Dnešní datum: 22. 09. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 144 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-144 |
Dějiny

* Franco, váhavý, ale přesný střelec

Vydáno dne 19. 02. 2003

Během diskusí nad fenoménem frankismu a zvláště nad postavou samotného Franciska Franka poukazují jeho odpůrci na některé rysy, jež dodávají caudillovi málem ďábelský ráz. Tak je obviňován z krvežíznivosti, patologické nenávisti k druhé španělské republice a zvláště z dnešního pohledu nejhoršího zločinu ze všech, postoje k demokracii a parlamentarismu, jež prý nenáviděl natolik, že při první příležitosti neváhal vzít do ruky zbraň a utopit je v potocích krve.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Sámo

Vydáno dne 10. 02. 2003

Sámo byl náš první státní představitel. Sámo byl hlavou našeho prvního státního útvaru, po něm nazvaného Sámova říše. Sámova říše byla mimo jiné také prvním státním útvarem Slovanů.

Sámova říše existovala v letech 623 - 658 a rozprostírala se na území dnešní České republiky, východu Německa, západu Slovenska, západu Maďarska, jihozápadu Polska, východu Rakouska a severu Slovinska.


Link | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Chebsko

Vydáno dne 08. 12. 2002

Před 680 lety bylo Chebsko dnem 4. října 1322 připojeno k Českého státu.

Chebsko je nejzápadnější území České republiky a navíc pozoruhodné svým dějinným vývojem. Chebsko se také navíc stalo jedním z nejmarkantnějších míst, kde docházelo k vzájemnému sbližování a obohacování obou kultur, jak české, tak německé. Protože není jen ve vztahu k Němcům to špatné na co vzpomínat, ale i to, co je dobré a co nás spojuje a toho je velmi mnoho, jako je např. společná historie, mentalita, kulturní kořeny, pokrevní svazky atd.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* 30 vyňatých článků Mistra Jana Husa

Vydáno dne 31. 10. 2002

Následující články byly odsouzeny na kostnickém sněmu a znovu zavrženy bulou Martina V. ze dne 22. 2. 1418.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* 28. Říjen

Vydáno dne 23. 10. 2002

Den 28. října nabyl již jakési ominosní vykřičenosti. Právě proto nutno dnes napsati jeho analogii.

28. říjen 1918 zahájil jakousi dobu. Tato doba byla od jedněch očekávána, od jiných neočekávána. Z těch, kteří ji očekávali, jedni ji očekávali s poctivou nadějí, jiní s odporem a nevůlí. Z těch, kteří ji nečekali, jedněm přinesla překvapení radostné, jiným lhostejnost a jiným žluč a utrejch. To bylo na začátku této doby.


Celý článek | Autor: Jaroslav Durych | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Boleslav I., zvaný Ukrutný

Vydáno dne 12. 10. 2002

Boleslav I. je pro mě nejvýznamnější politik Českého státu, a to z toho důvodu, že díky jeho politické práci nás nepotkal osud Polabských Slovanů (byli vyhlazeni Germány) nebo osud Podunajských Slovanů (byli vyhlazeni Maďary). Boleslav I. je tedy vlastně otcem Českého státu a národa.

Celý článek | Autor: Vilém Vácha | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Věčný král Norska - život svatého Olafa

Vydáno dne 09. 10. 2002

Kdo nebere svůj kříž a jde za Mnou, není mne hoden.
Kdo chce nalézt svůj život, ztratí jej
a kdo ztratí svůj život pro Mne, nalezne jej.
Mt. 10, 38-39 Čtení na den sv. Olafa

Celý článek | Autor: Mikuláš Orliňski | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Slovenské ľudáctvo ako prejav konzervatívneho myslenia

Vydáno dne 14. 09. 2002

Korene slovenského ľudáckeho pohybu siahajú do 90. rokov 19. storočia. Slovensko bolo v tom čase súčasťou Uhorska. V politickom živote bolo vystavené násilnej maďarizácii a liberalizácii. Obidva trendy mali konjunkturálny charakter, vystupovali proti tradícii vzťahov národov v rámci Uhorska v úsilí čo najrýchlejšie ho premeniť na modernú krajinu s jedným maďarským politickým národom.

Celý článek | Autor: Róbert Letz | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Vendée

Vydáno dne 12. 09. 2002

"Nebojoval jsem pro lidskou chválu. Jestli se mi nepodařilo navrátit oltář a trůn, tak jsem je přinejmenším bránil. Sloužil jsem svému Bohu, svému králi a své Vlasti."
Charles Melchior de Bonchamps, vůdce vzpoury, na smrtelné posteli.

