Dnešní datum: 20. 08. 2018  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 624 nalezených)

Uvahy

* Je feminismus jedinou cestou ke zrovnoprávnění mužů a žen?

Vydáno dne 22. 07. 2007

Feminacismus Na úvod bych rád řekl, že si to nemyslím. Feminismus považuji za slepou uličku v řešení problému, který dokonce feminismus ani neřeší – pouze se soustřeďuje na zbytečné a okrajové problematiky. Abychom se v celé věci nezamotali, je dobré si rozvrhnout takový rozbor do několika částí: 1) co je vlastně náš problém, 2) jak ho řeší feminismus, 3) jak se dá vyřešit lépe. Na počátku tohoto článku postuluji teorii, že problémy níže popsané lze naprosto snadno řešit na základě liberálního paradigmatu doslova přesně podle hesla „laissez-faire“.

Celý článek | Autor: Thorstein Bjornsson | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Co je to rasismus?

Vydáno dne 18. 07. 2007

Černoch Slova „rasismus“ či „rasista“ se používají jako nálepka k označení názoru či osoby s cílem, jejich diskreditace či dokonce kriminalizace. Mnoho se o něm mluví a píše, ale obvykle není dobře definován a vyskytují se nebezpečné tendence jej pojímat příliš široce. Cílem tohoto krátkého příspěvku je vymezit rasismus, zhodnotit jej z morálního hlediska a, pokud je něčím špatným, posoudit, zda se jedná o nějaký zvláštní druh zla nebo zda má být zahrnut pod nějakou jinou neřest.

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Opravdu nejsme Slované?

Vydáno dne 15. 07. 2007

Kopí Relativně nedávno byla česká média (především česká média v německých rukou) zaplavena sérií PR reklamních článků jedné nejmenované soukromé společnosti, která zjišťuje za úplatu "původ klienta" a zároveň si pořizuje genetickou databázi lidí.

Celý článek | Autor: Petr Tryščuk | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Americké svazáctví?

Vydáno dne 12. 07. 2007

prozakladnu Jaksi mi uniká důvod, proč má drtivá většina české pravice (mohu-li to tak nazvat) utkvělou potřebu vázat svou politiku na USA a její operace a různá extempore ve světě. Drtivá většina českých (s hrdostí se tak nazývajících) konzervativců má (s lítostí to říkám) velice omezený pohled a téměř vůbec žádný nadhled.


Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Apologetika pravého muže

Vydáno dne 10. 07. 2007

Bojovník Feminizace postupuje jako morová nákaza moderní společností. Její poslední fáze se dá nazvat institucionálním feminizmem, jím se moderní státy snaží silou zákonů a totalitní ideologie popřít mužnost jako určující fenomén lidskosti, pohřbít muže jako synonymum celého člověka, jako vzor rozumové a morální nadřazenosti. Proti tomu se na nás s nehoráznou samolibostí šklebí naturalistická a profánní koncepce ženství spočívající v přízemním pragmatismu, v bezduché empatii, s níž povyšuje nejnižší formu člověka a jeho zvířecí podobu na humánní princip.

Celý článek | Autor: Radim Lhoták | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Zpověď znechuceného konzervativce

Vydáno dne 10. 07. 2007

Křižák Občanská demokratická strana sice nikdy úplně ve svém kompaktním celku nepředstavovala politický subjekt, ke kterému by se tradicionalističtěji zaměřený volič mohl bez rozmyslu přihlásit, nicméně to byla strana, ve které bylo „konzervativní křídlo“ a názory docela hlasitě slyšet a v konečné fázi představovala nejrelevantnější českou politickou sílu, která v nějaké podobě patrně nejkonzistentněji podporovala myšlenky řádu, svobody jednotlivce a obranu národních zájmů. Ty tam jsou však časy thatcheristické ODS Václava Klause. Postupem času začaly tradicionalistické myšlenky vyklízet prostor čistě hlásání ekonomických zájmů a degradování celé pravicové politiky této strany na ekonomický liberalismus.

