Dnešní datum: 18. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 20 nalezených)

| 0-15 | 15-20 |
O EU

* Lucembursko diktuje Slovákům

Vydáno dne 16. 07. 2010

Lucembursko diktuje Slovensku povinnost poslat miliardy krachujícímu Řecku. Více například v této zprávě:http://zahranicni.ihned.cz/c1-44807600-brusel-trva-na-svem-slovensko-musi-pomoct-recku-byt-se-mu-nechce . Pochopitelně lucemburský premiér má podporu německého kolegy, kterému je pohodlné, když nemusí pořád okřikovat neposlušné členy sám.
I tak vypadá nová Evropa. A sluší se ujistit milého čtenáře, že jeho pamět slouží dobře. Německo skutečně druhou světovou válku (mj.) o svou vizi nové Evropy prohrálo.

Link | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

O EU

* Vybátý konzervativní europoslanec a rovná práva v EU

Vydáno dne 05. 08. 2009

Podle zprávy na serveru euobserver.com je katolická církev zděšena novou právní normou (patrně směrnicí) o rovných právech odsouhlasenou Evropským Parlamentem. Směrnice by měla vstoupit v platnost v roce 2011 a mimojiné požaduje od členských států sankce proti vytváření urážlivého prostředí. Podle dopisu britských biskupů podepsaného předsedou biskupské konference Msgr. Andrew Summersgillem, by měla být doplněna výjimka pro náboženské organizace tak, aby mohly fugnovat v souladu se svými mravními zásadami. Biskupové doplňují, že takto by organizace homosexuálů mohly být shledány uráženy církevním učením, Církev naopak festivalem Gay Pride, muslimové výstavou obrazů s podobiznami lidí (zakázáno koránem), ... Zmiňují také případ, kdy se čarodějnice nedávno snažila zamluvit si kostel pro své aktivity, čehož by se napříště zřejmě mohla domáhat pod pohrůžkou žaloby a sankcí podle směrnice navržené Evropskou Komisí. Dotýká se návrh směrnice i někoho jiného než britských katolíků?

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

O EU

* Lisabon a Festung Europa. Lze najít modus vivendi?

Vydáno dne 04. 10. 2008

Ne Turecku! Lisabonská smlouva samozřejmě ztělesňuje mnohé dobré věci, ale jasně převažují negativa. Předně však její problém spočívá ve zmíněném šití horkou jehlou – budování shora, bez účasti evropského dému. Ztělesňuje tak přes všechny možné perspektivy, které se nabízejí k diskusi, neblahý trend, který proces evropské integrace postihl. Je potřeba nikoli návratu před Maastricht, nýbrž návratu k budování zdola, návratu k celoevropské diskusi nad klíčovými otázkami a jasné preference politických otázek před ekonomickými. Její odmítnutí je tak vlastně testem „evropské demokracie“

Celý článek | Autor: Karel Kaiser | Infomail | Tiskni

O EU

* Budoucnost Evropy? Co třeba Švýcarská „konfederace“?

Vydáno dne 02. 07. 2008

Helvetia Euroskeptici kritizují Evropskou unii za to, že bourá tradiční struktury národního státu. Problém je, že o národním státě každý hovoří, ale málo lidí odpoví na otázku, co národní stát obnáší. Pak totiž vyjde najevo, že instituce národního státu dávno ztratila svůj smysl a ani jako taková neexistuje. V Evropě tak otázkou není, zda národní stát, nebo evropská integrace, nýbrž jakým směrem evropskou integraci (ale i případnou federalizaci) vést. Ideální cestou by bylo jak odmítnutí „vícerychlostní Evropy“, tak i bruselské centralizační tendence. Překvapivým vzorem může být Švýcarsko.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

O EU

* Pohřbení Lisabonské smlouvy?

Vydáno dne 22. 06. 2008

Hořící vlajka Irští voliči byli jediní, kterým bylo dovoleno přímo hlasovat o tom, zda chtějí přijmout Lisabonskou smlouvu, tj. dokument v mnohém podobný tomu, který již v roce 2005 jako Evropskou ústavu odmítli voliči ve Francii a v Nizozemí. Ti již znovu o smlouvě v referendech, jelikož si vládnoucí prounijní politici moc dobře uvědomovali, že by jejich snaha o další omezení zbytků národní suverenity opět neprošla, raději hlasovat ani nemohli. Stejně tak ve Velké Británii, ve které byla vysoká pravděpodobnost odmítnutí, se referendum nakonec konat nemělo, což je oprávněně vnímáno jako porušení slibu ze strany premiéra Gordona Browna.

