Dnešní datum: 22. 09. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 144 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-144 |
Dějiny

* Mudr. František Mareš – reprezentant prvorepublikové protihradní opozice

Vydáno dne 12. 06. 2006

znak Jeden z nejvýznamnějších československých politiků, světově uznávaný vědec, bojovník za národní zájmy, filosof a lékař, Mudr. František Mareš, se narodil 20. října roku 1857 v jihočeských Opatovicích. Vzdělání získal na univerzitách ve Vídni a v Praze, studia fyziologie na lékařské fakultě končí v roce 1882. V roce 1886 se habilituje na české části Univerzity Karlovy v Praze, kde pak od roku 1890 působí jako externí a od roku 1895 jako řádný profesor fyziologie. V letech 1895-1928 František Mareš působí jako přednosta Fyziologického ústavu Univerzity Karlovy, v letech 1920-21 na univerzitě působí jako rektor. Jako lékař-fyziolog vyloží František Mareš své pojetí fyziologie ve spisech „Všeobecná fysiologie“ a „Fysiologie I-IV.“, publikuje i celou řadu dalších vědeckých prací, v nichž se zaobírá problematikou látkové výměny, krevního oběhu a nervové soustavy.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Kolonialismus – „zlatá éra Evropy“

Vydáno dne 18. 05. 2006

huntington Období, kdy evropské státy vlastnily nějaké kolonie, především Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Belgie a Německo, lze považovat za období „zlaté éry Evropy“. Dnes, kdy je koloniální systém minulostí, je Evropa v úpadku a čelí tzv. plíživé kolonizaci, především ze strany Arabů, černého obyvatelstva, Číňanů apod.

Celý článek | Autor: Jiří Orálek | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Sovětská justice v Polsku 1944-1956

Vydáno dne 23. 02. 2006

polsko Wrocławská vědecká společnost Societas Vistulana vydala ve spolupráci s Instytutem Pamięci Narodowé knihu pro naši (polskou – pozn.) poválečnou historii velice důležitou knihu. Jejím autorem je Dr. Krzysztof Szwagrzyk, mladý, avšak už neobvykle zasloužilý badatel stalinského systému represí v Polsku, vedoucí Kanceláře veřejného vzdělávání wrocławské sekce IPN. Doktor Szwagrzyk představuje "právníky dob bezpráví" – vojenské soudce a prokurátory první dekády sovětského dominia v Polsku (1944-1956). Mladšímu čtenáři ihned objasněme, že to není úzké studium vojenské justice. Období všeobecného stalinského teroru v Polsku bylo totiž permanentním, „vyjímečným stavem“ a že hlavním nástrojem justičních zločinů na polských vlastencích v těch dobách nebyly soudy civilní, leč…

Celý článek | Autor: Národní tisková agentura | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Mašínové : odraz vlastní minulosti

Vydáno dne 22. 02. 2006

masinove Budeme-li následující týden vzpomínat na smutné 58. výročí únorového převratu a na dobu následující, dobu ve znamení studené války, komunistického teroru a politických vražd, nelze opomenout jednu významnou kapitolu československé poúnorové historie a studené války vůbec, a to kauzu odbojové činnosti bratří Mašínů a následném útěku jejich skupiny do západního Berlína.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Opravdu jim cosi dlužíme?

Vydáno dne 18. 12. 2005

vlajkacr Opravdu už se mi nechce vracet se k přetřásání debat o tom, že jsme našim Němcům cosi dlužni a znovu dokazovat proč ne. Opakovaně se nám tu vrací rovněž argument o tom, že jsme si udělali republiku a naši Němci se tam ocitli proti své vůli. Věnoval a věnovali jsme tomu, soudím, až příliš mnoho času. Vzájemné počítání mrtvol věru jen těžko považovat za příznak údajně obecně ždaného evropanství. Při pátrání po tom, co tolik některým našim Němcům na Republice tolik vadilo, jsem však posléze narazil na volební zákony monarchie a vzájemné postavení českých Němců a českých Čechů v Království českém a potažmo i Markrabství moravském, jakož i v oné části Slezska koruně tehdy ostávající.

Celý článek | Autor: Jan Beneš | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Česká revue

Vydáno dne 23. 11. 2005

Dr. Ladislav Bátora Po přechodu na nový redakční systém opětovně zveřejňujeme všechny již dokončené díly (kapitoly) z výhledově dvanáctidílné práce dr. Ladislava Bátory. Pod titulem „Česká revue - Můj národ a má vlast“ předkládá autor čtenářům výroky a příběhy osobností, které chtě nechtě ovlivňovaly a ovlivňují vývoj českého národního vědomí, přičemž k jejich glosování sám autor říká: „Omezil jsem se u každé osoby na pouhých šest řádek na závěr, abych tak čtenáře ovlivnil co možná jen svým národně a konservativně podjatým výběrem osob a jejich citátů...“

Česká revue je zpracována chronologicky, za počátek autor zvolil rok 1836 - rok prvního vydání Máchova Máje. Příspěvky věnované jednotlivým osobnostem se vztahují k vročením v patě stránky, čímž vzrůstá hodnota této knihy jako učebnice či studijního prostředku pro poznání vývoje myšlení a tužeb našeho národa (i jeho nepřátel) a novodobé české historie vůbec. Sám autor svou knihu označuje výstižně za „čítanku“.


