Dnešní datum: 18. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 25 nalezených)

| 0-15 | 15-25 |
Studie

* Liberální dvojsmysly a jejich lexikální a právní důsledky

Vydáno dne 03. 07. 2008

pc V západním akademickém světě, médiích a veřejných prostorech byla dosažena úroveň komunikace zabraňující konfrontační polemice, uchylující se k termínům zbavených svého reálného významu. Obecně řečeno, liberální systém se vyhýbá negativnímu zveličování a vyhýbá se hloupým podobenstvím, které státem ovládaná média Sovětského svazu svého času užívala se záměrem vynutit si souhlas a vlastní verzi politické korektnosti.

Celý článek | Autor: Tomislav Sunic | Infomail | Tiskni

Studie

* Trestní zákoník – VIII. část (závěrečná)

Vydáno dne 06. 01. 2008

Spravedlnost Všeobecná ustanovení

V této závěrečné části tohoto seriálu části se budu zabývat některými všeobecnými ustanoveními obsaženými v trestním zákoníku, nikoliv tedy jednotlivými paragrafy týkajících se konkrétních trestných činů kromě nepřekažení a neoznámení trestného činu. Opět musím konstatovat, že vzhledem k rozsahu tohoto příspěvku se nemůže jednat o vyčerpávající kritiku. Jedná se zejména o působnost trestního zákoníku (§1 až §9), věk trestní odpovědnosti (§25), nepříčetnost (§26), sníženou nepříčetnost (§27), nutnou obranu (§29), druhy trestů (§52 až §85), diferenciaci výkonu trestu odnětí svobody (§56), polehčující a přitěžující okolnosti §41 a §42), podněcování k trestnému činu (§331), jeho schvalování (§332), nepřekažení (§334) a neoznámení (§335).

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Studie

* Trestní zákoník – VII. část

Vydáno dne 02. 12. 2007

Spravedlnost Ostatní trestné činy
V této části se budeme zabývat některými trestnými činy, o kterých nebylo pojednáno v předchozích částech. Jedná se o zejména trestné činy proti svobodě jednotlivce (§137, §138, §143), vydírání (§142), neoprávněného vniknutí do obydlí (§145), tajemství soukromých informací (§147, §149, §150), proti dětem (§162, §165 až §168, §171). Dále pak o trestné činy související s drogami (§251 až §257), týráním zvířat (§270 a §271), úplatkářstvím (§299 až §302), hanobením lidských ostatků (§326) a opilstvím (§327).

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Studie

* Trestní zákoník – VI. část

Vydáno dne 26. 11. 2007

Spravedlnost Trestné činy proti majetku

V této části se budu zabývat některými činy, které poškozují majetek a některá práva spojená s majetkem. Jedná se o trestné činy proti majetku (§ 172 až §199), některé z trestných činů proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou (§215 až §234) a o trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu (§235 až §238). Ačkoli samo o sobě je závažnější někomu ublížit na těle než ho připravit o majetek, může krádež nebo jiný trestný čin proti majetku někomu zásadním způsobem zhoršit podmínky jeho života na řadu let nebo až do jeho smrti. Proto je třeba tyto činy náležitě trestat. Veřejnost též těžce nese, když vidí, jak některé osoby se živí touto (někdy sice menšího rozsahu, ale za to soustavnou) kriminalitou místo poctivou prací a prochází jim to. Jestliže pachatel takového činu je již za něj trestán po několikáté, trest by měl být velmi přísný, aby pachatel již neškodil, neboť naděje na jeho nápravu se nezdá být veliká, což ovšem platí i pro jiné trestné činy.

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Studie

* Trestní zákoník – V. část

Vydáno dne 04. 11. 2007

Spravedlnost Činy proti státu a jeho zájmům
V této části se budu zabývat některými činy, které poškozují skutečné nebo údajné zájmy státu. Vzhledem k velkému počtu toho se týkajících paragrafů není možné v tomto příspěvku se tomu věnovat komplexně, takže se omezím jen na některé připomínky. Některými z těchto činů může být způsobena škoda jiným osobám a to může být oprávněně předmětem občansko-právního sporu nebo i trestním činem. Do této části jsou však tyto činy zařazeny proto, že je postihuje trestní zákoník, i když ke způsobení škody nedojde.

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Studie

* Trestní zákoník – IV. část

Vydáno dne 11. 10. 2007

Spravedlnost Ideologie v trestním zákoníku

V této části se budeme zabývat činy, které návrh trestního zákoníku postihuje, protože mají jasnou ideologickou dimensi. Jedná se o hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§327), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§328) a potlačování práv z důvodu rasové, etnické nebo jiné příslušnosti (§329). Rovněž v některých případech může být projev odporu vůči postojům jiných lidí interpretován jako výtržnictví (§331). Také presentace vlastních názorů může být považována za ohrožování morálního stavu vojenské jednotky (§365). Diskutabilní jsou rovněž trestné činy sabotáže (§286), spolupráce s nepřítelem (§291), některé body paragrafu útoku proti lidskosti (§374), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§375) a podněcování útočné války (§380).

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Studie

* Trestní zákoník – III. část

Vydáno dne 04. 10. 2007

Spravedlnost Činy související se sexualitou
V této části se budeme zabývat znásilněním (§157), sexuálním nátlakem (§158), pohlavním zneužitím (§159), kuplířstvím (§160), prostitucí (§161), šířením pornografie (§162), přechovávání dětské pornografie (§163), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§164), soulož mezi příbuznými (§165), svádění k pohlavnímu styku s dítětem (§174). Částečně se toho týká i ohrožování mravní výchovy dítěte (§173).

