Dnešní datum: 18. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 171 nalezených)

* Přednáška v Ostravě

Vydáno dne 16. 02. 2018


Link | Infomail | Tiskni

* Nabídka zaměstnání

Vydáno dne 29. 01. 2018

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra: ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK SKUPINY PŘÍJMU - LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA

Link | Infomail | Tiskni

* Slovo k imigračním kvótám

Vydáno dne 13. 12. 2017

"Také o povídání o tak zvaném přesídlení Čechů... se zde jen krátce zmíním... Ve čtyřech letech (existence) protektorátu zde bylo usazeno vůbec jenom 4931 německých rolníků počítajíc v to i jejich příslušníky. Přišli většinou, prchajíce před bolševismem, a měli právo, aby byli co nejrychleji opět usídleni. Vzhledem k celkovému počtu asi 530 000 německých přistěhovalců jenom z východu, ohrožovaného bolševismem, které bylo nutno přesídliti v celé Říši je zlomek, to jest 0,9 procenta, připadající na Čechy a Moravu, přímo směšně nepatrný."

K. H. Frank, manifestace věrnosti Říši v Lucerně, 26. 2. 1943


Link | Infomail | Tiskni

* Sborník Corneliu Zelea Codreanu a Legie Archanděla Michaela

Vydáno dne 01. 12. 2017

"U 13. kilometru umíralo 13 Železných gardistů a vůdce", oznamoval ve čtvrtek 1. prosince 1938 na titulní straně Polední list. Dnes tedy od zabití Cornelia Codreana a jeho kamarádů uplyne 79 let. Při této příležitosti chceme upozornit na dvě publikace, které nedávno o Kapitánovi a jeho legionářském hnutí vyšly u Délského potápěče

Link | Infomail | Tiskni

* Z Programu ČSSD

Vydáno dne 31. 05. 2016

Vize globální spravedlnosti obsahuje také politickou a multikulturní stránku. Ta se odvíjí od představy, že dosavadní světový systém, který je prozatím založen na právu vytvářeném stále slabšími suverénními státy, chceme postupně přetvářet na světový systém, který by měl být multikulturně diferencovaný, založený na respektování lidských práv a vybaven globální legitimitou.

Dlouhodobý program ČSSD, str. 15, odsek 2.2.2


Link | Infomail | Tiskni

* Stanovisko Národní demokracie k případu podplukovníka Marka Obrtela

Vydáno dne 05. 01. 2015

Předsednictvo Národní demokracie reaguje na vulgární kampaň havlistické lobby infiltrované do téměř všech parlamentních stran na čin pana podplukovníka ve výslužbě MUDr. Marka Obrtela, který se rozhodl vrátit vyznamenání, která mu byla udělena velením NATO za jeho službu v této organizaci.

Vedení Národní demokracie si velmi váží činu podplukovníka MUDr. Marka Obrtela, který z vlastního přesvědčení a na základě osobní zkušenosti ze své služby v NATO hodlá vrátit vyznamenání, která od této organizace získal.

Již ve chvíli medializace rozhodnutí pana podplukovníka bylo jisté, že se z řad válkychtivých mravokárců havlistického tábora ozve povyk. Nelze přeslechnout vulgární kritiku jeho činu ze strany KDU-ČSL či lidí, jako je paní Černochová. Na rozdíl od nich my považujeme čin plukovníka Obrtela za mužný a hodný vojáka, který neztratil smysl pro čest a odvahu.

Většina samostatně uvažujících lidí v naší zemi už pochopila, že Spojeným státům nejde o žádnou demokracii a svobodu. Všude, kde NATO, ovládané americkým velením, zasahovalo, k žádnému zlepšení života lidí nedošlo, ba právě naopak.

Podplukovník Obrtel jako zatím jediný voják české armády dokázal, že voják není tupou silou, kterou mohou mocní tohoto světa libovolně zneužívat pro své zvrácené představy o fungování světa. Po rozpadu východního bloku NATO, které mělo být původně rozpuštěno společně s Varšavskou smlouvou, jednoznačně prokázalo, že je agresivním a zločineckým spolkem. Nikoli pro činy samotných vojáků, kteří konají jen svou vojenskou službu, ale pro politické a vojenské záměry velení této organizace.

