Dnešní datum: 20. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 182 nalezených)

Zahraničí

* Klimatisti alarmisti

Vydáno dne 09. 07. 2010

Zpráva ČTK uklidňuje či naopak zneklidňuje veřejnost: Britští klimatologové dokazující vliv člověka na probíhající (prudkou a nevídanou) klimatickou změnu prý daty nemanipulovali.

Vypustili klimatičtí alarmisté z podkladů pro své studie a prezentované grafy údaje, která se jim nehodily? "Nezávislý" posudek to nazve „málo otevřeným sdílením výsledků…“. Vtipné, tak trochu bolševické. Více o nezávislosti posuzovatelů a dalších souvislostech například zde.


Link | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* "Reálný" a "potenciální" člověk?

Vydáno dne 22. 06. 2010

Spravedlnost Nejvyšší soud mexického státu a zároveň hlavního města Mexika Ciudad de Mexico nejenže schválil legální potraty, ale stanovil také tresty vězení pro zdravotníky, kteří z důvodů svědomí je nebudou chtít provádět nebo na jejich průběhu spolupracovat. Zdůvodnil to, jak uvedl polský "Nasz Dziennik", velmi svéráznou právní argumentací, jež zní: "Lidská práva reálného člověka musí mít přednost před lidskými právy člověka jen potenciálního."

Škoda, že se toho nedožil C. S. Lewis. Jeho "Rady zkušeného ďábla" mohly být obohaceny o další finty pekelníků, neboť tato právní filozofie jakoby přímo vzešla z Luciferovy advokátní kanceláře. Rafinovaně se tady nepopírá, že člověk je (nebo může být) už od početí člověkem, takže argumentace odpůrců potratů se v tomto směru stává bezpředmětnou. Novinkou je ale rozlišení mezi "reálným" a "potenciálním" člověkem. Tím prvním je těhotná žena, tzn. nezávislá, samostatně jednající, rozumně uvažující a s ostatními lidmi komunikující bytost. Tím druhým má být dítě v jejím lůně, závislé na životě matky a dosud neschopné samostatného života a jednání. Protože není jisté, jestli dožije do doby, kdy bude schopno samostatného života, myšlení a jednání, je pouze "potenciálním" (možným) člověkem. Má sice svá práva včetně práva na život, ale když ta se dostanou do kolize s právy matky, přestávají platit. Matka jako "reálný člověk" má právo na život, ochranu zdraví, sociální zabezpečení atd. Jestliže těhotenství a porod ohrožují kterékoliv z těchto jejich práv, nastupuje na jejich ochranu další z "lidských práv", tj. "právo ženy" rozhodnout sama o svém těhotenství.


Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Falešný a prázdný David Cameron

Vydáno dne 13. 05. 2010

David Cameron Downing Street má od včerejška nového nájemníka. Pokud však britští a kontinentální konzervativci od této personální změny očekávají i změnu ideovou a politickou, budou zklamáni. Volba Davida Camerona britským premiérem neznamená návrat k tradicím britské pravice, ale jen další příklon „konzervativního“stranického establišmentu k sociálnímu inženýrství nové postmoderní levice. Tedy takového směru, kterému Petr Hájek říká trefně „střed“.

Sem už ostatně s původní „starou dobou“ socialistickou stranou zamířil Tony Blair. Když tedy 3. října 2005 prohlásil David Cameron před skupinou novinářů, že je „dědicem Blairovým“, aby se stal záhy poté předsedou toryů, stali jsme se svědky zániku již i tak skomírající konzervativní pravice a vzniku strany nového typu.

Nekřivdím Cameronovi a jeho konzervativcům „politického středu“? Posuďte sami.


Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Chystá se konec eura? Němci prý tisknou nové marky

Vydáno dne 08. 05. 2010

EU táhne Německo má plán pro případ krachu eura - vrátit se k původní měně. Německá Bundesbank prý proto tiskne nové marky, tvrdí někteří nezávislí experti.

Tvrdí to například finanční odborník Walter K. Eichelburg. V rozhovoru pro deník "Freie Allgemeine" uvedl, že k tisku nových bankovek už došlo.

Německo se totiž obává zániku společné evropské měny, kterou ohrožuje krach Řecka, ale i problémy dalších jižních zemí jako je Španělsko či Portugalsko.


