Vracíme se do padesátých let

Václav Klaus ve svém vyjádření ke kauze Vrbětice řekl, že se vracíme do padesátých let. Má pravdu, cítím to už dávno a nesouvisí to s Babišovou vládou, ta tomu nesměle brání, asi jako kdysi v r. 1948 prezident Beneš.

Bolševismus na postupu

Bolševické metody se vyznačovaly naprostou svévolí. Co bolševici řekli, to musela být pravda, i když to byla průhledná lež. Aby jim nikdo lži nerozkrýval, potřebovali cenzuru a zastrašování. Nic jsme nevěděli, protestovali jsme proti smrti Lumumby, ale vůbec nikdo nám neřekl podrobnosti, nikde žádné důkazy. Sbírali jsme mandelinku bramborovou, kterou prý přes hranice posílali „imperialisté“, ale každý věděl, že je to brouk, který přes hranice přeletí a přirozeně se šíří. Přesto se takový rozumný názor říci nesměl. Protestovali jsme proti Chartě 77, ale vůbec jsme nevěděli, co je v ní napsáno.

Dnes protestujeme proti ruským agentům, kteří prý vyhodili do povětří sklad ve Vrběticích 16.10.2014. Šíří se fotky udělané v Británii v kauze Skripal, tvrdí se, že to byli titíž agenti, asi jen proto, aby nějaké fotky ukázali. Ale kauza Skripal byla o čtyři roky později. Důkaz, který by obstál před soudem, není. Ani nepřímé důkazy. Obyvatelé obce a pracovníci firmy Imex tvrdí, že nikoho z těchto lidí neviděli. Je samozřejmě možné, že se do areálu vkradli tajně v noci, ale to je fantazie ze špatného špionážního filmu. Musel by tedy být nějaký snímek nebo výpověď svědků. Jinak by normální soud vinu neuznal.

Pokud v padesátých letech někdo pochyboval o tom, že imperialisté posílají mandelinku v balóncích, když přece brouk dovede létat sám, asi by se ho otázal nějaký bolševik: „Soudruhu, ty nevěříš straně?“ A on, tento normální člověk, by pod nátlakem musel říct, že věří, protože nevěřit je nepřátelský čin, který se trestá. Když nebudeme dnes věřit BIS, že nějací agenti vůbec existují a tvrdit, že vyšetřovací verze ukončená v r. 2016 je pravdivá (že se tedy nic nenašlo), budeme ve stejném nebezpečí, nebo alespoň na pranýři zfanatizovaného davu, který bude požadovat naši smrt stejně jako dav požadující smrt Horákové. Ale já jsem nevěřil nikdy KSČ a nevím proč bych měl věřit BIS. Ať předloží důkazy, ať proběhne soud, kde se protistrana může bránit a potom uvěřím rozhodnutí nezávislého soudu. A teprve potom je legitimní dělat opatření k potrestání Ruska. Do té doby to lze považovat za bolševický nenávistný účelový čin, který může mít samozřejmě účel vyprovokovat Rusko a vytvářet hysterii k vyřazení ruské firmy z dostavby Dukovan, v širším měřítku k nedostavění plynovodu North Stream a vůbec obchodní válce proti Rusku. Samozřejmě, že to slouží i proti domácím oponentům globalistů, aby je bylo možno osočovat jako ruské trolly apod. Všichni ti, kteří dnes osočují Rusko ohledně kauzy Vrbatice, aniž by měli důkazy, používají bolševické metody a rozvrací náš právní stát, znevěhodňují nás v zahraničí. Ti, kteří tvrdí, že důkazy mají, měli by je předložit, pokud je nemohou předložit, tak mají mlčet, jinak jsou trapní a konají pomluvu.

Ale bolševismus se už šíří dávno ústy různých zaprodanců, kteří chtějí zavádět cenzuru, kteří neustále ostrakizují ty, kteří v jednom kuse nešíří pomluvy proti Babišovi, Zemanovi a Rusku, a myslí vlastním mozkem. Období Trumpa zmírnilo akceleraci těchto totalitních snah, ale Biden to opět „vzal do ruky“ a výsledky jsou hned vidět.

