Dnešní datum: 15. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 94 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-94 |

* Politické programy Československé národní demokracie a Národního sjednocení 1918-1938

Vydáno dne 20. 03. 2018

ProgramOsmý svazek edice politických programů přináší výběr z programů a příbuzných pramenů vztahujících se k Československé národní demokracii a Národnímu sjednocení v letech 1918-1938. Dokumentují ideově politickou orientaci jedné z významných integrálních složek politického systému první Československé republiky. Přinášejí i určitý okruh zdrojů k dějinám první republiky, které zůstávaly poněkud stranou zájmu historiků zabývajících se vývojem politického proudu reprezentovaného stranickopolitickou rovinou Československé národní demokracie, resp. jejím pokračováním v podobě Národního sjednocení. Pro Československou národní demokracii měl její politický program obzvláště velký význam. Prioritní hodnotou této strany byla snaha naplnit touhu české společnosti po ustavení českého národního státu a jeho následné trvalé zakotvení v mezinárodním kontextu. V rámci českého politického spektra šlo o stranu všelidovou, usilující ovlivnit pokud možno všechny sociální složky české národní společnosti. Strana vycházela z liberálních zásad českého měšťanstva z konce 19. století, aby se pak v průběhu času přesouvala od demokratických do konzervativních poloh, nakonec až i k určitým sympatiím k totalitárním teoriím. Proměňovala se i její organizační struktura, když se přetransformovala z původních honoračních základů až ve stranu masovou. Předkládaný ediční svazek, doplněný historickým i edičním úvodem, anglickým resumé i jmenným rejstříkem, sleduje politiku strany a její naplňování v rámci původních stranických programových tezí.

Editor: Josef Horna

NAKLADATEL: Historický ústav AV ČR, v.v.i.,

DATUM VYDÁNÍ: 20.2.2018

ISBN 978-80-7286-309-9


Link | Infomail | Tiskni

* Za Boha, národ, pořádek

Vydáno dne 02. 01. 2018

Za BohaKniha se zabývá tematikou antidemokratických a nacionalistických tendencí v prostředí českého a německého katolicismu v Československu v meziválečném období. Problematika je zmiňována také ve středoevropském kontextu – především s důrazem na vývoj v Rakousku a Německu. Pozornost se věnuje rovněž papežské politice tohoto období, která svou snahou o ofenzivnější vystupování církve ve veřejném prostoru přinášela mimo jiné konsekvence k postojům katolických kruhů u nás a byla současně konfrontována s nástupem autoritativních a totalitních režimů v Evropě.

Vydáno: 2016, Academia

Počet stran: 463

Edice: Historie

Vazba knihy: vázaná

ISBN: 978-80-200-2576-0


Link | Infomail | Tiskni

Kultura

* Fašista. Příběh sira Oswalda Mosleyho

Vydáno dne 11. 12. 2017

MosleySir Oswald Mosley patří mimo jakoukoli pochybnost k nejpozoruhodnějším postavám britských dějin 20. století. V britské a v menší míře též v evropské politice byl totiž přítomen prakticky po celé dlouhé století. Byl při většině klíčových událostí meziválečného období a udržoval styky s nejvýraznějšími osobnostmi své doby – Benitem Mussolinim, Adolfem Hitlerem a Franklinem D. Rooseveltem, stejně jako s Nevillem Chamberlainem nebo Winstonem Churchillem. „Proslavil“ se však zejména jako zakladatel a vůdce nejvýznamnějšího britského fašistického hnutí – Britské unie fašistů. Mosleyho životopis provede čtenáře nejen jeho životem, ale plasticky vykreslí i pohnuté britské a evropské dějiny minulého století.

