Dnešní datum: 20. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 171 nalezených)

Ostatní

* D.O.S.T. odmítá nařčení

Vydáno dne 29. 04. 2011

DOST Otevřená výzva výboru Akce D.O.S.T. adresovaná Židovské obci v Praze

Jak informoval zpravodajský server ČTK České noviny.cz v článku „Židovská obec vloni evidovala 47 antisemitských incidentů“, uspořádal 13. dubna předseda Židovské obce v Praze František Bányai tiskovou konferenci, na níž mimo jiné zveřejnil „Zprávu o stavu antisemitismu v ČR za rok 2010“. V obou zmíněných materiálech se vyskytují tvrzení, která jsou hrubě zavádějící a z řady důvodů je nemůžeme přejít mlčením.

V článku samotném je jmenovitě zmíněna iniciativa D.O.S.T. jako „poměrně nebezpečný fenomén, jejíž petice a prohlášení jsou prostředkem pro prosazování neofašistických, šovinistických a xenofobních tendecí.“ Výše zmíněná oficiální „Zpráva“ k tomu pak ještě dodává: „Přesto, že iniciativa D.O.S.T. existuje v ČR již čtyři roky, chápeme ji jako poměrně nebezpečný fenomén, nejen pro české Židy, ale pro celý demokratický vývoj ČR.“

Výbor Akce D.O.S.T. je dalek toho, aby doporučoval neřkuli předepisoval komukoli, jak má „chápat“ ten který fenomén. Na druhou stranu doufáme, že Židovská obec alespoň ex post pochopí, že nemůže bez hodnověrných a srozumitelných důkazů připisovat veřejně neofašismus, šovinismus či xenofobii komu si zrovna zamane. Stejně jako je nepřípustné, aby Židovská obec bez důkazů veřejně šířila svou domněnku, že „iniciativa D.O.S.T. je nebezpečná nejen pro Židy, nýbrž i pro celý demokratický vývoj v naší zemi“ a že „je potřeba tento nenápadný proud šíření extremismu bedlivě sledovat.“


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Russell Kirk

Vydáno dne 11. 04. 2011

Russel Kirk „Stát, který se vždy bude stavět nepřátelsky ke všem institucím, jež by chtěly fungovat jako nástroj kontroly a omezovat jeho moc, se od momentu zániku středověkého pořádku nevěnoval ničemu jinému, než že z těla pravého společenství vytrhával jednu po druhé jeho funkce a nepostradatelné složky - aristokracii, církev, cechy, rodinu a místní spolky. Po ničem netouží stát tak silně jako po vytvoření zplanýrovaného území, na němž by se davy jednotlivců, sehnaných do stáda a přesto osamělých, anonymně dřely v jeho prospěch.“

Link | Infomail | Tiskni

* Ladislav Bátora v Hyde Parku

Vydáno dne 06. 04. 2011

Včerejší pořad České televize můžete shlédnout zde

Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Otevřený dopis Ladislava Bátory děkanovi FF UK Stehlíkovi

Vydáno dne 21. 03. 2011

Ladislav Bátora Pane děkane Stehlíku,

loni uplynulo 40 let od onoho července 1970, kdy jsem byl přijat na dnes Vámi vedenou Filosofickou fakultu University Karlovy ke studiu oborů anglistika a kulturní dějiny Dálného východu. Na léta strávená na fakultě vzpomínám rád, prožil jsem tam dobré i zlé časy a ty dobré vzpomínky donedávna převažovaly, i když jsem studium mohl dokončit až po převratu, protože v červnu 1975 jsem byl ze studia vyloučen a teprve v roce 1992 bylo toto vyloučení prohlášeno za neplatné od samého počátku.

Ve čtvrtek 17. března jste mi ale nečekaně připomněl událost nemilou, která se odehrála počátkem roku 1972. Kárná komise FF UK tehdy pod vedením prof. Václava Křístka zevrubně zkoumala moje protikomunistické a antisovětské názory a aktivity a na závěrečné zasedání si mě přizvala k vyslechnutí. V úvodu jsem byl seznámen s tím, že je mi mimo jiné kladeno za vinu, že jsem v letech 1968 až 1970 zakládal protistátní skupiny, ve kterých jsme tiskli a distribuovali ilegální tiskoviny, že jsem vytvářel nátlak na své spolužáky, aby zaujímali antisovětské postoje, že jsem pronesl výrok “až vystuduji, uteču na Západ,” že jsem pořizoval seznamy osob, které navštěvovaly sovětskou vojenskou nemocnici, ba dokonce jsem byl obviněn, že můj otec si nechal na protest proti sovětské okupaci naší vlasti narůst plnovous... No, bylo toho hodně, takže jsem měl asi velké štěstí, že tehdy to skončilo jen varovnou veřejnou důtkou.


