Dnešní datum: 12. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Z domova >> Jak udělat z totality dobro

Z domova

* Jak udělat z totality dobro

Vydáno dne 04. 10. 2005

Pozdvi�ení okolo výroku lidovce Miroslava Kalouska o tom, �e je KSČM zločineckou organizací bude mít zřejmě dohru u soudu. Komunistický poslanec a novopečený předseda KSČM Vojtěch Filip hodlá Miroslava Kalouska za�alovat. Ten se kvůli tomu hodlá vzdát poslanecké imunity. Tento soud prý bude konečně vynikající příle�itost, jak dostat komunistickou ideologii před soud. To je vcelku dobrý nápad a také lze téměř s jistotou říci (a potvrzují to i názory předních právních odborníků), �e komunistická �aloba nemá valnou �anci na úspěch.Zákony hovoří jasně. Máme paragraf o protiprávnosti a zločinnosti komunistické ideologie. To, �e je dnes KSČM etablovanou parlamentní stranou je smutné, je to hrubé pochybení iniciátorů sametové tzv. revoluce, ale bohu�el je to holý fakt a nedá se s tím poměrně nic dělat. KSČM tedy musíme brát jako �normální� stranu, ale to v�ak nijak neznamená, �e by se tím komunisté nějak zbavili stigmat zla, násilí a příkoří je� napáchali v letech minulých. Komunismus jistě ve své podstatě zločinný je. Komunisté se vydávají za ochránce chudých a bezmocných, av�ak pravdou je, �e k bohatství a �těstí nepřivedli nikoho, ale chudých, ne��astných a mrtvých udělali miliony lidí. Je pak tě�ké brát v potaz snahy na�ich komunistů tvářit se jako strana, která se od rudých vra�d distancuje, kdy� se de facto nedistancuje, na komunistických projevech 1. máje slýcháme to, co slýcháme a někteří komunističtí představitelé prohla�ují, �e KSČM přímo navazuje na zločinnou KSČ.

Bylo zajímavé sledovat nedělní Sedmičku na TV Nova, kdy se do sebe �pustili� poslanec za KDU-ČSL Jan Kasal a komunistický europoslanec Ransdorf. Miloslav Ransdorf v souvislosti s otázkou kontinuity a diskontinuity KSČM na KSČ argumentoval, �e vztah k minulosti je údajně tě�ký, KSČM prý stále usiluje o vytvoření �lep�í společnosti�, ale �odmítá některé činy, které se při pokusu o její ustanovení staly�. Výrok páně Kalouska prý budí v lidech nenávist vůči komunismu. Osobně si myslím, �e pou�ití slova �nenávist� je zde poměrně silné, řekněme spí�e, �e takové výroky �utvrzují občany v jistých názorech�, či �nabádají k nevolení komunistů�. Ale není toto snad správné? Podle Miloslava Ransdorfa samozřejmě ne, ale jeho výrok se mi zdá přinejmen�ím značně divný. Jako by nám dotyčný chtěl �lidskou formou� vzkázat, �e myslet si o komunismu dobré věci je správné, zatímco mít na něj �patný názor je �nenávistné�. Rád si občas rýpnu, a tak by mě zajímalo, jak bychom nahlí�eli, teď to pře�enu, například na to, kdyby se ozvali neonacisté, �e je ze strany (nejenom) médií proti nim ��ířena nenávist�. Zákon by se měl na to přece vztahovat úplně stejně. Nechci se jich samozřejmě nijak zastávat a myslím si, stejně jako vět�ina lidí, �e nacismus je stejné zlo, s komunismem (nebo alespoň jeho nejradikálněj�ími směry) minimálně srovnatelné. Tento příklad byl mo�ná a� moc absurdní, ale je s podivem, �e vý�e zmíněné příměry ze strany komunistů a socialistů nevyvolávají v médiích či u drtivé vět�iny společnosti pohor�ení. Jinými slovy, výroky pana Ransdorfa o tom, jak si například vá�í Klementa Gottwalda jako člověka, ačkoli �odsuzuje některé jeho přehmaty� nechává vět�inu lidí a hlavně médií v klidu. Zkuste ale v podobném stylu prohlásit něco na adresu třeba generála Pinocheta, ihned budete z valné části označeni za extremistu, nenávistného člověka a vlastně také za fa�istu, který�to pojem se stal neju�ívaněj�í nadávkou levice. Ono je toti� jednodu��í přicházet s nadávkami a urá�kami, ne� s racionálními argumenty.

Miloslav Ransdorf se také během vý�e zmíněného diskusního pořadu pokou�el dávat do paralely komunistické zločiny se �patnosti napáchanými kdysi katolickou církví. Já osobně jsem bez vyznání, ale například zločiny napáchané tzv. svatou inkvizicí si plně uvědomuji a odsuzuji je, není to v�ak se zločiny komunismu srovnatelné. Za prvé, ji� co do počtu obětí komunismus zločiny �ve jménu� Krista značně převy�uje. Ale za druhé, jsou komunisté stále skoro tití� jako kdysi (nejenom v ČR) a téměř ka�dý z nich vám do očí nikdy neprohlásí o nějakém �zlém soudruhu� z historie jediné křivé slovo. Na rozdíl od toho, je katolická církev značně nejednotná, roz�těpená a podobně a tedy kontinuita (na křes�anské strany, jak se nám sna�il namluvit europoslanec Ransdorf), zde v �ádném případě, ani nepřímá, neexistuje.

Jak je vidět, komunistická agitace se ve své podstatě nezměnila. Je sice méně nenávistná, av�ak podávána v �přijatelněj�ím rouchu�, s �lidskou tváří�. Jenom�e vzpomeňme na činy hlasatelů této fráze, na pozděj�í �pendrekové zákony� právě od nich a podobně. Je jedno, zda stalinista, trockista, či socialista �s lidskou tváří�. Pořád jim jde o to samé, o třídní pojetí světa, materialistické pojetí dějin, neúctu k individualitě a nucené organizování �ivota v�em. Na to bychom, dříve ne� jim skočíme na nějaký na první pohled krásně se tvářící blud, pamatovat.


[Akt. známka: 1,83 / Počet hlasů: 18] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.