Dnešní datum: 20. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 171 nalezených)

Ostatní

* MONOS: Nejsme tolerantní k veřejné prezentaci oplzlosti

Vydáno dne 11. 07. 2012

Gay pride Monarchistické občanské sdružení MONOS vyjadřuje zásadní nesouhlas s druhým konáním tzv. pochodu Prague Pride, připravovaným na den 18. srpna v Praze, zahrnujícím však celotýdenní program plný perverze. Tato přehlídka zvrhlosti a nevkusu, inspirovaná akcí Gay Pride, konané – jak typické! - v hlavním městě Evropské Unie, Bruselu, má navíc letos začít na Václavském náměstí pod sochou sv. Václava. Určení tohoto místa začátku pochodu lze považovat za vrchol provokace a za výsměch všem zdravým tradicím českého národa, za urážku ideálů ztělesňovaných tímto českým knížetem a světcem, hlavního patrona české země a symbolu české státnosti.

Po zkušenosti z loňského roku nejsme již překvapeni skutečností, že událost opět zaštítil primátor města Prahy Bohuslav Svoboda, zástupce ODS, tedy – jak již víme – jedné z pravicových, eh, pardon, levicových parlamentních frakcí. Dovedli bychom pochopit strpění takové akce jakožto odvráceného rubu svobody shromažďování, ale přímá politická podpora vrcholného zástupce strany, veřejně deklarující ochranu konzervativních hodnot, jen dokazuje její licoměrnost. Znovu si klademe otázku, nakolik je primátor kompetentní a politicky zodpovědný člověk, nakolik skutečně usiluje o blaho občanů. Nebo se zde prostě hraje o hlasy těchto lidí? Jak hluboko ještě může klesnout liberální politika?


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Akce D.O.S.T. varuje před politickými procesy!

Vydáno dne 22. 05. 2012

DOST Ve středu 23. května tohoto roku má Obvodní soud pro Prahu 1 znovu projednávat kauzu známou jako „Vondrák, Dupová a spol.“ Tato skutečnost vede Akci D.O.S.T. k následujícímu vyjádření.

Otázka občanských svobod stále aktuální

Akce D.O.S.T. se dlouhodobě věnuje otázce občanských práv a svobod. Jejich důslednou obhajobu považuje v současné době za natolik důležitou, že by ji v očích veřejnosti neměly překrýt ani všudypřítomné obavy z vývoje hospodářské krize ani přívaly zpráv o různých korupčních aférách. Cesta ze současné krize totiž nesmí být cestou do otroctví. Nesmí být ztrátou zbytků důstojnosti a hodnot Západu, jejichž jedinou právní garancí dnes je právě uchování občanských svobod.

K těmto svobodám v pluralitním právním státě bezpochyby náleží také proklamovaná svoboda smýšlení a projevu. Stát by ji měl respektovat a zároveň chránit občany i sebe před možnostmi zneužívání této svobody. Jeho přístup přitom může být v zásadě dvojí. První je vyhraněně liberální, dovolující jakékoli projevy, mimo takových, které urážejí konkrétní osoby či ohrožují veřejnou mravnost. Politické ideje, jakkoli kontroverzní, totalitní a pod., mohou být při takovém přístupu šířeny zcela volně (možný zásah státu by přišel až tehdy, kdyby se je někdo pokusil proměnit ve skutek). Druhý možný přístup je restriktivní, tedy výslovně zakazující některé ideje a jejich šíření. V takovém případě je nutné zákonem jasně definovat, které myšlenky (a je šířící skupiny) stát považuje za škodlivé a zakazuje je. Jen takovým zřetelným, taxativním vymezením lze totiž zajistit, že stát nezneužije regulace ke svévolnému potlačování svobody.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Otevřený dopis redakci Týdne

Vydáno dne 19. 03. 2012

tyden Vážený pan
František Nachtigall
šéfredaktor listu Týden

V Praze, dne 19. března 2012

Vážený pane šéfredaktore,
obracím se na Vás coby vedoucího listu Týden, jehož síťová odnož www.Tyden.cz zveřejnila ve čtvrtek, dne 15. t. m., článek pana Marka Přibila „Národní myšlenka opět provokuje“ (byl dostupný na této adrese: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/batoruv-syn-laka-ctenare-na-plynovaci-automobil_228175.html. Šlo o hlavní článek na úvodní stránce vašich zpravodajských stránek, a jeho autor se snažil čtenářům vsugerovat, že v hlavičce našich stránek, údajně vedených panem Alexandrem Bátorou, je v posměšném kontextu zobrazen speciálně upravený nákladní vůz používaný nacisty k vraždění lidí. A dodal též, že tento fakt jistě přidělá nemalé starosti jeho otci Ladislavovi. Jakožto předseda o. s. Národní myšlenka cítím povinnost Vás upozornit na několik skutečností, se kterými je výše zmíněný nešťastný text v hlubokém rozporu.


Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Vlajkonoši, povstaňte!

Vydáno dne 09. 03. 2012

Vlajkonosi Jsme červení, modří i bílí. Jsme z Čech, Moravy i Slezska. Jsme malí i velcí, tlustí i hubení. Jsme ženy i muži. Fandíme Slavii, Plzni, Spartě, Baníku či Sigmě. Hrdě nosíme klokana ve znaku i zveme do vinných sklípků pohostinného Slovácka. Spousta věcí nás rozděluje, jedna velká však spojuje - JSME ČEŠI!

Žijeme v jedné zemi, mluvíme jedním jazykem, spojuje nás stejná historie a navzájem si píšeme kapitoly svých životů. Jsme kamarádi, sourozenci, sousedé, ale třeba i rivalové, soupeři či dokonce nepřátelé. Dohromady však zpíváme stejnou státní hymnu.

Vlastní nezájem, ale i negativním přispění druhých zapříčinilo, že atmosféra na utkáních našeho národního fotbalového týmu klesla na samé dno. Na zápasech hráčů se lvem i orlicí na srdci nezní oslavné chorály, ani nejsou k vidění krásné choreografie. Kdy naposledy jsme stáli hrdě bok po boku a sborově, s pýchou ve tváři zpívali naší národní hymnu?


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Otevřený dopis šéfredaktorovi časopisu RESPEKT

Vydáno dne 27. 02. 2012

Izrael Vážený pan
Erik Tabery
Šéfredaktor časopisu RESPEKT
Dobrovského 25
Praha 7

V Praze, dne 24. února 2012.

Vážený pane šéfredaktore,

Po přečtení Vašeho článku „Antisemitismus v politice“, který je reakcí na řádky pana redaktora Adama B. Bartoše pod nadpisem „Kraus“ mi nezbývá než se pustit - víceméně do zbytečné - polemiky, týkající se celé problematiky onoho antisemitismu. Uvědomím-li si, že dotyčný pan redaktor byl kdysi členem sdružení založeného dne 1. května 2007 v Plzni, které se nazývá „Liga proti antisemitismu“, je to alespoň zábavné. Vyvstává však zde konkrétní otázka, kterak se mladý člověk dostal na posice onoho údajného antisemitismu, jehož kořeny se přece jen snažíte hledat. Budiž Vám ke cti, že dotyčného alespoň neházíte do jednoho pytle s těmi, kteří popírají holocaust prováděný nacisty v koncentračních táborech. Navíc pak pan redaktor Bartoš píše spíše na adresu „Pravdoláskařů“, z čehož se stal již zavedený, byť slovně nehezký pojem. Tím ovšem nechci nikterak říci, že všichni Židé jsou nositeli těchto, zcela jasně kosmopolitních názorů. Reakce pana Bartoše vychází pouze z lásky ke svému národu, z nechuti přijímat veškeré urážení českého národa, kterého jsme ve vlastní zemi dnes a denně svědky.


Celý článek | Autor: Mgr. Jan Skácel | Infomail | Tiskni

Ostatní

* ANO EVROPĚ SVOBODNÝCH NÁRODŮ

Vydáno dne 21. 02. 2012

DOST Evropská unie je na rozcestí a spolu s ní i Česká republika. Historická zkušenost s nacismem a komunismem nás vede k obezřetnému postoji vůči politickým vizím a projektům, ohrožujícím naši státní svrchovanost a občanské svobody, získané po roce 1989.

Úsilí nadnárodních elit a jejich ideových spojenců v členských státech EU o přetvoření Evropské unie v postdemokratický státní útvar, reálně znemožňující politiku na národní úrovni, patří do kategorie politických utopií, před kterými chceme důsledně varovat.