Celý článek | Autor: Dr. Ladislav Bátora | Infomail | Tiskni

* Martin Heidegger

Vydáno dne 16. 03. 2011

Heidegger "A protože mluvení ztratilo své primární bytostné sepětí se jsoucnem, o němž je řeč, případně k němu nikdy nedospělo, nesdílí se tak, že by si toto jsoucno původním způsobem osvojovalo, nýbrž tak, že řečené omílá a šíří. Řečené jako takové opisuje stále širší kruhy a nabývá autoritativního charakteru. Věc se má tak a tak, poněvadž se to o ní říká. V takovém omílání a šíření, v němž původně beztak nepříliš pevná půda pod nohama úplně mizí, se konstituují »řeči«.

A ty se neomezují jen na omílání slovem, nýbrž šíří se písmem jako »spisování«. Omílání zde nespočívá v opakování slyšeného. Živí se čteným. Průměrné porozumění čtenáře nebude nikdy moci rozhodnout, co je načerpáno a získáno původním způsobem a co je pouze opakováno. Ba co více, průměrné porozumění dokonce ani o takové porozumění nestojí, nemá je zapotřebí, protože ono přece všemu rozumí..."

Martin Heidegger: Bytí a čas, § 35, "Řeči"


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Vyjádření Národní myšlenky k pořadu Reportéři ČT

Vydáno dne 08. 03. 2011

V pondělí 7. 3. 2011 uvedla Česká televize na svém prvním programu reportáž věnovanou kauze Ladislava Bátory. Ve snaze použít proti jeho osobě cokoli, zmínila také jeho spolupráci s Národní myšlenkou. Tu se pokusila vykreslit jako pochybnou organizaci s politicky závadným zaměřením.

Uvedla pro to celkem tři důkazy, dva si podrobněji rozebereme, důkaz třetí, odborný rozbor paní politoložky, píšící na vedlejšák společné knížky s jistým panem Ransdorfem, tentokrát ponecháme stranou. Její pozoruhodný výklad čeká teprve na své rozluštění a musel se bohužel postavit do fronty za starou etruštinu.

Česká televize zdůraznila, že Národní myšlenka vydala knihu o pozdní verzi italského fašismu nazvanou Republika Salo. Pokud je vydávání knih o historii 20. století v očích politicky korektních novinářů takovým přečinem, Bůh buď milostiv všem nakladatelům, kteří to doposud nepochopili a stále zásobují nenasytný trh záplavou knih o druhé světové válce či Adolfu Hitlerovi. Příklad pana Zítka prostě nebyl dostatečně odstrašující a někteří mínkotvůrci zřejmě získali pocit, že by se s tím něco mělo dělat.

Další důkaz je starý jako internet sám: z webu Národní myšlenky vede odkaz na jiný web a z tohoto webu si lze kliknout na Youtube a pustit si tam písničku závadné hudební skupiny ztroskotanců a samozvanců.

To samozřejmě vnímáme jako obří selhání. Národní myšlenka odkazuje na svých stránkách celkem na 51 zdrojů a mělo by tedy být v našich silách 24 hodin denně tyto weby monitorovat, monitorovat i odkazy, které z nich vedou dál a taky odkazy z odkazů a potom odkazy z odkazů odkazů a tak dále, zkrátka, je v našich silách kontrolovat celý internet a jestli ne, je to jenom výmluva a důsledek naší politické nezodpovědnosti a hochštaplerství.

Proti České televizi se tedy důrazně ohrazujeme. Vyznění pořadu je nám ukradené, mrzí nás však, že tak široký prostor byl našemu sdružení dán až po takové době jeho existence. Navíc se tak stalo v okamžiku, kdy se sledovanost ČT zřítila na historicky nejnižší čísla a k dovršení všeho ještě v pořadu, který nikdy žádné rekordy ve sledovanosti beztak netrhal. Takže příště znovu a lépe, drahé, námi placené Čétéčko!


Link | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Otevřený dopis Mgr. Jana Skácela PhDr. Jakubovi Železnému.