Celý článek | Autor: Karel Kaiser | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Modrá, nie zelená planéta

Vydáno dne 08. 07. 2007

Václav Klaus Český prezident Václav Klaus napísal útlu knižku, v ktorej sa venuje hystérii okolo globálneho otepľovania. Súčasné snahy (nad)štátnou reguláciou upravovať podnebie považuje za nový útok na slobodu, v duchu "poručíme větru dešti". Klaus proti tzv. zástupným ideológiám, ktoré v očiach novej ľavice nahradili zdiskreditovaný marxizmus, bojuje už dlho. Či už išlo o ním nastolený problém "humanrightizmu", kedy sa stále nové ľudské pseudopráva zneužívajú na obmedzovanie slobody, kritiku nekritických priaznivcov európskej integrácie alebo súčasný humbug okolo globálneho otepľovania.

Celý článek | Autor: Lukáš Krivošík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Antifašismus - nástroj novodobé inkvizice

Vydáno dne 25. 04. 2007

Ne - PC Francouzský filozof Alain de Benoist (nar. 1943) se dlouhodobě věnuje kontroverzním otázkám dnešního světa. Před časem zveřejnil text nazvaný velmi příhodně Nová inkvizice; věnuje se v něm postupům, které používají mocní tohoto světa, především politici a představitelé vlivných médií, k umlčování nepohodlných názorů. Celý text je velmi rozsáhlý a jeho české vydání ve sborníku Západ 2007 se teprve připravuje (předběžné datum vydání je květen 2007). Pojďme se proto zatím zaměřit alespoň na shrnutí zajímavého Benoistova názoru na otázku používání pojmu fašismus ve veřejné diskusi.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Ničitelé náhrobků aneb Kdo jsou naši protivníci

Vydáno dne 23. 04. 2007

V loňském roce byla v jednom severomoravském městečku zdemolována socha Karla Havlíčka Borovského. Pomník stojící v místních sadech od roku 1918 za celou dobu své existence překážel pouze nacistům, kteří jej nařídili odstranit (nikoli však zlikvidovat) a roku 1945 byl opět obnoven. Komunistické moci Havlíček nijak výrazně nevadil. Socha tak nerušeně přečkala více než šest desítek let, než ji, jak se posléze ukázalo, zničila levicová alternativní mládež, kterou řada místních obyvatel ovšem nazývá zdrogovanou chátrou.

Celý článek | Autor: Jan Kašpar | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Paroubkův nepovedený potrat

Vydáno dne 26. 03. 2007

Sociální demokracie, to je jedna velká rodina. A tato rodina se musí semknout. Netuším, proti komu zase, zda proti věčným piklům ODS, nenadstranickému prezidentovi, šibalům, extremistům, marťanům či termitům, ale to je jedno; kdyby byl svět skutečně spravedlivý, Jiří Paroubek by měl mít povinnost líbat televizním divákům nohy už za to, že si z jeho volebního projevu poslechli alespoň dvě věty. Není ani vtipný, ani zábavný, nerozumí anglické poezii ani ruské próze, nechodí dobře oblékaný a navíc fandí Slávii.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Spit at your local politician

Vydáno dne 25. 03. 2007

Zastávám názor, že známý aforismus "Šaty dělají člověka" neplatí zdaleka na každého. Jistě, navlékni zkušeného lháře do saka od Armaniho a pošli jej do akce; bez diskuse zvýšíš jeho šance. Ani sňatkového podvodníka nenachytáš navlečeného do šatů vytažených z popelnice; sám nejlépe ví, že by jeho šance klesly kamsi k bodu nula.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Nacionalismus a násilí

Vydáno dne 08. 03. 2007

Jedním z nejúčinnějších (a také nejotřepanějších) klišé dnešních dnů je přímá úměra a vzájemná provázanost mezi nacionalismem a násilím. Platí to alespoň v evropských společnostech, proti jejichž civilizaci je z nějakých důvodů veden již přes sto roků urputný boj levicovými intelektuály (postmodernisty, neomarxisty – laskavý čtenář nechť zvolí pojmenování podle vlastní libovůle). Většina veřejných debat o nacionalismu se nakonec stočí na tezi, že „...nacionalismus je přeci příčinou naprosté většiny válek v historii a my války přece nechceme...“. Takovou pravdu není vůbec těžké vyvrátit (například ta samá propaganda tvrdí, že nacionalismus je tragickým výmyslem posledních dvou století...., většinu válek navíc samozřejmě způsobila spíše snaha budovat nadnárodní státní útvary a supervelmoci napříč a bez ohledu nebo i proti přání národů, atd.).

