Dnešní datum: 21. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Informace >> Publikace Národní myšlenky

Informace

* Publikace Národní myšlenky

Vydáno dne 17. 04. 2006Prohlédněte si ukázky z publikací, vydávaných Národní myšlenkou. Možná máte zájem i o náš časopis?

Všechny uvedené publikace zasíláme poštou. Ke každé zásilce počítáme 20 korun poštovného. V případě, že jsou publikace zasílány na dobírku, činí připočítaná cena 70 Kč. Objednávejte na našem mailu redakce@narmyslenka.cz
Poznámka: Ceny poštovného do zahraničí počítáme podle aktuálních sazeb České pošty.

Karel Veliký: Republika Saló - skutečný fašismus

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Sborník věnovaný druhému italskému fašistickému státu, kdy se navzdory válečným poměrům a postupující okupaci země Spojenci pokusili skalní stoupenci fašismu vybudovat skutečné nekompromisní fašistické státní zřízení, neovlivněné nutností ohledů na reakční a konservativní kruhy, representované v první fázi především monarchií, dynastií, králem a kruhy velkostatkářů a šlechty. První stať představuje druhý text volné trilogie Ettore Verniera "K problematice třetí cesty", původně psané pro časopis Junges Forum, a věnující se Italské sociální republice (RSI) a s ní porpojeným obrozením fašismu v neofašismus, hlásící se k původní sociální revolučnosti 20tých let. Karel Veliký se v následující stati věnuje poválečnému italskému neofašismu více či méně odkazujícímu k dědictví RSI až do počátku nového století. Poslední část sborníku dokumentuje odraz vzniku RSI v českém tisku v období t. zv. Protektorátu. Všechny stati jsou doplněny obsáhlými přílohami, jež přináší m. j. první český překlad úplného znění t. zv. veronského manifestu, jakéhosi programového prohlášení neofašistů z listopadu r. 1943. Sborník uzavírá obrazová příloha. 106 stran, cena 129 Kč Přečtěte si ukázku

VYPRODÁNO!


Milan Nakonečný: Uprostřed ruin jezdit na tygru

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Tento poněkud surrealisticky znějící název pojednání je spojením dvou knižních titulů významného italského filosofa kultury Giuliana (Cesare) Evoly a sice: Lidé uprostřed ruin (ital. orig. 1953, něm. překl. Menschen inmitten von Ruinen,1991) a Jízda na tygru (ital. orig. 1993, něm. překl. Den Tiger reiten, 1997). Obě tyto knihy na sebe tématicky navazují a patří k nejdiskutovanějším publikacím k problematice „kulturního pesimismu“, jak naznačuje podtitul tohoto textu. Výše uvedený název této studie pak vyjadřuje dvě základní Evolovy teze: v úpadkové západní kultuře („uprostřed ruin“) je třeba se naučit žít bez ztráty tváře a lidské důstojnosti („jezdit na tygru“ – „tygrem“ se zde rozumí současná civilizace), tj. zůstat vnitřně svobodný při současném nezbytně nutném podílení se na blbostech tohoto světa (H.T. Hansen 1991). Tento „moderní svět“ (podle Evoly se utvářel již v období několika set let př.n.l.) je protikladem „tradičního světa“, tj. „temného období Orientu, železné doby klasického starověku, světa vlků v nordických zemích“; je to především „románsko-nordický“, „árijský svět“. 48 stran, cena 39 Kč Přečtěte si ukázku

VYPRODÁNO!


Ettore Vernier: Falanga

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Tato práce se zabývá krátkou érou pozoruhodného fašistického hnutí, vedeného synem někdejšího španělského diktátora Primo de Rivery. Stať rozebírá jeho program, ideové a společenské pozadí vzniku a stručně i osobou vůdce hnutí, jenž vzešel z konservativních kruhů a chápal obrodu Španělska v intencích vymezených proti tradiční levici i pravici – obrodu vedenou národně revoluční cestou.

Doplněno poznámkami, seznamy literatury, chronologickou tabulkou a přílohami, zobrazujícími odraz Falangy v českém prostředí. 72 stran, cena 49 Kč Přečtěte si ukázku

VYPRODÁNO!


ZÁPAD 2007

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Chceme dát našim čtenářům do rukou novou zbraň, možnost poznat myšlenky velkých pravicových osobností skutečně do hloubky. Publikace řady Západ plánujeme vydávat každý rok. První ze sborníků pro náročnějšího čtenáře přináší soubor úvah, ohlédnutí za slavnými osobnostmi, jež formovaly pravicové myšlení, obsáhlé rozbory významných knih a přepisy přednášek, jak byly předneseny na akcích pořádaných o. s. Národní myšlenka. V obsahu mj. naleznete: Praxe nové inkvizice (Alain de Benoist), Česká národovecká protižidovská publicistika v letech 1848-1918 (přednáška Jana Kašpara), Ernst Jünger: Přípitek se smrtí (obsáhlý rozhovor z roku 1982), Pierre Drieu: Gilles (rozbor slavného románu od Karla Velikého) a celou řadu dalších příspěvků. 56 stran A4, cena 59 Kč

Úplný obsah sborníku

Ukázky:

Alain de Benoist: Praxe nové inkvizice

Adam Wielomski: Léon Daudet: Hloupé devatenácté století

VYPRODÁNO!