Celý článek | Autor: Adam Bartoš | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Belgický pat

Vydáno dne 28. 04. 2010

Belgie Belgie, země, odkud pochází tzv. prezident Evropské unie Herman Van Rompuy, opět dokazuje svůj status „nestátu“. Již popáté od voleb v roce 2007 premiér Yves Leterme, křesťanský demokrat a stranický kolega Van Rompuye, selhal ve své snaze vytvořit nebo udržet při životě vládu. Ve čtvrtek 22. dubna předal králi svoji demisi po té, kdy jedna z koaličních stran, Vlámští demokratové a liberálové, oznámili své vystoupení z vlády.

Leterme rezignoval po té, kdy vypršela x-tá lhůta, ve které slíbil vyřešit problém neústavního volebního obvodu Brusel-Halle-Vilvoorde (v belgických reáliích známého jako BHV), a opět nic nevyřešil. (Jedná se o zvláštní volební obvod, který zahrnuje Brusel a okolí a ve kterém mohou voliči vybírat z valonských i vlámských politických stran. Vlámští představitelé jsou pro jeho rozdělení, valonští proti. Pozn. překl.). Vše, co je potřeba k vyřešení tohoto problému, je hlasování v parlamentu. Na úrovni parlamentních výborů již byl vypracován a přijat návrh, který by oddělil vlámská (v jazykovém a územním smyslu) města Halle a Vilvoorde od volebního okrsku dvoujazyčného Bruselu. Aby však frankofonní a valonské strany zabránily přijetí tohoto návrhu, kterému vyslovila podporu většina poslanců, podnikly spoustu kroků k tomu, aby pro vládu získaly čas k vyjednání „řešení“, při kterém Vlámové budou tlačeni k politickým, finančním nebo územním ústupkům výměnou za úpravu uvedeného volebního obvodu.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Baltasar Garzón vyšetřován

Vydáno dne 26. 04. 2010

Nejznámější španělský soudce Baltasar Garzón se bude zodpovídat z překročení svých pravomocí. Chtěl vyšeřovat zmizení 113 000 lidí během občanské války a režimu Francisca Franca, čímž porušil zákon o amnestii z roku 1977. Ten stanovil promlčení všechny násilností Francovy éry a stal se základem politiky národního usmíření a demokratizace země. Garzón je známý aktivistický soudce, který chtěl dostat před soud Pinocheta, Kissingera, Bersluconiho, členy argentinské vojenské junty a Bushovu administrativu. Byl politicky aktivní v socialistické straně (PSOE), zároveň ale některé její ministry pohnal před soud kvůli podpoře provládních eskader smrti, zabíjejících v 80. letech baskické teroristy.

Link | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Vzniká nový lidský rod?

Vydáno dne 22. 04. 2010

Pat Buchanan „Je bílá novou černou?“

Tuto otázku si pokládá novinář Kelefa Sanneh ve svém článku v časopisu New Yorker. Svoji myšlenku zakončuje tím, že možná jsme svědky „pomalého zrození nových lidí.“

Sanneh uvažuje správným směrem. Po déle než rok trvající kritice a označování za neamerické, rasistické a prostě špatné, a na druhé straně chválené od některých hostů televizních talk-show a Sarah Palinové jako stvořené „opravdovými Američany“, americké hnutí Tea Party vypadá, že si začíná vytvářet svoji vlastní, novou a oddělenou identitu.

Etnonacionalismus – uvědomění si a přijetí skutečnosti, že jsme odlišní od svých sousedů, včetně souvisejícího faktu, že i žijeme odděleně – je, jak Arthur Schlesinger Jr. napsal před dvaceti lety, mocnější síla než jakákoliv ideologie, ať už komunismus, fašismus nebo demokracie.


Celý článek | Autor: Patrick J. Buchanan | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Právní stát byl ztracen

Vydáno dne 06. 02. 2010

Podvod! Co je největším úspěchem lidstva? Mnozí by odpověď hledali v oblasti architektury a stavebnictví: pyramidy, mrakodrapy, velké mosty. Jiní by možná za největší úspěch dosažený lidským druhem označili vymýcení některých smrtelných nemocí nebo Einsteinovu teorii relativity.

Tím největším úspěchem, kterého kdy lidstvo dosáhlo, je však podřízení státní moci právu. Jde o výdobytek původem z Anglie, který vyžadoval osm století bojů, jež započaly v devátém století, když král Alfréd Veliký nechal sepsat zvykové právo, pokračoval k Velké chartě práv ve třináctém století a vyvrcholil za tzv. Slavné revoluce na konci sedmnáctého století.

