Dnešní datum: 20. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 447 nalezených)

* Československo 1947 - Marshallův plán a jiné plány

Vydáno dne 13. 11. 2012

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Nadačním fondem angažovaných nestraníků vás srdečně zve na seminář Československo 1947 - Marshallův plán a jiné plány Seminář se uskuteční ve středu 14. listopadu 2012 od 10.00 hod. ve studovně ÚSD AV ČR, Vlašská 9, Praha 1 – Malá Strana.

Link | Infomail | Tiskni

* Islamismus a Evropa (XVII. diskusní večer)

Vydáno dne 12. 11. 2012

Ve středu 14. listopadu proběhne v pořadí již sedmnáctý diskusní večer. Pozvání přednášet Červenobílým a jejich příznivcům přijal odborný asistent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D., který se na Katedře politologie – Oddělení bezpečnostních a strategických studií zabývá problematikou asymetrických hrozeb, bezpečnostní problematikou v postkomunistickém a kavkazském prostoru.

Dr. Šmíd je také předsedou občanského sdružení Centrum pro bezpečnostní a strategická studia, které je myšlenkově spjato právě s Oddělením pro bezpečnostní a strategická studia FSS MU.

Téma přednášky: Islamismus a Evropa

1) Stručné vysvětlení pojmu islamismus a základní konceptualizace fenoménu

2) Radikální islamismus a jeho možné podoby

3) Fenomén saláfismu jako hlavní ideová výbava soudobých globálních džihádistů

4) Možné perspektivy vývoje

Po přibližně hodinovém úvodním výkladu fenoménu islamismu následuje prostor pro diskusní část večera. Přednáška se bude konat v kavárně Era (Zemědělská 30, Brno) – v 1. patře 14. 11. 2012 od 18:00 hod.

Všechny tímto srdečně zveme!


Link | Infomail | Tiskni

* Vztah KSČ k polit. stranám v letech 1945–1956

Vydáno dne 12. 11. 2012

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na kolokvium Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1945–1956, které se bude konat ve čtvrtek 22. listopadu 2012 od 9 hodin v prostorách ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3.

Všechny zájemce o účast na kolokviu prosíme, aby se registrovali na e-mail eva.kubatova@ustrcr.cz nebo telefonu +420 221 008 396.

Kolokvium se bude zabývat analýzou postupu Komunistické strany Československa vůči nekomunistickým politickým stranám v období let 1945–1956. Pozornost bude zaměřena jak na analýzu období 1945–1948 a komunistickou taktiku vůči demokratickým stranám v rámci Národní fronty, tak i na mocenský postup Komunistické strany Československa proti politickým subjektům po únoru 1948, včetně represivních zásahů, likvidace a kontroly politických protivníků v období komunistické totalitní moci. V rámci příspěvků by měly být prezentovány osudy jednotlivých osobností, které významným způsobem ovlivňovaly dění uvnitř nekomunistických politických stran.


Link | Infomail | Tiskni

* Islamismus a Evropa (XVII. diskusní večer)

Vydáno dne 06. 11. 2012

Ve středu 14. listopadu proběhne v pořadí již sedmnáctý diskusní večer. Pozvání přednášet Červenobílým a jejich příznivcům přijal odborný asistent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D., který se na Katedře politologie – Oddělení bezpečnostních a strategických studií zabývá problematikou asymetrických hrozeb, bezpečnostní problematikou v postkomunistickém a kavkazském prostoru.

Dr. Šmíd je také předsedou občanského sdružení Centrum pro bezpečnostní a strategická studia, které je myšlenkově spjato právě s Oddělením pro bezpečnostní a strategická studia FSS MU.

Téma přednášky: Islamismus a Evropa

1) Stručné vysvětlení pojmu islamismus a základní konceptualizace fenoménu
2) Radikální islamismus a jeho možné podoby
3) Fenomén saláfismu jako hlavní ideová výbava soudobých globálních džihádistů
4) Možné perspektivy vývoje

Po přibližně hodinovém úvodním výkladu fenoménu islamismu následuje prostor pro diskusní část večera. Přednáška se bude konat v kavárně Era (Zemědělská 30, Brno) – v 1. patře 14. 11. 2012 od 18:00 hod.

