Dnešní datum: 20. 08. 2018  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 624 nalezených)

Uvahy

* Problémy českého nacionalismu

Vydáno dne 08. 01. 2003

Současný stav na národní scéně, její impotence ve vztahu k široké veřejnosti i naprostý neúspěch při propagaci je i přes značný podíl celkového stavu společnosti na takovém krachu, významně ovlivněn naší špatnou prací v posledních 10 letech.

Celý článek | Autor: Jaroslav Janovec | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Konzervativní nacionalismus?

Vydáno dne 01. 01. 2003

Národní myšlenka si do svého podtitulu vetkla "Revue konzervativního nacionalismu". Tento podtitulek samozřejmě vzbuzuje v našem prostředí otázky; v některých evropských zemích by odpověď na ně nečinila žádné obtíže, u nás však jde doposud o termín bez konzistentního obsahu, takřka úplně bez tradice, jež by jej dokázala naplnit. Shoda je samozřejmě v tom, že jde o nacionalismus usměrňovaný konzervatizmem, jasné ale už není, do jaké míry je v něm konzervatizmus zastoupen.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Bytová otázka?

Vydáno dne 08. 12. 2002

V dnešnej dobe väčšina mladých ľudí a mladých rodín, nemá vlastný byt a býva u svojich rodičov. Nieje to spôsobené tým, že to tak chcú, alebo že im to tak vyhovuje, ale jednoducho nemajú na výber.

Celý článek | Autor: Peter Basala | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Demokratická diktatura

Vydáno dne 21. 11. 2002

Celá historie lidské společnosti je dokonalým obrazem dosavadní neschopnosti ustavit smysluplný a optimálně (ve smyslu co nejvyššího prospěchu daného celku) fungující společenský řád. Dosavadní pokusy je možno v základu rozdělit do dvou systémových celků:

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Dluží něco židé křesťanům?

Vydáno dne 17. 11. 2002

Tyto otázky si neustále klade Klaus Mosche Pilz, katolický konvertita ze židovství žijící v Izraeli. Narodil se v židovské rodině v Rakousku, jako malý chlapec musel s rodiči po anšlusu r. 1938 emigrovat. Pilzovi zakotvili v Izraeli, Klaus Mosche tam vystudoval na telavivské univerzitě sociologii a filozofii, bojoval také v izraelské armádě proti Egyptu a Sýrii, pracoval jako žurnalista ve vlivných izraelských denících "Haarec" a "Jerusalem Post". V osmdesátých letech, inspirován hlubokým dojmem, jaký u něho zanechal Sv. Otec Jan Pavel II., konvertoval ke katolické církvi.

Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Senát a legitimita

Vydáno dne 23. 10. 2002

Zanedlouho se nám vymění jedna třetina senátorů a nebudu myslím falešným prorokem, když vyvěštím zoufale nízkou volební účast do této komory Parlamentu ČR. Senát ani po 6 letech svého působení nepřirostl občanům k srdci a legitimita tohoto orgánu je více než sporná.

Celý článek | Autor: Jaroslav Janovec | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Světovláda omylem a nebezpečím

Vydáno dne 26. 09. 2002

Historický vývoj

Světovláda se označovala v různých historických epochách různě. Snahy o sjednocení světa pod jednou jedinou vládou zde existovaly od nepaměti a byly vždy adekvátní stupni poznání světa. Babylónský Nabukadnézar, známý z Bible, považoval za „svět“ teritorium Blízkého a Středního východu. Alexander Makedonský pokládal ze „svět“ oblast Středozemního moře a území od Malé Asie na východ až do Indie. Císařové v antickém Římě razili termín „pax Romana“, což označovalo nejen vnější mír, nýbrž i světovládu Římské říše nad tehdejšími známými částmi planety, konkrétně Evropou, severní Afrikou a kusem asijského kontinentu.


Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Svatoplukovy pruty

Vydáno dne 18. 09. 2002

Aniž by nám dělalo nějakou obzvláštní radost říkat, že jsme to říkali, musíme přiznat, že tentokrát tomu tak je. Vláda se nám div nesesypala hned při té nejbližší příležitosti, koalice málem nevydržela, ale jak to tak vypadá, pro podobné situace je řešení vždy po ruce. Zdá se dokonce, jako kdyby současný premiér čekal na tuto šanci, usilovně si ji přál a nemohl se dočkat, jako kdyby ji snad pokládal za šikovnou omluvu pro své další konání. Ony ty vtípky o Vladimíru Iljiči vůbec vtipné nejsou; mluvit tak o člověku, jenž proslul aktivní účastí v KSČ, během níž se zapsal jako nepříliš schopný pisatel chvalozpěvů na socialistickou vlast, může totiž způsobit, že se vtipálek přiblíží pravdě až přespříliš.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Patnáct argumentů pro trest smrti

