Dnešní datum: 18. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 256 nalezených)

Z domova

* Antiantiantianti

Vydáno dne 01. 05. 2010

Diskriminace je věc ošklivá. Je to organizovaná nerovnost ve věcech, ve kterých by si lidé měli být rovni. Některým lidem ale nestačí zrušení diskriminace. Požadují antidiskriminaci. A kolečko se roztáčí. Antidiskriminace znamená „pozitivní“ diskriminaci. Tedy organizované zvýhodňování vybraných skupin lidí na úkor ostatních. Nutně tedy přináší omezení svobody a je projevem sociálního inženýrství, při kterém jsou privilegia distribuována podle přání elitářů.

To se ale nelíbí některým ochráncům svobody a tradičních společenských hodnot. A ti tak založili iniciativu D.O.S.T. a uspořádali včera demonstraci před úřadem vlády.

To se ale nelíbilo těm, kteří si na antidiskriminační agendě založili svou politickou živnost, jako jsou například homosexualističtí aktivisté nebo zelení. A tak šli protestovat proti protestům D. O. S. T. Povolenou demonstraci se snažili narušit, překřičet, zdiskreditovat, protože podle těchto levičáků svoboda slova a shromažďování může platit jen pro podporovatele oficiálního euroekoagrobio názorového proudu.

To se ale zase nelíbilo některým účastníkům povolené demonstrace, a tak se snažili ty různé hromady lišek odkázat do patřičných mezí.

Už jsem nezachytil, jestli se i toto počínání některých demonstrantů nelíbilo někomu dalšímu. Takže jsme zůstali u toho, že tito demonstranti byli anti-anti-anti-anti-dis-kriminační aktivisté.

Krásný projev občanského života, co říkáte.

Z blogu autora


Link | Autor: Ladislav Jakl | Infomail | Tiskni

Z domova

* Mrtvým a popraveným se nikdo neomluvil

Vydáno dne 10. 04. 2010

Stanislav Stránský „Odboj se dělá také hlavou,“ říká předseda Sdružení bývalých politických vězňů Stanislav Stránský

STANISLAV STRÁNSKÝ se narodil 28. 3. 1922. Otec jako voják bojoval na Slovensku s rudými hordami Bely Kuhna. Vždy chtěl být pilotem. Vyučil se strojním zámečníkem. Od roku 1941 zařazen do vládního vojska. Za války činný v odboji, účastník boje o Československý rozhlas. Po roce 1945 poddůstojník z povolání. V r. 1946 na protest proti politizaci armády opouští vojsko. Pracuje na ministerstvu zdravotnictví, bojuje proti kojenecké úmrtnosti a podílí se na očkování proti TBC. 26. 6. 1948 zatčen a v roce 1950 odsouzen k 14 letům vězení. Amnestován v roce 1960. Před zatčením členem národně socialistické strany. V roce 1992 kandidoval za KAN do poslanecké sněmovny. Byl zakládajícím členem DEU v roce 1994. V roce 2004 kandidoval v Olomouci do Senátu za politické hnutí Nezávislí. Předseda Sdružení bývalých politických vězňů. Je ženatý.

„Neviděli jsme se tři roky. Nyní sedí proti mně, v podstatě stejný a stále usměvavý. Skutečnost, že jeho věk je poznamenán již dvěma osmičkami, jako kdyby nehrála roli. Naplněn bezmeznou vírou, že základním krédem je boj za svobodu člověk a národa přesně tak jako před těmi dvaceti lety, kdy jsme se seznámili. Můj, dnes již zesnulý tchán, který se s ním spřátelil ještě za války, o něm říkával, že je bezednou studnicí energie a optimismu…“
Jan Skácel