Výsledkem tohoto dlouhého boje bylo pochopení práva jako ochrany lidí. Jako anglická kolonie přijala i severní Amerika tento jedinečný výdobytek, který udělal z anglicky mluvících lidí ty nejsvobodnější lidi na světě.

V první dekádě dvacátého prvního století bylo tohoto výdobytku, právního státu, ve Spojených státech a pravděpodobně i v Anglii ztraceno.


Celý článek | Autor: Paul Craig Roberts | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* EU není olympiáda

Vydáno dne 15. 01. 2010

EU táhne Těsně před koncem loňského roku se euroúředníci dozvěděli, že se jejich plat zvýší jen o polovinu toho, co čekali. Komise se proto rozhodla, že členské státy, jež za to podle ní mohou, požene k soudu. Má recht.

Členské státy už delší dobu hrají podivnou hru. Tváří se, jak prostřednictvím Rady ministrů v EU hájí národní zájmy, v praxi ale často činí pravý opak.

Euroúředníci mohou být vyžírkové a mohou za své pochybné služby brát nehorázné peníze, což zvlášť v krizi může dráždit. Jenže argument členských států nepřiznat jim v roce 2010 o 3,7 % víc než loni má jednu podstatnou slabinu: legislativu, na jejímž základě měly euroúřednické platy vzrůst, schválily právě ony.


Celý článek | Autor: Ondřej Krutílek | Infomail | Tiskni

* Polští biskupové přirovnávají zákaz křížů k totalitarismu

Vydáno dne 08. 01. 2010

Polští biskupové přirovnali zákaz vyvěšování křížů v italských školách k totalitarismu a vyzvali Evropskou unii, aby se k této otázce jasně vyslovila. Výzva byla čtena v dopise věřícím v polských kostelích. "Ať evropské ústřední instituce odpoví jasně: ve jménu koho nacházejí všechny extravagance místo v Evropě, zatímco v ní není místo pro Krista? Proč se dovoluje jako v dobách nejtemnějšího totalitarismu, aby byli křesťané uráženi a stavěni na pranýř?" ptají se polští biskupové. Dějiny dokázaly, že ten, kdo bojoval proti kříži a zároveň si oblékal šat ochránce lidských práv, se nakonec ukázal být tyranem, uvádějí polští biskupové, podle nichž není možné budovat Evropu bez křesťanského symbolu.

Evropský soudní dvůr pro lidská práva ve Štrasburku, který je orgánem Rady Evropy, vydal počátkem listopadu rozhodnutí, které požaduje odstranění krucifixů z italských škol. V rozsudku uvedl, že vyvěšování křížů v italských státních školách je v rozporu s právem rodičů vzdělávat své děti podle svého přesvědčení a s právem dětí na svobodu náboženského vyznání. Verdikt soudu odmítla většina Italů. Kritizovalo ho i katolické Polsko. Polský episkopát rozsudek Evropského soudu pro lidská práva odsoudil již koncem listopadu. Ředitel Radia Maria polský kněz Tadeusz Rydzyk v souvislosti s tímto verdiktem přirovnal Evropskou unii k nacistickému diktátorovi Adolfu Hitlerovi.

Zdroj: Christnet, NTA


Link | Infomail | Tiskni

* Konzervativní pravice v USA chce zpět svoji Ameriku

Vydáno dne 29. 12. 2009

Konzervativní pravice v USA přechází do protiútoku a začíná se organizovat.

Nejde jen o profesionální politiky v Kongresu, ale o občanské hnutí zdola, pro které se od jara, kdy se tito odpůrci "velké vlády" začali organizovat, vžilo označení Tea Party. V připomínce bostonské revolty proti Britům z roku 1773, události, která zažehla konečnou fázi boje za americkou nezávislost. "Je čas převzít kontrolu," vyhlašuje webová stránka občanského sdružení Liberty First, jednoho z mnoha spolků, které se hlásí k Tea Party, že cíl pravicové revolty není o nic menší. Chtějí zpět svoji Ameriku.

Tea Party mezitím už bezmála odstřelilo Obamovu reformu zdravotnictví, jeho pilířový vnitropolitický úkol. V létě, kdy se Kongres rozešel na prázdniny, občané na své zákonodárce vyvinuli takový tlak, že Obama nejen nemůže počítat s žádnými republikánskými hlasy, ale i demokraté jsou velmi opatrní, pro co zvednou ruku.

