Dnešní datum: 23. 01. 2018  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 442 nalezených)

* PRAVDA O UKRADENÉM KOSOVU

Vydáno dne 16. 10. 2012

Zveme vás na přednášku o závažné problematice sbrbské provincie Kosovo a Metohije, kterou autor shrne tamní situaci na základě týdenní cesty po této oblasti.

Přednáší: Radim Panenka (novinář a jeden ze zakladatelů Slovanského kulturního institutu)

Autor se dlouhodobě jako novinář věnuje problematice Srbska v souvislosti s boji o místo, které je pro Srby nejposvátnější a které jim v rozporu s mezinárodním právem bylo uloupeno. Součástí bude i projekce autorských fotografií.

Akce se koná ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (Hradecká ul. 1250) v úterý 23. října 2012 od 17 hodin.

Vstup volný


Link | Infomail | Tiskni

* Prezidentské hovory

Vydáno dne 15. 10. 2012

Občanské sdružení Akce D.O.S.T. pořádá diskusní večer s uchazeči o úřad prezidenta republiky. Čtyři prezidentští kandidáti budou debatovat na téma "Obrana státní suverenity a tradičních hodnot - základní úkol hlavy státu."

Pozvání na PREZIDENTSKÉ HOVORY přijali předsedkyně Suverenity Jana Bobošíková, tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl, velvyslanec v Bělorusku Jiří Karas a 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka.

Unikátní debatu pořádá Akce D.O.S.T. ve čtvrtek 18. října od 18 hodin v Praze v budově ČSVTS v sále č. 217 na Novotného lávce č. 5.


Link | Infomail | Tiskni

* Diskuse k patriopluralismu o týden odložena

Vydáno dne 15. 10. 2012

Diskusní večer o patriopluralismu se z technických důvodů o týden posouvá, proběhne tedy ve středu 24. října v 18:00 v kavárně ERA (Zemědělská 813/28, Brno).

K diskusnímu večeru:

Přednášet a moderovat diskusi bude jeden z autorů manifestu Červenobílých – Michal Ševčík. Jedná se o oficiální představení nového ideového konceptu Červenobílých, který vznikl ve spolupráci s Konceptuálním klubem Lva Borského.

Osnova diskusního večera:

Patriopluralismus – vymezení pojmu

Postmoderní svět

Hodnoty – význam a platnost

Cíle patriopluralismu

Řízení jako možnost „přežití“

Názorové rozpory tradicionálních sil

Symbolika patriopluralismu

Více informací o diskusním večeru a místě konání Vám poskytneme prostřednictvím našeho redakčního e-mailu cervenobili@yahoo.com.


Link | Infomail | Tiskni

* Pozvánka SAŠ

Vydáno dne 15. 10. 2012

Vážení přátelé,

dovolte mi Vás srdečně pozvat na jubilejní 10. ročník společenského shromáždění u busty demokratického státníka Antonína Švehly v Praze 15, rodné Hostivaři, kterou pořádá naše organizace pod záštitami 1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, ministra zemědělství Petra Bendla, Hlavního města Prahy a starosty MČ Praha 15 Pavla Klegy. Čestnou stráž bude držet TJ Sokol, Junák a Sbor selských jízd Jana Žižky z Trocnova.

Bude nám nesmírným potěšením Vás přivítat mezi námi a uctít tak společně demokratického státníka Antonína Švehly, který vždy bytostně hájil principy demokracie a svobody.

Sobota dne 27. října 2012 ve 14:00 hodin u busty Antonína Švehly na Praze 15 (v parčíku na rohu ulice Švehlova a Pražská).

Předseda SAŠ o. s. Mgr. Pavel Černý


Link | Infomail | Tiskni

* DEKLARACE VZÁJEMNÉ PODPORY LADISLAVA JAKLA A JIŘÍHO KARASE

Vydáno dne 08. 10. 2012

Vážení spoluobčané, příznivci, přátelé,

Význam úřadu prezidenta republiky v současné době vzrůstá. Prezident není „jen“ vrcholným representantem naší státnosti, ale tváří v tvář nebezpečným tendencím a hlasům volajícím po alternativách vůči platnému společenskému a mravnímu řádu, musí také stále více plnit roli garanta občanských svobod a obránce duchovních a kulturních hodnot, na nichž je naše státní i národní existence vystavěna. Tím větší odpovědnost by měl cítit každý, kdo se o prezidentský úřad uchází.