Národní demokracie proto děkuje podplukovníku Obrtelovi za to, že svým činem vrací čest nám všem, a věříme, že se jeho příběh stane vzorem pro všechny ostatní muže této země.

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie
Ladislav Zemánek, místopředseda Národní demokracie


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* ANO svobodě slova, NE politickým procesům. Osvoboďte dr. Šešelja!

Vydáno dne 31. 10. 2014

KosovoMy, níže uvedené české strany a spolky, důrazně protestujeme proti politickému procesu s dr. Vojislavem Šešeljem, který na politickou objednávku zinscenoval Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, a žádáme jeho okamžité propuštění!

Ač si zmíněný soud, jehož zřizovatelem je Rada bezpečnosti OSN, hraje na nestrannost a objektivitu, nemůže být nejmenších pochyb o tom, že je ve skutečnosti nástrojem USA a EU ve stále pokračujícím boji proti srbskému národu a jeho státu. Tento fakt je možno doložit nepřeberným množstvím důkazů. Jsme toho názoru, že haagský tribunál musí být zrušen, jeho oběti rehabilitovány a odškodněny a všichni ti, kteří se na politických procesech podíleli, jež svým výsměchem spravedlnosti a pravdě směle snesou srovnání s praktikami totalitních režimů, po zásluze potrestáni.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ostatní

* TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ k tzv. „seznamu Židů“

Vydáno dne 18. 09. 2014

Z médií (1) jsem se dozvěděl o údajné - snad až desetimilionové - pokutě ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), stejně jako o mně údajně hrozícím trestním stíhání ze strany ministerstva vnitra jako osoby, která "svou činností narušuje veřejný pořádek a ohrožuje bezpečnost" - to vše v souvislosti s internetovou encyklopedií významných židovských osobností publikovanou na serveru ČechyČechům.(2)

V této záležitosti jsem nebyl žádným úřadem osloven, nebyl jsem nikým ze zmiňovaných institucí kontaktován, nepovažoval bych proto za nutné se vyjadřovat k něčemu, o čem mi není nic známo.

Vzhledem k tomu, že jde o závažný mediální útok, chci však přece jen několik věcí poznamenat.

Encyklopedický seznam významných židovských osobností nepovažuji ani v nejmenším za závadný, protizákonný či jakkoli zneužívající osobní údaje. Plně si za tímto internetovým projektem stojím a v mnoha vyjádřeních pro sdělovací prostředky jsem jeho smysl už objasnil. K tomu se nehodlám vracet.

Podotýkám jen, že inspirací k němu mi byla několik let na české wikipedii existující kategorie Čeští Židé (3), která funguje na podobném principu a přesto se nad ní dosud nikdo nepohoršoval. Druhou inspirací mi byla knižní publikace Encyklopedie významných osobností ve víru židovského osudu od Artura Zemplinera (Lederer & Zempliner Consulting, 2000) (4), která předkládá životopisné medailonky několika stovek význačných židovských osobností celého světa i českého prostoru, zesnulé i žijící. Na tyto podnětné práce jsem navázal a aktualizoval je publikováním 300 hesel – medailonků význačných českých osobností židovského původu. Jakékoli mediální zkratky o tom, že jde o „seznam Židů“, dokonce „určených k likvidaci“, jak poznamenal před časem časopis Týden, považuji za lež a pomluvu a celý mediální popis události za útok na moji osobu, za snahu o moji diskreditaci.

Protože jsem zároveň předsedou politické strany Národní demokracie a k tomuto mediálnímu útoku dochází v době vrcholící kampaně do senátních a komunálních voleb (podobně jako první útok ze strany Týdne přišel pár týdnů před volbami do Evropského parlamentu), považuji celou věc také za cílenou kampaň proti Národní demokracii a tedy za čistě politicky motivovanou záležitost.

Případné postihy by pak byly nutně vnímány jako jednoznačné porušení svobody slova garantované Ústavou ČR, stejně jako porušení svobodné soutěže politických stran.