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Vymoženosti moderní doby aneb Konec domovníků v Čechách

Vydáno dne 26. 01. 2007

Někdy si již připadám jako pamětník, ač jsem ještě nedosáhl ani Kristových let. Stále častěji se mi však stává, že říkám něco ve smyslu „pamatuji…. a není to tak dávno“, aby následně byla doba upřesněna na deset dvanáct patnáct let. Například pamatuji dobu, která není tak dávná (konkrétně asi tak patnáct let), kdy majitelé budov měli povinnost odklízet sníh na chodníku před svým domem, hradem či jinou nemovitostí stojící či ležící vedle chodníku. Demokracie nám však přinesla nový pohled, daný zřejmě důsledným uplatňováním presumpce neviny a zároveň svobody jednotlivce. Sníh se nemusí odklízet; majitelé však nesou odpovědnost za případná zranění a újmy chodců.

Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* O postmoderním Trautenberkovi

Vydáno dne 17. 01. 2007

Prezidentův novoroční projev a výhrady, které vyslovil k podobě vlády navrhované designovaným premiérem Topolánkem a zejména k nominaci senátora Karla Schwarzenberga na post českého ministra zahraničí rozbouřily na přelomu let 2006 a 2007 českou politickou scénu. Věnuje se jim více pozornosti než snad již stokrát změněným a na hlavu vzápětí postaveným prohlášením politických stran o podobě budoucí vlády. Reakce na prezidentovy výroky zveřejňované v nejsilnějších médiích byly z největší části velmi záporné, pohrdavé a odmítavé. K nejkurióznějším, ale zároveň typickým příkladům lze řadit komentář Hospodářských novin z 29. prosince 2006, z něhož vyplývá že ten, kdo dnes uvažuje jako prezident, je zřetelně zpozdilý pod vlivem komunistické výchovy. A prezident prý dokonce je pod vlivem Večerníčků, konkrétně těch o Krakonošovi, podle něhož ztotožňuje senátora Swarzenberga s postavou Trautenberka.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Nezávislá média - základní pilíř Systému

Vydáno dne 23. 12. 2006

MF Dnes Všem, kteří alespoň trochu přemýšlejí o podstatě fungování společenského zřízení, ve kterém dnes žijeme, je za předpokladu, že jsou k tomu intelektuálně disponováni, jasné, že existuje zásadní nesoulad mezi obecně proklamovanými ideály a každodenní praxí. Znovu zažíváme to, co jsme si mysleli, že už se po roce 1989 nemůže opakovat. Ideje jako právní stát, demokracie, občanské svobody včetně politických, jež byly obecně přijímanými hodnotami, pohánějícími občany státu k usilováni o změnu, byly prohlášeny za realizované a stala se z nich nezpochybnitelná dogmata. Prostřednictvím základního pilíře nového Systému - tzv. nezávislých médií jsme dnes a denně ujišťováni, že žijeme ve svobodném, demokratickém a právním státě, přičemž veškeré informace, které by mohly třeba jen malinko vést k zpochybnění těchto dogmat, jsou s Koniášskou zarputilostí cenzurovány. Samozřejmě, lze namítnout, že nějaký prostor pro skutečnou svobodu jedince zde díky novodobým možnostem vědy a techniky přece jenom je. Na tom však Systém žádnou zásluhu nemá, to prostě přináší technický pokrok, ba naopak, je stále více zřejmější, že snahou Systému je tyto možnosti prostřednictvím cenzury internetu "po čínsku" omezit.

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.