Dnešní datum: 23. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Ceny E. Moravce >> Úvodní prohlášení k Ceně Emanuela Moravce(CEM)

Ceny E. Moravce

* Úvodní prohlášení k Ceně Emanuela Moravce(CEM)

Vydáno dne 04. 10. 2011

Emanuel Moravec Dnešním dnem spouštíme anketu, v rámci které budou moci návštěvníci stránek vybírat největší škůdce naší vlasti a našemu národu za určité období.

Používáme-li pojem „škůdce národa" nebo „škůdce vlasti" chápeme tento termín jako označení pro osoby, které jednak hrubým způsobem poškozují zájmy České republiky a českého národa, zejména omezováním její suverenity a zužováním prostoru pro občanské svobody, nebo urážejí, zesměšňují a ponižují český národ, jeho historii a tradice

Dlouze jsme zvažovali, s jakým jménem udělení takto negativní ceny svázat. Bohužel, naše historie nám poskytuje za dlouhá léta útlaku našeho národa mnoho jmen kolaborantů s cizí mocí, ať již německou či sovětskou. Z mnoha jmen jsme zvolili jméno dle našeho názoru nejaktivnějšího a nejodpornějšího spolupracovníka režimu, který se jako jediný ze zmíněných zabýval myšlenkou odstranění českého národa z jím vydobytého historického prostoru. Právě takovým člověkem byl Emanuel Moravec. Jeho jméno v sobě zároveň dle našeho mínění nese i poselství dnešku. Právě Emanuel Moravec byl totiž kromě jiného horlivým propagátorem budování unifikované Evropy, tedy myšlenky, jejíž realizace jsme aktuálně svědky. Je proto nanejvýš logické, že mezi kandidáty s jeho jménem spojené ceny, se budou často dostávat i zanícení budovatelé Evropského svazu.

Chápeme, že ve srovnání s jeho zvrácenými snahami mohou protičeské aktivity některých aspirantů „Ceny Emanuela Moravce(CEM)“ působit na první pohled jako málo významné. Vždyť „jenom“ relativizují postavení našeho národa mezi ostatními národy v Evropě, či urážejí náš „národní charakter“, resp. urážejí náš národ jako takový.

My si to nemyslíme. Jsme totiž přesvědčeni, že v každé urážce či přezírání našeho národa je obsaženo nebezpečí jeho svébytnosti v tak výbušném historickém prostoru, jakým střed Evropy nepochybně je. Neměl by nás totiž uchlácholit současný klid zbraní. Nikdo nemůže zaručit, že není dočasný a že nemůže přijít další kolo bojů o naši holou existenci. Se znepokojením proto vnímáme snahu potlačit význam existence národních států, k čemuž mnohé aktivity globalistů, z jejichž řad se nepochybně bude rekrutovat nejeden kandidát našich cen, směřují. Příznačné pro ně rovněž je, že si tito lidé nikdy nedovolují urážky vůči jiným národům, než vůči tomu, na jehož historicky vydrženém teritoriu žijí.

Hned na počátku udílení CEM jsme řešili dilema, k jakému datu celý projekt spustit a komu udělit historicky první hanlivé ocenění. Nakonec jsme se shodli na 28. 9. 2011, tedy Dni české státnosti a na tom, že historicky první cenu, symbolizující protičeské aktivity, udělíme Václavu Havlovi nejen za jeho soustavné urážení českého národa, ale i za to, že jej považujeme za architekta i horlivého vykonavatele mnoha negativních tendencí a rysů naší současné společnosti. Těmito tendencemi míníme především omezování svobody a demokracie, charakterizované v prvé řadě pronásledováním nepohodlných politických názorů, včetně jejich kriminalizace a omezováním prostoru pro demokratickou soutěž, to vše v příkrém kontrastu s benevolentním přístupem ke komunistickému režimu a rostoucím vlivu netransparentních lobbystických struktur. Když toto vše doplníme ještě tradiční dávkou Havlovy kritiky „čecháčkovství“, nebývale razantní podporou agrese NATO v bývalé Jugoslávii, vždy v těžkých historických dobách věrně stojící na naší straně, či snahou instalovat do funkce prezidenta země občanku USA, nemáme jinou volbu, než historicky první cenu Emanuela Moravce udělit právě Václavu Havlovi, coby guru všeho protinárodního snažení u nás.

Propozice cen Emanuela Moravce(CEM)

1. Podávání návrhů

V příslušném období pro podávání návrhů může kdokoli na adresu redakce Národní myšlenky nebo mailový kontakt zasílat návrhy jednotlivých kandidátů CEM za příslušné období.

Jeden navrhovatel může podat i více návrhů.

Nelze podávat návrhy anonymně. V případě, že má navrhovatel obavy z postihu za podaný návrh, je možné tento posléze uveřejnit pod pseudonymem s odkazem, že totožnost navrhovatele je redakci známa, avšak z důvodu jeho obav z postihu nebude zveřejněna.

Každý návrh musí být zdůvodněn. Nezdůvodněné návrhy nebudou dány k hlasování. Čím lépe argumentovaný návrh, tím vyšší pravděpodobnost jeho hlasovatelnosti. Adresa pro podávání návrhů je CenyEM@narmyslenka.cz.

2. Výběr k hlasování

Z došlých návrhů kolektiv Národní myšlenky vybere ty, které nejlépe odpovídají původnímu záměru zveřejněnému v prohlášení dne 28.9.2011. Vybrané návrhy pak budou v termínech pro hlasování umístěny na webových stránkách v rámci ankety, v níž bude každému návštěvníku umožněno dát svůj hlas jednomu z kandidátů.

3. Vyhlášení vítězů

V níže uvedeným termínech budou vyhlašováni vítězové za jednotlivá období. Každému vítězi bude prostřednictvím pošty doporučeně odeslán dekret vítěze se zdůvodněním a počtem hlasů, které získal.

4. Závěrečné ustanovení

O.s. Národní myšlenka si vyhrazuje právo tyto propozice průběžně upravovat. O úpravách budou návštěvníci stránek předem informováni.

Ve výjimečných případech může dojít i k udílení CEM mimo termínovou listinu.

Takovým případem je např. udělení CEM Václavu Havlovi za jeho podíl na protinárodních aktivitách minimálně od roku 1989. Naší snahou však je, aby k podobným případům docházelo co nejméně.

Termínová listina Ceny Emanuela Moravce:

4.10.- 30.11. - zasílání návrhů na CEM za rok 2011
1.12.2011 - 31.12.2011 hlasování o kandidátech
1.1. 2012 vyhlášení vítěze roku 2011

1.1. 2012 - 31.3.2012 návrhy za 1. kvartál
1-17.4. 2012 - hlasování o škůdce 1. kvartálu
17.4. 2012(výročí narození EM) - vyhlášení škůdce 1. kvartálu

1.4. - 30.6 - návrhy na škůdce za 2. Kvartál
1.7. - 21.8. - hlasování o škůdce 2. kvartálu
21.8. 2012 - vyhlášení škůdce 2. kvartálu

1.7. - 31.8. - návrhy na prázdninového škůdce
1-28.9. - hlasování o prázdninového škůdce
29.9.(výročí Moravcovy přísahy Heydrichovi) - vyhlášení prázdninového škůdce

1.9. - 30.11. - návrhy na škůdce 4. kvartálu
112.- 31.12 – hlasování o škůdce 4. kvartálu
1.1. 2013 vyhlášení škůdce 4. kvartálu

1.1.- 31.1.2013 - hlasování o arciškůdce roku 2012

Obdobná termínová listina je plánována i pro další léta.


[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.