Dnešní datum: 17. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 144 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-144 |
Dějiny

* Pár slov k březnovým svátkům

Vydáno dne 28. 02. 2001

Dnes se budeme věnovat čtyřicetidennímu postnímu období, je předchází velikonočním svátkům. Pro ty, kdo by snad chtěli protestovat, e březen rozhodně čtyřicet dní nemá, neměl a pokud se lidstvo definitivně nezblázní, ani mít nebude, musím připomenout, e jsem pro jednotlivé měsíce v minulém pokračování slíbil vybrat ty pohyblivé svátky, je jsou pro ně nejtypičtějí, ačkoli na ně v některých letech ani nepřipadají. V takto pojatém seriálu by to ale ani jinak nelo. Co se vak týče předvelikonočního postního období, máme těstí. Neexistuje, aby alespoň mení část z něj na březen nepřipadla. Tak je tomu samozřejmě i letos.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Odon Pára: O monosti slovanské politiky

Vydáno dne 26. 02. 2001

V roce 1937 vydala tehdejí Národní mylenka soubor statí ing. Odona Páry (osoby z nejuího kolektivu této revue; nar. 15. července 1887, od studentských let činný v politice, za první světové války co by elezniční inenýr spolupracoval s Maffií, za co byl v roce 1917 souzen vojenským soudem. Po převratu se podílel na přípravách pro mírovou konferenci, zejména na jednáních o koridoru pro spojení ČSR s Jihoslavií. V letech 1920 - 8 konsulem v Záhřebě, po té působil na ministerstvu zahraničí v Praze.) na uvedené téma v podobě útlé brourky. V této rubrice je zvykem představovat různé politické směry a názorové skupiny prvorepublikové pravice skrz různé články, prohláení i přímo pomocí politických programů.

Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Generál Franco a občanská válka

Vydáno dne 31. 01. 2001

Po volebním vítězství Lidové fronty (Fronte Popular) v roce 1936, která slučovala několik levicových organizací, skýtalo panělsko dosti bezútěný obraz. Následoval výbuch bezbřehého násilí páchaného různými levičáckými frakcemi, směrovaného předevím proti katolickému kléru, buroasii a lechtě. Masy zfanatizovaného dělnictva volaly po radikální proletářské revoluci. Vyvlastňování majetku, vradění a pálení kostelů bylo na denním pořádku. Zemi vládla nikým nekontrolovaná anarchie a hrozila totální likvidace tradiční panělské kultury. Ve velení armády postupně narůstal nesouhlas s tímto stavem věcí. Vysocí armádní důstojníci začali připravovat plány na vojenský převrat, který by zachránil zemi před hrůzami rudého teroru. V pozadí těchto příprav stáli předevím generálové Franco, Mola, Varela, Orgaz a Sanjurjo. Jako termín povstání si zvolili 18. červenec. Zákeřnou vradou vůdce Národního bloku Calva Sotela, který se odváil kritizovat stávající reim, vak situace nabrala poněkud rychlejí obrátky. K důstojnickému vedení se přidali i monarchisté, falangisté a tradicionalisté. Povstání vypuklo 17. července v Melille, tj. v oblasti panělskem ovládaného Maroca. V následujících dnech se rychle rozířilo i na iberský poloostrov. Generál Sanjurijo zahynul při leteckém netěstí pouhé tři dny po zahájení puče a vůdcem povstání se tak stal generál Francisco Franco Bahamonde.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Generál Franco a občanská válka

Vydáno dne 31. 01. 2001

Po volebním vítězství Lidové fronty (Fronte Popular) v roce 1936, která slučovala několik levicových organizací, skýtalo panělsko dosti bezútěný obraz. Následoval výbuch bezbřehého násilí páchaného různými levičáckými frakcemi, směrovaného předevím proti katolickému kléru, buroasii a lechtě. Masy zfanatizovaného dělnictva volaly po radikální proletářské revoluci. Vyvlastňování majetku, vradění a pálení kostelů bylo na denním pořádku. Zemi vládla nikým nekontrolovaná anarchie a hrozila totální likvidace tradiční panělské kultury. Ve velení armády postupně narůstal nesouhlas s tímto stavem věcí. Vysocí armádní důstojníci začali připravovat plány na vojenský převrat, který by zachránil zemi před hrůzami rudého teroru. V pozadí těchto příprav stáli předevím generálové Franco, Mola, Varela, Orgaz a Sanjurjo. Jako termín povstání si zvolili 18. červenec. Zákeřnou vradou vůdce Národního bloku Calva Sotela, který se odváil kritizovat stávající reim, vak situace nabrala poněkud rychlejí obrátky. K důstojnickému vedení se přidali i monarchisté, falangisté a tradicionalisté. Povstání vypuklo 17. července v Melille, tj. v oblasti panělskem ovládaného Maroca. V následujících dnech se rychle rozířilo i na iberský poloostrov. Generál Sanjurijo zahynul při leteckém netěstí pouhé tři dny po zahájení puče a vůdcem povstání se tak stal generál Francisco Franco Bahamonde.