Celý článek | Autor: Jakub Malinovský | Infomail | Tiskni

O EU

* Za požadavkem referenda o euroústavě je britské nacistické spiknutí!

Vydáno dne 04. 03. 2008

Hořící vlajkaPodle zprávy serveru EUobserver se pro konání referenda o přijetí kosmeticky upravené euroústavy v Británii vyslovilo 88 % hlasujících občanů ve vybraných volebních okrscích. Neformální referendum uspořádalo britské sdružení I want a Referendum , díky čemuž někteří britští poslanci zvolení za tyto okrsky výsledky hlasování zpochybňovali a zesměšňovali jako soukromou akci. Pořadatelé naopak upozorňují na skutečnost, že jejich referenda se zúčastnil větší počet obyvatel a tedy voličů, než samotných voleb a tedy rozhodně větší počet hlasujících, než činil počet hlasů pro zde zvolené poslance.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

O EU

* Poslancům a Senátorům o Lisabonské smlouvě

Vydáno dne 20. 12. 2007

Okovy Předseda vlády České republiky Mirek Topolánek podepsal 13. prosince v Lisabonu tzv. Lisabonskou smlouvu, která by měla zásadním způsobem změnit postavení České republiky v Evropské unii, oproti stavu jak ho schválili občané v referendu roku 2003, a to přesto, že 19. listopadu 2006 „[Kongres ODS zakázal] všem politikům ODS předávat další kompetence ČR na úroveň Evropské unie a rozšiřovat rozsah evropské agendy schvalované kvalifikovanou většinou.“ (usnesení 17. Kongresu ODS)

Celý článek | Autor: Petr Mach | Infomail | Tiskni

O EU

* Čunkovy potíže

Vydáno dne 28. 09. 2007

Šrtnuto "Čunek má potíže s čerpáním miliard z Bruselu", zní zprávy sdělovacích prostředků, které upozorňují na skutečnost, že schválení dotačních programů v působnosti ministra Čunka Evropskou komisí v nejbližší době je ohroženo podobně jako u programů v působnosti ministryně Kuchtové, což bylo záminkou k její nedávné rezignaci. Skutečnost, že je Čunek v potížích, novináři dovozují z jeho chystané cesty do Brusele, kde hodlá apelovat na EK v zájmu urychlení schvalovací procedury u programů odeslaných z jeho úřadu v červenci.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

O EU

* Po summitu

Vydáno dne 08. 07. 2007

Žalář Evropy Červnový bruselský summit byl vyvrcholením německého předsednictví v EU a přehlídkou ambicí i limitů soudobého eurofederalismu. Hlavní otázky, jež měl rozhodnout byly jasné: otázka euroústavy a otázka systému hlasování. Díky zásadovému postoji Polska, které se prostě nehodlalo vzdát obhajoby svých zájmů, propadali eurofederalisté před summitem mírné hysterii a evropská veřejnost tak měla možnost seznámit se s rozsáhlým arsenálem jejich nevybíravých metod, od mediální propagandy až po přímé výhrůžky, že neposlušné Poláky potrestají stornem dotací (J. Barosso).

Celý článek | Autor: František Červenka | Infomail | Tiskni

O EU

* Prečo je Európska únia „Historický omyl“?

