Dnešní datum: 20. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 171 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-165 | 165-171 |

* Úplně první a přitom ze všech nejlepší

Vydáno dne 01. 11. 2010

Není náhodné, že o Klausovi nevyšla za dvacet let jeho působení v politice ani jediná kritická kniha. (...) Karel Dolejší uzavřel svoji věcnou a zajímavou recenzi slovy, že "bezesporu jde o nejlepší knihu na dané téma, jaká v České republice vyšla".

Jiří Pehe v autorecenzi vlastní knihy.


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Potřebujeme loajalitu a ušlechtilost

Vydáno dne 05. 10. 2010

DOST Českými médii proběhla zpráva o slovní roztržce mezi prezidentem republiky Václavem Klausem a ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem. Prezident vyslovil pochyby o tom, zda je ministr zahraničí s ohledem na svůj životní osud (např.dvojí státní občanství) s to hájit s potřebnou razancí loni dojednanou českou výjimku z tzv. Listiny základních práv EU. Ministr zahraničí na tyto prezidentovy pochyby bohužel nereagoval nějakou deklarací loajality, ale emotivním obviněním prezidenta z osobní podjatosti vůči „šlechtě a církvi“. Protože se takto formulovaná reakce nepřímo dotýká i otázky tradičních hodnot, jejichž obhajobu si Akce D.O.S.T. vepsala do svého štítu, cítíme morální povinnost se k věci vyjádřit a uvést některé výroky na pravou míru.

Předně, otázka prezidentovy důvěry ministru zahraničí, popř. otázka české „výjimky“, naprosto nesouvisí s prezidentovým poměrem vůči Církvi a není jasné, proč jej pan ministr zmínil!


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ostatní

* O smyslu facky

Vydáno dne 30. 09. 2010

Spravedlnost Chceme dnes hovořit o smyslu facky.

Jedná se o onen povzbuzující lidský projev, který následkem náhlého vzplanutí citu končí na tváři spolubližního.

Jsou již tací lidé, že při pohledu na ně má člověk snivé přání vykonávati po celé hodiny tuto činnost. Tak zvané obličeje „na facky“ mají jakousi vrozenou vadu, která je k takovéto výzvě odsuzuje. Budiž jim to odpuštěno!

Vždyť i svaté písmo zaznamenává jedno místo, ve kterém je vyťatý poliček znázorněn jako chvályhodný výkon. Ba, praví se dokonce, že pohotovost k druhému poličku je předpokladem prvního, který byl již uštědřen.

Pamatujeme se asi z mládí z vyučování náboženství, že ono místo v bibli o pravé a levé tváři vyvolalo nevolný, téměř rmoutivý pocit - jakýsi způsob duševní zkoušky. Bylo lehce cítit palčivé šimrání s následujícím nádechem zahanbení. Člověku se do jisté míry zdálo, že je „morálně fackován“, ačkoliv tento náznak přímo pečlivě a předem odkazuje toto zvláštní pojednání o facce na pole ethiky.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Petr Hájek na demonstraci D.O.S.T.

Vydáno dne 04. 09. 2010

Petr Hájek "Přátelé, dovolte, abych Vás pozdravil a, ač bohužel nepřítomen, užasl. Vnitřním zrakem zjišťuji, že jsem na shromáždění okrajové minority, lidí, kteří se v postdemokratickém státě odvažují demonstrovat za něco tak zpátečnického jako jsou občanské svobody. Jak jste se na toto náměstí během evolučního vývoje druhů vůbec dostali? Kde je váš pud sebezáchovy? Neuvěřitelné!

Uvěřitelné by přece bylo, kdybyste se zde srotili například k pokrokovému vydírání státu a svých spoluobčanů. Politicky korektně se mu říká „boj za lidská práva“, tedy za onen mytický pokrok. Pokud by se vás tady sešlo hodně, řekněme takových šest až deset, proletěli byste dnes večer všemi hlavními zprávami v televizi a rozhlase, zvláště v těch družstevních, s tajemným názvem „veřejnoprávní“. Zítra byste byli na titulních stranách novin. S každým z vás by následně pokrokoví novináři, to jsou skoro všichni, udělali nejméně tři rozhovory, interpelovali by nějaké poslance, zvláště ty pokrokové. A brzy by se měnily také zákony.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Němečtí neokomunisté jsou podezřelí z extremismu

Vydáno dne 29. 08. 2010

Spolkový úřad pro ochranu ústavy vyvolal ostrou kritiku německých postkomunistů (Die Linke). Stalo se tak poté, co jeho předseda Heinz Fromm potvrdil, že z důvodu sledování "do strany integrovaných otevřeně extremistických uskupení" musí jeho útvar nadále věnovat Die Linke svou pozornost. Z důvodu extremistických tendencí se v hledáčku ústavní služby ocitly zejména stranické buňky Socialistická levice, Komunistická platforma a Pracovní společenství Cuba Si.