Celý článek | Autor: Mgr. Jan Skácel | Infomail | Tiskni

Z domova

* Slovo předsedy PaS k volbám

Vydáno dne 28. 03. 2010

Jan Broj Milí členové a přátelé Práva a Spravedlnosti, někde jsem už napsal, že své působení ve straně Právo a Spravedlnost chápu jako povinnost. Jakkoli je naše strana početně malá a málo známá, (neboť médii trvale ignorovaná), její činnost podle mého názoru má svůj smysl, protože formuluje a uchovává tzv. konzervativní politické postoje a umožňuje lidem, kterým jsou tyto postoje blízké, aby se setkávali na společné platformě a mohli ve volbách kandidovat i volit s čistým svědomím. Kromě toho, proč to vlastně nenapsat, se PaS vyznačuje ještě jedním rysem, který není u politických stran úplně běžný (a to ani u těch malých): vládne v něm atmosféra vzájemné úcty, důvěry, klidu a pohody, takže každé setkání je vlastně setkáním přátel. Jak napsal Seneca: totéž chtít a totéž nechtít…to je přátelství. My víme co chceme a co ne. Nemusíme své zásady hledat na ideových konferencích nebo v politologických knížkách. Nemusíme se ale také bát ideové plurality uvnitř strany, protože víme, že v PaSu platí stará křesťanská zásada: V podstatném jednota, v méně důležitém různost!

Celý článek | Autor: Jan Broj | Infomail | Tiskni

Z domova

* České pohádky paní primátorky

Vydáno dne 14. 11. 2009

sXe Hans Christian Andersen, bratří Grimmové, u nás Karel Jaromír Erben a Božena Němcová… Kdo by neznal jejich pohádky? K nim se v posledních dnech možná zařadila i chomutovská paní primátorka Ivana Řápková.

Její pohádka má s těmi klasickými jedno společné: Vypráví něco, co se nikdy nestalo a za standardní situace stát nemohlo. Paní magistra Řápková chce totiž žalovat plzeňskou právnickou fakultu. Prý "zašantročila" všechny její doklady o pětiletém magisterském studiu. Ona sama vlastní pouze diplom, opravňující užívat před jménem titul mgr. Tak aspoň to tvrdila v pátek 6. 11. v pořadu "Události, komentáře" na ČT 2 redaktoru Jakubu Železnému.

Každý vysokoškolský pedagog se musí smát tvrzení Řápkové, že se na fakultě "ztratily" dokumenty o jejím studiu. To je prostě za normálních okolností totální nesmysl, který potvrdí každý, kdo někdy na vysoké škole učil.


Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Z domova

* NM, Lesbionská smlouva a Komárkovi zoufalci

Vydáno dne 04. 11. 2009

NM Národní myšlenka ignoruje aktuální dění, ačkoliv doba je plná poměrně přelomových událostí. Snad s výjimkou účasti na akcích iniciativy DOST proti přijetí Lisabonské smlouvy. Takového dojmu by mohl nabýt náhodný návštěvník našich webových stránek nebo náhodný čtenář posledních čísel časopisu, který vydáváme. Žádné každodenní komentáře k průběžným změnám zveřejňovaných stanovisek prezidenta Klause a jeho okolí až k podpisu ztráty české státní samostatnosti. Žádné rozhořčování nad vlastizrádnými postoji většiny čelních českých politiků. Žádné vyjádření k policejním akcím proti údajným nacistům, které mají přímou souvislost s tažením proti jedné politické straně. A spousta dalších událostí, které jsme nechali z tohoto hlediska bez povšimnutí. Myslím, že je to dáno spíše pocitem nebo pochopením, že všechny tyto zlé věci vychází z procesů a tendencí, které pozorujeme a popisujeme již alespoň 15 let.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Z domova

* Cyril Svoboda pochodující aneb Velká Bitva o Pražský hrad na obzoru

Vydáno dne 13. 10. 2009

Lisabon Cyril Svoboda vyzval v televizi Prima občany, aby se 17. 11. vydali na Pražský hrad panu prezidentovi sdělit, co si o jeho postoji k Lisabonské smlouvě myslí. Dobrý nápad, předsedo, jakkoli není příliš originální. V těsné blízkosti Pražského hradu se v posledních měsících konaly již dvě demonstrace. Tu první, za značného zájmu „nestranných“ médií, opakovaně propagujících akci i se všemi časovými údaji již přinejmenším týden před jejím konáním, zorganizovala plagiátorská skupina Dost Klause. Plagiátorská proto, že použila do svého názvu výraz, již dříve užívaný aktivisty hnutí D.O.S.T., jejichž audiovizuální přítomnost na Hradčanském náměstí kritiky Klause překvapila a zaskočila.