1 časopis Týden 38/2014, TV Barrandov

2 http://cechycechum.wordpress.com/category/slavni-zide-mezi-nami/

3 ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C4%8Ce%C5%A1t%C3%AD_%C5%BDid%C3%A9

4 https://www.kosmas.cz/knihy/100559/encyklopedie-vyznamnych-osobnosti-ve-viru-zidovskeho-osudu/


Link | Autor: Adam Bartoš | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Akce D.O.S.T. požaduje zrušení ministerstva pro lidská práva

Vydáno dne 22. 05. 2014

statniznakV pondělí 19.5. 2014 předali představitelé Akce D.O.S.T. Michal Semín a Petr Bahník předsedovi vlády ČR i jednotlivým ministrům text výzvy, v níž požadují zrušení Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti. Ve stejné věci iniciuje Akce D.O.S.T. petici občanů.

Úplný text naleznete v článku.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Kandidát Národní demokracie Jan Kašpar

Vydáno dne 14. 05. 2014

Ne BruseluEvropská unie pro mne přestavuje socialistický projekt zcela srovnatelný s Hitlerovou „Novou Evropou“, něco na způsob „Čtvrté říše“. Prostředky se sice změnily, však cíle zůstaly stejné. Jsa zastáncem volné přirozené spolupráce svébytných a svobodných evropských národů rozhodně odmítám, aby se český stát podřizoval jakýmkoli nadnárodním strukturám.

Obecně se traduje, že Reinhard Heydrich svého času pravil na adresu našeho národa: „Je známou věcí, že Češi si neumějí a nemohou sami vládnout, a je jisté, že pokud český prostor neovládneme my, nacionální socialisté, budou zde vládnout židobolševici. Třetí možnost neexistuje.“ Tento výrok snad ani komentáře nepotřebuje...


Celý článek | Autor: Jan Kašpar | Infomail | Tiskni

* Kandidát Národní demokracie Martin Kadlečík

Vydáno dne 01. 05. 2014

Narodil jsem se v roce 1979 ve Strakonicích. Vystudoval jsem Českou zemědělskou univerzitu v Praze a po studiu jsem se v Praze usadil natrvalo.

Před 12-ti lety jsem se aktivně angažoval ve sdružení Občané proti EU, v němž jsme si vytkli za cíl zabránit našemu vstupu do Unie. Snažili jsme se své spoluobčany přesvědčit, že oficiální propaganda o EU je lživá a skutečnost úplně jiná. Deset let našeho členství nám všem jasně ukázalo, že jsme již tehdy měli pravdu.

V roce 2003 občané našeho státu řekli ve zmanipulovaném referendu "ano" vstupu naší země do EU. V letošním roce se konají volby do Evropského parlamentu a pevně věřím, že dnes již mnohem méně lidí, nežli tenkrát, věří tomu, co čtou a vidí v hromadných sdělovacích prostředcích hlavního proudu. V minulém století proběhla v USA a Velké Británii (nástupem R. Reagana do úřadu amerického prezidenta a M. Thatcherové nástupem do Downing Street 10) konzervativní revoluce, s jistou nadsázkou lze říci, že téměř kontrarevoluce, když občané řekli jasné ne levicovým keynesiánským experimentům v hospodářství a úpadku tradičních hodnot ve společnosti. I dnes národy v členských státech EU čelí levicovým keynesiánským experimentům a útokům neomarxistů z Bruselu na tradiční morální hodnoty, když si tito jako jeden z hlavních cílů vybrali zničení tradiční rodiny.

Letošní volby do europarlamentu by mohly opět zažehnout plamen nové konzervativní revoluce. V řadě států EU sílí podpora stran, které se staví proti levicovým experimentům v hospodářství, kladou si za přední cíl zachování tradičních křesťanských hodnot a v neposlední řadě chtějí vystoupení svých zemí z Unie, případně volají přímo po zrušení celého tohoto neefektivního socialistického molochu. Pevně věřím, že díky voličům rovněž Česká republika vyšle do Evropského parlamentu poslance, kteří budou usilovat o vystoupení naší země z EU. Pro ty občany, kteří nevěří mainstreamovým sdělovacím prostředkům a kteří nechtějí žít v novodobém žaláři národů, je tu politická strana NE Bruselu – Národní demokracie.


Link | Infomail | Tiskni

* Z internetové tvořivosti aneb Obamovo IQ

Vydáno dne 08. 04. 2014

Americký prezident Obama vyslovil v Bruselu "geniální" myšlenku o dovozu zemního plynu nikoli plynovody z Ruska, ale tankery z USA.