Link | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Bez soudu a bez trestu

Vydáno dne 04. 01. 2001

Tragédie Ugandy na pokračování

Jsou diktátoři a diktátoři. Ti první jsou domnělí, neskuteční, nepraví; jedná se větinou o lidi, jejich chování se z nějakých důvodů znelíbilo mezinárodní veřejnosti a byli za diktátory nesmyslně prohláeni, aby bylo mono ospravedlnit chystanou tvanici. Jsou to obvykle lidé, kteří vnesli pořádek do zemí zmítaných nejrůznějími konflikty nebo trpících následky neprozřetelných sociálních experimentů. Jistě, dá se jim snad vytýkat, e nastolili pro udrení pořádku poněkud autoritativní reim, leč nenechme se mýlit křikem bojovníků za lidská práva. Ti by nikdy ádnou zemi z krize nevyvedli, proč tedy dopřávat jejich hlasům sluchu? Dokáe snad někdo z nich poradit například pánům Pinochetovi nebo Fujimorimu, jak nejlépe naloit s vraednými bolevickými reimy nebo maoistickými bojůvkami?

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pár slov k lednovým svátkům

Vydáno dne 27. 12. 2000

Název naeho cyklu je pro dnení článek opravdu trefný, v lednu se toho příli mnoho nedělo. Jednalo se vak jen o jakýsi klid před bouří, která se měla dostavit v průběhu února nebo začátkem března v podobě masopustu.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pár slov k únorovým svátkům

Vydáno dne 20. 12. 2000

Svátky v následujících měsících jsou charakterizovány svou pohyblivostí, řídí se toti svátky velikonočními. Tak se stává, e v jednotlivých letech připadají nejen na různé dny, ale dokonce i na různé měsíce. Uvauje se sice o zavedení pevného kalendáře, doufám vak, e se to nakonec nepovede, vytratila by se tak zase jedna tisíciletá tradice. V naem seriálu nám tedy nezbývá, ne vybrat pro kadý z následujících měsíců ty svátky, je jsou pro ně nejcharakterističtějí. Pro únor je to samozřejmě masopust, nazývaný na Moravě té faank.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pár slov k prosincovým svátkům III.

Vydáno dne 10. 12. 2000

Nastal Boí hod. Po návratu z jitřní se v mnohých domácnostech teprve teď začaly rozdávat dárky, nebo narození Páně připadá na první hodiny 25. prosince, a tak se tento zvyk praktikoval v různých oblastech v různou dobu. Tento den byl dnem klidu, rodiny se věnovaly převáně návtěvám kostela, a to nejen ráno, ale po celý den, případně zůstávaly doma. Nechodilo se po návtěvách, nepracovalo se, nekrmil se ani dobytek, dokonce se ani nevařilo. Dojídaly se zbytky z předchozího dne, co je asi tak to jediné, co se ve větině českých domácností dodruje dodnes.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pár slov o prosincových svátcích II.

Vydáno dne 04. 12. 2000

Pomalu se přiblioval čas vánoc. Nai předkové neproívali ílené vánoční stresy v obchodech při nakupování dárků a zásob, ani celkovou nervózní atmosféru charakteristickou pro dnení dobu. Naopak, čas předvánoční byl časem klidu a modliteb.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pár slov k prosincovým svátkům

Vydáno dne 29. 11. 2000

Adventní období mělo své specifické zvyky, například 4. prosince na svatou Barboru chodily děti řezat větvičky ovocných stromů, jabloní, hruní a zvlátě tření, které pak nechávaly ve vázičkách v teple svých domovů rozkvést. Příroda tak měla dokázat, e je připravena vydat přítí rok opět své plody. Barborky vak řezala a opečovávala i děvčata, která se z nich snaila poznat, zda se napřesrok vdají. Pokud větvička rozkvetla, bylo to dobré znamení. Někde dokonce chodívaly v předvečer svátku po venkovských domácnostech bíle zahalené dospělé eny Barborky, které hrozily dětem kotětem, těm hodným vak rozdávaly sladkosti.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pár slov k listopadovým svátkům

