Dnešní datum: 19. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Dokumenty doby >> Národní duše a idea vlasti

Dokumenty doby

* Národní duše a idea vlasti

Vydáno dne 18. 06. 2008

statniznak Tyto úvahy a aforismy francouzského sociálního psychologa Gustava Le Bon (1841-1931), autora proslulé Psychologie davu (1895, česky 1897), přeložil a pod názvem Národní duše a idea vlasti v časopise Moderní revue uveřejnil Arnošt Procházka (1869-1925). {Poznámka Jana Kašpara}Duše rasy ovládá její sudbu. Je třeba generací, aby byla vytvořena, a mnohdy jenom několika roků, aby byla zahubena.

Hromadná duše davu se rozlišuje velice od hromadné duše rasy. Ona je přechodná, tato trvalá.

Velcí novodobí národové jsou agregáty různých ras, jejichž duše byla unifikována dlouhou minulostí společného života a totožných zájmů, věr a cílů.

Následkem své různící se psychologické struktury jsou rasy různě jímány týmiž náměty. Cítíce a jednajíce rozdílnými způsoby, nejsou přístupny týmž zřejmostem a nedovedly by se tudíž pochopiti.

Superiorita jeho ancestrální duše rozlišuje civilizovaného od barbara. Výchova by jich tedy nemohla učiniti rovnými.

Rasa jest úhelný kámen, na němž spočívá rovnováha národů. Představuje to, co je nejstálejšího v životě národa. Ježto opětovaná křížení ji mohou rozrušiti, je vliv cizinců velmi nebezpečný. Taková křížení zahubila kdysi velikost Říma. Pozbyl své moci, pozbyv své duše.

Národní tradice představují jeden z hlavních ustalujících živlů duše národů. Bez nich by bylo každé generaci opět počíti hledati namáhavě vůdců, aby orientovala své chování.

Když zájem o rasu nahradí u národa úplně pud k individuelní záchově, odolnost tohoto národa proti jeho útočníkům se stává nekonečnou. Možno jej zahubiti, ale nikdo si ho nepodrobí.

Vlastenectví je nejmocnějším projevem duše rasy. Představuje hromadný záchovný pud, který v případě národního nebezpečenství okamžitě nahradí pud k individuelní záchově.

Vlast zůstává poněkud neurčitou abstrakcí za míru. Její moc se objeví teprve, když jest ohrožena. Jsouc tu zbavena mystického závoje, který ji zahaloval, stane se realitou sdostatek silnou, aby změnila chování národa.

Vlasti netvoří jedině půda, kde žijeme, ale také stíny předků, kteří i nadále žijí v nás a přispívají k tomu, jak se vytváří naše sudba.

Brániti vlasti znamená pro národ brániti zároveň jeho minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

Vlastenectví nabývá veškeré své hodnoty, stanouc se mstivým. Kdo by byl vlastencem jedině z rozumu, byl by jím velice málo.

Národ, u něhož oslábne mystická idea vlasti, zmizí z dějin, aniž má vůbec čas, aby prošel všemi instancemi úpadu.

Války jsou nejbezpečnějšími činiteli konsolidace národní duše.

Spojené státy dosáhly vrcholu průmyslové a obchodní moci, ale jejich národní duše nebyla ještě příliš stálá. Válka to bude, jež ji definitivně ustálí.

Německé pikle v Americe prokázaly obtíž pro národ, aby vstřebal cizí živly. Mohou-li živoucí splynouti svým jazykem, svými mravy a zájmy, mrtví, kteří je vedou, zůstávají vzpurnými proti tomuto splynutí. Člověk nezmění rasy, změně svou zeměpisnou šířku.

Duše ras má hranice, kterých nelze překročiti.

Vlasti nejde dobře hájiti nežli s ancestrálními vlastnostmi. Anglii postačila obratná organizace, aby vytvořila ve dvou letech armádu dobře vyzbrojenou, ale aby vštípila této armádě vytrvalost a statečnost, schopná proměniti nerozhodné dobrovolníky v neohrožené staré vojáky, bylo třeba vlivu rasy. Pluky a děla se vytvoříza několik měsíců. Staletí je třeba, aby se ukulo srdce mužů, kteří jich používají.

Válka odhaluje národu jeho slabiny, ale také jeho zdatnosti.

Válka by proměnila jisté národy takovou měrou, že by se změnil příští vývoj jejich dějin, kdyby si mohly v míru uchovati jen slabou část svých dobrých vlastností, projevených za války.

Války, vyvolané nenávistí ras, mohou se odsunouti, ale nelze se jim vyhnouti.Moderní revue 1924-25, ročník 31., svazek 40, sešit 320, číslo 1 (říjen 1924), s. 9-12


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Gustav Le Bon | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.