Zdroj: Občanský institut


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Pět bodů Mladých křesťanských demokratů

Vydáno dne 31. 07. 2010

MKD 5 PROGRAMOVÝCH BODŮ, JAK VRÁTIT KDU-ČSL DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Nedávné volby znamenaly pro KDU-ČSL katastrofální porážku - poprvé v polistopadovém období se nedostala do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poučením z tohoto výsledku by nemělo být sebeuspokojující ujišťování, že jsme přece všechno dělali dobře, jen se to „nějak" nepovedlo. Chce- li se KDU-ČSL do sněmovny vrátit, musí jasně pojmenovat chyby a nabídnout řešení. Rozkračování KDU-ČSL na všechny strany, ztráta její vlastní identity a spojování se zcela protichůdnými politickými subjekty (Evropská demokratická strana) a osobnostmi KDU-ČSL zjevně nepomohlo. KDU-ČSL se nemůže a nesmí uzavřít do „katolického ghetta". Musí však důsledně hájit přirozené tradiční hodnoty, které jsou blízké značné části obyvatel České republiky. Rodina, bezpečnost, kvalitní školství a fungující služby - to jsou hodnoty, které zajímají každého slušného člověka. KDU-CSL by tu měla být pro to, aby hájila zájmy ne lobbistů, ne nátlakových skupin, ale největší skupiny obyvatel ČR, která má nejmenší zastání - obyčejných lidí, kteří poctivě pracují, platí daně a vychovávají děti. Takový člověk je dnešním systémem v řadě oblastí bit (daně, celková společenská atmosféra ve vztahu k rodinám s dětmi atd.) Co tedy může KDU-ČSL konkrétně udělat? KDU-ČSL není stranou všelidového typu.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Milan Paumer: Legenda navždy

Vydáno dne 23. 07. 2010

Motto:

„Za svobodu se musí bojovat na život a na smrt."

Milan Paumer

Ve čtvrtek 22. července okolo 17. hodiny se s námi navždy rozloučil kolínský rodák Milan Paumer. Zemřel po zhruba třítýdenním posledním boji. Bylo mu 79 let.

Bojovnost a hrdinství jsou vlastnosti, které nejsou dány do vínku každému. Milan Paumer byl nejen udatným rekem par excellence, ale také ztělesněním protikomunistického odboje a vítězství síly lidského ducha a charakteru. Jeho životní příběh se podobá hollywoodskému akčnímu filmu. Po svém návratu do České republiky sršel elánem a energií. Byl doslova na roztrhání, když neúnavně jezdil po středních a vysokých školách a debatoval s mladými lidmi, kterých přednášel o svých zážitcích.

Zdá se to být jen pár prchavých okamžiků, kdy jsem ho viděl naposledy v přeplněném sále v Mánesu, kde na improvizované autogramiádě podepisoval právě vydanou knihu „Cesta na severozápad“. Zájemců bylo mnoho a každý si chtěl s ním minimálně potřást rukou či prohodit několik vět. Málokdo si tehdy uvědomoval, že ho možná vidí naposledy. Rozhodně nevypadal jako rezignovaný a životem vyčerpaný člověk. Leč nikomu není dopřáno žíti věčně. V jeho případě je to dvojnásobná ztráta. Lidé s autentickým prožitkem a zároveň symbolikou mizí závratným tempem a těch přeživších je jako šafránu.

Jeho odkaz je stále živý a jeho sdělení jasná a srozumitelná. Ten třetí, jak sám sebe nazýval, ze skupiny bratří Mašínů jasně pojmenoval situaci v tehdejším komunistickém Československu jako nevyhlášenou občanskou válku, kdy po rudých katanech nemohli jen házet švestkové knedlíky.

Milan Paumer byl legendou za živa a bude jí i po své smrti. Čest jeho památce!


Link | Autor: Jan Kopal | Infomail | Tiskni

* Socialistická členka Rady Evropy požaduje zákaz slova "matka"

Vydáno dne 17. 07. 2010

Rada Evropy hlasuje o socialistickém návrhu na zákaz slova "matka". Návrh podala radikální švýcarská socialistka, která protestuje proti zkreslenému obrazu ženy: podle ní jsou ženy zobrazovány jen jako sexuální objekty nebo jako méněcenné matky. Předložený materiál má 192 stran a prohlašuje slova "matka" a "otec" za diskriminující: místo nich má být používán výraz "rodič 1" a rodič 2". Ve Švýcarsku samotném zabrání prosazení tohoto návrhu institut referenda, ale v Radě Evropy má návrh dobrou šanci na přijetí. Důvodem je, že podobným tématům věnují členové Rady Evropy jen malou pozornost a na hlasování se nedostavují.