Vydáno: 2017, Academia

Počet stran: 504

Edice: Historie

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-200-2679-8


Link | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Kultura

* Dramatik na pranýři: podivný osud spisovatele Františka Zavřela

Vydáno dne 04. 12. 2017

ZavrelSpisovatel a dramatik František Zavřel (1884–1947) byl jako autor řady divadelních her, románů a básnických sbírek pozoruhodnou osobností českého kulturního života první poloviny 20. století. Svým nacionalismem, konzervativním založením, odporem k demokratickým tradicím a především vypjatým individualismem se často ocital mimo kontext liberálně demokratické kultury první republiky. Od poloviny třicátých let byl přiřazován k tvůrcům sympatizujícím s italským a českým fašismem, jeho veřejná vystupování nabývala až extrémních poloh, případně se cílenou kampaní snažil skandalizovat osobnosti domácí kultury a politiky. Monografie, která spojuje prvky biografické a obecně historické, se snaží postihnout Zavřelovo literární, dramatické i publicistické dílo v celé jeho šíři a rozmanitosti a včlenit je do kontextu tehdejší doby.

Vydáno: 2017, Academia

Počet stran: 480

Edice: Paměť

Vazba knihy: vázaná

ISBN: 978-80-200-2649-1


Link | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Kultura

* Potřebujeme filosofii přežití?

Vydáno dne 15. 01. 2014

Vlastimil PodrackýShora uvedená kniha profesora Šmajse klade hned v názvu otázku na kterou je zapotřebí odpovědět kladně. Ano, potřebujeme přežít ve světě, který spěje k zániku, a proto potřebujeme filosofii reflektující současné paradigma světa. Pan profesor (dále autor) se ovšem zaměřuje jen na přežití přírody, tedy na ekologické otázky, ze kterých odvozuje přežití lidstva. Domnívám se, že opravdová filosofie přežití by potřebovala širší záběr, člověk totiž ničí sám sebe také jinými, řekněme přímými způsoby.

Postavit bytostné ohrožení lidského rodu jen na ekologické hrozbě, je redukované, což nevadí v ekologických časopisech, ale filosofie je přece jen jakýsi „obecný obor“. Lidstvo, zvláště evropská populace, je ohroženo svojí činností i jinak, svým způsobem života, vyznávanými hodnotami vedoucími přímo k vymírání a psychosomatické degradaci. Rozvojové země ohrožují přírodu i sebe přemnožením lidské populace. Ekologické ohrožení je jen součástí tohoto masivního nástupu k zániku.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

* Nová kniha o Rudolfu Beranovi

Vydáno dne 23. 10. 2013

V těchto dnech vychází ve vydavatelství PhDr. Rostislav Janošík publikace, věnovaná bývalému československému politikovi – předsedovi Agrární strany a premiérovi tzv. Druhé republiky – Rudolfu BERANOVI (1887-1954). Autorem knihy je funkcionář Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, obnovené u nás po roce 1989 – Jaroslav Burianec.

Jeho kniha je založena nikoli na negativních informacích, z nichž po desítky let vytvářela obraz tohoto politika komunistická historiografie, nýbrž na faktech zcela opačných nebo odlišně interpretovaných. Komunisté udělali z R. Berana „zloducha“, jenž měl na sklonku 30. let 20. století a v letech Druhé světové války na svědomí všechno špatné, co postihlo český národ a československý stát: od Mnichova (29. 9. 1938), přes okupaci zbytku českých zemí (15. 3. 1939) až po údajnou kolaboraci s politickými špičkami hitlerovského režimu. Publikovaná fakta ukazují, že ne všechno bylo tak, jak nám komunistická propaganda předkládala. To ostatně potvrzuje i tato kniha.

Buriancova publikace seznamuje čtenáře jak s málo známými informacemi z doby Beranova působení ve vysokých stranických a státních funkcích, tak i s řadou důležitých svědectví jeho současníků, kteří líčí tuto tragickou postavu našich novodobých dějin jako vlastence a čestného člověka, jenž se obětoval pro zachování českého národa v nejtěžších dobách jeho existence.

