Dnešní datum: 18. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Studie >> Humanisté nebo satanisté VIII.

Studie

* Humanisté nebo satanisté VIII.

Vydáno dne 10. 07. 2007

Křižák 8. New Age je nejnovější stádium zednářství

"New Age" znamená v překladu "nový věk". Jde o náboženské hnutí, které se objevilo na Západě roku 1975. V poštovních schránkách počestných občanů se začaly objevovat letáky, kde mimo jiné stálo: "Připojte se k milionům lidí, kteří sledují stejný cíl: sjednotit se, uvažovat, jednat společně, aby vznikla nová budoucnost. Mějte kladný vztah ke světu....

Iniciátoři této nauky poukazují na potíže současného světa, přelidnění, ekologické problémy, sociální nerovnosti severní a jižní polokoule, frustrace milionů lidí. řešení může přinést jen nové náboženství, které bude syntézou všech dosavadních: křesťanství, židovství, hinduistické filosofie, budhismu, konfucianismu, islámu, ano i černošského animismu v Africe. New Age proto vítá a podporuje, když se představitelé těchto náboženství scházejí na mírových či jiných akcích (např. roku 1986 v Assisi).

Velký znalec této problematiky belgický kardinál Godfried Daneels píše: "New Age lze obtížně definovat. Není náboženstvím, ale je náboženský, není to filosofie, i když je vizí člověka a světa a klíčem k jejich výkladu, není to věda, ale dovolává se "vědeckých" názorů, i když je hledá ve hvězdách. New Age je mlhovina obsahující tajné nauky a okultismus, mýtické a magické myšlenky o tajemství života, trochu z křesťanství, to vše smícháno s názory, které pocházejí z astrofyziky...

Stejně tajemný jako definice je i jeho vznik. Kořeny sahají až do minulého století, do roku 1875, kdy ruská kněžna Helena Petrovna Blavatská, jinak svobodná zednářka, založila v New Yorku teosofickou společnost. Pan Petr Dokládal, který se už léta zabývá touto problematikou , o tom říká: "Jedna ze základních nauk teosofie praví, že všechna náboženství obsahují společné pravdy. Proto je hnutí New Age jakousi syntézou východních náboženství, gnoseologie (smyslového poznání), spiritismu, jehož podstata spočívá v tajných (esoterických ) naukách. Své místo zde nacházejí všechny formy okultismu, jasnovidectví, astrologie, jóga, převtělování, germánský mysticismus a panteistické představy. V tomto novém světovém řádu je místo pro vše - s vyjímkou křesťanského Boha. Jeho místo zaujímá Lucifer - Světlonoš, který má být uctíván jako Bůh."

To všechno je pilířem také svobodného zednářství, jak jsme ukázali v předcházejících kapitolách. Novinkou je zde důrazný akcent na astrologii a novou psychologii. Kněžna Blavatská vyčetla z hvězd, že prý kolem roku 2000 vstoupí Slunce do nového souhvězdí, do znamení Vodnáře. Tím údajně skončí dosavadní znamení Ryby, což je symbol Krista (ichthys - ryba, podle tohoto znamení se poznávali prvotní křesťané). Křesťanství definitivně pomine a jeho místo zastoupí nový světový řád, nové "náboženství", jež prý bude syntézou všech dosavadních. Nová psychologie založená na poznatcích Freuda a Junga prý dává člověku samotnému možnost proniknout až k podstatě Božství. Bůh je nejhlubší částí nás samotných, my sami jsme Bůh. Ježíš Kristus jako vtělený Boží Syn, z Panny narozený, Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Spasitel nemá v tomto systému absoutně žádné místo. Alice Baileyová v knize "Kristův návrat", považované za jednu z hlavních spisů New Age, tvrdí, že prý Kristus je jen idea, souhrn vibrací, která se vtěluje v různých zjeveních: Budha, Zarathustra, Ježíš, Mani, Mohamed atd. New Age se považuje za jakési nadnáboženství, povznesené nad všechna dogmata, autority a svaté knihy. Ekumenizmus chápe jako synkretizmus. Svým vyznavačům a stoupencům nezakazuje být v kterékoliv církvi a náboženské společnosti, dokonce mohou být i ve více církvích najednou, jen když usilují o konečné sjednocení všech. Hlavní zásadou New Age se stalo tvrzení, že "pravda je to, co vám prospívá".

