Dnešní datum: 18. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 626 nalezených)

Uvahy

* Selhávající stát?

Vydáno dne 06. 09. 2018

Do nebe volající drzost ostentaivně předvádí německý "hlavní proud", a to ať v politice, nebo ve sdělovacích prostředcích. Jak informuje portál Novinky, čelní spolkoví politici či novináři označují naši sousední zemi za "selhávající stát", což "se běžně užívá pro zcela nefunkční země jako Somálsko nebo Afgánistán".

To je skutečně do nebes volající drzost. Takže Brusel a Berlín, symboly moci, která vede více než polovinu kontinentu (potřetí za sto let) na pokraj zkázy a záhuby, si dovolují urážet a peskovat někoho, kdo nedosáhl jejich zhovadilosti a kdo alespoň občas projeví zájem o názor svých občanů.

Pamatujme si podobné situace dobře, protože brzy budou mnozí ze současných vládců tuze moc chtít, aby všichni na jejich dnešní podobné výroky zapomněli.


Link | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Výročí 21. srpna předmětem politického boje

Vydáno dne 30. 08. 2018

RudochOd okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy uplyne letos v srpnu 50 let, což bývalo považováno za dvě generace (dnes při pozdním zakládání rodin to bude asi jinak). Dvě generace už je dost dlouho, aby se ledacos zapomnělo a dovolilo spekulace.

Politické okolnosti doby před 50-ti lety

Vzhledem k tomu, že většina dnešních občanů tenkrát nebyla dospělá nebo tu vůbec ještě nebyla, domnívám se, že je zapotřebí připomenout tehdejších okolnosti (události byly mnohokrát uvedeny a všichni je znají).

Tenkrát nás napadlo pět států, z nichž čtyři byly vazalové a jeden dominantní světová velmoc. Samostatnost jsme tenkrát už vůbec neměli, my jsme tedy v srpnu r. 1968 žádnou samostatnost neztratili, pouze bylo potvrzeno, že ji už dávno nemáme a bylo to dáno najevo celému světu, ale především těm ostatním vazalům, co by je čekalo, kdyby se chtěli nějak osamostatnit. To samo o sobě znamenalo potvrzení všem komunistům světa, co je čeká, když nebudou poslouchat. Do nějaké míry to přispělo k dalším událostem i ke konečnému pádu komunistických režimů. Myslím si, že komunisté v Nikaragui, Angole, Mozambiku a jinde, bojující za svoji ideologii si to museli uvědomit. Proto také sověti hned vyrukovali s pohádkou, že tu byla kontrarevoluce a oni vykonali pouze „bratrskou pomoc“ naší vládě, která je o to požádala. Myslím si, že informace byly tak prolhané, že jim jen trochu myslící člověk věřit nemohl.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Manželství homosexuálů opět na stole

Vydáno dne 16. 07. 2018

HomosexuálovéVláda podala návrh na zřízení institutu manželství pro homosexuální páry, tento návrh má svoje příznivce i odpůrce. Hlavním argumentem je modernistický mýtus, že menšina má stejná práva jako většina.

Nejprve je zapotřebí stanovit, co je menšina. Definuje antropologický znak menšinu? Podle mého názoru nikoliv. Pokud bychom postupovali podle relativistické ideologie do důsledku, museli by být menšinou světlovlasé ženy, protože je jich méně než tmavovlasých. Potom by je stát musel vzít pod ochranu a trestat muže, kteří dávají přednost tmavovláskám, protože by to byla diskriminace, dokonce rasismus nebo alespoň xenofobie. Možná už některý ideologicky posedlý aktivista něco takového připravuje.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* EU reguluje a reguluje

Vydáno dne 09. 04. 2018

Na HraděZřejmě další oblastí, na které se bohužel eurounijní potentáti rozhodli demonstrovat zhoubný vliv regulací, je nákladní automobilová doprava. Přesně podle známého rčení :„Funguje to? Zdaň to. Ještě to funguje?Reguluj to. Už to nefunguje? Dej tomu dotaci.“ , kdy se evropští byrokrati právě nachází v etapě „Reguluj to“, plánuje v květnu Evropská komise představit podrobnosti jednotného scénáře pro všechny členské státy, které budou upravovat mzdu řidičů kamionů v zahraničí tak, že řidiči by měli pobírat přinejmenším minimální mzdu té země, ve které se právě nacházejí. Jsem moc zvědav, s jakou ochotou budou firmy z Východu dopravovat zboží do takového Lucemburska, kde je daleko nejvyšší minimální mzda v Evropě.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Demokracie s výhradami