10. března 1793 obyvatelé departmentu Vendée v západní Francii, žárlivě katolické a roajalistické la Vendée, vyšli do boje "za Víru a krále" proti revoluční moci v Paříži. "Musíme bojovat, protože nás republika dusí. Věcí žen je modlit se. My muži se musíme bít!" prohlásil vůdce vzpoury Jacques Cathelineau.


Celý článek | Autor: Andrzej Solak | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Augusto Pinochet - neboli osud státníka

Vydáno dne 08. 09. 2002

Generál Augusto Pinochet se stal cílem bezprecedentního útoku nejen ze strany levice všech odstínů, ale rovněž ze strany zbabělé, oportunistické pravice. V demokratických zemích, zaštiťujících se pluralismem a svobodou hledisek, se našlo jen velmi málo lidí "s přídomky", kteří by se dokázali vymanit z existující konformity a chtěli objektivně posoudit osobu a historickou roli generála Pinocheta. Kritikové generála jsou tak dalece pobouřeni počtem obětí chilské tragedie, že jsou nejen neschopni diskuse, ale ani neusilují stanovit množství těchto obětí, ze kterého jejich vyrůstá pobouření. Bilance kolísá od 2 do 4 tisíc.

Celý článek | Autor: Bronisław Łagowski | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Chorál svatováclavský

Vydáno dne 04. 09. 2002

Pod klenbami všech chrámů naší vlasti ozývá se v těchto dnech víc než jindy a s nadšením starobylý, slavný chorál svatováclavský, píseň naděje, posily, útěchy, nábožensky ukázněného nacionalismu, pravá hymna národní. Svatováclavská píseň patří mezi první staročeské zpěvy duchovní. Kdy asi vznikla a jaké byly její osudy?

Celý článek | Autor: Jan Drábek | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Doktrína Charlese Maurrase

Vydáno dne 29. 08. 2002

"Lid staré Francie nebyl rozdělen politicky, nýbrž svými přirozenými povinnostmi; takto byl prvním stavem ve státě ten, který prosil Boha za spásu vlasti a přinášel útěchu v neštěstí. Tento úkol byl považován za nejpodstatnější a skutečně jím také byl. Po knězi následoval voják, neboť člověk, který prolévá svou krev při obraně vlasti a jehož úkolem je zemřít, je vznešenější než ten, kdo se oddává mechanické práci.

Celý článek | Autor: Adam Wielomski | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Spomienky Vendelína Bezáka (1908 - 2000)

Vydáno dne 27. 08. 2002

Priateľ Peter Maťovčík ma v roku 1996 upozornil, že ako pracovník Slovenskej Katolíckej charity chodí pomáhať svojráznemu človeku - Vendelínovi Bezákovi, ktorého by som ako historik 20. storočia mal navštíviť. Raz, keď mal službu u pána Bezáka, priviedol ma k nemu na Poľnú ulicu. S pánom Bezákom sme sa rýchlo zblížili. Objavil som v ňom nielen vzácneho pamätníka, ale aj vynikajúceho charakterného človeka zo svoradovskej generácie, ktorý napriek svojim 88 rokom mal živý záujem o spoločenské dianie.

Celý článek | Autor: Róbert Letz | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Hnědá Evropa

Vydáno dne 31. 07. 2002

Mitteleuropa

Fašismus je obecně spojován s nacionalismem, avšak ve skutečnosti jeho pravou podstatu tvoří imperialismus. Nacismus vyrůstal na základech bismarkovských imperialistických tradic, přičemž přejímal koncepci zahraniční politiky Druhé říše. Její vznik se datuje do roku 1800, kdy Johann Fichte vydal své dílo Der geschlossene Handelsstaat (Uzavřený hospodářský stát), ve kterém navrhoval vytvořit z Německa "autarkický", tzn. hospodářsky soběstačný, politický organismus, a to v jeho přirozených hranicích.


Celý článek | Autor: Jarosław Tomasiewicz | Infomail | Tiskni

Dějiny

* K padesátému výročí úmrtí Ch. Maurrase

Vydáno dne 24. 07. 2002

Letos na podzim uplyne právě padesát let od smrti Charlese Maurrase, jedné z největších a nejvýznamnějších osobností v dějinách konzervativní pravice. Národní myšlenka připomene tohoto myslitele, jenž jako vůbec první přivedl nacionalismus na pravicové pozice, sérií odborných článků renomovaných autorů. V českém prostředí považujeme za nutné uvést tuto sérii krátkým shrnutím Maurrasovy životní dráhy.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-144 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.