Vydáno dne 18. 09. 2002

Motto: Lidé, kteří dnes vytrhávají nejhorší zločince z náruče spravedlnosti, budou již zítra vraždit nevinné. Edmund Burke

Trest smrti je prodloužením nutné obrany. Pokud útočník v důsledku útoku na poctivého člověka riskuje vlastní život, který může ztratit v důsledku zdařilé nutné obrany, dokonce i když nebude vinen žádnou vraždou, tím spíše musí být ohrožen ztrátou života, pokud se jeho útok povede a zavraždí svou oběť. Trest smrti poskytuje dodatečnou možnost nutné obrany, kterou je možno použít v průběhu útoku.


Celý článek | Autor: Grzegorz Świderski | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Dočkáme se někdy?

Vydáno dne 13. 09. 2002

Čekání na spasitele, zhruba tak lze hodnotit aktuální stav na české vlastenecky a nacionalisticky orientované politické scéně. Stávající subjekty totiž až dosud nepotvrdily smysluplnost své existence nejen něčím, co by se dalo při troše dobré vůle označit jako politický úspěch, ale ani viditelnou polickou aktivitou. Čas od času to vypadá, že se již začíná blýskat na lepší časy, jsou, pravda, vydávána různá prohlášení, koná se nějaké to setkání či demonstrace, avšak ona mravenčí práce v mezidobí - nic. Žádní aktivisté vytvářející nezbytný stranický aparát po celé zemi, zřídka aktualizované webové stránky (existují-li vůbec), nulová snaha o zviditelnění se v zavedených médiích.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Idea konzervatismu a trh

Vydáno dne 11. 08. 2002

Občanská demokratická strana se snažila působit jako bratrská strana Konzervativní strany z Velké Británie. O tom, jak může být původní idea konzervatismu Edmunda Burka vzdálená od politiky tzv. konzervativních stran pojednává tento článek.

Celý článek | Autor: Petr Bednář | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Chvála liberálního přístupu k nacionalismu a vlastenectví

Vydáno dne 24. 07. 2002

Jakkoli je zřejmé, že zejména nacionalismus, avšak do určité míry i s ním spojené vlastenectví jsou založeny v prvé řadě na citových kořenech, nelze pominout, že jejich rozvoj a smysluplnost u každého jedince je do značné míry podmíněn kvalitou opečovávání tohoto základu prostřednictvím intelektuální činnosti jednotlivce, zejména jeho schopnost propojování vrozeného citu s nově nabývanými poznatky v procesu filozofické abstrakce.(nepopiratelnou roli zde hrají sice i další vlivy - prostředí rodinné, společenské a do jisté míry i přírodní, morální dispozice či zdravotní stav atd.).

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Proč nevstupovat do Evropské unie

Vydáno dne 17. 07. 2002

„Já vím, taky z tý Unie nejsem nadšenej, ale co my malí zmůžem?“, „Svět se globalizuje, přežijí jen velké celky!“, „Politici lžou, všude je binec, nic tady nefunguje, už abychom byli v tý Unii, aby nám tu udělala pořádek!“ Také znáte tyto „argumenty“ pro vstup do oné organizace, ke které se upínají naděje mnoha našich zklamaných, frustrovaných občanů? Je Evropská unie skutečně božstvem, které z dalekých bruselských nebes vyřeší naše problémy? A když ano, tak za jakou cenu? Co budeme muset bruselské modle obětovat?

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Rudo-duhová koalice na obzoru

Vydáno dne 17. 07. 2002

Podle zprávy ČTK vyčetla místopředsedkyně KSČM Zuzka Rujbrová vládním sociálním demokratům, že při koaličních jednáních ustoupili lidovcům a upustili od prosazování zákona o registrovaném partnerství. Ve svém dopise předsedovi Gay iniciativy z 25. března píše, že „registrované partnerství je ve světě podporováno především levicí, a KSČM je levicovou stranou.“ Tato slova jsou reakcí na žádost Jiřího Hromady o vyjádření předvolebního postoje KSČM k otázce registrace „homosňatků“, což mělo být vodítkem pro hlasování homosexuálů ve volbách.

Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Jak rozumět Assisi 1986 a 2002?

Vydáno dne 03. 07. 2002

Bylo řečeno, s jistě nezamýšlenou přesností, že „modlitební setkání“ v Assisi je „osobní iniciativou“ papeže Jana Pavla II. Do té míry, do které jde jen o „osobní“ iniciativu, nespadají jeho činy do mandátu „pastýře a učitele všech křesťanů“ (1. Vatikánský koncil).

Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.