Dnešní datum: 17. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 16 nalezených)

| 0-15 | 15-16 |
Hospodářství

* Trhy optimistické, hospodářství na sestupu

Vydáno dne 18. 08. 2010

Je to takový smutný příklad nepoučitelnosti a předpokladu pro další hospodářské nepříjemnosti. V článku : ZDE se píše o důsledcích rozsáhlých požárů a povodní likvidujících ve světě úrodu obilovin, kvůli dešti v Brazíli prý nebylo možno nakládat cukr na lodě, kvůli bouři „Bonne“ se zase v Mexickém zálivu netěžila ropa ... a komentář zní "na komoditních trzích vládne optimismus" a "dařilo se cyklickým komoditám", případně "zhodnotila pšenice".

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Proč je „řecké řešení“ dluhové pasti cestou do otroctví

Vydáno dne 12. 05. 2010

Před několika měsíci jsem ve svých článcích i na demonstracích varoval před ničivými dopady Lisabonské smlouvy na naši státní suverenitu. Byli jsme tehdy ujišťováni, a to i samotnými euroskeptiky, že prosazením Lisabonské smlouvy dosáhli eurokrati maxima možného a že si v průběhu několika příštích let k dalšímu posílení centrální moci přikročit nedovolí. A vida – od ratifikace LS Václavem Klausem uběhlo sotva půl roku a smlouva nesmlouva, centrální evropské politické a finanční orgány využily řecké krize k ještě spektakulárnějšímu mocenskému tahu, než jak tomu bylo v případě Lisabonské smlouvy.

Vstříc Spojeným státům evropským, hlásá titulek na blogu Financial Times, a článek zdůvodňuje, proč se budou členské státy EU ve jménu stability eura a finančních trhů vzdávat vlastního rozhodování v oblasti fiskální politiky. Dech beroucí výše záruk, ohlášených na počátku tohoto týdne, ve své podstatě znamená, že členské státy eurozóny a výhledově celé EU začnou přebírat spoluodpovědnost za závazky ostatních členských států. To povede k nezbytnému vytvoření centrální ekonomické vlády, o které Herman van Rompuy poprvé hovořil v situaci, kdy ještě nebylo zřejmé (?), jak tohoto cíle bude možné dosáhnout.


Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Proč se eurosověti z řecké krize radují

Vydáno dne 11. 02. 2010

Zastánci centralizace moci na úrovni panevropských institucí mohou bankrotujícím Řekům srdečně poděkovat. Mizerný stav řeckých veřejných financí má za následek otřesy v celé eurozóně, údajně ohrožující stabilitu společné měny. Byl to tuším Václav Klaus, kdo po založení měnové unie upozorňoval, že má-li společná měna v praxi obstát, nebude to možné bez účinné unie fiskální. Stávající finanční a hospodářská krize v zemích Evropské unie je pro vznik společné a pro všechny členské státy závazné fiskální politiky mimořádně vhodnou příležitostí.

Však už se Herman Van Rompuy i José Manuel Barroso nechali v souvislosti s hledáním řešení pro Řecko a záchranou eurozóny slyšet, že nadešel čas pro jednotné „hospodářské řízení“ Evropské unie.

Stoupenci založení eurostátu, vědomi si toho, že svého cíle nedosáhnou transparentními demokratickými prostředky, uvedli před lety v život společnou měnu. A nyní, kdy je více než zřejmé, že není možné užívat jedinou měnu pro tak kulturně i hospodářsky heterogenní území, dosáhnou svého mocenského cíle tím, že pro všechny členské státy zavedou jednotnou fiskální politiku. A z heterogenního území bude rázem území homogenní. A tedy i snadněji ovladatelné.

Náhoda? Ani náhodou.