Tak se na to pojďme podívat, co někdo spočítal. Z Ruska do EU přiteče ročně množství cca 170.000.000.000 m3 zemního plynu. Největší současné existující tankery mají přepravní kapacitu cca 250.000 m3 zemního plynu. Pokud by se tedy toto množství plynu přepravovalo po moři, odpovídalo by to ekvivalentu cca 680.000 tankerů ročně, tedy vykládce cca 2.000 tankerů denně, tedy cca 1 tanker každou minutu.

Přibližná doba plavby na trase USA-EU a zpět + nakládky a vykládky je cca 20 dnů, jeden tanker tedy zvládne na této trase max. cca 18 plaveb za rok. Pro přepravu tohoto množství zemního plynu by tedy bylo nutné postavit flotilu cca 38.000 těchto obřích tankerů.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že podobná vize je z oblasti sci-fi a naprosto technicky, logisticky a ekonomicky nerealizovatelná. Vědomí toho, že v čele země, která se považuje za světovou velmoc, stojí člověk, který zcela vážně vypouští z úst podobné pitomosti, je velmi uklidňující.


Link | Infomail | Tiskni

* Nový seriál Červenobílých – Večery autorského čtení

Vydáno dne 11. 03. 2014

Jménem našeho studentského hnutí Vás srdečně zveme na zcela nový seriál, který se bude věnovat autorskému čtení poezie. Bude se jednat o dvě středy v měsíci, vždy na stejném místě v kavárně The Cat Café. V příjemném, originálním a novém prostředí kavárny The Cat Café ve starých Černých Polích si v průběhu programu můžete objednat výtečnou kávu nebo jiné nápoje.

Vystupovat bude jeden z autorů literární a artové skupiny „Le chien noir“.

Kdy: 19. 3. 2014, od 19:00 – 20:30.

Kde: The Cat Café, Martínkova 7, Černá Pole – Brno.


Link | Infomail | Tiskni

* Z internetové tvořivosti

Vydáno dne 19. 02. 2014

Jednou se takhle na ukrajinském náměstí Nezávislosti shromáždili...

Velvyslanci USA, Francie, Španělska, Německa, Dánska, představitelka vlády USA Victoria Nuland, senátoři USA Chris Murphy a John McCain, ministr zahraničí Německa Guido Westerwelle, ministr zahraničí Nizozemska Frans Timmermans, vrchní komisařka pro zahraniční vztahy a bezpečnost EU Catherine Ashton, bývalý prezident Gruzie Mikheil Saakashvili, europoslanec Jacek Protasiewicz, litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius, mluvčí litevského parlamentu Loreta Grauzhinene, bývalý premiér Polska Jaroslaw Kaczynski, český senátor Jaromír Štětina...

...a obvinili Rusko z vměšování do vnitřních záležitostí Ukrajiny.


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Euroskeptici řekli „NE Bruselu“

Vydáno dne 14. 01. 2014

Obnovili Kramářovu Národní demokracii a vyhlásili referendum o setrvání ČR v EU ve volbách do EP

V sobotu 11. ledna 2014 proběhl v Praze sněm politické strany Právo a Spravedlnost (PaS). Došlo na něm k přejmenování strany a k volbě nového vedení.

Strana PaS se bude nově jmenovat „NE Bruselu – Národní demokracie“ a bude používat zkratku ND.

Strana se pod novým názvem zúčastní voleb do Evropského parlamentu v květnu 2014.

Má ambici sjednotit všechny protiunijní síly a nabídne proto jednání všem euroskepticky zaměřeným subjektům. Vedení strany je připraveno otevřít kandidátku dalším politickým stranám, které sdílejí podobné přesvědčení.

Sněmu se účastnili hosté z občanského sdružení Národní myšlenka či z politické strany České hnutí za národní jednotu (ČHNJ).

Volby do Evropského parlamentu považuje Národní demokracie za referendum o našem dalším setrvání v EU a vyzývá všechny občany, kteří již mají po deseti letech dost našeho členství v „bruselském vězení národů“, aby ve volbách řekli svým hlasem jasné NE Bruselu.

Během sněmu byl rovněž přijat akční program pro volby do Evropského parlamentu:


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.