Link | Infomail | Tiskni

* Akce D.O.S.T. podporuje v berounském senátním obvodu Jiřího Oberfalzera

Vydáno dne 16. 07. 2010

Akce D.O.S.T. vyjadřuje v nadcházejících senátních volbách v obvodu Beroun plnou podporu současnému senátorovi za ODS Jiřímu Oberfalzerovi. Shodli se na tom členové výboru Akce D.O.S.T. na svém pravidelném zasedání 1. července v Praze, kterého se senátor Oberfalzer zúčastnil. Jiří Oberfalzer aktivně spolupracoval s D.O.S.T. především na veřejných akcích proti Lisabonské smlouvě, na nichž několikrát vystoupil se svým projevem. Přítomní konstatovali blízkost politických priorit a nutnost obrany tradičních hodnot, jež jsou společným cílem jak Akce D.O.S.T. tak i pana senátora Oberfalzera. Z těchto důvodů se Akce D.O.S.T. obrací na veřejnost a zvláště na signatáře Manifestu D.O.S.T. žijící v okresech Beroun a Praha-západ, aby pana senátora Oberfalzera v podzimních volbách svým hlasem podpořili.

Za Akci D.O.S.T.: Ladislav Bátora, Petr Bahník, František Červenka, Jiří Hejlek


Link | Infomail | Tiskni

* Dělat ze sebe pitomce je víc než národ

Vydáno dne 28. 06. 2010

"Dílo není klasickým pomníkem. Má připomínat morové sloupy, které lze najít na náměstích řady měst jako připomínku smrtelných epidemií a nemocí, které si vyžádaly mnoho lidských životů. Také před 60 lety byli naši rodiče a prarodiče zachváceni, v pravém slova smyslu, epidemií. Miliony občanů tehdejšího lidově demokratického Československa požadovaly přísné potrestání velezrádců, špionů či rozvratníků, jak tehdejší média nazývala obžalované v procesu s Miladou Horákovou."

Premiér Fischer, člen KSČ (1980 - 1989), při odhalování pomníku Miladě Horákové, Záviši Kalandrovi, Janu Buchalovi a Oldřichu Peclovi


Link | Infomail | Tiskni

* Homosexualita a "homosexualismus" nejsou totéž

Vydáno dne 22. 06. 2010

Akce D.O.S.T. proti ideologickému zneužívání problematiky tzv. sexuálních menšin

V posledních letech se stále častěji setkáváme s tím, že různé skupiny i jednotlivci zneužívají reálné problémy příslušníků tzv. sexuálních menšin, zejména homosexuálů, k vlastnímu zviditelňování a budování osobní kariéry či politické moci. Z homosexuálních občanů se snaží formovat „angažovanou komunitu“, povzbuzují je k extrémně laděnému politickému aktivismu a prohlašují se za jejich mluvčí. Vytvářejí tak nebezpečnou propagandu „homosexualismu“, zpochybňující základní občanská práva a svobody a požadující tuhou ideologickou kontrolu společnosti. Zatímco homosexualita je sexuálním zaměřením, „homosexualismus“ je jen propagandistickým nástrojem v rukou politických dobrodruhů, kteří zneužívají danou problematiku (a důvěru některých homosexuálů) i toleranci české veřejnosti.

Jaké jsou znaky „homosexualismu“: je to agresivní, úmyslně provokativní a šokující styl veřejné prezentace, výrazné projevy nesnášenlivosti vůči jinak smýšlejícím občanům a civilizačním hodnotám a vědomé zjednodušování a zkreslování reality (není např. pravdou, že administrativní problémy soužití homosexuálů nešlo řešit jinak, než přijetím zákona o tzv. registrovaném partnerství apod.).

Akce D.O.S.T. propagandu „homosexualismu“ jednoznačně odmítá a je přesvědčena, že ji musí odmítnout každý svobodymilovný občan, bez ohledu na vlastní sexuální preference.

Za Akci D.O.S.T.

Ladislav Bátora, Petr Bahník, František Červenka


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Projev Mgr. Petra Bahníka na IV. Sněmu D.O.S.T.