Osud Evropy nám leží na srdci, a proto nemůžeme mlčet k tomu, jak se pod pláštíkem evropské integrace vzdáváme hodnot, jež jsou evropské kultuře a civilizaci vlastní.

Chceme Evropu suverénních států, hrdě se hlásící ke svým duchovním kořenům a civilizačním úspěchům.

Chceme Evropu, respektující oprávněné občanské svobody a národní tradice. Odmítáme Evropu rozpouštějící své národy a jejich státní útvary ideologiemi internacionalismu a multikulturalismu.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Karlu Schwarzenbergovi na rozloučenou

Vydáno dne 16. 01. 2012

Prohlášení Akce D.O.S.T. k možné rezignaci ministra zahraničí

Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg nechce být ve vládě, která by se nepřipojila k mezivládní smlouvě o rozpočtové unii. Od české vlády tedy požaduje, v rozporu s jejím programovým prohlášením, že se vzdá svých pravomocí při sestavování státního rozpočtu. Akce D.O.S.T. již delší dobu upozorňuje na to, že Karel Schwarzenberg je spíše ministrem zahraničí Evropské unie než České republiky. I proto si myslíme, že jeho úvaha o odchodu z funkce ministra je správná. Chceme věřit, že zbývající koaliční strany svůj programový závazek neporuší a vstup do fiskálně přerozdělovací unie odmítne a že na uvolněné místo ministra zahraničních věcí dosadí osobu, která bude životně důležité zájmy České republiky skutečně hájit.

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.
Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.


Link | Infomail | Tiskni

* PF 2012

Vydáno dne 01. 01. 2012

Všechno nejlepší do dalšího, ještě zábavnějšího roku přeje svým čtenářům

Národní myšlenka


Link | Infomail | Tiskni

* Zlatá slova

Vydáno dne 22. 12. 2011

"Proevropská" argumentace posledních 10 dnů : Jsme slabí a bezmocní. Sami v globálním světě nic nezmůžeme. Jsme ekonomickou provincií Německa. Musíme se přilepit na tvrdé jádro EU, jinak nás spolkne Rus, ocitneme se v "izolaci", na "periferii" a bez "vlivu". A když nezaplatíme, EU se nám pomstí…právě TOTO uvažování, a nic jiného, JE provinční, zakomplexované čecháčkovství. Ponížená servilita. Malost.

Jan Zahradil, ODS


Link | Infomail | Tiskni

* Otevřený dopis Nečasovi: Braňte zbytky státní svrchovanosti

Vydáno dne 17. 12. 2011

Vážený pane premiére,

oceňujeme, že jste na summitu v Bruselu nepodlehl tlaku vůdců eurozóny a představitelů EU a nezavázal jste se k podpoře nákladného projektu záchrany společné evropské měny. S potěšením zjišťujeme, že máte v této věci nemalou podporu v řadách poslanců a senátorů Vaší strany. A jistě je Vám posilou i to, jak se k této otázce staví prezident republiky Václav Klaus. Prohlásil jste, že Lisabonská smlouva byla slepou uličkou. Pokud Vám v době, kdy se rozhodovalo o jejím osudu, scházela dostatečná odvaha se proti její ratifikaci postavit, braňte zbytky naší státní svrchovanosti alespoň dnes! Postavte se alianci socialistů, zelených a pseudokonzervativců z řad TOP 09 a sdělte Berlínu, Paříži i Bruselu, že česká politická reprezentace je stále ještě na vůli eurokratů nezávislá. Žádáme Vás, abyste vahou své autority přesvědčil vládu o tom, že východiskem ze slepých uliček je pouze návrat na cestu, jejíž cíl je pro naši vlast i pro celou Evropu jediný rozumný. Takovým cílem je dobrovolná spolupráce svrchovaných států, nepodřízených jediné vládě. Navíc vládě, projektující společenskou utopii, likvidující nejen státní svrchovanost, ale i samotné základy svobodného a spravedlivého společenského řádu.

V Praze dne 12. 12. 2011

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.
Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.

www.akce-dost.cz


Link | Infomail | Tiskni

* Soutěž: Poznej autora citátu

Vydáno dne 03. 10. 2011

Rádi bychom vás upozornili na novou vědomostní soutěž, která začína dnes od 18 hodin. Na našich stránkách se budou odedneška až do Vánoc zobrazovat citáty významných osobností a vaším cílem bude poznat jejich autora.