Kniha má 316 stran včetně fotografických a textových příloh. Vzhledem k omezenému počtu výtisků si ji lze objednat rovněž prostřednictvím internetových novin na této adrese: svobodne.noviny@seznam.cz


Link | Infomail | Tiskni

Kultura

* Kniha T. E. Woodse: Krach

Vydáno dne 02. 01. 2013

Krach Kniha Thomase E. Woods Jr.: Krach, příčiny krize a nápravná opatření, která ji zhoršují, vydalo Dokořán 2010, je knihou, která by měla být čtena všemi politiky každý večer před spaním. Zvláště těmi socialistickými, kteří chtějí státní zásahy do hospodářství. Neřeší sice všechny problémy současného světa, ale pravdivě rozkrývá příčiny stávající krize. Je sice trochu americká, naše poměry nejsou zahrnuty. Řešení, která v knize najdeme, jsou sice trochu omezená, neřeší všechno, nicméně jsou reálná a je zapotřebí se jimi zabývat.

O čem Woods píše?

Woods vidí příčinu krize z r. 2008 ve státních zásazích do hospodářství. Byla způsobena především levnými úvěry, které soustavou daní a federálních peněz vyvolala Clintonova vláda, která chtěla pomoci levným bydlením pro každého. To rozproudilo stavební boom a vysoké ceny nemovitostí. Lidé si brali nekryté úvěry, které byly vysoké, protože byl boom a vysoké ceny nemovitostí. Někteří tím spekulovali, brali si na úvěr několik nemovitostí, s tím že posléze vydělají na jejich prodeji. Ve skutečnosti bublina splaskla, ceny se snížily a domy byly za původní cenu neprodejné, takže lidé přišli k bankrotu, protože nebyli schopni hradit úvěr, který byl vyšší než nová cena nemovitosti. Tento problém se přenesl na banky, které ztratily peníze v nekrytých úvěrech a v cenách nemovitostí, které výrazně poklesly oproti době, kdy byly pořízeny na dluh. Banky si dovolily nekryté úvěry proto, že stát se za ně zaručoval. Nemluvě o realitní bublině.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Kultura

* Kapitola 6. Švejk opět doma, proraziv začarovaný kruh

Vydáno dne 10. 07. 2012

(...) B znamená bernardýn, F foxteriér a L značí leonbergra. Tyto všechny psy přivedl Bretschneider od Švejka na policejní ředitelství. Byly to ohyzdné obludy, které neměly toho nejmenšího společného s nějakou čistokrevnou rasou, za kterou je Švejk Bretschneidrovi vydával.

Bernardýn byla směs z nečistokrevného pudla a nějakého pouličního čokla, foxteriér měl uši jezevčíka a velikost řeznického psa se zakroucenýma nohama, jako by prodělal andělskou nemoc. Leonberger připomínal hlavou chlupatou tlamu stájového pinče, měl useknutý ohon, výšku jezevčíka a zadek holý jako proslulí psíci naháčkové američtí.

Pak tam šel koupit psa detektiv Kalous a vrátil se s vyjevenou potvorou, připomínající hyenu skvrnitou, s hřívou škotského ovčáka, a v položkách tajného fondu přibyla nová: D . . . 90 K.

Ta potvora hrála roli dogy...

Ale ani Kalousovi se nepodařilo vyzvědět něco od Švejka. Dařilo se mu tak jako Bretschneidrovi. I nejobratnější politické rozhovory Švejk převedl na léčení psinky u štěňat a nejbystřejší záludné léčky končily tím, že si Bretschneider odváděl s sebou od Švejka opět novou nemyslitelně kříženou obludu.

A to byl konec slavného detektiva Bretschneidra. Když měl již ve svém bytě sedm takových ohav, uzavřel se s nimi v zadním pokoji a nedal jim tak dlouho nic jíst, dokud ho nesežraly.

Byl tak čestný, že ušetřil eráru za pohřeb.