Převzato z blogu autora


Link | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Žádost o podporu Islandu proti finančnímu vydírání

Vydáno dne 29. 01. 2010

Člověk Pátý leden 2010 se pro Islanďany stal historickým dnem. Islandský prezident Olafur Ragnar Grimsson měl před sebou těžké rozhodnutí. Jednou možností bylo vyslyšet hlas 23 % obyvatel Islandu, kteří podepsali petici požadující vypsání referenda o tom, zda má stát převzít záruky za 5,4 miliard dolarů, které mají být vyplaceny vládám Velké Británii a Nizozemka za vklady jejich občanů ve zkrachovalých islandských bankách. Druhou prezidentovou možností bylo ignorovat tento silný hlas veřejnosti a podepsat návrh zákona, který parlament přijal 30. prosince po měsících uštěpačné debaty, poskvrněné tajnůstkářstvím a nečestností vlády.

Každý den, kdy tato debata pokračovala, se objevovaly nové skutečnosti a dokumenty v místních médiích nebo na internetu. Pátého ledna 2010 měli obyvatelé Islandu konečně šanci něco říci ke svému osudu. Kdyby uvedené státní záruky byly přijaty, Island se dostane do postavení státu třetího světa, který většinu svého HDP musí použít na splácení úroků ze zahraničních dluhů. Minulé léto byl zveřejněn návrh zákon o státních zárukách za závazky zkrachovalých bank, který by měl zásadní dopad nejen na Island, ale i na další státy na celém světě, jež čelí stejnému problému – přenášení dluhů soukromých společností na daňové poplatníky. Návrh obsahoval poměrně smysluplný a poctivý způsob zacházení s úroky a dluhy: Islanďané budou tyto závazky platit, ale jenom do určité výše svého hrubého národního produktu, a jestli dojde k bankrotu dalších finanční instituce, její závazky v této době platit nebudou. Nebylo až tak překvapivé, že nizozemská a britská vláda reagovaly velmi pohotově a občany Islandu rychle odsoudili za to, že mají tolik drzosti, že se snaží uplatňovat svá demokratická práva v rozhodování o hospodářských zájmech vlastního národa.


Celý článek | Autor: Birgitta Jónsdóttir | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Korupce

Vydáno dne 21. 12. 2009

Směna produktů je nedílnou součástí života v lidské společnosti, korupce také. Většina lidí každý den nakupuje mnoho produktů. Úspěšnost prodeje je pro každého výrobce zcela klíčová.

Rozhodujícím faktorem úspěšnosti prodeje je kvalita a výkon (případně rozsah) produktu. Vyrobit kvalitní a výkonný produkt za přijatelnou cenu (tedy se ziskem) je velice obtížné. V současné době informační propojenosti však dosahují podobné firmy podnikající v podobném prostředí přibližně stejných výsledků. Důležitým faktorem úspěšnosti prodeje je tedy i získání přízně zákazníků. Prodejci proto používají mnoho forem získávání zákazníků. Nabízejí různé výhody a bonusy.

V případě, že si zákazník nakupuje pro sebe a za své, dokáže při troše racionálního uvažování zohlednit nabízené výhody. Pokud jsou výhody na úkor požadovaného cíle nákupu, nechá se jimi ovlivnit jen hlupák.


Celý článek | Autor: Ivo Vašíček | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Škodlivé zisky Goldman Sachs a virtuální svět finančních analytiků

Vydáno dne 23. 07. 2009

Peníze Finanční a hospodářská krize ustupuje, ujišťuje nás šéf FEDu Ben Bernanke. Mnozí finanční a mediální mágové jásají nad nečekaně vysokým kvartálním ziskem Goldman Sachs a opatrně prorokují návrat do býčích časů. Vzhledem k tomu, že GS je patrně nejvýznamnější bankou v celém systému amerického finančnictví, zdají se být optimistické předpovědi hospodářského růstu v USA oprávněné. Také této pohádce věříte?

