Dnešní datum: 18. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 256 nalezených)

Z domova

* Nezákonná Ježkova chcíplá améba

Vydáno dne 08. 08. 2008

Ameba Soutěž na projekt nové budovy české Národní knihovny byla podle Evropské Komise v rozporu se zákonem. Mnozí z nás dodají "A navíc to vyhrál ten hnus"! EK požádal o posouzení kontroverzní soutěže český příslušný Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Ten však dosud tvrdil, že bylo v pořádku řídit se pravidly Unie architektů namísto zákonem. Právníci Evropská Komise v zákoně zřejmě žádnou výjimku pro mezinárodní profesní Unie nenalezli. Autor tohoto textu také ne.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Z domova

* Rajsová v Praze

Vydáno dne 07. 07. 2008

K.liza 7. 7. 2008 - Zítra má do Prahy přijet Condoleeza Riceová podepsat se zástupcem českých plutokratů dohodu mj. o umístění vojenské základny USA v naší zemi. Většina Čechů si podpis takové smlouvy nepřeje. Polská vláda se za umístění takové základny dožadovala bezpečnostních záruk a dodávek vojenského materiálu, na čemž zatím jednání zkrachovala. Česká vláda se o nic takového ani nepokoušela a vydává to za své hrdinství. Protidemonstrace se má konat na Václavském náměstí v Praze od 18:00 hodin.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Z domova

* Zrada za zradu, no nekoupěj to, takovej kšeft!

Vydáno dne 02. 06. 2008

Ti naši vrcholní politici jsou vážně dobráci. Prosadí k nám vojenskou základnu USA i euroústavu potlačující českou samostatnost a ještě se budou tvářit jako veleschopní vyjednavači. Souhlas s cizí armádou na našem území jsou politici ODS ochotní směnit za souhlas s předáním dalších pravomocí do brusele a snížením váhy našich hlasů tamtéž (prosazují údajně hlavně socani, ale euroústavu převlečenou za Lisabonskou smlouvu radostně podepsal v rozporu s mandátem od vlastní strany slavný český principál Mirek T.).

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Z domova

* Pavel Eicher opět lže

Vydáno dne 29. 04. 2008

Hajlujici zmrd Redaktor Mladé fronty DNES a spolupracovník násilnické Antifašistické akce Pavel Eichler, který si nedávno vysloužil oprávněný posměch kvůli své neonacistické minulosti a mediálnímu napadání jiných z nesmyslných důvodů, opět dokazuje, že je třeba brát informace z MF DNES obvykle pouze jako pozoruhodnou ukázku mediální propagandy, nikoliv věrohodný zdroj informací.

Celý článek | Autor: Jakub Malinovský | Infomail | Tiskni

Z domova

* Populární pijavice

Vydáno dne 12. 04. 2008

Muppets Prezident Václav Klaus má nepochybně pravdu, Česká republika bohatne a nikdy v historii se jejím obyvatelům nežilo lépe než právě v tuto dobu. K danému tvrzení je ovšem zapotřebí dodat, že z valné části je tento stav zapříčiněn celkovým pokrokem ve světě, neboť historicky nejlépe si nežijí pouze Češi, ale i většina ostatních národů. Obávám se však, že tvrzení o dnešní historicky nejvyšší kvalitě života v životním prostoru našeho národa se týká výlučně oblasti ekonomické a vůbec nebere v úvahu aspekty, týkající se dalších oblastí našeho života. Mám na mysli např. to, že spokojenost lidí je předurčena mimo plné mísy i pocitem bezpečí v místě, kde žiji, či vědomím, že má národní pospolitost má dlouhodobou perspektivu zdravého vývoje, je postavena na mravních základech a podmínky pro život v ní jsou pro všechny její členy rovné.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Z domova

* Co se stalo s premiérem?

Vydáno dne 16. 03. 2008

Parecek k pohledani Mirek Topolánek v poslední době zavdal několikrát důvod k tolik chybějícímu pocitu, že bychom se snad za českého premiéra někdy také nemuseli stydět. Vyznamenal bratry Mašíny a Milana Paumera. Přinejmenším tak projevil odvahu vstoupit na tenký led, kousat do kyselého jablka, atd., tedy dělat i kroky v souladu jen se svým přesvědčením o pravdě a nechovat se pouze podle chladného populistického kalkulu. Na zprávu amerického ministerstva zahraničních věcí o nízkém respektu k lidským právům a spravedlnosti v ČR (s odkazem na kauzy politiků Grosse a Čunka, což zní přece jen trochu přehnaně, jakkoliv si zejména o expremiéru Grossovi snad nikdo už nemůže dělat žádné iluze) reagoval také velmi tvrdě a přitom přiměřeně. Poukázal na schválené používání mučení při vyšetřování vojenských zajatců USA (kteří nejsou ani oficiálně nazýváni vojenskými zajatci, to je samo o sobě zvláštně mravné) a doporučil autorům takových zpráv zamést si nejdříve před vlastním prahem. Jak zní taková slova libě uším českých občanů, kterým už se zajídal nekonečný příval nezávislých a jistě dobře myšlených zpráv nevládních a polovládních agentur ze Západu vnucující nám různé "pokrokové" ideologické mantry s pomocí svých hodnocení naší vyspělosti (ve vztahu k uprchlíkům, cizincům, rovnosti, genderovým měřítkům, apod.)!