V jeho služebním spisku na policejním ředitelství byla zanesena do rubriky „Postup ve službě“ tato slova plná tragiky: „Sežrán vlastními psy.“

Když se později dověděl Švejk o té tragické události, řekl:

„To mně jenom vrtá hlavou, jako ho dají při posledním soudu dohromady.“

Jaroslav Hašek


Link | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Kultura

* Stanislav Rejthar: Dobří vojáci padli…

Vydáno dne 06. 05. 2012

Padli Motto:

„V Popradu jsem obdržel svoji uniformu, byla úplně nová. Našel jsem ji ve skladišti, které bylo přisunováno za frontou. Oblékl jsem si ji a jak jsem kráčel, napadla mě podivná věc… Jsem Čech, jdu v britském stejnokroji po slovenské zemi, kolem ukrajinští partyzáni a němečtí zajatci, mířím k rumunskému velitelství. A najednou jsem spatřil mrtvolu, a hned jsem věděl, že na ni nikdy nezapomenu. U silnice ležel voják v maďarské uniformě a díval se na mě. Půlka jeho těla ležela na druhé straně cesty. Asi šlápl na minu. Ani oči mu nikdo nezamáčkl, vlastně jen jedno. Jak měl hlavu na stranu, stála mu v druhém prázdném důlku voda. Když jsem se později dostal k našim a včer jsem po dlouhé cestě ulehl do opravdové postele, bylo mi hned jasné, že mi Maďar zase přijde. Stačilo zhasnout a byl u mě. A od té doby na mě nezapomněl nikdy, ať jsme kdekoliv. Vždycky jsem musel vstát a rozsvítit.“

Stanislav Rejthar


Celý článek | Autor: Jan Kopal | Infomail | Tiskni

Kultura

* Literární historik Jaroslav Med oslavil 80. narozeniny

Vydáno dne 01. 05. 2012

Jaroslav Med Motto:

„Studenti a mladší kolegové často nechápou, že idealizovat první republiku je blbost. Sociální jistoty tehdy vůbec neexistovaly. Takže situace byla drastická, hlavní potíže způsobila hospodářská krize.“

Jaroslav Med

Listuji pěticí knih docenta Jaroslava Meda, které mi autor sám podepsal. Jedná se o následující knihy: „Viktor Dyk“ (monografie s ukázkami z tvorby, 1988); „Spisovatelé ve stínu“ (soubor studií, 1995, 2. rozšíř. vyd. 2004); „Od skepse k naději“ (2006); „Texty mého života“ (rozhovor s A. Palánem a J. Paulasem, 2007) a „Literární život ve stínu Mnichova“ (2010). Z knihy o Dykovi vypadne lístek s úhledným písmem historika Josefa Tomeše a s telefonním číslem pana docenta Meda. Zvídavé uklidním, že je uvedeno i ve Zlatých stránkách a nositel toho jména jediný. Navíc bydlící v Terronské ulici, kterou jsem napoprvé hledal v ulici Berounské na okraji Prahy…

Pročítám věnování v knize o Dykovi a stojí tam lakonické a pro Jaroslava Meda typické povzdechnutí: „Bože, to už je dávno!“ Zřejmě fascinován touto představou Jaroslav Med k věnování ani nedopíše podpis. Budu si ho muset nechat příležitostně doplnit. To v životopisném rozhovoru stojí nadšené: „Je prima, že jste si to přečetl!“ A pro mne nejhezčí věnovaní je knize poslední „Literární život ve stínu Mnichova“, kde je napsáno: „Milému panu J. Kopalovi s radostí, že jsme se poznali upřímně Váš Jaroslav Med.“ A to už jsem i já myšlenkami v pracovně, nebo lépe řečeno svatyni Jaroslava Meda, popíjím čaj a přikusuji bábovku vlastní výroby a zbožně (jak jinak!) naslouchám tomuto muži s výrazem oscilujícím mezi pohádkovým dědečkem a postavou známou z obrázků malíře Adolfa Borna. Inu, literární historik v plné kráse. Laskavé oči, podmanivý hlas a veskrze lidová mluva, která vás nenechá na pochybách, že naproti vám sedí člověk s renesančním vzděláním i rozhledem. Ale dost osobních postřehů…


Celý článek | Autor: Jan Kopal | Infomail | Tiskni

Kultura

* Ztraceni v ghettu

Vydáno dne 08. 04. 2012

Dalrymple Stejnojmenná kniha Theodora Dalrympla přináší nevšední svědectví britského lékaře pracujícího v nemocnici v chudinské čtvrti a v přilehlé věznici, znajícího též podobná prostředí třetího světa. Je to svědectví výjimečné svým postojem a zcela jiné než jsme z takového prostředí zvyklí. Autor už chápe souvislosti nové doby, není to jen nějaká obžaloba společnosti, jak jsme byli zvyklí. Nevšední je hledání příčin britské bídy. Ta není v materiálním nedostatku, který dříve společnost obžalovával. Ta je naopak v nepřiměřeně velké péči, která se těmto lidem dostává a souborem hodnot, který společnost vede k pošetilému postoji k chudým lidem, který nakonec bídu navyšuje.