Vydáno dne 16. 06. 2010

DOSTDámy a pánové,
dovolte mi úvodem romantickou alegorii. Starodávný řád obce, u Platona nebo Augustina, znal trojí lid: vrstvu spojenou s duchovní autoritou, vrstvu válečnickou a pracující. Moderní demokracie, systémově vycházející z díla americké revoluce a francouzských girondistů, zná sice jen jediný lid, vnitřně však natolik strukturovaný sociálními, vzdělanostními a jinými distinkcemi, že v něm, ať chceme či ne, funguje jakési neviditelné stavovství. Tu obci k dobrému, tu nikoli. Může jít o společenství republikánských gentlemanů zajišťující fungování tolik potřebných neformálních etických a kulturních mantinelů, ale také o spříseženstvo gangsterů či dokonce politických dobrodruhů. To vše pak má nejtransparentnější a systémovou podobu v politických stranách, ale existuje to i mimo ně. Je zkrátka jisto, že duše formované navzájem blízkými hodnotami či prostředím tíhnou k přirozenému souručenství. Tváří v tvář tomu se lze ptát, co je občanství, kdo je občan, v čem občanství spočívá.

Celý článek | Autor: Petr Bahník | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Otevřený dopis Ondřeji Liškovi

Vydáno dne 26. 05. 2010

Liška Vážený pán
Ing. Ondřej L i š k a
Poslanec sněmovny Parlamentu České republiky
P r a h a

Praha, dne 13. května 2010.

Vážený pane poslanče,

Ve svém článku ze dne 13. května 2010 uveřejněným v Lidových novinách pod titulkem „Rasová hygiena“ jste mne nazval neonacistou. Samotná skutečnost že někteří Vaši ctihodní kolegové a senátoři podpořili občanskou iniciativu D.O.S.T., kterou jsem podepsal i já, mělo být pro ně jakýmsi odstrašujícím mementem. Jistě fakticky hrozné konstatování. Jen je mi poněkud divné, že Vám nikterak nevadilo s těmito kolegy sdílet vládní poslanecké lavice. Ona ta Iniciativa totiž byla zveřejněna 7. listopadu 2007 a taková paní poslankyně dr. Dundáčková ji podepsala jako osmdesátá třetí, pan poslanec Mgr. Raněnec dvěstětřicátýdeváty, já jsem tuto petici podepsal až jako čtyřistatřináctý. Jako pramen mi slouží zveřejněný seznam signatářů k 31.8. 2010. Chudáci poslanci, nemohli tušit, že to podepíše neonacista.


Celý článek | Autor: Mgr. Jan Skácel | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Odpověď na polemiku Ondřeje Lišky

Vydáno dne 16. 05. 2010

Liška Reaguji tímto na článek Ondřeje Lišky: Rasová hygiena otištěný v Lidových novinách 12. května 2010. Vzhledem k možnému rozsahu musím se omezit převážně na ukázání nekonzistence vyjádření Lišky a pominout věcnou obhajobu svých postojů.

Cílem Lišky je diskreditovat iniciativu D.O.S.T. Postupuje tak, že vyhledá mezi jejími signatáři osoby, které jsou podle něj evidentně závadové, tedy mne a Jana Skácela. Ponechme stranou správnost tohoto Liškova hodnocení. Potom z toho odvodí, že celá iniciativa D.O.S.T. je nepřijatelná. Je to klasická ukázka sofismatu popsaného v literatuře jako „vinen na základě asociace“ (guilty by association): Hitler byl vegetarián a malíř. Hitler byl špatný. Tedy vegetariánství a malířství je špatné. Člověk, který používá vůči svým odpůrcům sofismat, je hloupý nebo nečestný (ví-li, že jde o logicky chybný soud). V případě Lišky si čtenář může vybrat. Ale pozor, jedno nevylučuje druhé.


Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Alarmující případ zanedbané vakcinace

Vydáno dne 13. 05. 2010

Liška Ve včerejších Lidových novinách se nám pěkně rozpovídal předseda Strany zelených Ondřej Liška. Článek přetiskujeme v plném znění i na našich internetových stránkách. Zábavnou formou umožňuje nahlédnout do myšlení člověka, pod jehož vedením se z důležité parlamentní strany stane za pár týdnů okrajová strana neparlamentní a který do poslední chvíle, dokud ještě vůbec někoho může zajímat, prská a syčí na všechny strany.

Rasová hygiena

Netuším, proč Martin Weiss považuje za cejch označování odpůrců politiky Strany zelených za neonacisty. Stačí si najít několik textů ideologů iniciativy D. O. S. T., a zhnusením nedokážete spát. Za korektní nálepkou konzervativních občanů se ukrývají šílené úvahy o trestu smrti pro homosexuály, popírání holokaustu pod rouškou antijudaismu. Novináři by se měli pídit po názorech Michala Kretschmera. Je to pro mimořádně silné nátury: Nemohu souhlasit s tím, že je třeba je (homosexuály) nechat žít. Jde jen o to, zda je nenechat žít v normální společnosti, tedy je trestat vězením, jak činilo po jistou dobu i socialistické Československo, nebo při opakovaných homosexuálních skutcích aplikovat trest smrti.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-165 | 165-171 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.