Dnešní datum: 21. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 20 nalezených)

| 0-15 | 15-20 |
Dokumenty doby

* Vyslyšme vládu, odložte šibenice a přivítejme společně islamisty

Vydáno dne 06. 07. 2015

Výzva Národní myšlenky národovcům

Z demonstrace prvého července proti přijetí kvót pro přistěhovalce dle diktátu Evropské Unie a vlastizrádcům si současný režim vybral k protiargumentaci výhradně použití alegorických šibenic. A rovnou plánují policejní zásahy na průvody s takovými symboly. O podstatě věci, například o podstatě fungování hranic či kapacitě dobročinnosti, nemluvě o příčinách rozvratu zdrojových zemí se debata vede až v druhé řadě či vůbec. Snad je tím dáno za pravdu odpůrcům vládního počínání v Bruseli, ale co na tom. Režim má moc - peníze, média a sílu včetně té policejní. Režim nechce rozlišit přistěhovalce podle náboženství a původu, režim nedokáže rozlišit příslušnost přistěhovalců ke státu či organizaci včetně radikálních islamistů. Nebojujme marné bitvy. Najděme dříve spojence.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Zapaterovsko-turecký projekt i u naší vlády aneb přišlo nám poštou.

Vydáno dne 24. 07. 2009

Paris riots Naše pokroková "středopravá" vláda, (nejen) podle Kocábovy dcery, ale i dalších kapacit nejlepší vláda od r. 1989 (s čímž lze z jejich levičáckého hlediska jistě souhlasit - tak pokrokovou vládu jsme od zrušení vedoucí úlohy komunistické strany skutečně neměli) přistoupila m. j. k tomuto chvályhodnému projektu - Alianci civilizací. Mimochodem, jsou to dobře a hluboce vykopané základy pro penězovody ze státního rozpočtu k vybraným sdružením, muzeím a soukromým společnostem (pro jistotu jsou fyzické a právnické subjekty v projektu, k němuž se hlásí česká vláda, rovnou jmenovány - na př. firma Ivana Gabala). A penězovody to nejsou první. Pak se často divíme, co všechno tahle "občanská pravdoláskovní společnost" zmákne za aktivity ... Aby ne! Vždyť si je platíme z veřejných peněz. Poučný je také seznam osob na straně sedmé. Z něj mimo jiné nade vší pochybnost plyne, že naše vláda neuznává Václava Klause hlavou státu, neboť u Největšího humanisty všech dob je jeho titul... Každopádně je pěkné, že tento seznam vláda sestavila za nás. Ale nyní si již přečtěte, co nás ve jménu Dobra, Lásky a Pokroku čeká - ZDE

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Borský kritizuje Masaryka

Vydáno dne 02. 08. 2008

Lev Borský Lev Borský (1883-1944), český publicista, politik, účastník prvního odboje, židovského původu. Před první světovou válkou patřil do řad státoprávních pokrokářů, kteří jako jedni z mála již tehdy volali po samostatnosti zemí Koruny české. Jejich program za války převzal zahraniční odboj, vč. ČsNR T.G Masaryka, který před válkou boj za samostatnost rozhodně odmítal. V časech meziválečné republiky L. Borský patřil k t.zv. integrálním nacionalistům, sdruženým zejména okolo časopisů Národní myšlenka a Fronta. Řadil se k propagátorům silné zahraniční a branné politiky a byl skeptický k mezinárodním smlouvám, odzbrojování a vůbec ke schopnosti Společnosti národů řešit mezinárodní krise. Tím se přirozeně dostal do oposice vůči hradní a vládní politice. Zahynul v koncentračním táboře, kde se ocitl pro svůj původ. - JEM-

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Přísaha králův českých

Vydáno dne 11. 07. 2008

casaksvoboda V dnešní době, kdy vláda českého státu prodává poslední zbytky státních držav, není jistě na škodu připomenouti si, jak podobné kroky bývaly zajištěny v minulosti. Zejména připravovaný prodej budov všech ministerstev rovná se bezmála prodeji Pražského hradu; není arci vyloučeno, že i toho se dočkáme. Následující text, nepotřebuje, myslím, dalšího komentáře. Jen tolik uvedu, že byl otištěn v 7. čísle II. ročníku čas. Svoboda vydávaného Josefem Barákem ze dne 10. dubna r. 1868. (Tímto časopisem se zabýval J. Kašpar v Národní myšlence již dříve: http://www.narmyslenka.cz/casaky/34kaspar.pdf)

Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Krátký katechismus českého sedláka

Vydáno dne 18. 06. 2008

klas Krátký katechismus českého sedláka jakožto průvodce k jeho i jeho potomstva štěstí.Celý článek | Autor: Prokop Chocholoušek | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Národní duše a idea vlasti

Vydáno dne 18. 06. 2008

statniznak Tyto úvahy a aforismy francouzského sociálního psychologa Gustava Le Bon (1841-1931), autora proslulé Psychologie davu (1895, česky 1897), přeložil a pod názvem Národní duše a idea vlasti v časopise Moderní revue uveřejnil Arnošt Procházka (1869-1925). {Poznámka Jana Kašpara}


Celý článek | Autor: Gustav Le Bon | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Tradice rodová a národní

Vydáno dne 25. 02. 2008

statniznak Tato stať z pera národně demokratického politika a publicisty Vlastimila Klímy (1898-1987), jež byla otištěna v únoru roku 1924 v revui Národní myšlenka, je natolik obecně pojatá a zároveň hovoří, po více než osmdesáti letech, i k dnešku tak jasnou řečí, že nepotřebuje žádných dalších komentářů nebo poznámek. Jan Kašpar

Celý článek | Autor: Vlastimil Klíma | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Ferdinand Peroutka, Rudolf Medek a pokrokářští křiklouni

Vydáno dne 16. 09. 2007

Ferdinand Peroutka Ferdinand Peroutka (1895-1978) sice patřil mezi „hradní“ publicisty a jeho časopis „Přítomnost“ lze považovat za tribunu hlásající názory blízké oficiálním vládním kruhům, avšak on sám jako novinář byl poměrně objektivní. Peroutka se svým životem i dílem cele hlásil k liberální demokracii, přičemž vcelku důsledně odmítal jakékoli extrémy, ať už přicházely zprava či zleva, a v mnoha situacích prokázal i značnou míru zdravého úsudku. V jistém smyslu lze Peroutku považovat za jistého antipoda Karla Horkého (1879-1965), alespoň co se týče vztahu k „Hradu“ – oba stáli na zcela protikladných názorových pozicích.

Celý článek | Autor: Jan Kašpar | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Unavené pokrokářství

Vydáno dne 16. 09. 2007

Ferdinand Peroutka Každý dnes vidí, že naše pokrokářství prohrálo bitvu. Je zatlačeno do kouta, privatizuje, docela jsouc vyřazeno z vlivu na veřejné věci, cítí jakési ochromení ve vlastních řadách, a ti, kteří utahali mnohý buben, volajíce do poslední chvíle k útoku, pořádají dnes tesklivou anketu „o příčinách ústupu pokrokové fronty“. Mezi konzervativci panuje učiněná jarní nálada, všechno doufá ve své místo na slunci, a i leckterá havěť, pokud patří k tomuto táboru, se pohodlně vyhřívá; (nemusíme snad tu havěť zvlášť uvádět jmény, beztak ji každý zná); palce monsignora Šrámka se nikdy netočily spokojeněji na rozhranní hrudi a břicha; byly doby, kdy vůdce lidové strany točil palci z nervózy; dnes jimi točí z pocitu libosti, jenž ho cele proniká. Na druhé straně je podzim; nic z nadějí, nic z jarosti, ba ani nic z odhodlanosti.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Cikáni 1726

Vydáno dne 12. 09. 2007

Černoch Patent císaře Karla VI. vydaný 22. ledna 1726 ve Vídni nařizoval pod přísnými tresty všem Cikánům bez výjimky opustit České království. Toto císařské nařízení bylo cirkulářem českých místodržících ze dne 12. března 1726 oznámeno do všech měst a všem příslušným úřadům, a kromě toho byly na hranicích vyvěšeny tabule s textem tohoto nařízení, a tresty, které na Cikány čekaly, zde byly vymalovány.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Karel Horký a „supí slety“