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Studie

* Trestní zákoník – II. část

Vydáno dne 03. 10. 2007

Spravedlnost Činy proti životu a zdraví
V této části se budeme zabývat vraždou (§113 a §114), zabitím z nedbalosti (§115), účastí na sebevraždě (§116), trestnými činy proti těhotenství (§131 až §135), ublížením na zdraví (§117 až §120), mučením a jiným nelidským a krutým zacházením (§121), neposkytnutím pomoci (§122 a §123), šířením nakažlivé nemoci (§124 až §126), ohrožení pohlavní nemocí (§127), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§128 a §129) a rvačkou (§130).

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Studie

* Trestní zákoník – I. část

Vydáno dne 30. 09. 2007

Spravedlnost Úvod k návrhu trestního zákoníku

Tento článek rozdělený do několika částí se zabývá prvním návrhem nového trestního zákoníku, jak byl publikován na stránkách ministerstva spravedlnosti . Tento trestní zákoník, stejně tak jako stávající, je natolik špatný a přitom pro naše občany významný, že se domnívám, že stojí za to, o něm pojednat.

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Studie

* Humanisté nebo satanisté VIII.

Vydáno dne 10. 07. 2007

Křižák 8. New Age je nejnovější stádium zednářství

"New Age" znamená v překladu "nový věk". Jde o náboženské hnutí, které se objevilo na Západě roku 1975. V poštovních schránkách počestných občanů se začaly objevovat letáky, kde mimo jiné stálo: "Připojte se k milionům lidí, kteří sledují stejný cíl: sjednotit se, uvažovat, jednat společně, aby vznikla nová budoucnost. Mějte kladný vztah ke světu....


Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Studie

* Humanisté nebo satanisté VII.

Vydáno dne 03. 07. 2007

Smrt Evropy 7. Zednáři rozkládají katolickou Církev zevnitř

Roku 1846 se zjevila Panna Maria ve francouzském La Salette dvěma dětem: Melanii Calvatové a Maximu Giraudovi. Toto zjevení je Církví uznané, což nás opravňuje k tomu, abychom všechno, co zde bylo řečeno, brali naprosto vážně a přijímali jako pravdivé, jako autentický hlas Panny Marie, která coby starostlivá Matka chce své dítky varovat. Panna Maria zde jasně říká, že „ďábel pronikne až na nejvyšší místa v Církvi...“ a upozorňuje, že mnoho biskupů a kněží se mu zaprodá.


Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Studie

* Kosovský fenomén

Vydáno dne 26. 06. 2007

uck Kosovským fenoménem nazývám právě ono na oko pokojné zatlačování křesťanského a ateistického obyvatelstva islámským živlem. To, co se děje v Paříži, Londýně a Antverpách, se dělo o jednu generaci dříve v Kosovu. Jenže nikdo tento fenomén nechtěl vidět. Klapky na očích a zevšeobecňování vedly k mylným výkladům, že se jedná o fenomén komunistického státu, o výsledek komunistických manipulací a nepřirozených hospodářských poměrů. Ale ono to tak není. V Jugoslávii byl tržní systém. Národnostní změny nebyly násilně prováděny. S kosovským problémem si komunistický režim viditelně nevěděl rady. Jeho přirozená snaha byla problémy zamlčovat a neřešit.

Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Studie

* Humanisté nebo satanisté VI.

Vydáno dne 25. 06. 2007

Zednáři v boji za legalizaci potratů a pornografie

Nepřátelé katolické Církve si od prvopočátku uvědomovali, že nejdůležitějším a nejspolehlivějším obranným valem katolicismu je dobrá křesťanská rodina, spočívající na nerozlučitelnosti manželského svazku, nepřípustnosti sexu mimo manželství a ochraně lidského života od okamžiku početí do okamžiku fyzické smrti. Proto útoky bludařů od počátku existence Církve směřovaly mimo jiné i proti těmto hodnotám. Prakticky všichni vyznavači gnostických bludů ve starověku zpochybňovali manželství a rodinu, rovněž tak ve středověku albigenští, v řadách našich husitů se vyskytovali Adamité jako předchůdci dnešní Uzlovy "Nezávislé erotické iniciativy".


Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Studie

* Krize moderního světa

Vydáno dne 22. 06. 2007

René Guénon Západní svět podlehl materialistickému myšlení, jeho orientace na hmotu a vnímání reality v rozkladu na věcné složky plynoucí v neustálé proměně a mnohosti přinášejí zmatek. Zbytky latentní duchovnosti zapomenuté v dávném středověku klesají pod brutální tíhou přízemnosti, s níž hmota ničí vše, co se jí připlete do cesty. Moderní preference průmyslové síly za podpory profánní funkce rozumu sledují čistě individuální a pragmatické účely, v nichž se ztrácí jakákoliv schopnost nahlédnutí vyššího principu světa. Jsme na pokraji katastrofy, v nejtemnější fázi zániku civilizace. Jediné, co nás může spasit před zničujícími důsledky rozkladu a nevědomosti, je nová intelektuální elita oživená v nitru katolické církve po vzoru východních esoterických nauk věčné filozofie a intelektuální intuice. Tak by se dal shrnout obsah knížky René Guénona s názvem Krize moderního světa. Je tomu opravdu tak?

Celý článek | Autor: Radim Lhoták | Infomail | Tiskni

Studie

* NPD včera a dnes

Vydáno dne 18. 11. 2005

Studie, zabývající se historií a činností kontroverzní německé politické strany z NM 3/2005


Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-25 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.