Dnešní datum: 17. 09. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Kultura >> Edvard Beneš. Politický životopis.

Kultura

* Edvard Beneš. Politický životopis.

Vydáno dne 06. 03. 2001

Zbyněk Zeman, vydala Mladá fronta 2000, náklad neuveden, cena 220,- Kč

Mladá fronta loni vydala knihu profesora Zbyňka Zemana „Edvard Beneš. Politický životopis“. Autor (ročník 1925) se sice narodil v ČSR, avšak většinu svého života i profesní kariery prožil ve Velké Británii. Z česky publikovaných děl je především vhodné zmínit knihu „Vzestup a pád komunistické Evropy“(MF 1999).

Benešův životopis v této podobě je jeho prvou knihou psanou v českém jazyce; předcházela ji anglická podoba, kterou však zcela přepracoval. Na úvod ještě jednu zajímavost: českou verzi měl původně zpracovat Dr. Klimek, ten však, pro zaneprázdněnost prací na „Boji o Hrad“, na toto dílo resignoval; materiály pro anglickou i českou podobu Benešova životopisu však shromažďovali oba historici.

Autor v doslovu sám tvrdí, že „psát o Benešovi jako o politikovi - a možná, že ještě více jako o člověku - rozhodně není lehký úkol“. Přiznává, že historik se nevyhne subjektivním pohledům a závěrům: přílišná chvála zaznívající za Benešovy kariery jej vehnala mezi jeho kritiky, útoky po roce 1948 a 1989 působily zase opačně.

Kniha je rozdělena do šestnácti kapitol plus předmluva a doslov. Obsah postupuje převážně chronologicky; posloupnost je jen občas přerušena různými pohledy na Benešovu osobnost. Rozhodně kladně musím kvitovat již samotné rozhodnutí napsat biografii této osobnosti našich moderních dějin; kritický současný pohled na celou Benešovu karieru v naší populárně historické literatuře totiž citelně chyběl. Ačkoli je jisté, že naše doba je ještě příliš zatížena jeho politickým dědictvím a subjektivní názor tedy jistě chtě nechtě musí nabýt převahy nad objektivitou. Devadesátá léta však již umožnila zkoumání donedávna zapovězených archivů a nepřístupných pramenů; ale až na články a statě zabývající se jen některými Benešovými kroky či postoji, v lepším případě některým životním obdobím, se jejich potenciál podařilo v tomto směru plněji využít až právě profesoru Zemanovi. Zkrátka: ačkoli by se mohlo zdát, že dnes už dozrál čas k době, kdy není nutné mít obavy z narušení či „přebudování“ Benešova kultu, je toto prvý syntetický pokus o celkový pohled na Benešovu karieru.

Úvodem se snaží autor zasvětit čtenáře do státníkovi složité psychologie, což jistě není snadný úkol. Kniha sice nese podtitul „Politický životopis“, ale portrét osobnosti se nemůže vydařit bez přinejmenším pokusu o její pochopení. Vidíme zde Beneše s pocitem vyvolenosti a předurčenosti, člověka s pevnou vůlí až zavilostí, přesvědčeného o vědecké politice jako metodě sociálního darwinismu. Avšak trochu v protikladu s tímto pokusem o vyložení charakteru našeho druhého presidenta přichází kupodivu dost zkrátka rodinná rovina jeho osobního života a o moc lépe na tom není ani postoj Edvarda Beneše k náboženství a členství v zednářské lóži. Myslím, že zde nepomůže pouhé konstatování faktu, že mimo politiky Beneš žádné zábavy neměl. Osobní život se jistě musel promítnout do jeho práce veřejné a více jak půl století od smrti snad již nikdo nemůže autora podezírat ze senzacechtivosti, když zveřejní důležité skutečnosti z intimního života hodnocené osoby, obzvláště, když Benešův rodinný život byl pravděpodobně šťastný a prostý všech skandálů. O to by bylo zajímavější jeho porovnání s chladnou stránkou Benešovy osobnosti - se stránkou politika. Přesto nám historik ukazuje „presidenta budovatele“ celkem plasticky: s nedůvěrou ve schopnosti jiných, se sebedůvěrou a přitom s obavami o ztrátu pracně získaných posic, politika a presidenta až překvapivě naivního - státník, který využíval pro své záměry kde koho, si ani nedovedl představit, že jej též někdo jen využívá.

Po vykrystalisování Benešova charakteru procházíme postupně našimi národními dějinami od mírové konference v roce 1919 až do kritického roku 1948. V knize je patrná jistá - pravděpodobně záměrná, podle mne však trochu nešťastná - nevyváženost. Některá období jsou totiž zkoumána jen letmo, skoro bych řekl povrchně, zatímco pozadí presidentských voleb 1935, mnichovské konference 1938, druhý odboj - hlavně čas vyjednávání se SSSR a moskevským vedením KSČ, poválečné období a zejména události Vítězného února jsou podrobeny mnohem pečlivější prohlídce, která je s ostatními obdobími až nesouměřitelná. Kvalitativní rozdíl spatřuji i v hodnocení některých období Benešovy kariery, ale zde ne tak diametrální.

Šestá kapitola, nazvaná „Cizí dojmy“, je jakýmsi hodnocením ministra zahraničí Beneše za celou dobu jeho působení v této funkci z britského úhlu pohledu. Je to jistě zajímavé a pro české dějepisectví podnětné a přínosné, je to i pochopitelné vzhledem k místu působení autora. Ale název kapitoly vzbuzuje očekávání, že toto hodnocení bude širší, než jen britské.

Osobně pociťuji jako nedostatek také to, že Benešovy ne vždy právě průhledné a čisté metody politického boje (i když o jeho čistotě vůbec si nelze bezpochyby dělat iluse) jsou jen velmi kulantně opsány, nejsou rozebírány a často ani konkrétně zmiňovány (na př. Stříbrný, Gajda). Také postrádám hodnocení Beneše jako autora pamětí a především politologických spisů, ale toto hodnocení je do určité míry nahrazeno při vykreslování jeho osobnosti. Po formální stránce bych dílu vytkl nedostatek rejstříku, ve kterém chybí profesní či jiná charakteristika osob, což při méně známém jménu ztěžuje orientaci v textu. Podobnou „kosmetickou“ výhradu vznáším k výběru obrázkům do fotografické přílohy, neboť se jedná převážně o známé a často publikované snímky. Horší než tyto formální vady na kráse je však nejasné zhodnocení úlohy sociální demokracie v průběhu února 1948.

Celkově však tuto Benešovu biografii musím vyzdvihnout, nejen pro její osamocenost, ale především pro primát v komplexnosti a pro pohled historika, který, ač zůstal Čechem (o čemž vypovídá nejen zvolené téma, ale i způsob jeho výkladu), působil celou karieru v cizí zemi.


[Akt. známka: 2,80 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.