Vědomí této odpovědnosti nás dnes vede k neobvyklému společnému kroku. Na základě skutečnosti, že se naše programové priority přirozeně doplňují a vycházejí ze shodného hodnotového rámce, veřejně deklarujeme vzájemný respekt, podporu a připravenost ke spolupráci.

O totéž také každý z nás prosí své příznivce a vyzývá je, aby při sběru podpisů, jimiž je účast v prezidentských volbách podmíněna, podpořili rovněž druhého kandidáta.

Podpořit svým podpisem více kandidátů je ze zákona možné, apelujeme proto na své příznivce, aby této možnosti využili a v prezidentské kampani tak mohl zaznít tolik potřebný hlas tradičních hodnot, svobody a zdravého rozumu.

V Praze dne 8.10. 2012
Jiří Karas
Ladislav Jakl


Link | Infomail | Tiskni

* Legendy, mýty a nesmysly heydrichiády

Vydáno dne 07. 10. 2012

Termín: 18. října 2012, ve velké zasedací místnosti ÚSTRu (Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov).
Hosté: Jaroslav Čvančara, dr. Vojtěch Šustek a dr. Jan B. Uhlíř
Moderátor: doc. Ladislav Kudrna

Seminář se pokusí zodpovědět „věčné“ otázky, respektive mýty spojené s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Renomovaní odborníci Jaroslav Čvančara, dr. Vojtěch Šustek a dr. Jan B. Uhlíř přednesou okruh (nejen) následujících témat:

jak to bylo ve skutečnosti s masovým českým udavačstvím?
měl Heydrich židovské kořeny?
podílel se admirál Canaris na likvidaci Heydricha?
obsahoval „granát“ klobásový jed (botulotoxin), způsobující těžké, smrtelné ochrnutí svalů?
co se stalo s protokolem o Heydrichově pitvě?
proč Gabčík nestřílel?


Link | Infomail | Tiskni

* Malý kurs apologetiky (Ostrava)

Vydáno dne 28. 09. 2012

Kurs je pořádán ve spolupráci s o. s. Monos a vede jej ředitel Institutu sv. Josefa Michal Semín. Jednotlivé přednášky s diskusí se budou konat v ostravském Centru pro rodinu a sociální péči, Syllabova 19 (areál Ostravské univerzity, bývalý areál nemocnice Zábřeh). První přednáška nazvaná Apologetika v osidlech soudobého relativismu se koná v úterý 9. 10. 2012 od 18 hodin.

Link | Infomail | Tiskni

* USTR: 70 let od založení Ukrajinské povstalecké armády: omyly, fakta, kontroverze

Vydáno dne 09. 09. 2012

Seminář bude věnován genezi ukrajinské antisovětské a antinacistické rezistence, jakož i okolnostem vedoucím k formování legendární UPA. Rozboru se dočkají jednotlivé proudy ukrajinské podzemní politiky a jejich protichůdné programy, z nichž nakonec trvalý ráz UPA vtiskla platforma radikálního křídla Organizace ukrajinských nacionalistů, tzv. banderovci. V druhé části semináře se seznámíme s reflexí UPA v méně známých titulech českého tisku z roku 1947, kdy téma „benderovců“ načas výrazně oslovovalo čs. společnost.

Termín: 13. září 2012, od 17 hodin ve velké zasedací místnosti ÚSTRu (Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov).
Přednášející: Mgr. David Svoboda, MA, Ph.D.
Host: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D.


Link | Infomail | Tiskni

* Představujeme nakladatelství Voluntas

Vydáno dne 06. 09. 2012

Rádi bychom tímto úvodem představili nové české nakladatelství Voluntas, které bylo letos založeno studenty nejen pro studenty. Hlavní náplní činnosti Voluntas, o. s. je tvorba a vydávání neperiodických publikací historického a společenskovědního charakteru, ale rádi podpoříme vydání každého díla, v němž nalezneme přínos.

Naše hlavní publikační činnost s výzkumným a vzdělávacím posláním bude přispívat k lepší informovanosti laické i odborné veřejnosti o filozofických, politologických, sociologických, psychologických, sociobiologických, socioantropologických, kulturních a historických disciplínách.

Letos kromě brožurky Červenobílých o Patriopluralismu (viz ZDE) chystáme vydat monografii o životě a filozofii českého myslitele Lva Borského. V současnosti rovněž jednáme o vydání několika titulů pro příští rok.

Rovněž bychom rádi oslovili (nejen mladé) autory, jimž nechybí chuť psát nebo již mají nějakou připravenou publikaci, a nabídli jim možnost podpory – vydání jejich díla.