Obama tak nebude mít reformní zákon na stole, jak původně chtěl, do konce roku a zamýšlený dopad reformy bude mnohem slabší, než zněly Obamovy sliby během loňské kampaně. Tažením proti reformě navíc hnutí Tea Party, svůj boj o Ameriku jen zahájilo. Základní cíl teď už nese označení Kongres 2010.

Některé skupiny chtějí ohlídat, aby příští podzim ve volbách do Kongresu za republikány kandidovali lidé skutečně zastupující jejich názory. Místní organizace jsou tlačeny k tomu, aby kandidáti podepsali "Test čistoty". Mezi deseti body je například požadavek federálního zákazu homosexuálních manželství či zákaz amnestie pro ilegální imigranty.

Část širokého proudu Tea Party je ještě radikálnější a vymezuje se jako samostatná alternativa, třetí strana vedle demokratů a republikánů. Některé spolky, zmíněná Liberty First nebo sdružení FreedomWorks, už tak vytvořily "politické akční výbory", což je předpoklad k tomu, aby mohly shromažďovat peníze na kampaň a jmenovat své kandidáty.

Na únor příštího roku Tea Party ohlásila stranický sjezd. Chtějí si splnit svůj sen a naplnit heslo: "Bereme si zpátky Ameriku."

zdroj: Natia


Link | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Chytráci a zákaz minaretů ve Švýcarsku

Vydáno dne 01. 12. 2009

Citace ze zpráv ČTK autor komentuje kurzívou.

Výbor Rady OSN pro lidská práva ostře kritizoval hlasovací lístky i "diskriminační plakátovou kampaň".

A kritizují i hlasovací lístky v Saudské Arábii nebo v Emirátech? Asi ne, protože tam žádné nejsou...

Odborník OSN Nigel Rodley pokáral "rozpolcený postoj" švýcarské vlády. Kabinet podle Rodleyho sice uznává, že protiminaretová iniciativa je v rozporu se švýcarskou ústavou i s dohodami OSN, přesto ji povolil. Parlamentu nedoporučil, aby ji prohlásil za neplatnou, míní Rodley.

Referenda jsou přežitek, měla by se zrušit a o všem bude rozhodovat OSN, najmě pan Rodley.

Obavy o náboženskou svobodu dnes vyjádřil Vatikán, další církve i muslimové. Sdílejí je také mnozí politici.

Sdílejí tyto obavy i v případě křesťanů, kteří jsou např. v Saudské arábii, Súdánu, Alžírsku, Číně nebo Barmě odsuzování a vražděni jen za to, že vyznávají křesťanskou víru? Vatikán asi, ale pochybuju o muslimech a "mnohých politicích".

Švédské předsednictví EU zákaz minaretů ostře kritizovalo. "Věřím ve svobodu. A nemyslím si, že můžeme budovat novou Evropu bez práva na vyjádření názoru," řekla švédská ministryně spravedlnosti Beatrice Asková.

Věříme v každou svobodu, kromě svobody hlasovat ve volbách nebo referendu podle svého názoru. Každý má právo na vyjádření názoru, kromě šedesáti procent Švýcarů.

"Když není možné stavět minarety, znamená to, že se utlačuje náboženství. Je to výraz netolerance a já netolerancí opovrhuji," řekl stanici RTL francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner.

Předpokládám tedy, že pan Kouchner opovrhuje i Sadskou Arábií, kde musí mít švýcarská letadla jiný znak na ocase, protože s křížem, který mají na vlajce, by je tam nenechali ani přistát.


Link | Autor: František Nonnemann | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Totalitné praktiky televízie TA3

Vydáno dne 25. 11. 2009

SHO Vážení čitatelia a sympatizanti SHO. Včera, 21. novembra 2009 zorganizovala Okresná rada Slovenského Hnutia Obrody v Poprade podujatie pod názvom Stop totalite 2009. Televízia TA3 priniesla z podujatia neobjektívny a totalitou nasiaknutý spravodajský príspevok. Na prácu redaktorov TA3 reagoval Róbert Švec, predseda SHO a tiež Mgr. Peter Kušnír, vyštudovaný historik. Ich reakcie vám prinášame v plnom znení.