Vydáno dne 01. 03. 2011

Jan Skácel V Praze, dne 28. února 2011.

Vážený pane redaktore,

Ve svém vystoupení dne 23. února 2011 v pořadu Události a komentáře jste se v diskusi s panem ministrem Mgr. Josefem Dobešem hrubým způsobem dotkl cti mého přítele pana Ing. Mgr. Bc. Ladislava Bátory, Ph. D., ze kterého, byť nepřímo, ale za to velice trapným způsobem jste učinil člověka nemajícího nárok se ve slušné společnosti pohybovat. Vaše chování je nejen v rozporu s morálkou demokratického společenství, ale navíc připomíná známý článek někdejšího zástupce šéfredaktora Rudého práva pana PhDr. Jaroslava Kojzara s nezapomenutelným titulem „Samozvanci a ztroskotanci“. Všechno poněkud připomíná mediální štvanice padesátých let v době procesu s JUDr. Miladou Horákovou. Ve svých již téměř sedmdesáti sedmi letech se na celou dobu dost dobře pamatuji. V té době zatkli mou matku, můj nevlastní otec již byl v onom nevábném prostředí ubytován. Výsledkem pro oba jmenované byl Státní soud na Pankráci – matka dvacet pět, nevlastní otec let jedenáct. Když už si pan ministr Dobeš nechal onen nevkusný výslech líbit a nedokázal rázně a srozumitelně říci, že ono nevkusné špehování na jeho ministerstvu se konalo dávno předtím, než on nastoupil do svého úřadu, a že on sám je jeho obětí, je to jeho věc. Měl alespoň možnost vyjádření. Panu doktoru Bátorovi tuto možnost jste nedali. Mladá fronta Dnes, které poskytl zcela dobrovolně rozhovor, jej nakonec neuveřejnila.


Celý článek | Autor: Mgr. Jan Skácel | Infomail | Tiskni

* Bátora: Nečas se podílel na mém mediálním pronásledování

Vydáno dne 01. 03. 2011

Záznam rozhlasového vysílání ke stažení zde.

Link | Infomail | Tiskni

* Mladí křesťanští demokraté stojí za Bátorou

Vydáno dne 24. 02. 2011

Usnesení předsednictva MKD ze dne 23. 2. 2011.

Praha - Mladí křesťanští demokraté vítají záměr ministra školství Josefa Dobeše jmenovat do funkce 1. náměstka Ing. Mgr. Bc. Ladislava Bátoru, Ph.D. Vyvstalou mediální kampaň, považujeme za cílenou akci, která je vedena za účelem zdiskreditovat tohoto člověka. „Pana Bátoru velmi dobře znám ze společných akcí pořádaných naší organizací a partnerskou Akcí D.O.S.T. V mých očích to je člověk, který se svými názory nikdy nebál postavit většinovému společenskému kurzu,“ říká předseda MKD Petr Jurčík.

I vzhledem k jeho dosaženému vzdělání a dosavadní odborné praxi zejména v oblasti školství považujeme pana Bátoru za člověka vhodného zastávat tuto pozici. „Mladí křesťanští demokraté oceňují zejména jeho principiální postoje v otázce způsobu výuky sexuální výchovy na školách. Považujeme za nepřípustné, aby v demokratické společnosti tento člověk právě za svou názorovou konzistentnost a konzervativní názory byl označován za neonacistu,“ uzavírá předseda MKD Petr Jurčík.


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Z redakční pošty

Vydáno dne 02. 02. 2011

Francouzská revoluce Do redakce nám přišel následující anonymní dopis: „Dobrý den. Mám na vás několik dotazů, prezentujete se jako konzervativní občanské sdružení, ke konzervatismu však máte velmi daleko. Ve svých odkazech máte web altermedia, který hraničí téměř s neonacismem a sami na svém webu píšete odporné antisemitské články [...] Spíše připadá, že blíže než ke konzervatismu máte k nacinoalismu a fašismu. V odkazech však máte také Konzervativní klub a Občanský institut, vždyť tyto sdružení mají naprosto rozdílné názory než vy. Nechápu proč tolik podporujete Václava Klause, ten byl vždy proamerický, proizraelský, [...] Znám lidi, kteří se také hlásí k národnímu konzervatismu, například z Mladé pravice (Benjamin Kuras, Lukáš Petřík), ale podporuji západní, židovsko-křesťanskou civilizaci. [...]“