Jak píše Financial Times, GS je patrně největším vítězem probíhající recese. Část vykázaného zisku slibuje rozdělit ve formě vyšších odměn svým zaměstnancům. To by dojalo i cynika. Kdo má alespoň špetku citu pro spravedlnost, nemůže se však z této zprávy upřímně radovat. Slovy Rona Paula, na největší finanční krizi v dějinách, jejíž vážné důsledky v hospodářském i politickém životě se plně projeví teprve v následujících letech, má spolu s FED a americkou vládou svůj díl viny i konglomerát největších amerických bank v čele s GS. Nejedná se přitom o překvapivé zjištění, uvážíme-li, že poslední americké administrativy a vedení GS vykazují pozoruhodný personální překryv. Toto pojítko mezi oběma institucemi v kontextu současné krize asi nejviditelněji reprezentuje Henry Paulson. Bývalý šéf GS se jako člen poslední Bushovy vlády na adresu americké ekonomiky vyjádřil v roce 2007 těmito slovy: „za celou moji dosavadní kariéru nebyla v lepší kondici“. V podobném duchu se vyjadřoval i současný šéf FEDu Ben Bernanke, když v květnu 2007, tedy na počátku krize na trhu s nemovitostmi, prohlásil: „Nemyslíme si, že se potíže na subprime trzích přelijí do celého finančního systému“. V srpnu 2008 Paulson s Bernankem ujišťovali americkou veřejnost, že po záchraně Bear Stearns již další akce tohoto druhu nehrozí, neboť „základní kameny americké ekonomiky jsou pevné a zdravé“. Hlavně nepanikařte, investujte, půjčujte si, vše je naprosto v pořádku.


Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Jedna opomíjená varianta řešení hypoteční krize

Vydáno dne 14. 10. 2008

smashneoliberalism Celý globalizovaný svět sužuje hypoteční krize. Padají finanční ústavy, Islandu hrozí státní bankrot, jsou i první případy sebevražd, resp. sebevraždy spojené s vyvražděním celé rodiny. Zasedají vlády i EU, málem byly přerušeny prezidentské volby v USA a nikdo si s nastalou situací "neví" rady.


Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Vládní balík a rodina

Vydáno dne 29. 01. 2008

Socialismus"Vláda vytvoří podmínky pro posílení soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity v daňovém a sociálním systému a umožní větší flexibilitu mateřské a rodičovské dovolené a posílení role otce při péči o děti. Prosadí větší možnosti flexibilních pracovních úvazků a bude více motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání rodičů vychovávajících děti. Vláda podpoří zlepšení služeb pro rodinu, včetně péče o dítě nerodičovskou osobou. Zvláštní pozornost bude věnovat zvýšení kvality života seniorů."

Celý článek | Autor: Lukáš Tomko | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Euro-sjednocení sazeb DPH a (možné) české veto

Vydáno dne 28. 01. 2006

eu Na jednání Rady ministrů EU se Česká republika stala jednou ze zemí, které vetovaly rakouský návrh na další sjednocení sazeb DPH. O podrobnostech návrhu lze nalézt spoustu informací v odborném tisku. Každopádně lze sjednocování daňových sazeb v rámci Unie označit za pokračování integračního šílenství, které nemůže přinést nic obzvlášť dobrého. Jeho hlavním důsledkem (možná cílem) může být omezení moci demokraticky zvolených vlád národních států ve prospěch postdemokratických struktur. Pokud ve volbách nepůjde o vývoj daňových sazeb v jednotlivých státech, protože ty budou svázány nařízením z Bruselu stejně jako většina ostatních oblastí veřejného života, k čemu takové volby budou? Je to tedy jistě další krok k evropskému postdemokratickému superstátu

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Novodobé zaklínadlo

Vydáno dne 22. 12. 2005

penize Setkáváme se s ním denodenně. Ve zprávách, v novinách, v projevech politiků, v názorech expertů. Oním zaklínadlem se stalo slovo reforma. Reformovat je prý třeba zdravotnictví, Vysoké školy, nízké školy, daňový systém, sociální systém, penze, státní správu, samosprávu, zemědělskou politiku či třeba právní řád. Ani ve snu by mě nenapadlo tvrdit, že současný stav věcí veřejných je v pořádku, opak je pravdou, nicméně mám dojem, že ti, co se oním zaklínadlem dnes zaštiťují, chtějí většinou změnu současného stavu, bohužel ale k horšímu.