Ztracená generace chudých.

Dalrymple píše o svém dětství prožitém kdysi v padesátých letech v dělnické kolonii. Tehdejší nouze byla naprosto jiného typu. Byla na základě nedostatku prostředků lidí, kteří nemohli naplno pracovat, byli staří a nemocní nebo práci neměli. Tenkrát chodil do školy, ve které učitel žáky umírněně trestal a snažil se je co nejvíce naučit. Také se všichni naučili číst a psát a většina i mnoho jiného potřebného v životě. Proto se z nich stali normální pracující lidé, kteří se snažili uspět ve světě v té míře, v jaké jim to umožňoval. Výjimečné žáky učitelé pečlivě vybírali a snažili se o jejich vzdělání a tak i mladý Dalrymple se mohl stát lékařem. Měl velkou víru v nápravu světa, a proto pracoval v ghettu. Poznal celou proměnu tohoto prostředí. Postupně opustil své dávné přesvědčení, že za bídu může nedostatek prostředků.

Dnes se děti ve škole nic nenaučí. Nesmějí se trestat a dělají si, co chtějí, což znamená, že se neučí a zůstávají negramotní. Škola je pro učitele noční můrou, kde mu hrozí zastřelení a fyzické násilí jakéhokoliv druhu, a nikdo mu nevyčítá, že nic nenaučil, takže proč by se snažil? Když kdysi mladý Dalrymple ve škole něco provedl, učitel to řekl otci a ten syna potrestal. Dnes se učitelé o nic takového nesnaží. Rodiče nechtějí posílat děti do školy, protože to nepovažují za nutné k obživě, když přece dostanou podporu. Za takových okolností inteligentní děti nemají šanci, naopak, když něco znají lépe než ostatní, všichni, včetně učitele, je ostrakizují. Z dnešního ghetta není výstupu, není šance změnit svůj osud.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Kultura

* Podstata fašismu – recenze na webu Červenobílí

Vydáno dne 01. 03. 2012

Podstata fašismu Tato recenze se bude zabývat nedávno publikovanou esejí „Podstata fašismu“ italského právníka a filosofa Giorgia Locchiho žijícího v letech 1923-1992.

V této zdařilé eseji Locchi popisuje fenomén fašismu v širších souvislostech. Čtenář ocení hlavně schopnost autora vyvarovat se ideologických náhledů a klišé poplatných dnešní době, ve které není pro posuzování historie, především blízké, místo pro výzkum „bez emocí“, ať už jsou vyvolané současným mainstreamem humanitních věd uměle či do jaké míry jsou vlastně vůbec skutečné. Recenze se dotýká především eseje samotné, ale v knize je uveden i rozhovor, který vede s Locchim Marco Tarchi. Mnoho o myšlenkách autora napoví.

Z eseje jsem vybral tématiku, která by čtenáře našich stránek mohla zajímat. Věřím, že tento esej se také dostane do rukou historiků a politologů. Co bychom mohli zvláště dnes vytýkat humanitním vědcům, je posuzování historie dle politických objednávek. Autor ve vztahu k analýze fašismu kritizuje především neakceptování principu „sine ira et studio“ (bez hněvu a zaujatosti), který je pro skutečné a upřímné chápání jakékoliv problematiky apriorním pro její pozdější platnost. Je zajímavé, že v tomto si cení některých marxistů.