Všechny tímto srdečně zveme!


Link | Infomail | Tiskni

* Přednáška: Komunismus v Německu

Vydáno dne 22. 10. 2012

Ústav pro studium totalitních režimů zve na přednášku na téma: Vyrovnávání se s komunistickou diktaturou v Německu.

Termín: 25. října 2012

Host: Dr. Hubertus Knabe, ředitel Památníku Berlin-Hohenschönhausen, bývalé ústřední vyšetřovací věznice NKVD a Stasi.

Moderátor: Dr. Neela Winkelmannová

Dr. Knabe ve své přednášce pohovoří o vyrovnávání se s komunismem v Německu. O tom, jak pachatelé vyvázli a jak oběti byly zapomenuty. Uplynulo přes 20 let od pádu Berlínské zdi a NDR je glorifikována a zlehčována. Dvě desetiletí stačila, aby se zapomnělo, proč východní Němci v roce 1989 svrhli režim SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands): všudypřítomné sledování státně bezpečnostní službou, naprostá bezprávnost jednotlivce vůči státu a marodná socialistická ekonomika vedoucí k rozkladu měst a zničení životního prostředí. Zejména mezi mladou generací se šíří katastrofální neznalost souvislostí, které je možné čelit pouze důsledným vyrovnáním se s komunismem.

Dr. Hubertus Knabe (nar. 1959) vystudoval germanistiku a historii na Brémské univerzitě a získal doktorát v oboru politologie na Freie Universität Berlin. V letech 1992–2000 působil na Úřadě spolkového zmocněnce pro dokumenty Stasi v Berlíně, od roku 2001 je ředitelem Památníku Berlin-Hohenschönhausen.


Link | Infomail | Tiskni

* PRAVDA O UKRADENÉM KOSOVU

Vydáno dne 16. 10. 2012

Zveme vás na přednášku o závažné problematice sbrbské provincie Kosovo a Metohije, kterou autor shrne tamní situaci na základě týdenní cesty po této oblasti.

Přednáší: Radim Panenka (novinář a jeden ze zakladatelů Slovanského kulturního institutu)

Autor se dlouhodobě jako novinář věnuje problematice Srbska v souvislosti s boji o místo, které je pro Srby nejposvátnější a které jim v rozporu s mezinárodním právem bylo uloupeno. Součástí bude i projekce autorských fotografií.

Akce se koná ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (Hradecká ul. 1250) v úterý 23. října 2012 od 17 hodin.

Vstup volný


Link | Infomail | Tiskni

* Prezidentské hovory

Vydáno dne 15. 10. 2012

Občanské sdružení Akce D.O.S.T. pořádá diskusní večer s uchazeči o úřad prezidenta republiky. Čtyři prezidentští kandidáti budou debatovat na téma "Obrana státní suverenity a tradičních hodnot - základní úkol hlavy státu."

Pozvání na PREZIDENTSKÉ HOVORY přijali předsedkyně Suverenity Jana Bobošíková, tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl, velvyslanec v Bělorusku Jiří Karas a 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka.

Unikátní debatu pořádá Akce D.O.S.T. ve čtvrtek 18. října od 18 hodin v Praze v budově ČSVTS v sále č. 217 na Novotného lávce č. 5.


Link | Infomail | Tiskni

* Diskuse k patriopluralismu o týden odložena

Vydáno dne 15. 10. 2012

Diskusní večer o patriopluralismu se z technických důvodů o týden posouvá, proběhne tedy ve středu 24. října v 18:00 v kavárně ERA (Zemědělská 813/28, Brno).

K diskusnímu večeru:

Přednášet a moderovat diskusi bude jeden z autorů manifestu Červenobílých – Michal Ševčík. Jedná se o oficiální představení nového ideového konceptu Červenobílých, který vznikl ve spolupráci s Konceptuálním klubem Lva Borského.

Osnova diskusního večera:

Patriopluralismus – vymezení pojmu

Postmoderní svět

Hodnoty – význam a platnost

Cíle patriopluralismu

Řízení jako možnost „přežití“

Názorové rozpory tradicionálních sil

Symbolika patriopluralismu

Více informací o diskusním večeru a místě konání Vám poskytneme prostřednictvím našeho redakčního e-mailu cervenobili@yahoo.com.