Nejde o obhajobu Ruska, jde o nás. Pokud přistoupíme na bolševické metody a nebudeme se držet zásad právního státu, doplatíme na to především my. Nemyslím, že by bylo příliš obtížné si představit, když můžeme někoho obvinit bez důkazů, ostrakizovat ho, vláčet pomluvami, aniž by se vina dokázala, může to potkat každého. Současní protiruští štváči si bolševické metody vyzkoušeli na štvaní proti Babišovi a Zemanovi, a tak nás upozornili už dávno, co od nich můžeme očekávat. Přesto mají přízeň voličů.

Co chtějí globalističtí aktivisté a proč jim vadí Rusko?

Není příliš čitelné, co chtějí globalisté, oni vlastně mají v plánu jen bořit, ale nic nestaví. Chtějí likvidovat národní státy, ale neví, co potom, protože lidská přirozenost vede k nějakým komunitám, ke kterým člověk cítí identitu. Jak již řekl klasik: „člověk beznárodní je člověk nemravný“, je to člověk čistě materiálně zaměřený, nemající žádnou vazbu, když ano, potom povrchní bez trvalého sebeobětování pro druhé.

Všechny globalistické ideály, které se někdy nazývají neomarxistické, a jejichž nositeli jsou především Piráti, TOP a Stan, ale i nová garnitura ODS, jsou ničitelské. Genderový feminismus, transsexualismus, podpora antropologických odchylek apod. ničí rodinné vazby a porodnost a správnou výchovu dětí. Multikulturalismus má nám vnutit migranty a navrátit sudetské Němce, zlikvidovat národní sebevědomí a sounáležitost tak potřenou k odboji a naši zemi postoupit cizím etnikům tak, abychom to udělali dobrovolně jako jacísi omlouvající se ubožáčci (podobně jako Američané poklekávají před černochy).

Globalističtí aktivisté chtějí jen zlo. Chtějí jen bořit. Chtějí jen likvidovat. Komunisté měli alespoň nějakou humanitní ideu sociální spravedlnosti, nějaké fantastické sny, které nebyly uskutečnitelné, ale ke kterým vztahovali svoji víru. Globalisté mají v pozadí ekologismus, který má cíl – odchod do jeskyní. O něčem mírnějším odmítají jednat. Ničení civilizace je pro ně uskutečněním jejich ideálů.

Aby mohli tuto řízenou kulturně-antropologickou dekadenci uskutečnit potřebují vyřadit všechny vnější vlivy. Proto ten panický strach z ruských webů, které ve skutečnosti jsou pouze nezávislé (ruský je pouze Sputnik) a které by mohly sloužit k rozkrývání globalistických lží. Rusko může být oporou národů, které mají být likvidovány, může nespokojené využívat ve svůj prospěch. A nespokojených bude určitě hodně a nejspíše najdou společnou řeč s Ruskem, které je využije pro svoje účely, které určitě budou přijatelnější než kulturně-antropologický zánik.

Samozřejmě, že se vede v současnosti válka proti Rusku mající obchodní charakter, aby se neuskutečnil prodej ruských technologií, které již začínají být kvalitnější než americké, a ruského plynu, aby Rusko nebohatlo. To je zapotřebí zjistit politickými prostředky.

Globalismus tentokrát ztělesněný samotným Bidenem staví Evropu do ekologické tmy předcházející těsně „odchod do jeskyní“. Nebudeme mít ani plyn, ani jadernou energii. Westinhouse jadernou elektrárnu nepostaví, North Stream se nedostaví a Evropa se propadne do tmy. Hledejte si už svoji jeskyni!

Prý máme spoléhat na alternativní zdroje. Za Trumpa bylo možno ještě obdržet americký plyn a naftu, ale Biden zrušil stavby ropovodů a plynovodů a energii nebudou mít ani Američané.

Na ztrátě samostatnosti jsme už prodělali mnohokrát a současné ekologické tažení proti Dukovanům je poslední před zánikem státu, zánikem posledního, co ještě zbylo v našich rukách – energetiky.

Author: Vlastimil Podracký