Celý článek | Autor: Karel Doležal | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Proč nepřijmout euro?

Vydáno dne 29. 11. 2005

eu Projekt ekonomicky a měnově jednotné Evropy byl od počátku adorován jako navýsost skvostná věc, oficiální přijetí eura bylo ohromně slaveno, strůjci eura vyslovovali předpoklady a hádali se, zda euro dožene dolar za 5 let, či „až“ za 10 let. Počáteční optimismus byl však zanedlouho vystřídán přinejmenším realistickým vystřízlivěním. Postupem doby, jak vycházely najevo skrývaná fakta a pravda o ceně za přijetí eura (například v Nizozemsku vláda uměle podhodnotila tamní gulden) a ekonomické statistiky, ukazujíc, že euro hospodářský růst nepřineslo, spíš naopak, vystřídala realismus tvrdá skepse.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Růst HDP jako předpověď počasí

Vydáno dne 12. 06. 2005

V souvislosti se zprávami o překvapivě vysokém růstu HDP v naší zemi v prvním čtvrtletí letošního roku (o 4,4 % meziročně) se objevily úvahy o přesnosti statistických měření nejen ekonomických veličin a o jejich skutečné vypovídací hodnotě. Mnozí nad tak relativně dobrým výsledkem kroutí hlavou v souvislosti s probíhající krizí vlády a hlavně svými pochybnostmi o vladařských schopnostech české vlády v posledních několika měsících. Objektivním důvodem k překvapení pak je hospodářská situace v zemích, které jsou hlavními obchodními partnery ČR, kterou lze nejspíše nazvat jako stagnaci.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Má Špidla raději firmy než lidi?

Vydáno dne 04. 09. 2002

Podle posledních zpráv Špidlova vláda sníží daně firmám, což by od socialistů málokdo čekal. Zdálo by se, že socialisté vzali za své poučky pravicových (nebo spíše nezaslepených a uvažujících) ekonomů hovořící o tom, že nižší daně způsobují zvýšení hrubého domácího produktu a tím i celkového daňového výnosu. Ale proč by socialisté vzali rozum do hrsti právě po ničivých srpnových povodních? Vždyť se zdálo, že tuto událost hodlají spíše využít pro razantní zvýšení daní!

Máme začít slavit další vítězství rozumu nad hmotou?


Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* Proč zavádět euro?

Vydáno dne 22. 03. 2002

Podle zprávy MMF bude v kandidátských zemích euro zavedeno až v roce 2008. Souhlasí s tím i guvernér ČNB Tůma, podle něhož je potřeba udržet vlastní měnovou politiku, dokud se ekonomika nepřiblíží co nejvíce vyspělejším zemím Unie. S tím lze souhlasit, národní banka by měla měnovou politiku země umět stanovovat lépe než nadnárodní Evropská banka. Evropská banka se musí logicky ohlížet na více rozdílných ekonomik a všem je jasné (mimo zatvrzelých socialistických eurofanatiků), že hospodářství v jednotlivých zemích a různých regionech Evropy bude rozdílné vždy i přes jakkoliv masivní přerozdělování přes bruselská centra.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Hospodářství

* V čím zájmu?

Vydáno dne 29. 01. 2001

Při hlasování o prodloužení termínu ukončení činnosti prodejen Duty-free vrhli poslanci takzvaně pravicových uskupení (ODS a 4-koalice) koncem uplynulého týdne temný stín na veškerá svá prohlášení o podpoře českých podnikatelů, volném trhu či nutnosti sladění našeho právního systému se systémem EU. Nutně takovýmto postupem pak zavdali příčinu k položení si otázky : "V čím zájmu rozhodli tak, jak rozhodli a co je k takovémuto rozhodnutí vedlo?"

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-16 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.