Druhá demonstrace již byla plně ve znamení petiční akce D.O.S.T. Ta ve spolupráci s mnoha dalšími organizacemi přivedla před Matyášovu bránu odhadem kolem čtyř set osob. O jejím průběhu referovala média (většinou ex post) jenom proto, že shromážděné demonstranty přišel pozdravit prezident Václav Klaus. Nebýt toho, že média zajímalo, jak výsledek irského referenda prezident Klaus hodnotí, jejich konzumenti by se o demonstraci možná ani nedozvěděli. Přišla i Česká televize, jejíž vrchní zprávař M. Fridrich byl dlouhá léta jejím bruselským zpravodajem, která přípravné a také relativně početné demonstrace před irskou ambasádou programově ignorovala. Mám pro to jisté pochopení. Kdyby totiž ČT odvysílala reportáž o více než dvou stovkách protilasbonských demonstrantů, nebyl by odvysílán zásadní tříminutový rozhovor s vrhači rostlinných semen do hromady hlíny v prostoru tunelu Blanka na Letné.


Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

* 70 let uplynulo... a rozdíl je jen v newspeaku

Vydáno dne 30. 09. 2009

Článek 3

(1) Protektorát Čechy a Morava jest autonomní a spravuje se sám. (2) Vykonává svoje výsostná práva, náležející mu v rámci protektorátu, ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami říše. (3) Tato výsostná práva jsou vykonávána vlastními orgány a vlastními úřady s vlastními úředníky.

Článek 11

(1) Říše může vydávati právní předpisy s platností pro protektorát, pokud toho vyžaduje společný zájem. (2) Pokud je dána společná potřeba, může říše převzíti do vlastní správy správní obory a zříditi k tomu potřebné vlastní říšské úřady. (3) Říšská vláda může učiniti opatření potřebná k udržení bezpečnosti a pořádku.

Článek 12

Právo platné nyní v Čechách a na Moravě zůstává v účinnosti, pokud neodporuje smyslu převzetí ochrany německou říší.
Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava

Článek I-5

(2) Členské státy učiní veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají z Ústavy nebo jsou důsledkem činnosti orgánů Unie. Členské státy usnadňují Unii plnění jejích úkolů a zdrží se všech opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů Unie.
Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy


Link | Infomail | Tiskni

Z domova

* Zdravice Nigela Farage akcím „Svoboda pro Irsko“

Vydáno dne 29. 09. 2009

Nigel Farage (UKIP) Vážení přátelé! Je mi líto, že zde dnes s Vámi nemohu být osobně a spolu s vámi manifestovat před velvyslanectvím Irské republiky v Praze. Toto vyjadřování nesouhlasu s elitami EU, které slouží jen samy sobě, je v zájmu občanů nejen z Irské republiky. Můžete si však býti jisti, že já tento postoj též manifestuji obyvatelům britských ostrovů každý den, co mi síly stačí.

Vy zde dnes konkrétně pomáháte ukazovat, že irští voliči v boji s mocnými zájmy vlád, politiků a lobbistů nadnárodních společností nejsou sami. Jasně tím říkáte, že i ve středu Evropy vyvolává Lisabonská smlouva stejné nejhorší obavy a stejné odhodlání jí čelit, jako v Irsku. To je něco, co se irská vláda a její spolustrůjci opakovaného referenda z Rady EU, snaží s obrovským úsilím před irskými občany utajit – snaží se, aby Irové uvěřili, že všichni ostatní Lisabonskou smlouvu chtějí a jen pošetilí Irové brání jejímu slavnému vstoupení v platnost.

Víme, že většina lidí ve většině satelitních zemí EU je proti Lisabonské smlouvě a Rada EU to ví také: Z jakého jiného důvodu se tajně domluvili, že v žádné jiné zemi nesmí být vypsáno referendum? A proč koneckonců vůbec sepsali Lisabonskou smlouvu, když její takřka totožná verze pod názvem Evropská ústava byla již poražena lidovým hlasováním ve Francii a Nizozemí?


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Z domova

* O statečné české poslankyni

Vydáno dne 21. 09. 2009

Ta poslankyně se jmenuje Eva Dundáčková a ti muži jsou její poslanečtí kolegové, kteří, navzdory svému přesvědčení, zvedli ruku pro ratifikaci Lisabonské smlouvy. Hanba jim, zaznělo na jejich adresu z úst paní poslankyně na shromáždění odpůrců této smlouvy před velvyslanectvím Irské republiky. Na rozdíl od nich ona hlasovala v souladu se svým názorem i závazným stanoviskem politické strany, kterou ve sněmovně zastupuje. Že někteří z těch, kteří se rozhodnutím stranického kongresu nepřevádět další kompetence do Bruselu bezostyšně neřídili, se nyní stydí, dojme už málokoho.