Milan Nakonečný: František Mareš

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Doposud největší projekt Národní myšlenky (kniha má 160 stran!) přináší vůbec první soubornou biografii jednoho z nejvýznačnějších českých národovců, působícího především koncem 19. a v první třetině 20. století. František Mareš byl nejen významným vědcem a filozofem, ale také zapřísáhlým idealistou a nepřítelem realistické masarykovské politiky. Příslušníky prvorepublikové Vlajky byl dokonce považován za duchovního vůdce.

Autorem tohoto titulu je prof. PhDr. Milan Nakonečný, význačný český psycholog a průkopník vědního oboru zvaného politická psychologie. Kromě celé řady odborných publikací ze svého oboru je také autorem knih Vlajka a Český fašismus, jež se setkaly s nadšenými ohlasy na české pravici a stejně tak zuřivými odmítnutími z levicových kruhů. 160 stran, cena 99 Kč Přečtěte si ukázku


Tomasz Gabis: Ernst Junger publicista

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Ernst Jünger byl především romanopiscem a esejistou, jedním z největších stylistů v německé literatuře XX. století. Ale v jeho životě bylo období, kdy se s velkou vášní vrhnul do víru politiky, ačkoli nikdy nebyl formálně členem žádné politické strany, organizace či hnutí. V létech 1925-1932 náleží k nejradikálnejšímu křídlu pravicové opozice, k "trockistům" pravice, renegátům tradičního měšťanského nacionalismu, ale dokonce i v rámci těchto pravicových sekt vždy náleží k menšině, zůstává samotářem, outsiderem. Je "radikálním radikálem", nekompromisním politickým puritánem, lancknechtem ducha, asketickým bojovníkem idejí odmítajícím jakýkoli svazek s existujícím systémem parlamentní demokracie. Právě toto období života, se zvláštním zřetelem k Jüngerově publicistice, sleduje autor ve své vzrušující knize. Cena 29 Kč Prečtěte si ukázku


Vlastimil Podracký: Svoboda a řád v angažovaném konzervatizmu

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Současný konzervatizmus můžeme zjednodušit na heslo: svoboda a řád. Vidíme, že svoboda je společná myšlenkovým okruhům evropské civilizace, zatímco ostatní hodnoty mohou být sporné. Levicový liberalizmus klade na přední místo rovnost, jeho segment komunizmus prosazuje úplnou majetkovou rovnost i na úkor svobody a tím se vymyká západní civilizaci. Pravicový liberalizmus dává na přední místo svobodu, přičemž ostatní hodnoty redukuje, protože se svobodou nejsou vždy v souladu. Tato publikace se na sporné otázky dívá a věci vysvětluje z hlediska angažovaného konzervatizmu. Na rozdíl od dřívějších konzervativních směrů, které jen pasivně obhajovaly původní hodnoty, angažovaný konzervatizmus je definován ofenzivně, usiluje o obrodu společnosti na základě konzervativních hodnot.56 stran, cena 29 Kč. Prečtěte si ukázku


Milan Špinka (ed.): Osobnosti pravice podruhé

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Pokračování úvodního titulu přináší dalších deset medailonků významných postav pravicového myšlení. Tentokrát jsou to: britský spisovatel Belloc, politický filozof Bonald, antikomunista Chambers, katolický tradicionalista Lefebvre, člen Francouzské akce Massis, japonský spisovatel Mišima, ekvádorský prezident García Moreno, redaktor slavné Moderní revue Procházka a ministr financí Rašín. 36 stran, cena 29 Kč. Prečtěte si ukázku


Milan Špinka (ed.): Osobnosti pravice

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Cílem této knihy je přiblížit české veřejnosti žvotní osudy a především myšlenky významných pravicových osobností, které se v uplynulých staletích podílely jak na tvorbě nejrůznějších pravicových myšlenkových proudů, tak i na jejich prosazování v praxi. Využijte tedy příležitosti a seznamte se s francouzským spisovatelem Barrésem, politickým myslitelem Burkem, filozofem Berďajevem, šanelským politikem Calvo Sotelem, rumunským politikem Codreanem, polským národním demokratem Dmowskim, spisovatelem Jüngerem, politickým myslitelem de Maistrem, spisovatelem a filozofem Maurrasem, generálem Prchalou a právníkem Schmittem v přehledné příručce pravicového myšlení. 40 stran, cena 29 Kč. Prečtěte si ukázku

VYPRODÁNO!


