Dnešní datum: 20. 08. 2018  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 624 nalezených)

Uvahy

* Buď MY nebo ONI

Vydáno dne 10. 02. 2006

stret Dnes můžeme být svědky narůstajícího konfliktu mezi západní civilizací a arabskou-muslimskou civilizací. Této konfliktnosti daly záminku tzv. teroristické útoky na New York a Washington 11. září 2001. Tzv. tažení proti světovému terorismu pod taktovkou Spojených států je neúspěšné, co si budeme nalhávat. Takové dílčí úspěchy, jako je dopadení nějakého vedoucího činitele teroristické organizace Al-Kayda jsou spíše směšné. Co nám to pomůže, když pochytáme všechny teroristy světa, i toho nejdůležitějšího Usámu bin Ládina, když ta nenávist vůči Západu a jeho civilizaci je stále živena vedoucími činiteli jednotlivých států – viz. Írán? Nepovede to k ničemu jinému, než k dalšímu prolévání krve „nevinných lidí“. Bude-li se stále vyjednávat u tzv. kulatého stolu, tak budou teroristické akce narůstat nejen v arabských zemích, ale i v Evropě (jak jsme toho mohli být svědky 11. března 2005 v Madridu a 7. července 2005 v Londýně).

Celý článek | Autor: Jiří Orálek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* K otázkám nad antifašismem naposledy

Vydáno dne 09. 01. 2006

anarchy Milan Špinka za Národní myšlenku: Byl bych radši, kdyby se celá diskuse přenesla do našeho papírového časopisu, ale pro její délku to není bohužel možné. Na druhou stranu je ovšem výhoda, že lze na internetových stránkách využít diskusní fórum u článků. Touto odpovědí na reakci považujeme celou věc za vyřízenou a skončenou, diskuse pod články je samozřejmě otevřena všem.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* „Skutečný anarchismus“ proti antifašismu, nebo nepodložené hlouposti?

Vydáno dne 09. 01. 2006

afa V úvodu článku „anarchista proti antifašismu“ hovoříte o „novému progresivnímu proudu tzv. „anarchonacionalismu“ a o bitvě, kterou svádí s „levicovým anarchismem“. Nechte mne prosím doplnit několik drobností.


Celý článek | Autor: Tomáš Netolický | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Učit se, učit se, učit se

Vydáno dne 07. 01. 2006

pis Názornou ukázku, jak má pravice postupovat po získání politické moci vůči pozůstatkům komunistického systému předvádí právě v těchto dnech vítězná strana polských voleb - Právo a spravedlnost. Naprosto správně provádí rozsáhlou čistku ve všech oblastech státní moci a správy. Jsou odvoláváni exponenti bývalého režimu nejen ve funkcích velvyslanců, policejní ředitelů, představitelů státu v dozorčích radách, ale také coby vedoucí pracovníci veřejnoprávních médií.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Nic než....kdo?

Vydáno dne 28. 12. 2005

znak Stále častěji zjišťuji, jak méně a méně rozumím myšlenkám, které jsem dříve tak často propagoval. Ptám se sám sebe, zda jsem se již stal členem té obecné většiny, kterou jsem nazýval „společností“ veskrze silně negativně. Negativně pro její lhostejnost, honbou za materiálními statky, stále větší liberálností, či tolerancí tam, kde je tolerance mnohdy netolerantně vyžadována. Nejen že jsem přestal veřejně propagovat myšlenky vlastenectví, čestnosti, tradice a dalších tak všemi pády skloňovaných „těch jedině správných“ zásad, ale přestal jsem i tak obecně remcat o politice a všech těch zaručených receptech, kterých má každý nepočítaně na vše. Přestalo mne to bavit. Přestalo mne to bavit, protože lidé, kteří mi rozuměli, nepotřebují více mých rad a ti ostatní, těm je to lhostejné. Navíc pochybuji o správnosti mých rad, neb je mi záhadou, proč, když je naše myšlenka tak správná, není brána jako berná mince. Mám dojem, že lidé prostě nechtějí akceptovat ideály a jakýkoliv způsob přesvědčování je kontraproduktivní a ještě více je k naší myšlence obrací zády.

Celý článek | Autor: Jakub Košíček | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Začněme budovat čtvrtou republiku

Vydáno dne 22. 12. 2005

znak Dohodli jsme se, �e bude vhodné v úvodu tohoto článku upozornit čtenáře, �e ní�e uvedené názory jsou vesměs názory sdílenými i ostatními členy sdru�ení Národní my�lenka. Va�e NM

Stejně jako v Polsku i u některých občanů na�í země je patrná rostoucí potřeba radikálním způsobem od základu změnit poměry ve společnosti. Jeliko� se mezi tuto skupinu počítám i já, dovolil jsem si některé důvody, které mne k tomu vedou, popsat, přičem� věřím, �e tyto důvody jsou společné i pro mnoho dal�ích lidí, kteří smý�lejí podobně jako já. Zároveň se pokou�ím nalézt i určitá východiska a nezapírám, �e mnohá vidím v programu a prvních krocích vlády vítězné strany polských voleb - Práva a spravedlnosti.


Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Krátká úvaha o zločinech proti lidskosti

Vydáno dne 09. 12. 2005

gotovina Divné. Téměř během čtyřiadvaceti hodin se ve světové politice událo tolik protikladných a pro charakteristiku neujasněnosti užívání některých pojmů tak příznačných událostí, že to i moji maličkost, vysloveného lenocha v psaní komentářů, přinutilo i po náročném dni sednout večer ke klávesnici a zeptat se Vás, čtenářů těchto řádek, zda jste si toho také všimli. Občas totiž, zvláště při zřídkavé četbě našich deníků, trpím představou, že si nikdo jiný oné až orwellovské absurdnosti probíhajících událostí nevšiml. Leč konec introvertního mudrlování a k věci.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Co se stalo v Mnichově?

Vydáno dne 06. 12. 2005

Jak se zdá, cizí politici budou opět rozhodovat o budoucnosti Kosova. Současné uspořádání, kdy na udržování zdání pořádku dohlíží mezinárodní vojenské sbory, Kosovo bylo bombardováním odňato z vlivu Srbska, jemuž po staletí patřilo, de facto tam vládne OSN spolu s místními orgány a spekuluje se o míře skrytého vlivu klanů tamních Albánců, zřetelně málokomu vyhovuje. Premiér Jiří Paroubek si zaspekuloval o tom, že nejčištším řešením by bylo rozdělit Kosovo na oblasti určené různým národnostem, které tam žijí. Je v tom jistě mnoho logiky, ale skutečně by to potvrdilo možnost menšin vydobýt si změnu státního uspořádání státu, který je přijal. V tomto případě by se tedy Albáncům splnil sen o vlastním Kosovu, oni si ho ale jistě přejí celé. Naopak Srbové si jistě přejí, aby území Kosova zůstalo celé Srbsku a hranice se neměnily.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Mýtus revizionistů

Vydáno dne 05. 12. 2005

zundel Veřejné mínění poslední doby bylo rozvířeno mimo jiné kauzami okolo tzv. popíračů holocaustu. Ať již šlo o českou demonstraci na podporu Ernesta Zündela, či zatčení britského historika Davida Irvinga, vždy byly okolnosti doprovázeny hysterií na obou stranách. Proč tito revizionisté vyvolávají takové emoce, ať ze strany jejich příznivců, či odpůrců?

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Peníze nebo život

Vydáno dne 30. 11. 2005

Náš národ nemá patrně žádných živých, aktivních hrdinů. Všichni stateční lidé dvacátého století jsou již po smrti a místo úcty jim dnešní (post)komunistický režim přidělil role bláznů, zrádců, kolaborantů atd. Současný režim plynule navazuje na ten předlistopadový včetně personálního obsazení.

Celý článek | Autor: Josef Drmol | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Euroústava - definitivně mrtvá ?

Vydáno dne 17. 11. 2005

Nedávno uběhl rok od podpisu tzv. římských smluv – tedy závazku k přijetí Evropské ústavní smlouvy. Výročí, které by v případě, kdyby krach euroústavy nenastal, bylo jistě slaveno s příznačnými pompami. Takto si však na něj téměř nikdo nevzpomněl.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Kam jsme to dopracovali

Vydáno dne 12. 11. 2005

Tento článek vyšel v MF Dnes dne 7.11. 2005 v rubrice Názory pod názvem Bezbřehá tolerance.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Registrované partnerství? Zbytečnost

Vydáno dne 11. 11. 2005

Navrhovaný zákon o registrovaném partnerství jistě není správným nápadem a to hned z několika důvodů. Za prvé je třeba vyvrátit tezi předsedy gay iniciativy Jiřího Hromady z jeho článku v MF Dnes 15.10., že jsou u nás homosexuálové diskriminováni. To není pravda.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Na svém a po svém!

Vydáno dne 21. 09. 2005

Je logické, že členové a příznivci Dělnické strany nepřivítali radostně vstup naší republiky do EU. Jsme stále proti, ale na druhou stranu si uvědomujeme platnost úsloví, že vše zlé je pro něco dobré. Ptáte se, co shledávám pozitivního na českém členství v unii? Jednu jedinou věc. Mnoho lidí, byť pozdě, si uvědomilo odkud pochází, začali si uvědomovat svoje kořeny a možná si začali vážit svého češství. Stále více našich spoluobčanů prozřelo a začalo vidět v EU molocha, který svou podstatou ohrožuje každý evropský národ v jeho existenci, protože v Bruselu se opájejí vizí jakýchsi regionů, které by nahradily historické hranice národních států.

Celý článek | Autor: Petr Štěpánek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Hříšníkův confiteor

Vydáno dne 18. 09. 2005

Vyrůstal jsem na maloměstě za minulého režimu. V posledním ročníku základní školy jsem prožíval tzv. sametovou revoluci. Byl jsem poznamenán levičáckými bludy a postupem času jsem se jich naštěstí dokázal zbavit, sic někdy těžce. Bohužel jsem se nevyhnul smutné zkušenosti dnešního požitkářství. Ideologii minulého režimu nahradila jiná zrůdná ideologie. Tedy zpochybňování tradičních životních cílů a jejich záměnu za právo na štěstí, prožitku, uspokojování pudů a potřeb atd.

Celý článek | Autor: Milan Tobiáš | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.