Hanbite sa!
Vážený pán riaditeľ TA3 a redakčný kolektív TA3. Môžete sa hanbiť za reportáž, ktorú ste zverejnili z podujatia, ktoré organizovala Okresná rada Slovenského Hnutia Obrody v Poprade. Vaša reportáž je výsmechom pre všetkých politických väzňov, ktorí trpeli za vlády komunistov. Najsmutnejšie na tom je to, že 20 rokov po Nežnej revolúcii má každý z vás plné ústa demokracie a slobody, ale keď chcú mladí ľudia vyjadriť svoj názor tak ich nálepkujete hanlivými pomenovaniami a dehonestujete ich aktivity. My tiež platíme dane, väčšina z nás je vysokoškolsky vzdelaná a živíme sa poctivou prácou a preto nechápem, čo je čudné na tom, že nám Matica slovenská v Poprade vyšla v ústrety a mohli sme na jej pôde zorganizovať besedu k Novembru 1989. Matica slovenská žije aj z našich peňazí. Musím konštatovať že slovenská žurnalistika padla do bahna morálneho a profesionálneho suterénu a dnešná vaša reportáž je toho najlepším dôkazom. Božie mlyny melú pomaly, ale isto a zomelú aj vás a vašu neobjektívnu, tendenčnú a neprofesionálnu televíziu. Hanbite sa!

Mgr. Róbert Švec
predseda Slovenského Hnutia Obrody


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Tradičná liturgia stále na vzostupe!!!

Vydáno dne 23. 10. 2009

Dokonca i v úpadkovom Taliansku možno prísť k zaujímavým zisteniam ohľadom novej a rastúcej sily tradičnej liturgie upravenej v misále Sv. Pia V. (samozrejme s neskoršími doplneniami).

Obnovený život tohto hlbokého starobylého rítu - netreba zabúdať na meno jeho hlavného záchrancu, ktorým bol arcibiskup Marcel Lefébvre, ktorý sa tohto pokladu nebol ochotný vzdať za žiadnu cenu - vyvrcholil slúžením tejto omše v bazilike Sv. Petra v Ríme kardinálom Burkeom za účasti 70 kňazov a 400 laikov.

Okrem toho sa zároveň konalo aj sympózium na túto tému a boli predložené výsledky prieskumu, ktoré potvrdili, že sila starobylého rítu rastie a väčšina talianskych katolíkov, ktorí sa ankety zúčastnili nemá s jej vysluhovaním žiaden problém (odhliadnuc samozrejme od toho, že už takto položená otázka ukazuje v akej krízovej situácii sa nachádzame). Výsledky tiež potvrdzujú, že sa tu viac dezinformuje ako informuje o možnosti a právach prístupu katolíkov k tejto forme liturgického slávenia. Samozrejme stále nejde o tak tragický stav ako je tomu na Slovensku (kde je tradičná liturgia hanená dokonca aj v tzv. "konzervatívnych" médiách).

Převzato z webu Sacrum Imperium


Link | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* I nad Tatrou sa blýska aneb slovenské hlasy na podporu Václava Klause

Vydáno dne 15. 10. 2009

Lisabon O tom, že se i v zahraničí chystají akce na podporu prezidenta Václava Klause, jsem již psal. První vlaštovka přiletěla včera ze Slovenska. Bývalý disident a kandidát na prezidenta Slovenské republiky František Mikloško a bývalý ministr vnitra v Dzurindově vládě Vladimír Palko, oba aktuálně poslanci Národní rady a představitelé politické strany Konzervativní demokrati Slovenska, se dlouhodobě vyjadřují kriticky k politickým i etickým aspektům evropské integrace. Především jejich zásluhou přijala slovenská Národní rada Deklaraci o svrchovanosti členských států Evropské unie v kulturně-etických otázkách, která implicitně vyjadřuje obavu, že se Evropská unie pokusí i tuto citlivou oblast národního života v nedaleké budoucnosti kompetenčně okupovat. A právě tuto úlohu má sehrát Listina základních práv EU, jejíž právní závaznost pro Českou republiku odmítá Václav Klaus. Pokud vytrvá, mohou mu slovenští poslanci, jejichž výše uvedená deklarace právně závazná není, z celého srdce poděkovat. A přijmout deklaraci slavnostní, že se Čech Klaus zasloužil o slovenský štát :-)

Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.