Dnešní datum: 15. 09. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:
Kultura >> Češi pod německým protektorátem

Kultura

* Češi pod německým protektorátem

Vydáno dne 16. 01. 2001

D. Brandes, Prostor Praha 1999, 657 stran, překlad P. Dvořáček s předmluvou V. Kurala

Německý originál, jehož autorem je významný profesor dějin na univerzitě v Düsseldorfu, vyšel ve dvou svazcích již r. 1969 a 1975 a dodnes je zatím nejobsáhlejším a nejsystematičtějším dílem o temném období českých dějin, o období nacistické okupace českých zemí.

Tři hlavní tematické celky, které tvoří obsah tohoto díla, naznačuje jeho podtitul: „Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945“. Ačkoli autor, jako pracovník mnichovského Ústavu pro soudobé dějiny, využil „pražského jara“ k intenzivnímu studiu protektorátní tematiky v českých archivech, nemohl využít všechny prameny, neboť mu to znemožnila také pozdější okupace Československa vojsky Varšavského paktu. To se projevilo některými mezerami, zvláště v druhém díle, který jako druhý svazek této monumentální monografie vyšel až šest let po svazku prvním.

Nicméně mohl zase využít bohaté archivy německé, např. zprávy zástupce německého ministerstva zahraničí v Praze, hlášení o situaci v protektorátu, která do Berlína posílala pražská centrála sicherheistdienstu a další.

Velkým přínosem tohoto díla nejsou jen pečlivě utříděná a obsáhlá fakta, ale i jejich pozoruhodná, se smyslem pro podstatné souvislosti, podaná analýza a interpretace. Umožňuje čtenáři nahlédnout pod povrch líčených událostí a nahlížet je v jejich vnitřních i vnějších, psychologických a společensko-ekonomických determinacích.

Nacházíme zde řadu nových informací, např. o vztahu říšského protektora K. von Neuratha a státního tajemníka K. H. Franka, o zoufalém a riskantním balancování protektorátní vlády mezi negativismem a aktivismem, o neméně odvážné činnosti Národního souručenství v prvních letech okupace, o reakcích domácího i zahraničního odboje na kolaborantský aktivismus.

Znovu zde v plastickém obraze vystupují postavy nešťastných představitelů „vlády hrdého mlčení“, státního prezidenta E. Háchy a premiéra protektorátní vlády generála O. Eliáše, ale i nenáviděných zrádců v čele s Emanuelem Moravcem. Nahlížíme do praxe okupační hospodářské a sociální politiky, o provádění germanizace, střetů nejvyšších představitelů okupačních úřadů s protektorátní vládou.

Získáváme však i živý obraz o činnosti národních odbojových skupina československé exilové vlády. V dynamickém sledu historických scén defilují ve čtenářově imaginaci obrazy krvelačného Heydricha a surového nacistického teroru, hrdinství odbojářů a parašutistů, nacistické vize „konečného řešení“ české otázky. Čtenář proniká do smyslu Heydrichovy politiky „cukru a biče“, Frankovy snahy o „odpolitizování“ českého národa, Moravcova nezdařeného pokusu o převýchovu české mládeže a mnohého dalšího.

V pevných historických konturách vědeckou metodou, ale přístupnou, téměř literární formou, Brandes líčí, analyzuje, střízlivě a věcně zobecňuje, pečlivě dokládá uvedená fakta. Setkáváme se zde s živě podanou historií, která začíná Tisovou a Háchovou osudovou cestou do Berlína v březnu 1939 a končí pražským květnovým povstáním a kapitulací německých ozbrojených sil na zbylém okupovaném území.

Existují zde ovšem také bílá místa, která by bylo třeba doplnit o nově objevená fakta z dříve nedostupných archivů. Poměrně málo místa je věnováno pronásledování Židů a primitivnímu českému antisemitismu v období protektorátu. Více místa by si zasloužil i rozbor kolaborace a poukaz na její ideovou i praktickou diferencovanost (např. ideolog „obnovující se Svaté říše římské národa německého“ J. Kliment, pragmatik V. Krychtálek atd.). Představitelé ideologizující kolaborace nestejné úrovně se lišili od konjunkturalistických nádeníků-publicistů. Mnohé objasnily až poválečné procesy. Je-li jedním z tematických celků knihy problematika kolaborace, bylo by možná vhodné, kdyby byla časově přetažena až do období poválečných procesů, z jejichž průběhu autor vybírá informace jen málo.

Brandesova kniha je velkým obrazem období okupace, který bude stále v detailech dohotovován jako každé historické dílo. Sám historický čas je nástrojem vytváření nové optiky, umožňující nové náhledy a nová hodnocení. Zároveň je Brandesova kniha velkou výzvou českým historikům ke zpracování tématu, který zřejmě stále ještě nepřestal být choulostivý.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Milan Nakonečný | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.