Celý článek | Autor: Dr. Ladislav Bátora | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Ohlédnutí do našich dějin

Vydáno dne 18. 10. 2005

18. října si připomínáme narození Evena Savojského, prince z rodu Savojsko-carignanského, proslulého díky své vojevůdcovské genialitě, kterou vícekrát osvědčil nejen v boji proti Turkům. Pro své úspěchy, vojenské ctnosti a věrnost habsburskému trůnu se stal legendární postavou

Celý článek | Autor: Milan Tobiáš | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Bydlel jsem s Palachem

Vydáno dne 12. 06. 2005

Kdekdo se dnes odvolává na Palacha, aniž by o něm cokoliv věděl. Já jsem přišel s Palachem do styku bezprostředně před jeho smrtí jako spolubydlící na koleji a kolega v historickém semináři. O tom píši v tomto příspěvku.

Celý článek | Autor: Jan Hlaváč | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Vratislav II.

Vydáno dne 10. 01. 2004

Vratislav II. byl významný český panovník a vlastenec. Narodil se po roku 1031, jako druhorozený syn českého knížete Břetislava I. (vládl 1034 – 1055). Po smrti svého staršího bratra Spytihněva II. (český kníže 1055 – 1061) dne 28. 1. 1061 se stává Vratislav II. knížetem a vládl Českému státu až do své smrti 14.01.1092.

Celý článek | Autor: Vilém Vácha | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Valdická kartouza – součást gulagu

Vydáno dne 13. 11. 2003

V dnešní době, kdy mladý Tomáš Pěcha byl Okresním soudem v Šumperku osvobozen za propagaci myšlenek násilí komunistického zlořádu ve své tiskovině nazvané Pochodeň, mnozí lidé zapomněli na násilnosti komunismu , kterými se zapsali propagátoři „radostných zítřků“ do svědomí národa. Pochodeň má svítit na cestu k lepší budoucnosti a osvětlovat temná místa naší historie. To by si měl uvědomit každý, kdo zneužívá tohoto jména jako Tomáš Pěcha. Pochodeň byla tiskovinou KV KSČ Hradec Králové pro Východočeský kraj a lhala, jako lže Pěcha, že stejnými metodami, jaké používali komunisté za 42 let, lze dospět ke šťastnému životu. Kdo neví nic o násilí komunistického zlořádu, nic z historie, a to je většina dnešní mládeže, může se dočkat, že jednou prožije to, co zde již bylo realizováno jako „šťastná a radostná budoucnost komunismu“.

Celý článek | Autor: Jaroslav Lhotka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Český kníže Oldřich

Vydáno dne 10. 06. 2003

Minulý rok byl ve znamení třech kulatých výročí. Všechny proběhly za života energického českého knížete Oldřicha (vládl 1012-1033 a 1034):

a) Roku 1002 ztratil Český stát Moravu ve prospěch Polska. Ztráta Moravy byla důkazem velké krize Českého státu. Z této krize byl schopen vyvést Český stát až český kníže Oldřich, který mimo jiné znovu získal Moravu.

b) Roku 1032 byl založen Sázavský klášter, jedno ze středisek vzdělanosti na území Českého státu ve středověku. U jeho zrodu stál český kníže Oldřich.

c) Roku 1012 se kníže Oldřich ujal moci.


Celý článek | Autor: Vilém Vácha | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Braniborsko - Nová marka

Vydáno dne 05. 04. 2003

Zajisté se budete divit, jakýže má český národ dějinný vztah k Braniborsku (Brandenburg), ale je tomu tak. Vždyť Braniborsko bylo ve své podstatě součástí Českého státu déle než byla Podkarpatská Rus součástí Československa a jen o něco méně než Slovensko.

Celý článek | Autor: Vilém Vácha | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Nixonův levý profil

Vydáno dne 26. 03. 2003

Ve filmu Olivera Stonea Nixon byl hlavní hrdina vylíčen jako odstrašující figura - typický případ pravicové konzervy s autoritativními sklony. Film našel mnoho kritiků, kteří bránili Nixona z pravicových, republikánských a konzervativních pozic. Představili jej jako jednoho z největších amerických státníků dvacátého století. Zasluhuje si však Nixon takovouto obranu?

Celý článek | Autor: Marek Konopko | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Soumrak komunismu

Vydáno dne 17. 03. 2003

Marxismus se namáhá, aby zvítězil, a jeho vyznavači věří v jeho věčnou modernost. Je to marnivost všelidská. Všecko stárne, i marxismus, a jeho stárnutí je až nápadně rychlé. Dnes už je to klasická, zastaralá a překonaná doktrína, která je měšťácké ideologii jen velmi málo nebezpečna. Ba, může přijít jednou i ten potměšilý obrat, že buržoasie bude bránit marxismus s vynaložením všech sil proti novým revolucím. Marxismus se svými pětiletkami je velmi ctihodný a umravněný systém, ve kterém práva jsou vyvážena nebo převážena povinnostmi, a těch je tolik, až to ve všech kloubech praská; může se to nazvat otroctvím, ale vždy v tom zůstane ještě mnoho místa pro mravnost.

Celý článek | Autor: Jaroslav Durych | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Španělská legie

Vydáno dne 28. 02. 2003

Česká republika je členským státem NATO, kde je členským státem i Španělsko se svým elitním vojenským útvarem Španělskou legií (La Legion). Jde tedy o partnery ve zbrani v rámci NATO.

Celý článek | Autor: Vilém Vácha | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-144 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.