Link | Infomail | Tiskni

* Pozvánka SAŠ

Vydáno dne 15. 10. 2012

Vážení přátelé,

dovolte mi Vás srdečně pozvat na jubilejní 10. ročník společenského shromáždění u busty demokratického státníka Antonína Švehly v Praze 15, rodné Hostivaři, kterou pořádá naše organizace pod záštitami 1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, ministra zemědělství Petra Bendla, Hlavního města Prahy a starosty MČ Praha 15 Pavla Klegy. Čestnou stráž bude držet TJ Sokol, Junák a Sbor selských jízd Jana Žižky z Trocnova.

Bude nám nesmírným potěšením Vás přivítat mezi námi a uctít tak společně demokratického státníka Antonína Švehly, který vždy bytostně hájil principy demokracie a svobody.

Sobota dne 27. října 2012 ve 14:00 hodin u busty Antonína Švehly na Praze 15 (v parčíku na rohu ulice Švehlova a Pražská).

Předseda SAŠ o. s. Mgr. Pavel Černý


Link | Infomail | Tiskni

* DEKLARACE VZÁJEMNÉ PODPORY LADISLAVA JAKLA A JIŘÍHO KARASE

Vydáno dne 08. 10. 2012

Vážení spoluobčané, příznivci, přátelé,

Význam úřadu prezidenta republiky v současné době vzrůstá. Prezident není „jen“ vrcholným representantem naší státnosti, ale tváří v tvář nebezpečným tendencím a hlasům volajícím po alternativách vůči platnému společenskému a mravnímu řádu, musí také stále více plnit roli garanta občanských svobod a obránce duchovních a kulturních hodnot, na nichž je naše státní i národní existence vystavěna. Tím větší odpovědnost by měl cítit každý, kdo se o prezidentský úřad uchází.

Vědomí této odpovědnosti nás dnes vede k neobvyklému společnému kroku. Na základě skutečnosti, že se naše programové priority přirozeně doplňují a vycházejí ze shodného hodnotového rámce, veřejně deklarujeme vzájemný respekt, podporu a připravenost ke spolupráci.

O totéž také každý z nás prosí své příznivce a vyzývá je, aby při sběru podpisů, jimiž je účast v prezidentských volbách podmíněna, podpořili rovněž druhého kandidáta.

Podpořit svým podpisem více kandidátů je ze zákona možné, apelujeme proto na své příznivce, aby této možnosti využili a v prezidentské kampani tak mohl zaznít tolik potřebný hlas tradičních hodnot, svobody a zdravého rozumu.

V Praze dne 8.10. 2012
Jiří Karas
Ladislav Jakl


Link | Infomail | Tiskni

* Legendy, mýty a nesmysly heydrichiády

Vydáno dne 07. 10. 2012

Termín: 18. října 2012, ve velké zasedací místnosti ÚSTRu (Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov).
Hosté: Jaroslav Čvančara, dr. Vojtěch Šustek a dr. Jan B. Uhlíř
Moderátor: doc. Ladislav Kudrna

Seminář se pokusí zodpovědět „věčné“ otázky, respektive mýty spojené s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Renomovaní odborníci Jaroslav Čvančara, dr. Vojtěch Šustek a dr. Jan B. Uhlíř přednesou okruh (nejen) následujících témat:

jak to bylo ve skutečnosti s masovým českým udavačstvím?
měl Heydrich židovské kořeny?
podílel se admirál Canaris na likvidaci Heydricha?
obsahoval „granát“ klobásový jed (botulotoxin), způsobující těžké, smrtelné ochrnutí svalů?
co se stalo s protokolem o Heydrichově pitvě?
proč Gabčík nestřílel?