Vydáno dne 09. 04. 2018

Bůh DemosModerní doba nám u spousty věcí nabízí možnost volby mezi variantou „s“ a variantou „bez“ – je libo vodu s bublinkami, nebo bez? (No přeci pivo…). Či snad kávu s kofeinem, nebo bez kofeinu? (Hlavně s rumem…). Budeme přáteli s výhodami, nebo bez? (Samotné výhody by nešly…?). Jenže zatímco u drtivé většiny těchto případů je volba spíše otázkou hravého zpestření každodenní šedi, vyrašila nám v naší krásné zemi v posledních měsících jedna entita, která již tak veselá není – demokracie s výhradami.

Celý článek | Autor: Richard Hercik | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Trošku nám to zaSkripalo…

Vydáno dne 22. 03. 2018

Spravedlnost"Tak nám otrávili přeběhlíka", řekla paní Theresa panu Donaldovi, který opustiv před léty svět byznysu, když byl definitivně stižen chutí po moc, živil se řízením jedněch spojených států. Kromě tohoto zaměstnání byl stižen plešatěním a přehazoval si právě vlasy přes lysinu na hlavě.

Slova paní Müllerové kdysi předznamenala vznik I. světové války. Slova britské premiérky zřejmě nejsou předzvěstí dalšího zničujícího konfliktu, nicméně dramatičnost jim rozhodně nechybí. Je však reakce Británie, která společně s U.S.A., Německem a Francií označila pokus o vraždu Sergeje Skripala a jeho dcery za „útok na suverenitu Spojeného království“, adekvátní a na místě? Je to samozřejmě věc subjektivního posouzení, nicméně některá fakta by v této diskuzi neměla být vynechána.


Celý článek | Autor: Richard Hercik | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Dublin IV – protektorát za dveřmi

Vydáno dne 22. 03. 2018

EU táhne4. května 2014 předložila Evropská komise návrh na revizi stávajícího nařízení, které se týká sjednocení mezinárodního azylového řízení, tzv. Dublin IV. Nejvýraznější změnou oproti dosud, byť s problémy, fungujícímu Dublinu III je zřízení stálého kolektivního přerozdělovacího mechanismu, jehož podstata tkví v přerozdělování migrantů ze zemí, kde jich je více jak 150 % „referenčního počtu“, což není nic jiného než odmítané kvóty, do zemí, kde je migrantů méně, než bruselskými byrokraty stanovená kvóta určuje. Členský stát by měl mít „možnost“ dočasně se realokace neúčastnit. V takovém případě bude muset za každého žadatele, za něhož by jinak byl odpovědný, zaplatit státu, jemuž byla daná osoba přidělena, příspěvek solidarity ve výši 250 000 eur, tj. cca 6 250 000 na osobu.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Trestný čin hanobení novinářů?

Vydáno dne 17. 03. 2018

Pehe 2Bývaly doby, kdy občan nesměl hanobit nejen státní symboly (což formálně nesmí ani nyní), ale rovněž ani hlavu své vlasti, presidenta republiky nevyjímaje. (Tedy, de jure nesměl hanit ani hlavu cizí vlasti, ale to de facto šlo snadno, pokud se nejednalo o čelní spřátelenou cizí vlast, protože vyjma čelní spřátelené cizí vlasti si ostatní cizí vlasti nemohly na území naší vlasti hned tak vymáhat své právo na úkor práva našeho.)

Tak tomu bylo od pradávna. Možná jen za časů bratra Žižky si z hlavy vlasti našinci nedělali velkou hlavu, jenže tenkrát nebyli ani občany. V nové době byl trastný čin hanobení presidenta republiky zrušen. Občas pak někdo hlavu naší vlasti tu a tam zhanobil, ale pokrokoví novináři jej vždy řádně umravnili, jelikož správnou pokrokovou hlavu se přeci nesluší hanobit.


Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Pravda vítězí, jen to chvíli trvá (40 let)

Vydáno dne 17. 03. 2018

ČlověkPo 70-ti letech od nástupu komunistického režimu je dobré si říci jak je to především lež, která stojí na začátku totality. Lež je stále stejná a ohrožuje nás stále.

Pravda je přirozený princip, je to popis reality, lež je výmysl nedokonalého lidského rozumu. V historickém procesu vždy vítězí pravda, protože má přirozený charakter. Nemám na mysli lež neškodnou, ať už tzv. milosrdnou lež nebo fabulace tedy pohádky třeba pro děti. Pravda vítězí hlavně proto, že lidé chtějí znát realitu, touží po ní. To má čistě pragmatický důvod: Lidé se chtějí správně orientovat v životě a lež považují za účelový podvod jiných lidí. Proto lidé za komunistického režimu poslouchali rádio Svobodná Evropa, protože věděli, že komunisté jim pravdu neříkají a chtěli se ji dozvědět. Dnes hledají informace na internetu, protože ví, že jim hlavní sdělovací prostředky mnoho věcí zatajují, jednostranně je informují a tak chtějí slyšet „hlas z druhé strany“, aby si mohli realitu z těchto informací sestavit.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Vzkaz novinářům

Vydáno dne 02. 03. 2018

TelevizeAž zase budou novináři hlavního proudu dumat nad tím, jak se mohlo stát, že jim nikdo nedůvěřuje, měli by zavzpomínat a sebekriticky se zamyslet, zda neudělali někde chyby sami.

Ponechme nyní stranou, že střední proud presentuje názory menšiny našeho národa. (Nebo spíše menšiny obyvatelstva naší vlasti - ne "této země", jak ji sami označují: střední proud se totiž ostentativně k českému národu nehlásí.) I někomu, s nímž nesouhlasím, mohu důvěřovat. Jenže zásadní potíž nastane v tom, když z vlastní zkušenosti víme, že novináři středního proudu v lepším případě vybírají zprávy, jež jsou jim vhod, v horším případě otevřeně lhou. Vzpomeňme na válku proti Srbsku, vstup do NATO a následná změna smlouvy, vstup do Evropské unie, invazi do Mezopotámie a Afghánistánu, protlačení t.zv. lisabonské smlouvy beranidlem, t.zv. arabské jaro a svržení plukovníka Kaddáfího, válku na Ukrajině a v Sýrii...


Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Riziková společnost

Vydáno dne 23. 02. 2018

Smrt EvropyGlobalistická akce, která v současné době probíhá v celé západní civilizaci, se dostala do fáze, ve které už naráží na přirozený odpor konzervativně založených lidí. Vývoj ke globalizaci přestal být přirozený a je mocensky prosazován.

Globalizace má svůj přirozený segment spojování a vzájemných styků lidí různých národů na základě obchodní výměny a cestovaní, a svůj segment ideologický, mocensky prosazovaný establishmentem, mající především prvky násilného prosazení směsice různých národů a ras za přítomnosti tlaku na odnárodnění původních etnik. Tento násilný segment má totalitní tendence: ideologickou výchovu a přesvědčování, bojůvky (Antifa), vytváření nepřítele (v Rusku), násilné vnucování cizích etnik (jakýchsi nositelů globalizace) a snahu o cenzuru psaného a mluveného slova.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* "Josef Goebbels unser Mann..."

Vydáno dne 22. 02. 2018

ČernochKamarádi mne upozornili na velezajímavý rozhovor zde.

Paní Lucie Svobodová-Kleinová v něm s chvályhodnou otevřeností poukazuje na jednu ze zvláště zavrženíhodných praktik dnešní doby. Pro nás, kteří nežijeme ve vzduchoprázdnu a nějaké zkušenosti s praktikami demokratických cenzorů jsme již stačili nasbírat, neobsahuje rozhovor žádné převratné novinky, je však třeba ocenit skutečnost, že takto pregnantní vyjádření zaznělo také odjinud než z okruhu národoveckých a konzervativních skupin.