Závěrem bychom vás rádi pozvali na naše internetové stránky, kde se dozvíte více informací o nakladatelství Voluntas: http://www.voluntas.cz


Link | Infomail | Tiskni

Informace

* Prohlášení Monos: Dobrá zpráva z ruských končin

Vydáno dne 22. 08. 2012

PR Občanské sdružení Monos vyjadřuje uspokojení nad rozsudkem, který byl vynesen nad třemi členkami ruské punkové kapely Pussy Riot. Nedomníváme se, že šlo o „nevinný protest proti Putinovi“.

Vzhledem k detailům akce této punkové skupiny (viz zde: http://www.ambon.or.cz/ambon.pl?to=791&type=form+intro+nocal&visible=3) šlo skutečně o promyšlený projev rouhání vůči Bohu, o urážku pravoslavné církve, pravoslavných věřících, a obecně všech, kteří uznávají zásadní hodnotu křesťanství pro civilizaci. Právo „vyjádřit vlastní názor“ není takto univerzální a má své hranice, přičemž v tomto konkrétním případě byla ohavným způsobem hranice slušnosti překročena. Považujeme za signifikantní, že naši tzv. lidsko-právní aktivisté, kteří stále hovoří o právech a svobodě projevu, se vůbec nezmiňují o právu na spravedlivý trest za urážku či o právu omezit svobodu projevu, pokud přináší újmu subjektu, kterého se daný „svobodný projev“ týká. O křesťanském milosrdenství navíc hovoří přístup samotné Ruské pravoslavné církve. Ta požádala státní orgány o udělení milosti těmto vulgárním dívkám, a žádá jen omluvu a slib, že se takových urážek vyvarují.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Informace

* Výzva jednoty Orel Kladno k Prague Pride 2012

Vydáno dne 16. 08. 2012

Orlové Vážení bratři, vážené sestry,

organizace katolického Orla vznikla s úkolem aktivně bránit hodnoty Víry, mravů a lásky k vlasti. Orlové minulých generací byli tomuto poslání věrni, a mnozí z nich proto v diktaturách 20. století přinesli i oběť nejvyšší. Také my, dnešní členové Orla, jsme morálně zavázáni tyto hodnoty hájit. Různé útoky na ně jsou v současné společnosti bohužel každodenní realitou, na níž reagujeme svou pozitivní činností v Orlu. Občas se však objevují takové výpady, které překračují obvyklou míru i v rámci popsané atmosféry a napadají samu lidskou přirozenost. Těm již nelze čelit jen drobnou prací, je také třeba pozdvihnout hlas a vydat svědectví Pravdě padni komu padni, vhod či nevhod.

Typickým příkladem je podle našeho názoru plánovaný "festival sexuálních menšin - Prague Pride 2012". Na základě zkušeností s obdobnými akcemi v minulosti se domníváme, že tento festival bude využit k útokům proti tradičním sociálním a kulturním vzorcům a k prosazování pochybných zákonných norem, například práva na adopci dětí homosexuály. Plánovanou součástí Prague Pride má být také pochod homosexuálních aktivistů, který má vycházet od pomníku svatého Václava, což považujeme za výsměch českým duchovním tradicím i obětem boje za svobodu národa.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Červenobílý Den proti okupaci 1. 9. 2012

Vydáno dne 14. 08. 2012

Srdečně vás zveme na druhý ročník kulturně-zábavné akce nazvané Červenobílý Den proti okupaci. Letos na vás kromě fotbalového turnaje a tradičního táboráku čeká představení nových projektů, soutěže o ceny a především spousta dobré zábavy.

Akce se uskuteční v sobotu 1. září 2012 „Pod Hádkem“ (Ochozu u Brna). Dostupnost hromadnou dopravou z Brna nebo autem. Akce začíná již ve 14:00 a čeká na vás celodenní program s možností přespání přímo na místě.

Připravili jsme pro vás:

Fotbalový turnaj týmů o hodnotné ceny.
Představení ideového konceptu našeho hnutí.
Zábavné, vědomostní i sportovní soutěže o hodnotné ceny.
Infostánek. Možnost zakoupit zboží z obchodu a informovat se o našem hnutí.
Na závěr táborák s kytarou a překvapením.
Občerstvení zajištěno.
Možnost bezplatného koupání a stanování přímo na místě.
Vstupné zdarma.