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Z domova

* Názory na Mašíny

Vydáno dne 10. 03. 2008

MasinoveV uplynulých dvou týdnech udělil premiér Topolánek vyznamenání (čestnou plaketu předsedy vlády) bratrům Mašínům a Milanu Paumerovi. K této události bylo v uplynulých dnech sepsáno a vysloveno tolik komentářů a názorů. Proto se mohu v tomto textu nazvaném parafrází na jednu starší protimaloměšťáckou agitku slabší úrovně od M. Viewegha zaměřit na to, o čem vypovídá taková reakce české veřejnosti na toto ocenění a reakce na činnost „skupiny bratří Mašínů“ vůbec. Jedním z mála objektivních postřehů uvedených ve zpravodajství tzv. „hlavního proudu“ bylo, že toto ocenění rozdělilo Čechy na dvě poloviny stejně jako názory na tuto českou protikomunistickou odbojovou skupinu, která se jako jedna z mála dostala i k ozbrojenému boji. Z toho by se mohlo zdát, že polovina Čechů souhlasí s brutálním terorem, kterého se u nás zcela jistě dopouštěli komunisté a jejich pohůnci přinejmenším v 50. letech 20. století. Nebo přinejmenším část z té poloviny a zbytek tvoří ghándíovci, podle nichž se jedinci neměli tomuto teroru (snad přesněji lze hovořit o bolševických prasárnách). Obě možnosti by byly pro mne velmi smutné, nemluvě o tom, že tolik vyznávačů Ghándího tu prostě není.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Z domova

* KLAUS NEBO ŠVEJNAR ANEB VOLBA MENŠÍHO ZLA?

Vydáno dne 06. 02. 2008

hrad Pro politické pragmatiky či liberálně smýšlející teology to bude možná objev, ale člověk nesmí volit žádné zlo, tedy ani „menší“. Někteří, snad z nevědomosti, si „volbu menšího zla“ pletou s tzv. principem dvojího účinku, podle něhož je za určitých okolností dovoleno vykonat čin, který má jak kladné, tak záporné účinky. Tím však není dovolena přímá volba zla! Jaké okolnosti uvádějí katoličtí moralisté v souvislosti s možností jednat podle principu dvojího účinku? Jsou celkem čtyři: 1) čin sám o sobě musí být dobrý či alespoň mravně nelišný 2) dobrý účinek nesmí být zapříčiněn účinkem zlým 3) zamýšlen smí být pouze účinek dobrý, nikoli zlý a 4) výsledné dobro musí převažovat nad zlem.

Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Z domova

* Nečetli a rozmrazili

Vydáno dne 31. 01. 2008

Manipulace Nevím, jak vám, vážení čtenáři, ale nemohu si pomoci, mně Jan Švejnar svým vystoupením v senátorském klubu ČSSD připomněl známou postavu poručíka biologie Berana z "Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem". A to nejen svou čerstvě rozmrazenou češtinou, nýbrž i obecně proklamativním obsahem svého vystoupení, které jako by vůbec neodpovídalo době a místu. Mám dojem, že tolik prázdných frází, doprovázených křečovitými pózami nebylo na naší politické scéně k vidění již velmi dlouho. Obávám se zároveň, že veřejným vystupováním člena neexistující nominační komise Nobelovy ceny u nás je současně karikována souběžně probíhající kampaň k prezidentským volbám v USA, neboť právě americký styl vedení předvolební agitace je to, čím se až dosud Švejnarova snaha vyznačovala.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Z domova

* Quo vadis, femina?

Vydáno dne 27. 01. 2008

SpravedlnostNeuplynulo ani pár dní od mého novoročního zamyšlení, v němž jsem vyslovil přání, aby jednota věcí, řádu světa a přírody byla navrácena, a máme tu další problém. Žena, navíc s pověstí feministky, nastupuje do úřadu, v jehož kompetenci je ochrana dětí. Ochrana dětí před čím? Před muži? Nikdo jistě nepochybuje o tom, že dobrá matka dokáže ochránit své dítě před násilím i vlastním tělem, jež obětuje novému životu. Jakému však násilí jsou vystavovány současné děti? Máme snad věřit tomu, že násilí otců? Proto dáme moc ženě, aby ve jménu ochrany dítěte toto násilí eliminovala, aby s netušenou vehemencí i mocí potírala otce jako škodnou?