Přesto, že se jedná o anonym, dost možná, že si odpověď zaslouží. Odpovídá za nás naprosto přesně a trefně Karel Hvížďala:

„Lze to doložit citáty z jeho projevu, v kterém označil evropský vývoj od roku 1789 za zcestný, i když právě Velká francouzská revoluce, která se tehdy odehrála, je v Evropě a i dnešní Evropské unii považována za moment, kdy se zrodilo univerzální poselství, kdy „byla vynalezena demokracie“ a Deklarace lidských práv. Byla to právě Francouzská revoluce, která přišla s představou univerzálnosti, na kterou navázaly Spojené státy. Jak někteří historikové a politologové připomínají, napoleonské války byly prvním pokusem o vývoz revoluce, tedy „demokratického imperialismu“ v němž Amerika pokračuje třeba v Iráku nebo v Afghánistánu. Heslo „volnost, rovnost, bratrství“ staví na myšlence, že svrchovanost lidu předpokládá svrchovanost jedinců, kteří ji vytvářejí. To je odkaz Francouzské revoluce, který Václav Klaus v Bělehradě odsoudil.“


Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Reportáž: Československé legie v Rusku

Vydáno dne 02. 02. 2011

Jak jsme na našich stránkách s předstihem avizovali, včera večer proběhla přednáška Bernarda Panuše na téma Československé legie v Rusku. Přednáška proběhla v pražské budově Českého svazu vědeckotechnických společností a byla naplánována na 18 hodin. Ti z nás, kterým tato netradiční doba vyhovovala a měli zájem dozvědět se něco více o působení našich pradědů na Rusi, se na přednášku dostavili a připravili z ní krátkou reportáž.

Dorazili jsme s předstihem a hned na úvod nás překvapila vysoká účast, opozdilci si museli přinést židle z vedlejší místnosti, abychom se do sálu vůbec vešli. Krátce po šesté hodině byl uveden pan Bernard Panuš a mluvčí Lipového kříže (celým názvem Lipový kříž – Společnost pro kulturní identitu), organizace, jež přednášku pořádala, vyzval věřící zúčastněné k úvodní modlitbě. Následovala samotná přednáška, bohužel se přednášející do výkladu natolik obul, že vymezený prostor jen stěží stačil, což nám z časových důvodů vůbec nevyhovovalo. Sál jsme proto museli opustit před ukončením výkladu a bohužel se tak ochudili o plánovanou závěrečnou diskusi, na níž jsme se těšili a jež byla jistě zlatým hřebem celé, jinak velmi povedené, přednášky.

Přednášející nás zevrubně seznámil se vznikem a genezí čs. legií na Rusi od roku 1914, kdy vznikaly první oddíly, až po rok 1920, v němž dosáhly boje s bolševickou mocí vrcholu a legionáři se „cestou kolem světa“ navraceli do rodné vlasti, jež jim nyní právem patřila. Velkou výhodou přednášky byla prezentace. Kromě dobových fotografií jsme ocenili především historické mapy, které velkou měrou přispěly k pochopení daných událostí.

Závěrem bychom rádi poděkovali přednášejícímu za hodnotný výklad a spolku Lipový kříž za uspořádání a vzorný průběh akce.


Link | Autor: Červenobílý | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Kritizoval Národní myšlenku. Teď stojí před soudem

Vydáno dne 07. 01. 2011

Mnohokrát už jsme na stránkách našeho časopisu i na našem webu poukazovali na fakt, že určitá část českých intelektuálů žije v podivné představě o své vlastní povýšenosti, o jakémsi právu kázat druhým, jak mají žít, co si mají myslet a jak se mají chovat. Jistě, společnost potřebuje vzory, které jí vytýčí cestu a naznačí, jak žít. A nikdo ani netvrdí, že lze žít bez hříchu. To už ostatně kdysi říkal král Zikmund Janu Husovi a měl pravdu.