Fotbalový turnaj:

Hlavním bodem programu bude fotbalový turnaj o hodnotné ceny.
Týmy budou hrát v sestavě 2 hráči + brankař.
Roli neomylných rozhodčích zastoupí naše sličné studentky.
Zápis týmů proběhne přímo na místě, zahrát si může každý.

Doprava:

GPS: 49.250632,16.761999
Autem: Areál Pod Hádkem se nachází v prostředí Hádeckého rybníka. mapa: ZDE (Bod A – zastávka, Bod B – areál).
MHD: Zastávka „Ochoz u Brna, myslivna pod Hádkem„, autobus č. 202. Abyste stihli celý program, je třeba jet nejpozději autobusem 202 ze zastávky Stará osada v 13:44. Další spoj pak jede až za dvě hodiny.

Celým dnem provází Červenobílí redaktoři. Těšíme se na vaši účast!

V případě jakýchkoliv dotazů pište na náš redakční e-mail, rádi Vám poradíme.

cervenobili@yahoo.com


Link | Infomail | Tiskni

* Bůh, nebo Evoluce?

Vydáno dne 14. 08. 2012

Monos a Občanské sdružení ateistů České republiky vás zvou na polemicky diskuzní seminář.

Diskutovat budou filozofové David Černý (lékařská fakulta UK, pozice teismu) Tomáš Hříbek (filozofický ústav AV, pozice ateismu)

Kdy: sobota 8.9.2012 ve 13:00

Kde: Šlapanice u Brna, Nádražní 58, universitní centrum

Témata: evoluce a křesťanství, evoluce a etika, inteligentní design

Rezervace na emailu maftik@seznam.cz nejpozději do středy 5.9.2012, kapacita je omezena. Předpokládané ukončení v 17:00. Pro zájemce následuje diskuze v některém z místních lokálů.

Na místo se dostanete trolejbusem č. 31, který odjíždí z Brněnského hlavního nádraží. Vystupte na konečné.


Link | Infomail | Tiskni

* Akce D.O.S.T. předá protestní nóty na pražský magistrát a velvyslanectví zemí podporujících Prague Pride 2012

Vydáno dne 09. 08. 2012

Představitelé Akce D.O.S.T. předají v pondělí 13. srpna 2012 protestní nóty primátorovi Hl. města Prahy Bohuslavu Svobodovi a velvyslancům USA, Státu Izrael a Nizozemského království ve věci jejich veřejné podpory homosexualistického festivalu Prague Pride.

Spolu se stanoviskem Akce D.O.S.T. bude předáno i společné prohlášení zahraničních prorodinných organizací podporujících Akci D.O.S.T. v jejím protestu.

K předání dojde v těchto časech:

Magistrát Hl. města Prahy – 10:00

Velvyslanectví USA – 11:00

Velvyslanectví Státu Izrael – 12:30

Velvyslanectví Nizozemského království – 14:00

Za Akci D.O.S.T.

Michal Semín - předseda
Petr Bahník - místopředseda


Link | Infomail | Tiskni

* Obrana hrdosti normálních lidí

Vydáno dne 30. 07. 2012

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění příznivců a sympatizantů Akce D.O.S.T. nazvané Obrana hrdosti normálních lidí, kterým reagujeme na homosexualistický „festival“ Prague Pride a nemístnou podporu, jíž se mu dostává od některých politiků a veřejných institucí.

Naše shromáždění není v žádném případě projevem nějakého iracionálního odporu proti homosexuálům, ani prvoplánovou vzdoroakcí vůči zmíněnému „festivalu“, jde nám o mnohem více. Ideologie homosexualismu a s ní spjaté síly a nátlakové skupiny, působí na globální úrovni jako jeden z mocných nástrojů určených k destrukci západní civilizace, k nenávratnému rozbití hodnot řádu, svobody a činorodé práce, na nichž je vystavěna. V sázce je dnes opravdu mnoho: Svět, v němž mají žít naše děti, naši vnukové!

Je třeba, aby také v naší zemi, tak jako na různých místech soudobého světa, vystupovali proti silám rozvratu obránci občanské pospolitosti, tradice a zdravého rozumu. I nás je třeba. Nebudeme-li se totiž znovu a znovu stavět do cesty zkáze, nebude svět budoucnosti k žití!

Připojme se tedy k obráncům normality, kteří říkají DOST dekadenci a zániku!

Kdo, když ne my?!

S úctou

Michal Semín - předseda

Petr Bahník – místopředseda


Link | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.