Na několik postřehů paní Svobodové bych rád zvláště poukázal.


Celý článek | Autor: Jan Kašpar | Infomail | Tiskni

Uvahy

* ÚSTR: S vyšším vzděláním předsudků mezi Čechy přibývá

Vydáno dne 08. 02. 2018

Řada předložených výsledků onoho pozoruhodného průzkumu působí zcela logicky.

Uvedená skutečnost, že "naopak nejvíc sympatií vůči Romům mají lidé se základním vzděláním" (a dozajista i absolventi zvláštních škol, chovanci diagnostických ústavů a delikventi v nápravných zařízeních) odpovídá tomu, že názory, zkušenosti, obzory, způsob života či pracovní návyky obyvatel tradičně označovaných za "bílou chátru" se od těch "cikánských" prakticky neliší. Obě tyto skupiny spolu vždy velmi dobře vycházely a vycházejí stále, závěr výzkumu je tedy nepřekvapivý.

V případě druhého z uvedených etnik pak okolnost, že většině jeho příslušníků (což platí zejména o těch nejvlivnějších, kteří jsou neivíce vidět a slyšet), narostla po kotrmelci v roce 1989 křídla vpravdě netopýří a jejich i z historie dostatečně známé extratury nyní opět uplatňované v míře co nejširší vnímají především vrstevníci řečeného kotrmelce nezatížení žádnými z událostí dob minulých, může svědčit mimo jiné také o tom, že nejsme úplně všichni slabomyslnými idioty. Nakonec se ctěnému obecenstvu sděluje: "Podle autorů by to mohlo napovídat, že český vzdělávací systém k toleranci a překonávání stereotypů nepřispívá tak účinně jako v západních státech či ve Skandinávii." Nezdá se však, že by v našich zemích byl výplach mozku nedostatečný, i když kvalit a dokonalosti jako v uvedených krajinách nejspíš ještě nedosahuje. A /nebo/ se my Češi neprojevujeme jako úplně tupé stádo, jak naopak můžeme pozorovat u národů germánských.


Link | Autor: Jan Kašpar | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Co Zeman neřekl

Vydáno dne 02. 01. 2018

Vlastimil PodrackýPrezidentův vánoční projev byl vyrovnaný a realistický. Prezident řekl potřebné věci, mnoho věcí ovšem neřekl. Proto bych se pokusil ho doplnit.

Starý rok

Ve starém roce byly klíčovou událostí samozřejmě volby. Jejich výsledek je známý a znamená další odklon od starých politických stran vyjma ODS. Volbou obviněného Babiše prokázali občané nejen, že nevěří starým politickým stranám, ale nevěří ani institucím - policii apod. To je velmi znepokojující jev. Staří politici dokázali otrávit lidi tak, že už ničemu nevěří. Celý rok se nemluvilo o ničem jiném, než o kauzách. Pokud bych měl charakter tohoto roku nějak vystihnout, řekl bych, že to byl rok štvavých kampaní a rétorické nenávisti. Ekonomové hodnotí minulý rok dobře. Je málo pracovních sil, což je důsledek poklesu porodnosti v devadesátých letech. Měli bychom urychleně přijmout zahraniční dělníky nebo nám podniky odejdou do zahraničí a přestanou tady platit daně. To se kvůli politice ČSSD nedělo a doufám, že to nynější vláda udělá.


Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Zemanova cesta do Ruska a akce globalistů

Vydáno dne 03. 12. 2017

EU táhne Premiérka Mayová vystoupila opět ostře proti Rusku a jeho údajnému ovlivňování voleb v západních zemích. Je viděl obrovský strach z propíchnutí informační bubliny, kterou vytvořily vládnoucí elity na celém Západě. Tento strach je spíše hypotetický, skutečné informace o aktivitách Ruska nejsou dokázané, spíše se operuje s možnostmi, které dnešní informační technika umožňuje. Rusko je otloukánek, na kterého se všechno svede, ale strach má obecnější charakter, totéž, co se přičítá Putinovi, může přece dělat kdokoliv, když jsou metody známé a otevřené.

Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.