Marek Skřipský: Role Národní myšlenky 1923-1939

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Cílem této knihy je přiblížení činnosti skupiny Národní myšlenka, a to zejména v krizových letech 1935-1938, kdy její představitelé podstoupili odvážný boj za zachování suverénního a samostatného československého státu, jakož i jeho republikánsko-demokratického charakteru. Podrobněji jsou vykresleny portréty dvou nejvýznamnějších osobností Národní myšlenky, JUDr. Ladislava Rašína a JUDr. Vlastimila Klímy, je také ukázán postupný vývoj zmiňované skupiny a také její fungování v rámci mateřské strany, tedy Československé národní demokracii, roku 1934 přetvořené v Národní sjednocení. Nepovšimnuto nezustává ani zastoupení integrálních nacionalistů v druhém odboji. 36 stran, cena 29 Kč. Prečtěte si ukázku


Vlastimil Podracký: Nadčasový humanismus

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

„Náš život, blahobyt a pokrok se mohou odvíjet ze zbytku prostředků poté, co jsme s největší mírou zodpovědnosti zajistili zdárné pokračování světa a lidstva.“

Vlastimil Podracký, spisovatel, publicista a politolog mimo svých beletristických děl: Hrdinům se neděkuje, Žluté nebezpečí, Poslední člověk, Temná komora a Sodoma a Gomora, napsal také politologické úvahy: Pozor na tunelování, Občanská obroda a Návrat k domovu. Politologické úvahy jsou vedeny konzervativními myšlenkami na řešení nepříznivých jevů současné evropské civilizace.

Ve svém novém filozoficko-politologickém rozboru Nadčasový humanismus vychází především z myšlenky, že zásahy člověka změnily svět tak, že neplatí vcelku žádné staré ideové teorie a je nutno zaujmout zcela nový postoj.

Člověk se mimo jiné zmocnil řízení vlastní reprodukce a silně ovlivnil procesy v přírodě. Přirozené zákonitosti přestaly platit, lidé a lidské skupiny mající v rukou vysoce účinné prostředky přistupují k bytostným otázkám chaoticky a ponechávání vývoje samovolnosti je jen ignorace ohrožení existence evropské civilizace, potažmo lidstva a celé přírody.

Autor předřazuje výslednému návrhu důkladný rozbor současného stavu a výklad přirozených principů, které jsou pro život podstatné. Vytváří novou antropologickou a ekologickou teorii nazvanou Nadčasový humanismus, řešící trvalou existenci lidského rodu a celé biosféry.

Brožovaná kniha má rozsah 158 stran. Zvýhodněná cena 139 Kč


Vlastimil Podracký: Hrdinům se neděkuje. Příběh Vladimíra Hučína

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Kniha Vlastimila Podrackého žánrově spadá do beletrizující literatury faktu. Je založena na autentickém Hučínově vyprávění a dobových dokumentech při současné fiktivní stavbě doširoka větvených doprovodných příběhů. Vytváří tak rozsáhlou a mnohovrstevnou fresku klenoucí se od počátku období normalizace do současnosti. Vladimír Hučín aktivně vzdoroval normalizačnímu komunistickému a sovětskému okupačnímu režimu, prošel peklem normalizačních věznic včetně pověstných Minkovic, které se jen velmi vzdáleně podobaly těm, o nichž psal Václav Havel v Dopisech Olze. Vytrval ve svém odboji s mimořádnou důsledností na jedné straně a ohleduplností na straně druhé. Nikoho ani nezranil i přes bolestivé šrámy a věznění, která na této cestě sám utržil.
Kniha v pevné vazbě s matně laminovaným potahem má rozsah 592 stran textu a 32 stran křídové přílohy s fotokopiemi dokumentů a fotografiemi. Cena 390 Kč + dobírka


