Měsíc: Červenec 2006

Posted in Nezařazené

Podpořte Orianu Fallaci

free speech

Známá italská novinářka, žijící v New Yorku, která proslula ostrou kritikou islámského zacházení se ženami a multikulturalismu čelí ve své rodné zemi skandálnímu obvinění z údajného hanobení islámu. Fallaci ve své knize Síla rozumu (The Force of Treason) kritizuje právě mnohé nelidské muslimské tradice, zneužívání žen, ale například také varuje před úpadkem Západu a invazí islámu. Za tuto knihu byla ze strany italských muslimů (jmenovitě jejich předákem Adelem Smithem) zažalována za údajnou urážku islámské víry. Postavme se snaze omezit svobodu slova! Vyjádřete svou solidaritu s Orianou Fallaci.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Že by Zelenkův duch?

ct

Způsob informování veřejnoprávní České televize o politickém dění u nás i ve světě je čas od času takového charakteru, že divák může nabýt dojmu, že snad v budově na Kavčích horách dosud sídlí duch nechvalně proslulého normalizačního ředitele Zelenky. Pokud by se vám zdálo takovéto tvrzení přehnané a znevažující poctivou práci nezávislých publicistů z ČT, uvedu názorný a kliknutím na web ČT ověřitelný příklad, na němž budu důkazy svých výše napsaných slov demonstrovat. Jedná se totiž o klasickou ukázku mediální manipulace, jejíž podstatou je sdělení víceméně pravdivých informací takovým způsobem, aby vyvolaly v adresátovi, v tomto případě divákovi, určitý dojem. Nuže konkrétně.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Opět věrně slouží mocným

Iran

Většina z nás se asi v dětství setkala s časopisem ABC. V době vlády bolševiků i tento časopis věrně a ochotně sloužil k indoktrinaci dětí komunistickými myšlenkami. Tato indoktrinace probíhala poměrně chytře či spíše záludně – nebyly zde rozhovory s politickými pohlaváry ani zde na pokračování nevycházel Kapitál. Naopak – v časopise byly komiksy, zajímavosti z přírody a techniky atd. Zkrátka šlo o časopis velmi žádaný a populární, který jen tu a tam, mezi řečí, prohodil cosi o jediném příteli Sovětském svazu či o aktivitách pionýrů a jejich setkání s nějakým starým a zasloužilým bolševikem.
Bolševismus byl stažen, pionýrská organizace již není pánem nad dětským volným časem, ale ABC přežilo. Novým poměrům a politickým požadavkům se jeho redaktoři dokázali velmi rychle přizpůsobit. Taktika přitom zůstává pořád stejná, stejná zůstává i cílová skupina čtenářů.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Kauza Írán, boj s terorismem a americké rakety v ČR

Iran

Ředitel Občanského institutu Roman Joch publikoval 26.6. v MF Dnes článek s názvem „Test IQ : chcete v ČR americkou základnu?“. Staví se v něm za vybudování americké raketové základny na našem území a vojenský útok vůči Íránu považuje za nutný. Nechci zjednodušovat íránský teokratický režim a problémy z něj vyplývající, ale myslím, že skutečnost je poměrně složitější, než aby se z ní daly vyvozovat jednostranné názory pomocí nějakého „IQ testu“. Diskutujeme-li nějakou závažnou mezinárodní situaci, jakou bezpochyby íránský režim je, měli bychom do ní proniknout hlouběji a nespokojit se pouze s přečtením jednoho článku, ať už tento říká, že se děje dobře, či špatně.

Celý příspěvek