Pro vítěze jsme připravili hodnotnou cenu - velkou knihu vojenských citátů.

Více informací na: http://cervenobili.cz/5332/soutez-poznej-autora-citatu/


Link | Infomail | Tiskni

* Pane prezidente: Ano, ano!

Vydáno dne 30. 09. 2011

Akce D.O.S.T. k projevu prezidenta ČR Václava Klause přednesenému na Národní svatováclavské pouti 2011

Když jsme v listopadu 2007 připravovali text petiční iniciativy D.O.S.T. , byli jsme vedeni rozhodnutím deklarativně se přihlásit k tradičním společenským a mravním hodnotám, které jsou vytlačovány z veřejné diskuse. Ačkoli nepochybujeme o tom, že tyto hodnoty rezonují s cítěním většiny občanů, přece pro nás bylo radostným překvapením, kolik veřejně činných osobností naši iniciativu během uplynulých let podpořilo. Zřetelně se tak ukazuje síla nadčasových tradičních hodnot, které stále znovu oslovují a mobilizují. Zcela výjimečným způsobem tuto skutečnost vyjádřil prezident republiky v projevu předneseném u příležitosti letošní Národní svatováclavské pouti.

Zmíněný projev rozhodně není zdvořilostní zdravicí, nýbrž nosným politickým programem a realistickou státnickou vizí. Nenabízí utopickou multikulturní budoucnost, nesnižuje se k lacinému sociálnímu populismu, v době hospodářské krize tak oblíbenému, nýbrž staví před českou veřejnost obraz budoucnosti založené na kontinuitě naší státní a národní existence, na přirozených ekonomických vztazích, na fungující rodině a občanských ctnostech odpovědnosti, pracovitosti a vlastenectví.

Výbor Akce D.O.S.T. je přesvědčen, že prezident republiky těmito myšlenkami oslovil nejen účastníky Národní svatováclavské pouti, ale většinu našeho národa. Je proto mimořádnou výzvou i pro nás, členy výboru Akce D.O.S.T., abychom neustávali v našem úsilí o jejich prosazování a naplnění.

V Praze dne 29. září 2011

Ladislav Bátora - předseda Akce D.O.S.T.
Petr Bahník - místopředseda
František Červenka - tajemník www.akce-dost.cz


Link | Infomail | Tiskni

* A co na to Milouš Jakeš?

Vydáno dne 19. 09. 2011

Postavil se i za policii, která při zákroku proti radikálům ve Varnsdorfu ztloukla i přihlížející obyvatele. Konkrétní zákroky proti nevinným Nečase trápí, policie ale podle něj musí dělat svou práci.

Reportáž Idnes z návštěvy premiéra Nečase na Šluknovsku, 19. 9. 2011


Link | Infomail | Tiskni

* Otázky Františka Řeky

Vydáno dne 18. 09. 2011

Nedávno jsme byli jedním naším čtenářem upozorněni na webovou stránku blogera Františka Řeky, jenž se poněkud monothematicky věnuje datlování hanopisů na Národní myšlenku, Akci D.O.S.T. a jiné národovecké subjekty či osobnosti; obzvlášť nemůže vydýchat samotnou existenci Ladislava Bátory, tím méně jeho nástup na MŠMT. Náš zdroj nás upozornil především na tuto vynikající, možná dokonce skvělou diskusi pod článkem Smrádeček ale teploučko:

Punker: „Tak Bátora prý bude poradcem ministra! Co na to, Řepo?“

frreka: „Punker: Co já na to? Dostali jsme kokot do huby. Ani poprvé, ani na posledy. Kokot do huby. Kokot velký nám všem do huby. To já na to.“

Protože lidské radosti není nikdy dost, připojuje se i o. s. Národní myšlenka a přeje panu Řekovi dobrou chuť!


Link | Infomail | Tiskni

* A když kácel Breivik, taky jen létaly třísky?

Vydáno dne 13. 09. 2011

Nám to problém nedělá, protože my v té chvíli při zákroku vůbec nerozlišujeme, kdo je kdo. Když se kácí les, tak létají třísky.

Náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Ústeckého kraje Bohumil Kotas v rozhovoru pro Idnes.


Link | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.