Až do roku 1975 působilo New Age v utajení mezi zednářskými lóžemi. Od tohoto roku vystupuje z ilegality a musí každého nezaujatého člověka konsternovat svými rozpory. Na jedné straně nešetří krásnými hesly o míru, bratrství, lásce a pokroku, přičemž navazuje na hnutí hipies v šedesátých letech v USA, na druhé straně se však netají svým uctíváním satana. Jeho název považuje jen za jiné pojmenování nejvyšší bytosti, zjevující se a působící v nejrůznějších podobách, je to "Lucifer, světlonoš". Proto ve jménu New Age založil v USA Charles Manson satanskou sektu, která má na svědomí brutální vraždu Sharon Tate. Jedna z hvězd New Age David Spangler v jednom ze svých spisů uvádí: "Lucifer působí v každém z nás, aby nás uvedl do stavu dokonalosti. Jestliže vstupujeme do nové epochy, do věku dokonalosti lidstva, pak každý z nás určitým způsobem dosáhne bodu, který nazívám luciferskou iniciací - to jest zasvěcení se Luciferovi. Je to zvláštní vstupvní brána, kterou musí každý jedinec projít, aby pocítil přítomnost jeho světla a dosáhl jeho dokonalosti....." Protestantka Basilea Schlingová uvádí také, že programem New Age volá po "očistných" akcích k odstranění všech, kdo prý nesouhlasí s humanitními cíli hnutí. Jaké jsou tyto "humanitní" cíle? Především celosvětové zavedení mezinárodnho úvěrového systému a všesvětově platné povinnosti vojenské služby k zajištění "světového míru". Všechnno má být postupně podřízeno univerzální vládě světa. Co však zní nejstrašlivěji - New Age požaduje celosvětově plánování rodičovství, zejména u populačně progresivních národů, omezování svobody rodičů a porušování intimity rodinného života. Dále žádá celosvětové uzákonění interrupcí, umělého oplodnění, genetických manipulací a eutanazie.

Pod vlivem New Age se nachází mnoho světových organizací: OSN, UNESCO, Rockfellerova a Fordova nadace aj. Tajemné prsty New Age je možno vidět i za mezinárodními konferencemi, kde se tvrdě prosazuje snaha o to, aby potraty, tzv. regulace porodnosti a eutanázie byly uzákoněny ve všech státech světa - dokladem jsou nedávné konference v Káhiře a Pekingu. K hnutí New Age se veřejně hlásí i současný prezident USA Bill Clinton. New Age vyšlo ze zednářství a jeho program je rozpracováván v zednářských lóžích. Obojí je úzce propleteno. Důkazem je to, že oficiání orgán amerického zednářstva se nazývá "New Age" a od roku 1975 je současně orgánem nejen zednářů, nýbrž i tohoto hnutí.

New Agwe působí prostřednictvím různých sekt, které se k jeho programu hlásí. Někteří vypadají neškodně, propagují jen jógu a tzv. makrobiotickou stravu, jiné však jsou neskrývaně satanské. Součástí jejich působení jsou i psychické manipulace pomocí drog a rockové hudby. Člověk se stává předmětem manipulace druhých a tím bytostí nesvobodnou, lehce ovladatelnou, pouhým kolečkem ve stroji, ačkoliv NewAge mu slibuje zbožštění, vštěpuje falešnou ideu, že on sám se může stát bohem. Z ideologie New Age se opět ozývá nietscheovský a nacistický nadčlověk, superman, který nepotřebuje pomoc odjinud, neboť si se vším poradí sám. Přitom se právě on stává nakonec, aniž si je toho vědom, pouhým číslem, zbaveným své lidské důstojnosti jakožto osoba stvořená k Božímu obrazu. V systému New Age jsou odsouvány do pozadí bolest a utrpení, lidé slabí, handycapovaní, postižení či nevyléčitelně nemocní zde nemají své místo, proto jsou ospravedlnitelné potraty a eutanázie.

Tato falešná a svůdná utopie, obsahující jak nacistické (nadčlověk, titán), tak komunistické (nový věk, ráj na zemi) prvky, má být - a z části už je - prosazována násilím. Co jiného mají znamenat tyto tzv. "očistné" akce o nichž jsme hovořili výše? Co jiného je teror proti odpůrcům interrupcí, jak jsme psali v VI. kapitole? Program New Age není ničím jiným než konečnou realizací dávného zednářského plánu na likvidaci katolické Církve a křesťanství jako takového a nastolní satanova celosvětového království pod rouškou "humanity", ve skutečnosti tvrdé diktatury maskované vládou tzv. nadlidské inteligence? Tomuto cíli má sloužit i postupné sjednocování světových náboženství, v jehož procesu se výlučnost Kristova Božství a Vykoupení "utopí" v posláních a misích jiných mužů a proroků, až zanikne zcela. Proto Sv. Otec Jan Pavel II. pozvedl svůj varovný hlas proti New Age a prohlásil ho za nesmiřitelný s křesťanstvím. To by mělo být pro každého katolíka závazné.


[Akt. známka: 2,71 / Počet hlasů: 14] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.