vítězové
a dnešní vládci veřejnoprávních médií a jejich kamarádi v médiích soukromých
jsou si dobře vědomi, že jakýkoliv návrat k událostem oněch dnů by si nutně
vyžadoval jejich zhodnocení v podobě odpovědí na tak zásadní otázky jako:
„Proběhly tehdejší události v ČT v souladu se zákony (pakliže ne, kdo je porušil
a proč za jejich porušení nebyl nijak potrestán)? Byly požadavky tehdejších
rebelů v ČT oprávněné? Byly tyto požadavky splněny, zlepšila se od té doby
vyváženost a veřejnoprávnost v ČT, byly odstraněny vlivy politiků na
veřejnoprávní média? Nedošlo tehdy k fatálnímu selhání celého našeho ústavního
zřízení? Obstála tehdy skutečně tzv. intelektuální a kulturní elita národa?“ a
další.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Nic než….kdo?

znak

Stále častěji zjišťuji, jak méně a méně rozumím myšlenkám, které jsem dříve tak často propagoval. Ptám se sám sebe, zda jsem se již stal členem té obecné většiny, kterou jsem nazýval „společností“ veskrze silně negativně. Negativně pro její lhostejnost, honbou za materiálními statky, stále větší liberálností, či tolerancí tam, kde je tolerance mnohdy netolerantně vyžadována. Nejen že jsem přestal veřejně propagovat myšlenky vlastenectví, čestnosti, tradice a dalších tak všemi pády skloňovaných „těch jedině správných“ zásad, ale přestal jsem i tak obecně remcat o politice a všech těch zaručených receptech, kterých má každý nepočítaně na vše. Přestalo mne to bavit. Přestalo mne to bavit, protože lidé, kteří mi rozuměli, nepotřebují více mých rad a ti ostatní, těm je to lhostejné. Navíc pochybuji o správnosti mých rad, neb je mi záhadou, proč, když je naše myšlenka tak správná, není brána jako berná mince. Mám dojem, že lidé prostě nechtějí akceptovat ideály a jakýkoliv způsob přesvědčování je kontraproduktivní a ještě více je k naší myšlence obrací zády.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Vychází nová Národní myšlenka – 4/2005

nm

Poslední letošní Národní myšlenka je tu. Tentokrát jsme se víc než kdy jindy zaměřili na „pravicovou avantgardu”.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Veselé vánoce a PF 2006

vanoce

Redakce Národní myšlenky Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný a poklidný rok 2006.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Začněme budovat čtvrtou republiku

znak

Dohodli jsme se, že bude vhodné v úvodu tohoto článku upozornit čtenáře, že níže uvedené názory jsou vesměs názory sdílenými i ostatními členy sdružení Národní myšlenka. Vaše NM

Stejně jako v Polsku i u některých občanů naší země je patrná rostoucí potřeba
radikálním způsobem od základu změnit poměry ve společnosti. Jelikož se mezi
tuto skupinu počítám i já, dovolil jsem si některé důvody, které mne k tomu
vedou, popsat, přičemž věřím, že tyto důvody jsou společné i pro mnoho dalších
lidí, kteří smýšlejí podobně jako já. Zároveň se pokouším nalézt i určitá
východiska a nezapírám, že mnohá vidím v programu a prvních krocích vlády
vítězné strany polských voleb – Práva a spravedlnosti.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Novodobé zaklínadlo

penize

Setkáváme se s ním denodenně. Ve zprávách, v novinách, v projevech politiků, v názorech expertů. Oním zaklínadlem se stalo slovo reforma. Reformovat je prý třeba zdravotnictví, Vysoké školy, nízké školy, daňový systém, sociální systém, penze, státní správu, samosprávu, zemědělskou politiku či třeba právní řád. Ani ve snu by mě nenapadlo tvrdit, že současný stav věcí veřejných je v pořádku, opak je pravdou, nicméně mám dojem, že ti, co se oním zaklínadlem dnes zaštiťují, chtějí většinou změnu současného stavu, bohužel ale k horšímu.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Opravdu jim cosi dlužíme?

vlajkacr

Opravdu už se mi nechce vracet se k přetřásání debat o tom, že jsme našim Němcům cosi dlužni a znovu dokazovat proč ne. Opakovaně se nám tu vrací rovněž argument o tom, že jsme si udělali republiku a naši Němci se tam ocitli proti své vůli. Věnoval a věnovali jsme tomu, soudím, až příliš mnoho času. Vzájemné počítání mrtvol věru jen těžko považovat za příznak údajně obecně ždaného evropanství. Při pátrání po tom, co tolik některým našim Němcům na Republice tolik vadilo, jsem však posléze narazil na volební zákony monarchie a vzájemné postavení českých Němců a českých Čechů v Království českém a potažmo i Markrabství moravském, jakož i v oné části Slezska koruně tehdy ostávající.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Živé agendy v Bruselu

eu

Druhý prosincový týden mi při jednodenní pracovní cestě do belgického Bruselu zbyla trocha volného času, tak jsem se vydal nazdařbůh na neřízenou procházku směrem od centra tohoto hlavního města Evropské Unie. Nečekal jsem, že i mimo prostředí kancelářských budov Evropské Komise, Evropské Rady, zastoupení různých států a dalších institucí narazím vůbec na nějaké vyjádření politického života. Zprávy z Bruselu bývají politikou přecpané, dovídáme se o různých kampaních (například za soudržnou Evropu, proti xenofobii), agendách (například agenda nového předsednického státu EU spočívající zpravidla v neúspěšných snahách o zjednodušení unijní legislativy) či finančních rámcích, o nichž se zuřivě diskutuje (kde jde o to hlavní, tedy o otázku, kdo kolik peněz zaplatí a komu budou ty peníze vyplaceny).


Již před budovami ze skla, železa a betonu, kde se rozhoduje na nejvyšší úrovni o politických otázkách uváděných pravidelně ve zpravodajství hlavních médií jako ty nejdůležitější události dne jsou snad všechny sloupy veřejného osvětlení a elegantní železné patníky oblepeny nálepkami s nápisem „Ne Euroturkistánu!“ dokresleným symbolikou evropských hvězdiček a tureckého půlměsíce s poměrně jasným poselstvím.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Porušuje KSM zákon ?

stopkom

Ministerstvo vnitra nedávno upozornilo Komunistický svaz mládeže (mládežnické občanské sdružení, hlásající komunistické myšlenky) na porušování zákona, kterého se tato organizace má dopouštět. Komunistický svaz mládeže není oficiálním mládežnickým sdružením KSČM, avšak mnozí členové KSM jsou zároveň členy KSČM a mnozí členové KSM se účastní akcí KSČM a naopak.

Celý příspěvek