Link | Infomail | Tiskni

* Malý kurs apologetiky (Ostrava)

Vydáno dne 28. 09. 2012

Kurs je pořádán ve spolupráci s o. s. Monos a vede jej ředitel Institutu sv. Josefa Michal Semín. Jednotlivé přednášky s diskusí se budou konat v ostravském Centru pro rodinu a sociální péči, Syllabova 19 (areál Ostravské univerzity, bývalý areál nemocnice Zábřeh). První přednáška nazvaná Apologetika v osidlech soudobého relativismu se koná v úterý 9. 10. 2012 od 18 hodin.

Link | Infomail | Tiskni

* USTR: 70 let od založení Ukrajinské povstalecké armády: omyly, fakta, kontroverze

Vydáno dne 09. 09. 2012

Seminář bude věnován genezi ukrajinské antisovětské a antinacistické rezistence, jakož i okolnostem vedoucím k formování legendární UPA. Rozboru se dočkají jednotlivé proudy ukrajinské podzemní politiky a jejich protichůdné programy, z nichž nakonec trvalý ráz UPA vtiskla platforma radikálního křídla Organizace ukrajinských nacionalistů, tzv. banderovci. V druhé části semináře se seznámíme s reflexí UPA v méně známých titulech českého tisku z roku 1947, kdy téma „benderovců“ načas výrazně oslovovalo čs. společnost.

Termín: 13. září 2012, od 17 hodin ve velké zasedací místnosti ÚSTRu (Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov).
Přednášející: Mgr. David Svoboda, MA, Ph.D.
Host: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D.


Link | Infomail | Tiskni

* Představujeme nakladatelství Voluntas

Vydáno dne 06. 09. 2012

Rádi bychom tímto úvodem představili nové české nakladatelství Voluntas, které bylo letos založeno studenty nejen pro studenty. Hlavní náplní činnosti Voluntas, o. s. je tvorba a vydávání neperiodických publikací historického a společenskovědního charakteru, ale rádi podpoříme vydání každého díla, v němž nalezneme přínos.

Naše hlavní publikační činnost s výzkumným a vzdělávacím posláním bude přispívat k lepší informovanosti laické i odborné veřejnosti o filozofických, politologických, sociologických, psychologických, sociobiologických, socioantropologických, kulturních a historických disciplínách.

Letos kromě brožurky Červenobílých o Patriopluralismu (viz ZDE) chystáme vydat monografii o životě a filozofii českého myslitele Lva Borského. V současnosti rovněž jednáme o vydání několika titulů pro příští rok.

Rovněž bychom rádi oslovili (nejen mladé) autory, jimž nechybí chuť psát nebo již mají nějakou připravenou publikaci, a nabídli jim možnost podpory – vydání jejich díla.

Závěrem bychom vás rádi pozvali na naše internetové stránky, kde se dozvíte více informací o nakladatelství Voluntas: http://www.voluntas.cz


Link | Infomail | Tiskni

Informace

* Prohlášení Monos: Dobrá zpráva z ruských končin

Vydáno dne 22. 08. 2012

PR Občanské sdružení Monos vyjadřuje uspokojení nad rozsudkem, který byl vynesen nad třemi členkami ruské punkové kapely Pussy Riot. Nedomníváme se, že šlo o „nevinný protest proti Putinovi“.

Vzhledem k detailům akce této punkové skupiny (viz zde: http://www.ambon.or.cz/ambon.pl?to=791&type=form+intro+nocal&visible=3) šlo skutečně o promyšlený projev rouhání vůči Bohu, o urážku pravoslavné církve, pravoslavných věřících, a obecně všech, kteří uznávají zásadní hodnotu křesťanství pro civilizaci. Právo „vyjádřit vlastní názor“ není takto univerzální a má své hranice, přičemž v tomto konkrétním případě byla ohavným způsobem hranice slušnosti překročena. Považujeme za signifikantní, že naši tzv. lidsko-právní aktivisté, kteří stále hovoří o právech a svobodě projevu, se vůbec nezmiňují o právu na spravedlivý trest za urážku či o právu omezit svobodu projevu, pokud přináší újmu subjektu, kterého se daný „svobodný projev“ týká. O křesťanském milosrdenství navíc hovoří přístup samotné Ruské pravoslavné církve. Ta požádala státní orgány o udělení milosti těmto vulgárním dívkám, a žádá jen omluvu a slib, že se takových urážek vyvarují.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.