Vydáno dne 10. 10. 2006

Evropská unie Vo svojej úvahe by som sa rád zaoberal analýzou príčin neudržateľnosti súčasného prístupu ku európskej integrácii, ktorý je hlavnou príčinou stavu, keď čím ďalej viac ľudí považuje Európsku úniu za „historický omyl“. Keď sa chceme dostať ku koreňu problému, musíme si predovšetkým zadefinovať zdroj legitimity a otestovať ho vo vzťahu ku súčasnému únijnému modelu. Ak má byť európska integrácia legitímna, musí byť nutne zlučiteľná so západnocivilizačným hodnotovým systémom. Ten je vymedzený atlantistickými, t. j. anticko–judaisticko–západokresťanskými koreňmi. Tie sú zase ovplyvnené hodnotovými preferenciami, ktoré v najväčšej miere obsahujú prvky prirodzenoprávneho videnia sveta v doposiaľ zaznamenaných dejinách. Pokiaľ sa zamyslíme nad tým, do akej miery EÚ spĺňa prirodzenoprávne kritérium legitimity, musíme nutne dôjsť k záveru, že prirodzenoprávny transcendentálny poriadok predovšetkým v kontinentálnom, resp. „staroeurópskom“ priestore je marginalizovaný. Hoci vieme, že to tak nebolo vždy. Rozhodujúci vplyv na tento trend mali samozrejme udalosti nasledujúce po páde Bastily. Keď si to zhrnieme: EÚ nemá relevantnú legitimitu. To však neznamená, že ju nemôže mať európska integrácia.

Celý článek | Autor: Igor Skúpy | Infomail | Tiskni

O EU

* Vytvořme si vlastní „Schengen“

Vydáno dne 04. 10. 2006

Evropská unie Nedávné rozhodnutí o odkladu platnosti tzv. schengenského prostoru pro Českou republiku a další nováčky Evropské unie vzbudilo celkem pochopitelnou vlnu nevole ze strany občanů těchto států. Co si také myslet o chování samozvané instituce jménem Evropská komise, která svým přístupem k tzv. „nováčkům“ ukazuje, že ve společenství zvaném Evropská unie neplatí „rovnost“ mezi členy. Malé státy, nebo chcete-li nováčci, mají omezené možnosti a nestejné nároky oproti státům ostatním (zejména tandemu Francie – Německo), ale je po nich vyžadováno striktní plnění všemožných unijních nařízení a vyhlášek, které zmíněné „větší“ státy pravidelně a bezstarostně porušují.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

O EU

* Rovnostářství dle Evropské komise

Vydáno dne 08. 08. 2006

eu Zaměstnavatelé v EU mohou do nabídek práce zahrnout klauzuli, která odmítá uchazeče-kuřáky. Uvedla to nedávno mluvčí Evropské komise Katharina von Schnurbeinová. V praxi to bude znamenat, že jakákoli evropská firma bude moci nepřijmout uchazeče o práci z docela prostého důvodu – protože kouří. Zakázat na pracovištích kouření je však v kompetenci zaměstnavatelů již dnes a přiznejme si, kuřáci opravdu často díky svým „pauzám“ zpomalují práci, neboť jí nestihnou tolik, jako jejich nekuřáčtí kolegové.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

O EU

* Kritizujete EU? Budete mít problémy!

Vydáno dne 20. 07. 2006

eu Placení novináři, propaganda, propuštění ze zaměstnání, zatýkání, hodinové výslechy…..zdá se vám, že popisuji období Československa v době tvrdé normalizace ? Nikoli – jen praktiky orgánů EU, které Vás mohou postihnout za poměrně obvyklou záležitost v demokratické společnosti - za kritiku práce orgánů Evropské unie!

Celý článek | Autor: Pavel Sibřina | Infomail | Tiskni

O EU

* Celoevropské referendum o ústavě?

Vydáno dne 20. 06. 2006

evropska unie Rakouskému kancléři Wolfgangu Schusseovi se tak zalíbilo v Bruselu v jeho novém postu velkošéfa celého EU, že vážně navrhuje protlačit odmítnutou evropskou ústavu formou panevropského referenda. Ve všech provinciích EU najednou. Jinými slovy, když to lidi odmítli jednou jako příslušníci státu, předložme jim to znovu jako příslušníkům Evropy.


Celý článek | Autor: Zvědavec | Infomail | Tiskni

O EU

* V EP vznikne nová frakce

Vydáno dne 08. 06. 2006

evropska unie Na půdě Evropského parlamentu pravděpodobně vznikne nová politická skupina. Půjde o skupinu pravicovou a nefederalistickou. O takové variantě se hovoří již delší dobu. Tím sepíše se o ní dá uvažovat poté, co předseda britských konzervativců, David Cameron, oznámil, že jeho strana vystupuje z frakce Evropské lidové strany (EPP).

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-20 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.