Měsíc: Duben 2006

Posted in Nezařazené

Proč Američané staví zdi proti imigrantům?

american eagle

Dobrá zeď, dobří sousedé, pojďme vyspravit zeď, aby nás mohla lépe rozdělit. To je známý citát amerického konzervativce Pata Buchanana. Spojené státy v těchto dnech žijí všeobecnou hysterií okolo navrhovaného zákona, který má kriminalizovat nelegální imigranty žijící na území Států a také trestat ty, kdo nelegální imigranty zaměstnávají. Dále se též rozvířila velmi ostrá debata ohledně plánu postavit kolem velké části hranic USA s Mexikem plot, který má americké příhraničí chránit před přílivem nelegálních běženců z Mexika.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Z novinářů vychovateli

gays

Úvodem jedna typická zpráva z tisku, přesněji ze serveru www.novinky.cz z 21. 4. 2006: 16:54 – Lidé v ČR zatím většinou nesouhlasí s tím, aby mohly homosexuální páry adoptovat děti. Proti tomu, aby si dvojice mužů či žen osvojily děti, bylo 63 procent dotázaných. Pro je 27 procent osob.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Odvrácená odstrašující tvář Strany zelených

zeleni

Otevřený dopis z lůna SZ o grandiózním podvodu voličů :

„Konečně změna! Kvalita života!“ Na takové a podobné třpytky loví dnes Strana zelených (SZ) ve všech voličských vodách. V televizních diskusích hraje na voličovu ekologickou, sociální i etickou strunu. Veřejnosti nastavuje tvář odbornosti, sociální ohleduplnosti a slušnosti. Není divu, že jí pak rostou preference jedna radost. SZ však má i tvář jinou. Tvář odvrácenou, leč o to skutečnější. A ta je natolik odpudivá, ba až děsivá, že ji SZ ukrývá jak jen to jde. A sází na to, že do voleb se podaří uchovat ji skrytou pod tlustou vrstvou frází, velkoústých slibů a nablýskaných úsměvů.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Seznam prodejních míst Národní myšlenky

nm2

Místa, kde se dá koupit časopis Národní myšlenka. Seznam je průběžně aktualizován. Máte-li zájem distribuovat náš časopis, ozvěte se na e-mail redakce@narmyslenka.cz.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Referendum o skládkách německého odpadu

odpad

Česká veřejnost je v posledních měsících poměrně pravidelně roztrpčována zprávami o zakládaných a často bohužel i zapalovaných skládkách odpadu (podle všeho tzv. komunálního) ze zahraničí, přesněji z Německa. Vláda se snaží veřejné mínění uklidnit s tím, že domluví odvoz odpadu zpět do Německa, k čemuž se zase německá vláda staví spíše obezřetně až odmítavě a zatím se s odpadem neděje nic. Tedy s výjimkou již zmíněného zapalování skládek, přičemž o identitě žhářů nám zatím nezbývá než spekulovat a domýšlet se třeba i poměrně divoké příběhy o jejich motivaci.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Zklamané naděje

ct

Duše nejednoho příznivce skutečně nezávislého zpravodajství a publicistiky se mohla radovat, když nedávno vznikal webový server „Aktuálně.cz“, který rozjížděli skušení žurnalisté s tím, že chtějí svou práci dělat nově, tj. vyvarovat se zaběhaných stereotypů a přinést do dané oblasti nový úhel pohledu. Jak liché naděje! Po nezávislosti ani stopa, opět je zde další(kolikátý již) pokus pod zástěrkou „nezávislý“ realizovat velmi tendenční web, téměř v ničem se nelišící od webů Idnes či Lidovek, jež lze bez zaváhání charakterizovat jalovým zpravodajstvím a abnormálním úsilím o zabránění jakékoliv opravdové názorové konfrontaci. A pakliže se Aktuálně.cz v něčem od svých ideově spřízněných webů obsahově nějak liší, tak je to jedině k horšímu. Typickým důkazem tohoto tvrzení budiž „aktuální“ pokus o přiblížení názorů stran, kandidujících do letošních parlamentních voleb, čtenářům. Redakce zmíněného webu prokázala totiž buď takovou míru neprofesionality, že to až vzbuzuje dojem, že se danou oblastí zabývají pouze náhodně vedle své hlavní činnosti, jíž je obsluhování v Mc Donaldu, nebo takouvou míru snahy o manipulaci veřejného mínění, jíž by jí mohl závidět i dr.Goebbels či Vasil Bilak.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Publikace Národní myšlenky

Prohlédněte si ukázky z publikací, vydávaných Národní myšlenkou. Možná máte zájem i o náš časopis? Všechny uvedené publikace zasíláme poštou. Ke každé zásilce počítáme 17…

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Vydáváme novou knihu!

Podracky

Vlastimil Podracký je v českém konzervativním prostředí významným autorem. Do popředí vystoupil již svými předešlými knihami Občanská obroda a Návrat k domovu, v nichž nastínil svou vizi funkční a životaschopné konzervativní společnosti. Svou další knihu se rozhodl nevydávat již u nakladatelství Votobia, ale právě u Národní myšlenky.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Lesk a bída antidiskriminačního zákona

orwell

Během několika příštích dnů má být v poslanecké sněmovně znovu projednáván Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, zkráceně antidiskriminační zákon. Poslanci, tedy alespoň ti nesvobodomyslní, se budou pokoušet přehlasovat veto Senátu. Ke přijetí tohoto zákona tlačí Českou republiku nařízení Evropské unie. Zákon měl být přijat už ke dni našeho vstupu, a vláda se tedy horečně snaží dohonit, co se dá. V případě, že by Česká republika neměla ve své legislativě žádný zákon upravující rovné zacházení a ochranu před diskriminací, může se obávat sankcí, kterými už před nedávnou dobou pohrozil evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla.

Celý příspěvek
Posted in Nezařazené

Prabáby a pravnuci

rodina

Mnohé z nás, smrtelníků, již život vyvedl z jednoho jinak velmi rozšířeného mýtu. Domnívat se, že dnešek – ten moment, kdy se zrovna cítím být nahoře, bude trvat navždy, je pošetilé. Vždyť stačí jeden okamžik, ta jedna jediná osudová vteřina, a vše je rázem naruby. Lidé, kterým jakoby nic nechybí, zpravidla nic neřeší. Tento stav a tuto situaci si nicméně většinou neuvědomujeme. Když tomu zpravidla přijdem na kloub, bývá už pozdě. A pak již z tohoto úhlu pohledu není bohužel co řešit.

Celý příspěvek