Celý článek | Autor: Červenobílý | Infomail | Tiskni

Kultura

* Roger Scruton a Václav Klaus - evropská integrace

Vydáno dne 13. 02. 2012

Kniha V loňském roce vyšly dvě důležité knihy zabývající se evropskou integrací na pozadí obecného globálního internacionalismu. Kniha Rogera Scrutona – O potřebnosti národů, má s knihou Václava Klause – Evropská integrace bez iluzí, mnoho společného. Obě se zabývají na prvním místě škodlivostí likvidace národních států a jejich nahrazování nadnárodními institucemi. Václav Klaus se zabývá téměř výhradně Evropskou unií, Roger Scruton celou podstatou nového kosmopolitismu. Je zajímavé sledovat postoje liberála Klause, jehož obhajoba národního státu vyznívá spíše emotivně, na rozdíl od konzervativce Scrutona, který existenci národního státu vysvětluje historickou nutností a jeho překonávání za historický omyl srovnatelný s marxismem.

Na začátku Václav Klaus opakuje historii vzniku EU. Až k Maastrichtu proces považuje za přijatelný. Maastricht byl bodem zlomu. Dál už jsme začali ztrácet samostatnost. Roger Scruton vysvětluje počátky nového kosmopolitismu v odmítání koloniálních praktik, které přešlo k sebemrskačství. Vysvětluje podstatu vlastenectví, které obhajuje svobodu a lidská práva a v Británii pomohlo vyhrát válku nad nacistickým Německem (podobně to bylo u jiných národů). Bez tohoto vlastenectví by nacismus zvítězil. Staví tedy uvědomělé vlastenectví jako protiklad útočného nacionalismu a odmítá současné slučování obou a označování vlastenectví jako nějaký protonacismus. Proto též vyslovuje tezi, že „demokracie vděčí za svou existenci loajalitě vůči národu“. Demokracie bez národního prostředí nemůže existovat, není představitelné, že by v nějakém nadnárodním útvaru existovala demokracie.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Kultura

* Koutek politické poezie. Dnes Ondřej Wolf a Vlastimil Skolaudy

Vydáno dne 17. 08. 2011

Depkozpěv temný – Klátora a Dobelousek
Ondřej Wolf

Pod šedou oblohou
šedého léta,
stvrdili dohodou
destrukci světa.

Prolhaný fanatik
metastáz víry,
v ornátu pekelník
s kadidlem síry

požehnal zloději
krádeže příští,
„Zhojím se později!“,
výsměšně piští.

Jedny uklidní,
obere další,
výhled má solidní,
zachová FAŠI…


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Jaroslav Durych o narudlých intelektuálech

Vydáno dne 17. 05. 2011

Jaroslav Durych Po Rusku bylo od rudých proroků vyhlédnuto za oběť Španělsko, aby tak po kříži pravoslavném byl vyvrácen kříž katolický, a to právě v zemi, kde byl zasazen ve skále nejtvrdší […]. Nemohlo nás překvapit […] to zabíjení na ulicích, paličství, ničení a drancování. To patří k rudému divadelnímu umění. Překvapilo nás poněkud chování ani ne tak socialistů, jako spíše stran středu a různých těch humanitních a pacifistických a pokrokových a demokratických intelektuálů za hranicemi i u nás, kteří nepokrytě dosud nadržují rudým prorokům […], pro nějakého odsouzeného anarchistu se pořádají protestní shromáždění po celém světě a vždy přiskočí básníci, spisovatelé, malíři, hudebníci a učenci, aby podpisovali protesty proti odsouzení nějakého anarchisty nebo komunisty, zatímco proti vraždění desetitisíců a statisíců křesťanů nikdo nehne ani brvou… Denně nás veškerý levý tisk přesvědčuje, že naše chrámy by měly být zničeny nebo zabrány, naši kněží pobyti a my všichni nějakými účinnými prostředky citelně poučeni o tom, že jako katolíci patříme přinejmenším do koncentračního tábora. Tolik už rozumíme jak našim levičákům, tak těm, kteří s nimi koketují […]. Proto nechť se všichni ti lidé na levici i ve středu nad námi pohoršují, jak chtějí […], ale ať se nediví, že pro nás je boj španělských katolíků proti rudé moci bojem svatým, naším bojem vlastním a nejpřednějším.

Link | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-94 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.