V dějinách již bylo mnoho žen, jež ukázaly mužům, kudy se mají ubírat, má-li jejich politická praxe být ku prospěchu všech. Patří mezi ně i Eva Dundáčková. Dáma, která svými názory i skutky postavila mnoho svých mužských kolegů do značně nepříznivého světla. A jak už to tak v našem nedokonalém světě bývá, zatímco mnoho oněch zbabělců v české vrcholné politice zůstává, ona se s poslaneckým světem po skončení svého mandátu loučí. S rovnou páteří a vztyčenou hlavou. Plným právem.


Link | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

* Svoboda pro Irsko, 17. 9. 2009

Vydáno dne 19. 09. 2009

17. září proběhlo před velvyslanectvím Irské republiky veřejné shromáždění na podporu irského národa proti diktátu Lisabonské smlouvy. Na veřejném shromáždění promluvili: za pořádající občanskou iniciativu D.O.S.T. Michal Semín a Petr Bahník, předseda Strany svobodných občanů Petr Mach , poslankyně ODS Eva Dundáčková, za konzervativní stranu Martin Rejman a za Hnutí Pro život Zdeňka Rybová. Ladislav Bátora přečetl dopis D.O.S.T.u irskému lidu a pozdrav Micheála O´Fearghaila, který je představitelem společnosti St. Martin de Porres Publications, která v Irsku bojuje proti Lisabonské smlouvě.

Veřejné shromáždění, kterého se zúčastnilo zhruba 200 odpůrců Lisabonské smlouvy, doprovázela irská lidová hudba a bylo zakončeno za tónů irské a české státní hymny.

Další veřejné shromáždění na podporu irského národa se bude konat ve čtvrtek 24. září opět před velvyslanectvím Irské republiky na Malé Straně. Na tomto shromáždění by měli mj. vystoupit poslanci Evropského parlamentu za ODS Hynek Fajmon a Ivo Strejček. Poslední shromáždění proběhne den po irském referendu v sobotu 3. října, kdy shromáždění občané půjdou průvodem od velvyslanectví Irské republiky na Hradčanské náměstí. Tento „POCHOD NA HRAD“ má připomenout slavný pochod studentů na Hrad v únoru 1948, kdy žádali prezidenta Beneše, aby neustupoval komunistům. 3. října budou odpůrci Lisabonské smlouvy žádat prezidenta republiky, aby nepodepisoval Lisabonskou smlouvu.

Přijďte i vy podpořit irský národ před opravným referendem o Lisabonské smlouvě, při kterém se nebude rozhodovat jen o osudu Irské republiky, ale o osudu prakticky celé Evropy. Přijďte říct ANO Evropě svobodných národů a NE Lisabonské smlouvě.


Link | Infomail | Tiskni

Z domova

* Běda tomu, skrze koho přicházejí pohoršení

Vydáno dne 04. 09. 2009

Aichmajerová Nerad píšu o skandálech v Církvi. A když už tak činím, je to proto, že jsem přesvědčený o tom, že nemohu mlčet. Když jsem se ještě účastnil moderní liturgie, měl jsem potřebu upozorňovat na nejrůznější nešvary mnohem více než dnes. To, že jim nevěnuji tak velkou pozornost jako dříve však není proto, že bych byl k strukturám Církve, nacházejícím se pod knutou modernismu, lhostejný. Prostě je dnes nemám neustále před očima. Tradiční latinská liturgie, jíž se účastním, je krásná, vznešená a plně vyjadřuje katolické učení o oběti mše svaté. Kázání je přehledné, praktické, věroučně zorientované, zkrátka vychází z těch nejlepších homiletických tradic Církve. Každá taková mše svatá je skutečnou posilou a požehnáním. Přesto si uvědomuji, že jinde tomu tak není. Často od lidí z farností, kde se slouží moderní ritus a kde moderní duch převládá i v jiných aspektech farního života, slýchám o různých liturgických, věroučných i mravních zlořádech. Kdybych měl o nich psát, neměl bych čas již na nic jiného. Kritika poměrů v Církvi je jistě na místě, ale nesmí být samoúčelná. Jejím smyslem není jen vyvolat rozhořčení, ale především si upevnit autentickou katolickou nauku a z ní vyplývající praxi.

To platí i v případě dvou událostí, o kterých se chci nyní krátce zmínit. Ta první se odehrála v malebném Želivě, ta druhá v americkém Bostonu.


Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Z domova

* Kocábův dům hrůzy

Vydáno dne 04. 08. 2009

Každý politik touží po sobě zanechat nějaký trvalý odkaz či nesmazatelnou stopu. V případě ministra Michaela Kocába se to zdařilo víc než dokonale. S jeho jménem se bude navždy pojit osud domu v Truhlářské ulici č. 11 v Praze, který se díky jeho přispění stal domem hrůzy a noční můrou jeho nájemníků. Přesněji řečeno původních nájemníků, tedy řádně platících normální běžný nájem.

Ministr pro lidská práva, přesněji pro nepřizpůsobivé a problémové taky občany, tam totiž řádně platícím nájemníkům do sousedství nastěhoval squattery a anarchisty (v podstatě jedno a totéž levičácké mládežnické hnutí) i s jejich početnou psí smečkou. V době bytové nouze obývají – neobývají tři byty za symbolickou jednu korunu. Chce se říci po paroubkovsku, kdo na to má? Vyvolení, reprezentovaní zlatou mládeží prominentů.

Dnes se věci mají tak, že Truhlářskou ulicí se nese nejen nelibý pach zapříčiněný špatným kanalizačním systémem v Palladiu, ale též z prostor obývaných squattery. K tomu nutno připočíst „alternativní“ výzdobu domu, která je jasně zřetelnou už na dálku. Na domě vlají černé vlajky, transparenty, petlahve zavěšené na provázcích. Něco mezi lunaparkem a skládkou. Nebozí nájemníci sepisují petice a od minulého týdne si poštu nechávají doručovat na recepci sousedního objektu. Policejní hlídky pendlují ulicí, strážníci a policisté přijímají jednu stížnost za druhou.

V každé normální demokracii by nebylo nouze o výzvy k demisi ministra Kocába. U nás je ticho po pěšině. Kocáb sám si chce v poklidu do předčasných voleb užít své politické derniéry v duchu hesla PO NÁS POTOPA. Lze si jen přát, že spolu s Kocábem půjde do stoupy i celé jeho povedené ministerstvo.


Link | Autor: Jan Kopal | Infomail | Tiskni

Z domova

* Proč (ne)napsat o Miladě?

Vydáno dne 15. 07. 2009

Squat Milada Po několika dnech a množství "urgencí" od čtenářů jaime.cz jsem se rozhodl přeci jen něco napsat o spletité kauze vyklizení posledního pražského squatu Milada. Nebo vlastně nenapsat. Za prvé, nevím, proč se neustále patlat s post-anarchistickou subkulturou, která má k anarchistickému revolučnímu hnutí asi takový vztah jako dnešní ministr Kocáb k bolševiky zakazovanému Pražskému výběru z 80. let. Za druhé, několik dalších anarchistů - bloggerů rovněž nepodlehlo demagogickému hurá stylu "všichni-na-barikády-za-Miladu", který posedl pražskou autonomní scénu a kdo se nepřidal, jako kdyby neexistoval. Jejich názory v zásadě souzní s mými, a proto je zopakuji.

O co tedy jde?

V zásadě nemohu než plně podepsat článek na "Cecilově" blogu (http://cecilspath.wordpress.com/2009/07/03/dekujeme-panu-ministrovi/) který věc inteligentně a stručně shrnuje. Několika slovy: squateři sedli na lep prastaré taktice zlý policajt (zásahovka a bezpečáci) versus "hodný" policajt (ministr Kocáb), který přivolal tajemného spekulanta s nemovitostmi, který si za 1 korunu koupil celou duši a legitimitu squattingu. Pro de-mobilizaci a integraci "alternativní mládeže" do systému to byla "investice století".


Celý článek | Autor: Jaime | Infomail | Tiskni

* Černé na bílém: EU vyzvala Česko k přijímání ilegálů

Vydáno dne 02. 06. 2009

Warning moslems Ministerstvo vnitra, stejně jako ministerstvo spravedlnosti ČR obdržely v květnu oficiální přípis od EU – v této věci zastoupené zastoupené komisařem Barrotem – s výzvou přijímat ilegály z ostatních přeplněných zemí EU. Bude teď nepochybně novinářsky zajímavé si na ně posvítit, jak se zachovají ve věci samé (k věci by se rovněž měly vyjádřit cizinecká policie a BIS), jakož i v její komunikaci tuzemské veřejnosti. Lze předpokládat, že minimálně do data konání voleb do EP bude věc držena pod pokličkou. Na rozdíl totiž od západních zemí, kde veřejné mínění uvítá, že se věc takto řeší, východním politikům z toho nekyne nic než politická újma – padni komu padni. (Občané si tak vrámci svého práva na informace ještě před volbami mohou otestovat, jak čistou hru s nimi politici hrají.)