Jan Antonín Baťa: Za obchodem kolem světa

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Unikátní svědectví o letecké obchodní cestě z roku 1937 Vychází jako příspěvek k úsilí o rehabilitaci československého průmyslníka
...každý a kterýkoliv národ musí mít svoje hrdiny a své legendy. Jsou důležité, protože vytvářejí charakter národa, odvážného ducha jeho občanů a pevnou vůli jeho lidu. Naše malá zem, ježtě zmenšená okleštěním a rozdělením po komunismu - a to, chvála Bohu, můj otec už nemusel poznat, protože jeho sen počítal nejen s Českou republikou, ale také se Slovenskem, naše zem si nemůže dovolit zapomenout na svoje hrdiny a na své legendy. Je to zločin spáchaný na dnešní a příštích generacích. A i když se to bude podobat ježitnosti, protože jsem jeho dcera, podložená pravda je, že osobní legenda Jana Bati jako českého hrdiny by měla být podrobně vylíčena, aby živila sny o rozvoji a pokroku mateřské vlasti a jejích dětí. Mnoho lidí zná pravdu o Janu Baťovi, ale málo z nich se dostatečně snaží, aby se jeho památce znovu dostalo místa, které jí po právu patří v českých dějinách. Jan Baťa se bohužel nedožil toho, aby uzřel svoje jméno zapsané na čestné stránce českých dějin, ani svou památku a příklady znovu vybudované v celé své velikosti, ale plul do poslední chvíle za svým snem o velikosti a rozvoji pro svoje spolupracovníky a pro svoje dílo.
Reprint původního vydání z roku 1937 doplněný doslovem má 272 stran textu a 64 stran fotografických příloh Cena 399 Kč + dobírka

VYPRODÁNO!


E. Baťová de Oliveira a N. Verlangieri d'Oliveira: Dovětek

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Vychází jako příspěvek k úsilí o rehabilitaci československého průmyslníka
Předložený Dovětek ke knize dr. Miroslava Ivanova Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše svým bohatým dokladovým materiálem a analytickými úvahami zřetelně osvětluje, jak byly platné zákony demokratické země ignorovány a pošlapány ve prospěch Tomáše Bati Jr. a jeho matky Marie Baťové, rozené Menčíkové, justičními orgány Spojených států a některých dalších zemí.
Brožovaná kniha s matně laminovaným potahem má rozsah 112 stran textu a fotografií. Texty v přílohách odhalují mimo jiné pozadí dosud marných snah o dosažení právní rehabilitace Jana Bati v České republice. Cena 139 Kč + dobírka. (70 Kč)


Vlastimil Podracký: Návrat k domovu

(Pro ukázku z knih klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Domov, jeho změny v toku doby, jeho ohrožení, které autor cítí a popisuje a důsledky pro nás všechny, jsou tím novým zorným úhlem, z něhož jsou posuzovány a popisovány základní příznaky našeho světa a ve kterém se nově formují autorovy postoje a návrhy na zlepšení mnohdy neutěšeného stavu věcí obecných, lidských a veřejných nejen v naší zemi. Autor varuje před nebezpečími, která Domov ohrožují: nezodpovědnou tolerancí, nekontrolovatelnou migrací, znevažováním hodnot. Práce zcela naplňuje znění svého podtitulu "Manifest tradicionalizmu". Jedná se tak o knihu, která by neměla chybět v knihovně žádného skutečného konzervativce. 144 strany, cena 79 Kč. Ukázka není k dispozici.


Plakát: Motiv Národní myšlenka 1923-2006

Národní myšlenka přichází s kolekcí vlastních propagačních materiálů. V tomto případě jde o barevný plakát ve formátu A3 s motivem původní (je použito číslo z října 1930) a novodobé (červen 2006) Národní myšlenky. Z důvodů velkého rozměru nelze zasílat jednotlivé plakáty poštou, jsou k dispozici pouze v distribučních centrech v Praze (Hodná kočka) a Slaném (V-klub), případně na akcích pořádaných Národní myšlenkou. Cena 30 Kč


Samolepka: Motiv Revue konzervativních nacionalistů

Velká propagační samolepka Národní myšlenky ve formátu A6. Cena 5 Kč/1 ks


Ladislav Bátora: Česká revue

(Pro stažení kapitoly z knihy klikni na zvýrazněný odkaz. PDF reader je nutný.)

Pod titulem "Česká revue - Můj národ a má vlast" předkládá autor čtenářům výroky a příběhy osobností, které chtě nechtě ovlivňovaly a ovlivňují vývoj českého národního vědomí, přičemž k jejich glosování sám autor říká: "Omezil jsem se u každé osoby na pouhých šest řádek na závěr, abych tak čtenáře ovlivnil co možná jen svým národně a konservativně podjatým výběrem osob a jejich citátů..." Česká revue je zpracována chronologicky, za počátek autor zvolil rok 1836 - rok prvního vydání Máchova Máje. Příspěvky věnované jednotlivým osobnostem se vztahují k vročením v patě stránky, čímž vzrůstá hodnota této knihy jako učebnice či studijního prostředku pro poznání vývoje myšlení a tužeb našeho národa (i jeho nepřátel) a novodobé české historie vůbec. Sám autor svou knihu označuje výstižně za "čítanku". Ke stažení ZDARMA!

Stáhni první kapitolu (1836-1849)

Stáhni druhou kapitolu (1849-1868)

Stáhni třetí kapitolu (1868-1885)

Stáhni čtvrtou kapitolu (1885-1899)

Stáhni pátou kapitolu (1899-1914)[Akt. známka: 1,84 / Počet hlasů: 19] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.