Dnešní datum: 18. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Čeština >> Stejt ejd, fajnenšl kontroulr a kik of mítink

Čeština

* Stejt ejd, fajnenšl kontroulr a kik of mítink

Vydáno dne 18. 08. 2001

Naše nebohá mateřština byla po celá staletí vystavena poměrně brutálnímu tlaku na přijímání cizích slov. Svědčí o tom ostatně i samo slovo brutální v úvodní větě. Dlouho se jednalo i o tlak na přijetí jiné řeči (němčiny) za svou mateřštinu. Tlak vycházel jednak ze strany nečeských vlád (Rakouské, rakousko-uherské), ale také ze strany převážné části nečeské feudální a ekonomické elity, kterou v jisté době tvořili také převážně Němci a poněmčelí Češi. Národnostní složení feudální a ekonomické elity v českých zemích přitom nebylo ani tak výrazem nedostatečných schopností Čechů, ale státoprávním uspořádáním, do kterých se naše země dostaly poté, co domácí představitelé prohráli většinu náboženských válek, které vedli s okolním světem, nemluvě o zeměpisných podmínkách, kdy dosažitelný vyspělý svět sestával z německých zemí. Horší než státně nařízený úřední jazyk byl patrně vliv oněch feudálních a ekonomických elit, přičemž tehdy mocní církevní představitelé se až na výjimky nezabývali ochranou českého jazykového bohatství.

Mateřština přežila díky vzepětí části intelektuální elity zejména v 19. století, kterému dnes říkáme národní obrození. Dnešní obdoba intelektuální elity žije v domnění, že mateřština péči nepotřebuje či nezaslouží a tak se stará raději o zachování vzdálené tibetské kultury trpící pod knutou čínských komunistů. Případně se rozčiluje u televizních zpráv nad postupy afghánského Talibanu vůči jinověrcům a nad úpadkem jiných kultur vzdálených exotických národů. Máme však skutečně důvod být klidní, pokud jde o naši vlastní kulturu, jejímž hlavním znakem je národní jazyk?

I předchozí text a samotné slovo "text" svědčí o tom, že nemá smysl snažit se za každou cenu vymýtit cizí a přejatá slova z našeho slovníku. Přesto rozhodně má smysl snažit se používat výrazy současného slovníku spisovné češtiny namísto výrazů zcela nových, pro které je použitelné významově plnohodnotný český výraz. Jedná se nejčastěji o případ vysoce postavených osob s nižšími rozumovými schopnostmi (rozuměj inteligenci; pozn. aut.), které cítí potřebu dokázat své vzdělání použitím cizího slova. Často tato situace (neboli stav; pozn. aut.) vzniká také jednoznačně leností překladatelů.

Osobně mě tradičně nejvíc tahá za uši výraz "implementace" namísto "zavádění". Boj sice nehodlám vzdát, budu vždy používat český výraz, ale v tomto případě mi implementaci povolil i slovník mého textového editoru, takže se zdá, že bitva je prohrána.

Jsou však i mnohem horší případy, které souvisejí jednak s eurofanatismem našich státních představitelů a jednak s přejímáním slov z brožur pro "byznysmeny" naší nově se utvořivší ekonomickou elitou, která necítí potřebu zabývat se něčím jiným, než právě svým "byznysem". Ostatně činí tak poprávu, starost o jazyk by měla být určena jiným institucím.

Eurofanatismu se tak nejspíše podaří "iplementovat" do češtiny výraz "acquis", kterým jsou označeny desetitisíce stránek právních předpisů EU, které jsou také zaváděny do našeho právního řádu. Spolu se zjednodušujícím přístupem státních úředníků tak hrozí příliv dalších nových a neznámých výrazů, jako příklad uveďme již v nadpisu uvedené "state aid", které lze do češtiny přeložit jako "národní podpora", ačkoliv ani to běžnému Čechovi bohudík zatím nic moc neřekne.

Pokud jde o zmiňovanou obchodní sféru je situace snad ještě horší. V mnoha firmách vrcholové vedení přímo běžně hovoří a komunikuje (=dorozumívá se, vyměňuje si informace; pozn. aut.) v cizí řeči, zpravidla podle původu vlastníka. V dalších případech je vyžadováno používání zavedených zahraničních výrazů zcela bez rozmyslu i českým vedením, snad pod vlivem zmiňovaných příruček, snad ve snaze být světoví.

Částečně jde o označování tzv. pozic ve firmě. Pokud je například sekretářka, či tajemník nazýván asistentem, lze to pochopit snahou po udělení vyššího statutu (rozuměj společenského postavení; pozn. aut.) příslušným pracovníkům, i když je to snaha pofiderní (= pochybná; pozn. aut.). Pokud jsou však tyto osoby, případně referenti (další již zažité cizí slovo) označování výrazy jako "project manager", či "financial controller", jde o nesmysl, protože neodpovídá ani původnímu významu těchto slov.

Podobně však cizí slova pronikají i do názvu pracovních činností, odborné terminologie, názvů zboží, firem, běžného života apod.

Osobním zážitkem číslo jedna pro mne bylo pozvání na "kick of meeting" (= úvodní schůzka; pozn. aut.) jistého projektu od jistého mladého "project managera". Jsou ovšem i horší případy, například ve světě burzovních makléřů, marketingových specialistů a dalších se nové výrazy rodí přes den bez nejmenší snahy o hledání českých náhrad.

Podobně bylo jistě také jednodušší začít používat výraz kompjůtr či computer pro počítače, ale jakási rozumná hlava či spíše hlavy prosadily geniální výraz "počítač" a jsme s ním doteď spokojeni. Z poslední doby však takovou snahu není možné pozorovat. Naopak jsou vymýšleny náhrady za česká slova.

V poslední době u nás jasně převládá názor, že je správné nechat vývoji jazyka volný průběh. Nejsem si zcela jist jeho správností. Stejně jako v ostatních oblastech lidské činnosti není možné nechat rozhodování o zásadních normách laikům, ani vývoj jazyka by neměl být ponechán na lidech, jejichž starostí je něco zcela jiného. Pasivní přístup vždy zavání také nechutí něco dělat, něco vymyslet, ať už je omlouván jakkoli pěknými myšlenkami. Je na vládě, Ústavu pro jazyk český, Ministerstvu kultury, aby posoudily, zda neregulovat alespoň nejkřiklavější nechutnosti ve vývoji našeho jazyka. Nám ostatním zatím zůstává možnost alespoň si uvědomovat a přemýšlet o slovech, která používáme.


[Akt. známka: 2,83 / Počet hlasů: 12] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.