Dnešní datum: 11. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Uvahy >> Prohlášení MONOS k 50. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu

Uvahy

* Prohlášení MONOS k 50. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu

Vydáno dne 11. 10. 2012

Danse macabre Dnes, 11. října 2012, uplynulo přesně 50 let od chvíle, kdy byl zahájen Druhý vatikánský koncil. Nutno souhlasit s vyjádřením tiskového střediska České biskupské konference, že se tento koncil „zařadil mezi největší události v dějinách církve a lidstva“ (viz ZDE).

Rozcházíme se však zcela zásadně s hodnocením výsledků Druhého vatikánského koncilu, jak je podáno v přiloženém materiálu církevního historika doc. dr. Tomáše Petráčka. Dr. Petráček především hodnotí působení Církve od konce 18. století až do roku 1958 jako zcela chybné. Církevní představitelé se podle něho nedokázali vyrovnat s myšlenkami, jež přinesla francouzská revoluce a svým odmítavým postojem se Církev dostala do obranného postoje ublížené menšiny. Kvůli tomuto „konfrontačnímu přístupu k moderní společnosti“ začala houfně ztrácet věřící.

2. vatikánský koncil znamenal důležitý obrat. Církev se otevřela liberálním myšlenkám, přijala koncept lidských práv, demokratizovala se.

Nuže, jaký je výsledek těchto změn?

I dr. Petráček v závěru píše, že očekávání spojená s Druhým vatikánským koncilem se nenaplnila. Přisuzuje to však především vnějším vlivům – vytvoření konzumní společnosti a jejím důrazem na individuální svobodu. A nakonec konstatuje, že ač se koncil poměrně zdařile vyrovnal s modernou, doba pokročila a klade dnes naléhavě jiné otázky a nové výzvy.

Toto konstatování je ústředním bodem jeho zamyšlení. Zatímco od francouzské revoluce až do roku 1958 Církev tvrdošíjně a zpátečnicky - jak tvrdí - trvala na své pravdě, již hlásala po dva tisíce let, zatímco se negativně vymezila vůči francouzské revoluci, zatímco odsuzovala mylné bludné představy moderních osvětářů, nyní se „otevřela světu“ a přijala omyly o svobodném republikánském a demokratickém světě, o pokroku a liberalismu. A tak, jak se tento svobodomyslný svět, v němž není místo pro Boha, rozvíjí, musí se i církev měnit a vyvíjet. Zatímco do osudného Druhého vatikánského koncilu stála Církev jako skála a střežila tradiční učení církevních otců, čímž poskytovala pevnou oporu pravověrným katolíkům, nyní se má Církev světu přizpůsobovat. A jak dnes liberální svět veškeré poznání relativizuje a jako hlavní ideologii vyznává právo každého člověka věřit, čemu chce, tápe i řada katolíků; není divu, že se mezi nimi najdou i skupiny, obdivující Pussy Riot či zastávající se veřejných sodomitských pochodů, bránících právo na potrat, stejně jako právo na eutanazii.

Podobně jako dr. Petráček ve svém pojednání vyzvedl působení Hanse Künga při koncilu a nezmínil se o jeho budoucím zhoubném působení, podobně jako se negativně v jediné větě zmínil o obránci tradice Marcelu Lefebvrovi, obdobně i laičtí katolíci dnes věří podle vlastního výběru. Lze očekávat, že jak se Církev bude i nadále přizpůsobovat novým bludům levicových napravovatelů světa, nositelů pokroku a budovatelů šťastných zítřků, budou i katolíci stále více ztrácet pevnou půdu pod nohama a zmateně vyznávat heretické nesmysly. Však ve světě, ve kterém vedle sebe ekumenicky koexistují různá učení, aniž by jakékoliv mělo právo na plnou pravdu, jinak nemohou. Budou se bratřit s vyznavači nejrůznějších denominací a sekt, s nejrůznějšími demagogy, až se nakonec bratrsky budou 5x denně otáčet k Mekce a klanět Alláhovi.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.