Celý článek | Autor: Radim Lhoták | Infomail | Tiskni

Z domova

* Primitivní neznalost nebo záměr?

Vydáno dne 23. 01. 2008

Svoboda projevuKdyž velitel tvořící se Národní gardy a jeden z představitelů Národní strany Michal Kubík se rozhodl podat trestní oznámení na premiéra za jeho pejorativní a zcela nevkusné vyjádření o vlastním národě, přispěchal si ohřát svoji protinárodní rétoriku i jeden z komentátorů Lidových novin pan Martin Zvěřina. Ve svém článku ze dne 9. ledna letošního roku pod nadpisem „Divní Čechů advokáti“, se postavil na stranu pana premiéra již s podtitulkem: „Topolánek není formulační genius, ale občas se strefí“.

Celý článek | Autor: Mgr. Jan Skácel | Infomail | Tiskni

Z domova

* Iniciativa D.O.S.T. hájí tradiční mravní hodnoty

Vydáno dne 12. 01. 2008

DOST Nikdy v celém svém životě jsem se netajila odporem ke komunistům, ale za skutečný lidský odpad jsem vždy považovala anarchisty. Jejich metody hájit zvrácené bolševické ideje pomocí Molotovových koktejlů je v mých očích řadily a řadí na úroveň islámských teroristů. Pokládala jsem tedy vždy za čest být jejich ideovým nepřítelem. Docela mne tudíž potěšilo, když jsem se od přátel dozvěděla, že tato podivná skupina vydává server Antifa.cz, který dne 6. ledna v článku s příznačným názvem "Stejně vás D.O.S.T.anem..." vyhrožuje nejen slušným pravicovým poslancům, ale i Fragmentům a mně osobně a že bych podle mínění mých přátel měla na to reagovat. Poprvé v životě jsem tedy klikla na tento anarchistický server.

Celý článek | Autor: RNDr. Ivana Hasslingerová | Infomail | Tiskni

Z domova

* Manipulátoři veřejného mínění opět v akci

Vydáno dne 19. 12. 2007

Socialismus Patrně od doby "Vánoční krize v ČT" nebylo až do současného masírování české veřejnosti ohledně prezidentské volby nikdy tak zjevné, jak velikou moc má poměrně úzká skupina, ovládající mediální prostor. Švejnar večer, Švejnar ráno, Švejnar k obědu, prakticky nemine ani část dne, aby nás Česká televize, Český rozhlas a jejich názoroví souputníci v tištěných médiích neinformovali o tom, co zrovna jejich nový oblíbenec kde pronesl, či nerozebírali, jak vlastně jsou ti politici špatní, že se dosud amerického nadutce nerozhodli podpořit.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Z domova

* Kdo vlastně velel zásahu 10.11.2007?

Vydáno dne 14. 11. 2007

Odpor Při brouzdání webovými stránkami elektronických médií jsem narazil na tento článek, týkající se sobotních událostí v Praze . Užasle jsem zíral na obrazovku monitoru a přemýšlel jsem o tom, jestli to, co tam vidím, je opravdu realita, nebo se mi to jenom zdá. Autorka, mimochodem bývalá aktivní republikánka, chválí předsedu Židovské liberální unie, ano, to je onen spolek, který vyzýval "fyzicky zdatné" osoby, aby přijeli na pomoc proti ohlášené demonstraci Mladých národních demokratů, Františka Fendrycha(nevím, máli jeho jméno nějakou spojitost s bývalým mluvčím BIS MArtinem Fendrychem) za to, že se zastal násilníků z Antify a řekl, že nelze mezi ně a neonacisty klást rovnítko a kritizoval politiky, kteří staví "áčkaře" a neonacisty na stejnou úroveň.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Z domova

* Nahnědlé analogie

Vydáno dne 10. 11. 2007

NO Na desátého listopadu plánují „Mladí národní demokraté“ pochod pražským židovským městem, prý jako protest proti české vojenské účasti v Íráku. Podle zvoleného data a místa demonstrace se však zdá, že jim jde spíše o prezentaci odporu vůči Židům, než o Írák. Židovští aktivisté, politici předních stran, ba i president republiky, proto bijí na poplach a mobilizují síly proti „hnědému nebezpečí“. Není asi příliš divu. Zřetelná analogie s pochody nacistických bojůvek se tu přímo nabízí, neboť datum připadá na smutné výročí tzv. „Křišťálové noci“ 10. listopadu 1939, velkého pogromu v Mnichově, kterým kdysi nacisté odstartovali své násilné protižidovské perzekuce.

Celý článek | Autor: Petr Bahník | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.