Ale je na pováženou, když se nějaký takový kazatel morálky, univerzitní profesor a velký znalec díla Immanuela Kanta objeví najednou před soudem a má se zodpovídat z nebezpečného vyhrožování svému kolegovi. Pan Břetislav H. (ano, my ctíme presumpci neviny), který se v roce 2008 na stránkách časopisu Aluze (poslední odstavec, vřele doporučuji) rozkřikoval o tom, že Národní myšlenka využívá neofašistické myšlenky, zarážel se nad tím, že naši spolupracovníci působí v redakcích velkých zpravodajských serverů a ve veřejnoprávních médiích a nakonec došel i ke skutečně pozoruhodnému závěru, že dílo Oswalda Spenglera je, a teď citujeme přesně, „bezvýznamné“, podle policejního vyšetřování pokračoval ve svých pozoruhodných nápadech i v e-mailech svému kolegovi Jaroslavu H. Pan Jaroslav sotva četl Spenglera konfrontačně a nejspíš ani nebojoval proti dobrodiní evropské integrace, ale i tak je to čtení jen pro silné povahy: „To by ti prospělo, pár ti jich naflákat, až budeš žrát chodník.“ „Stačí jedna injekce v trolejbusu, celkové ochrnutí, shniješ zaživa. Nech se zavřít do blázince, tam tě necháme na pokoji, mrtvolo.“ „Přípravek, na který jsme čekali, je už na místě. Ale brzo už tě to bolet nebude, budeš mít pampersky a tři injekce sedativ denně.“ Pisatel se přitom podepisoval jako dávno mrtvý katolický disident Augustin Navrátil.

Případ zatím stále ještě není vyřešen, Břetislav H. se s vidinou ročního nepodmíněného trestu obligátně hájí tím, že někdo záměrně zneužil jeho IP adresu a že on sám rozhodně tyto zprávy nepsal. Uvidíme, jestli na tuto bravurně promyšlenou spikleneckou teorii přistoupí i soud.

Věc budeme pozorně sledovat i nadále. Rádi bychom věděli, kdo vlastně tentokrát vyje s těmi vlky a kdo nešetří své kolegy postranních myšlenek. Škoda, že takových projevů nezůstává ušetřeno ani Česko. Zvlášť když se tak děje před našima očima, na veřejném fóru sdělovacích prostředků.


Link | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

* Je zván i Assange?

Vydáno dne 08. 12. 2010

Spojené státy s potěšením oznamují, že budou od 1. do 3. května 2011 ve Washingtonu pořádat Den světové tiskové svobody UNESCO.

Tématem oslav budou média pro jednadvacáté století: Nové hranice, nové překážky. Spojené státy kladou technologii a inovace do popředí svého diplomatického a rozvojového úsilí. Nová média dala svobodu občanům po celém světě, aby informovali o své situaci, aby vyjadřovali názory na světové události a vyměňovali si informace v prostředích občas nepřátelských takovým projevům občanova práva na svobodu vyjadřování. Jsme znepokojeni, že některé vlády se pokoušejí cenzurovat a umlčovat jednotlivce a omezovat volný tok informací. Světový den svobody projevu budeme oslavovat v kontextu naší neutuchající podpory rozšiřování tiskové svobody a svobodného šíření informací v dnešní digitální éře.

Zpráva mluvčího amerického ministerstva zahraničí Philipa Crowleyho


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Zpráva ze sobotní přednášky

Vydáno dne 19. 11. 2010

Červenobílí z Prahy a Brna navštívili v sobotu 13. listopadu přednášky pořádané občanským sdružením Přátelé Vyšehradu v Praze. Jednalo se celkem o dvě přednášky. Tématem první byl dávný spor o pravost rukopisu Královédvorského a Zelenohorského, který, navzdory všeobecnému mínění, není dodnes zcela vyřešen. Doplňující přednáškou byla první z připravované série na téma Estetika 20. století.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský – nejstarší české písemné památky nebo podvrhy? Zde proti sobě vystoupili hned dva přednášející. Jan Kašpar z Památníků národního písemnictví zastával všeobecně přijímanou tezi, totiž že RKZ nejsou středověkými písemnými památkami. Pravost RKZ zde obhajoval Jiří Urban z České společnosti rukopisné. Oba přednášející nejprve uvedli argumenty o pravdivosti svého přesvědčení, poté si vyměnili poznatky a došlo na dotazy účastníků přednášky. Zajímavé byly především informace pana Urbana o posledním vědeckém bádání o pravosti RKZ, které se uskutečnilo na konci 60. let pod vedením spisovatele Miroslava Ivanova.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Svatý Václav - ochránce pravé víry, českého národa...

Vydáno dne 03. 11. 2010

Zvukový záznam kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX při svatováclavské pouti do Staré Boleslavi 25. září 2010 stahujte zde. (Formát WMA)

Link | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.