Vydáno dne 08. 09. 2007

Karel Horký Fejeton Supové mezi námi, který uveřejnil Karel Horký (1879-1965) ve své „Frontě“ dne 20. října 1938, ve 29. čísle vůbec posledního, desátého ročníku tohoto časopisu, reaguje na situaci, jíž byl autor sám svědkem, úkaz, v té době zjevně nijak řídký. Rozbitý československý stát právě odstoupil svá pohraniční území nacistické Třetí říši a v souvislosti s tím nastal exodus Čechů z pohraničí, kteří přitom pochopitelně ve zmatku a spěchu prodávali svůj zdejší nemovitý i movitý majetek. Je až zarážející, s jakou nestoudností se jiní obyvatelé bývalé republiky, považující se snad rovněž za české občany, snažili využít situace nešťastníků, narychlo opouštějících své domovy, ke svému prospěchu a obohacení.

Celý článek | Autor: Jan Kašpar | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Supové mezi námi

Vydáno dne 08. 09. 2007

Karel Horký Po všechna ta léta, co „Fronta“ vychází, nebyla v ní otištěna jedna jediná řádka, o které by se dalo říci, že ji diktovala takzvaná plemenná nenávist. Nejenže z mého vlastního pera nevyšlo nikdy nic podobného, ale vždycky jsem zásadně dbal toho, aby ani ze strany spolupracovníků a přispívatelů se nikdy nedostalo do listu nic, co by mohlo vypadat jako útok proti nějaké rase, ani proti takové, která bývá nejvíc nenáviděna a kterou zde nechci jmenovat.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Karel Horký o novinářské etice

Vydáno dne 26. 08. 2007

Radola Gajda V květnu roku 1933 stanul před Státním soudem v Brně bývalý generál ruských legií a později československé armády Radola Gajda (vl. jm. Rudolf Geidl, 1892-1948), obžalovaný kvůli svému údajnému podílu na tzv. „židenickém puči“. Způsob psaní některých deníků, národně socialistického „Českého slova“ a především „Lidových novin“, s nímž referovaly o průběhu soudního řízení a samotném Gajdovi, přiměl Karla Horkého (1879-1965) k sepsání ostré repliky, kterou uveřejnil ve 4. čísle šestého ročníku „Fronty“ dne 18. května 1933 pod názvem Novinářská perverze. Článek nepotřebuje žádných dalších sáhodlouhých komentářů, sám za sebe mluví dostatečně jasně, avšak lze učinit několik poznámek.

Celý článek | Autor: Jan Kašpar | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Novinářská perverze

Vydáno dne 26. 08. 2007

Radola Gajda Dne 8. t.m. [května – pozn. J.K.] byl obžalovaný býv. generál Gajda slyšen před Státním soudem v Brně. Je pochopitelno, že to byl vzrušující výslech, jak pro obecenstvo, tak pro Gajdu. Nikomu, kdo má city jen trochu lidské, nebude divno, že Gajda nebyl úplně kliden a že zvláště ve chvíli, kdy měl mluviti o svém poměru k armádě, nedovedl potlačiti své rozechvění. Prý se mu nepodařilo zadržet ani slzy, nečekané snad v očích chrabrého vojáka, který tisíckrát dovedl bez bázně čeliti smrti.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dokumenty doby

* Karel Horký, Cyril Bouda a „Neznámý vojín“

Vydáno dne 12. 08. 2007

Gajdův případ Krátkou glosu nazvanou Také Neznámý vojín otiskl národně demokraticky orientovaný žurnalista Karel Horký (1879-1965) 6. května 1927 v 1. čísle prvního ročníku nově založeného týdeníku „Fronta“, který redigoval. Dosti pozoruhodné je, že doprovodnou ilustraci vytvořil tehdy šestadvacetiletý Cyril Bouda (1901-1984), později slavný malíř, grafik a ilustrátor, s jehož jménem se ovšem setkáváme při zcela jiných souvislostech, než je legionářská problematika či prvorepublikové politické aktivity českých nacionalistů.

Celý článek | Autor: Jan Kašpar | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-20 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.