Vydáno dne 17. 11. 2000

O patrně nejvýznamnějím listopadovém svátku jím jsou Duičky jsme se ji zmínili, nejsou vak v tomto měsíci svátkem jediným. 11. listopad je dnem svatého Martina, který prý přijídí na bílém koni. Troufám si odhadnout, e letos se vak sněhu větina z nás v tento den nedočká, a tak se můeme společně soustředit na jiný zajímavý aspekt tohoto svátku. Jsou jím martinské hody slavené dodnes v mnoha moravských vesnicích, vude tam, kde jsou kostely zasvěcené právě tomuto patronu. Protoe u je přeci jen zima, popíjí se hlavně slivovice a svařené víno, přikusují hodové koláčky. Dalím velice hezkým zvykem je příprava martinské husy, která byla na stůl předkládána právě v této době, aby se tímto tučným soustem rodina symbolicky připravila na následné hubené zimní měsíce. Nad martinskou husou se vak často scházívali i přátelé i známí. Letos nám 11. listopad vychází na sobotu, proto si můeme tradiční husu lehce dopřát právě nyní. Stačí přesvědčit manelky.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* 28. říjen 1918 v Praze

Vydáno dne 28. 10. 2000

Svítá. Praha se probouzí do nového dne, o němž nikdo ještě netuší, jak převratným se pro český národ stane. Včera ještě poletoval v Praze sníh s deštěm, dnes ráno se však mraky protrhaly a chvílemi vykoukne i slunce. Je i tepleji. Žádný z Pražanů, kteří právě vstávají, netuší, že včera ministr zahraničí hrabě Andrássy uložil rakousko-uherskému velvyslanci ve Stockholmu odeslat odpověď na nótu amerického prezidenta Wilsona, v níž vídeňská vláda souhlasila s Wilsonovým názorem o právech národů rakousko-uherských, zvláště o právech Čechoslováků a Jihoslovanů.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Černý lev 777

Vydáno dne 11. 10. 2000

aneb kapitola z dějin protikomunistického odboje Ačkoli se jedná o kapitolu rozsahem krátkou (díky nedostatku informací), zdaleka nejde o episodu krátkou časově a už vůbec ne bezvýznamnou.

Jádro jihočeské resistenční skupiny Černý lev 777 tvořili někdejší členové lidovecké katolické mládeže Jiří Řezáč a Igor Sirotek, ke kterým se záhy připojil Bohumil Šíma. J. Řezáš s I. Sirotkem se nehodlali smířit s komunistickou mocí a první akce prováděli již v roce 1948, byť, díky omezeným možnostem, lokálního charakteru. Na příklad v Nechvalicích dočasně znemožnili založení JZD přerušením elektrického vedení.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* A tak pořád dokola

Vydáno dne 01. 10. 2000

Vidíme je vude kolem sebe. Vichni je známe. Sedí ve vládě, v parlamentu, píí své článečky do noviny, vyrábějí podivné reportáe pro jetě podivnějí publicistické pořady, objevují se na různých akcích, kde mají příleitost ukázat se a vanit. A l ou. Lou neustále, l ou od té doby, kdy si vyzískali svá postavení, kde mohli své li medializovat a prezentovat je jako neochvějné pravdy. U to trvá sto let. Celé poslední století je jimi ovlivněno, značná část jeho tragických událostí se stala právě jejich přičiněním či alespoň za jejich nadeného, někdy a frenetického potlesku. Necítí ádnou zodpovědnost. Lidské ivoty musí ustoupit jejich mylenkám. To jsou oni, to jsou levicoví intelektuálové.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pár slov k únorovým svátkům

Vydáno dne 04. 01. 2000

Svátky v následujících měsících jsou charakterizovány svou pohyblivostí, řídí se toti svátky velikonočními. Tak se stává, e v jednotlivých letech připadají nejen na různé dny, ale dokonce i na různé měsíce. Uvauje se sice o zavedení pevného kalendáře, doufám vak, e se to nakonec nepovede, vytratila by se tak zase jedna tisíciletá tradice. V naem seriálu nám tedy nezbývá, ne vybrat pro kadý z následujících měsíců ty svátky, je jsou pro ně nejcharakterističtějí. Pro únor je to samozřejmě masopust, nazývaný na Moravě té faank.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-144 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.