Dopis zaslaný šéfkolegou Barrotem není žádným překvapením ani tajemstvím; byl rozeslán všem zemím Sedmadvacítky jako podklad a pozvání k jednání 4. a 5. června o otázce boje proti živelné invazivní imigraci, která zaplavuje zejména středomořské státy EU. V této souvislosti EU minulý týden kontaktovala Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky, který nešetří kritikou na situaci imigrantů v EU, s tím, aby byl nápomocen zřízení imigračních center v zemích severoafrického Maghrebu, odkud by imigranti mohli žádat o přiznání politického azylu v EU. Komisariát – lišáci činovníci – si hned řekl o „pomoc“ ke zhoštění se svého úkolu. Imigrantská centra ve středomořských zemích jako Kypru, Řecku, Maltě a Itálii už praskají ve švech, nehledě k tomu, že došlo už k několika vzpourám. EU hodlá ulehčit těmto zemím rozptýlením imigrantů do ostatních zemí Sedmadvacítky. V dopise tak Barrot členské země vyzývá, aby „tváří v tvář naléhavé situaci navrhli okamžitá řešení“ (mají-li jaká). Evropská komise si vpodstatě chce nechat odsouhlasit svůj pilotní plán o rozmísťování azylantů do všech zemí EU, které chce osladit zřízením Evropského fondu pro imigranty, ze kterého by bylo možné čerpat až 4 000 eur za převzetí jednoho azylanta. Program je zatím dobrovolný a Komise používá nyní jen morální páky, aby země přiměla k solidaritě; nepochybně při projednávání budou pohledy západních politiků významně směřovat k východním kolegům, kteří ani nevědí, co imigrace znamená.

Dalším, daleko více průchodným tématem schůzky, bude v rámci boje proti živelné imigraci posílení obrany vnější hranice EU střežené společnou agenturou FROTEX, dále koordinace vyhošťovacích procesů a deportačních letů, jakož svolání konference se zeměmi původu imigrantů.

PS: Vzhledem k tomu, že jednání se uskuteční tento týden, musí mít česká delegace již na věc ucelený názor. Najde se nějaký investigativní novinář?

-bj-

Převzato z webu Eurabia


Link | Infomail | Tiskni

* ČR posílá denně do Bruselu 100 milionů Kč

Vydáno dne 31. 05. 2009

Česká republika posílá denně do Evropské unie 100 milionů Kč "O tyto peníze pak musíme složitě žádat formou různých grantů. Každý starosta přitom ví nejlíp, co by za 100 milionů dokázal pořídit pro svou obec," řekl 28.5.v České televizi ve speciálním vydání pořadu Události komentáře leader kandidátky Svobodných do Evropského parlamentu Jiří Payne. Dle jeho slov se úředníci spojili, vytvořili komisi a v ní o těchto penězích rozhodují. "To ale nejsou bruselské peníze, to jsou naše!" zdůraznil Payne.

"Lisabonská smlouva tyto náklady zdvojnásobí," upozornil dále v pořadu Jiří Payne. To znamená, že pokud vstoupí LS v platnost, bude naše země do Bruselu posílat 200 miliónů Kč denně!

Dále Payne připomněl hlavní chybu EU, což je tzv. demokratický deficit:

"Po staletí se v Evropě hledal systém, jak chránit malé státy proti těm velkým, tj. že každý, i malý, stát má právo říct my s tím nesouhlasíme a nebudeme spolupracovat. EU ale tuto dosavadní suverenitu odstraňuje a umožňuje prolomit hranici, která malé státy po staletí chránila. EU to přitom nenahrazuje žádnou jinou pojistkou. Vidíme na příkladu Irska, jak velké státy nerespektují názor těch malých. Tamní občané v referendu řekli, že nechtějí Lisabonskou smlouvu, ale velké státy to prostě nerespektují! To je demokracie v Evropě – kde občan a jeho vůle nemá vliv na to, co se děje v Bruselu. To je ten demokratický deficit. To je ta hlavní chyba EU," řekl dále v České televizi Jiří Payne.


Link | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.