Dnešní datum: 20. 08. 2018  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 624 nalezených)

Uvahy

* Mýtus, mýtus, mýtus…

Vydáno dne 18. 09. 2007

T. G. Masaryk Před sedmdesáti lety 14. září 1937 zemřel velký český myslitel a prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk. To je snad jediné tvrzení z textu „Český vzdor a úloha Masaryka“, na kterém se s kolegou Podrackým (dále jen autor) plně shodnu. Rád bych na následujících řádcích krátce na jeho článek reagoval.

Celý článek | Autor: Jan Kubalčík | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Český vzdor a úloha Masaryka

Vydáno dne 15. 09. 2007

T. G. Masaryk Před sedmdesáti lety 14. září 1937 zemřel velký český myslitel a prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Masaryk dokončil velkou myšlenku samostatnosti českého státu a zároveň tomuto státu a českému, potažmo slovenskému, národu dal ideu. Dovolím si zde několika odstavci reagovat na tuto velkou osobnost na pozadí celého paradigmatu složité české historie.

Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Nepotrestání zločinů – největší zločin

Vydáno dne 13. 09. 2007

Abú Ghrajb Největším zločinem na lidstvu vždy bylo nepotrestání zločinů. V současné postmoderní době se to stalo téměř zákonem, že zločin není řádně potrestán, zločinec má práva přesahující do značné míry práva oběti. Navíc zločinec je ve vězení přítěží společnosti a tak je snaha jej co nejdříve propustit. Odčinění zločinu a upřímná lítost se nekoná.

Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Železná kostka v hrnku čaje

Vydáno dne 10. 09. 2007

Multikulturalismus Podle teorie multikulturalismu jsou si všechny kultury rovny, a proto mohou vedle sebe prospívat v jedné rodině, jednom městě i jednom státě. Ve své podstatě je to tedy teorie relativistická. Relativismus říká, že neexistuje pravda, ale pouze názory, jež se lidem v závislosti na jejich zkušenosti a výchově jako pravda jen jeví. Morální pravidla, kategorie dobra a krásy, tedy kultura, závisí jen na tom, jaký k nim má daná osoba či národ vztah

Celý článek | Autor: Astride Wenigerová - Noga | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Stamiliony za radar a na houby

Vydáno dne 06. 09. 2007

Španělská občanská válka Podle zpráv v bulvárním deníku Blesk 6. září 2007 naši vládní představitelé vyrazili do Spáleného Poříčí v Brdech. Hlavní část (foto)dokumentace pojednává o jejich houbařských úspěších v tamních lesích, s nimiž se pyšní houbaři a vládci ČR jako zejména premiér Topolánek a ministr pro americký radar a eurounii Saša Vondra nechali rádi fotografovat. Mimoto prý také slíbili stamiliony starostům, kteří dosud prokazují zdravý rozum, nezávislost na cizích mocenských centrálách a sympatickou neústupnost k plánu přizvání cizí armády s radarem do blízkosti jejich obcí.

Kdybych neznal reálie dnešní vlády a bulvár by psal, že si ministři pravicové vlády v pracovní den zajeli na houby do lesa a našli si chvilku na přislíbení stamilionů z našich kapes, aby prosadili plány cizí mocnosti na našem území, noviny bych zahodil. Teď musím konstatovat, že bulvár asi nejlépe ze všech masmédií zachytil činnost a cíle naší Vlády.


Link | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Západoevropské rasistické pokrytectví

Vydáno dne 05. 09. 2007

Svoboda projevu Rasista. Xenofob. Nesnášenlivý člověk. Fašista. Neonacista. Těchto a ještě mnohých dalších nálepek se dostane tomu, kdo si troufne říct, že imigrace ze třetího světa nám přináší více problémů, než užitku, kdo se opováží naznačit, že islám opravdu není náboženstvím míru, či že adopce dětí pro homosexuály není to pravé ořechové. Existují sdružení na podporu muslimů, černochů, Cikánů, homosexuálů... zkrátka koho si jen představíte. Média se úzkostlivě drží politické korektnosti, podle které se nesmí do výše jmenovaných nejen kopat, ale ani maličko otřít, i kdyby to byla pravda. Zároveň se nekope do Ruska (ono by se mohlo nazlobit, že, a to nikdo nechce) nebo do Číny (viz Rusko).

Celý článek | Autor: Thorstein Bjornsson | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Černého vyspělé bučení

Vydáno dne 04. 09. 2007

Spravedlnost V Londýně bučí fotbaloví fanoušci vyspěle. Alespoň to tvrdil komentátor České televize při přenosu zápasu pražské Sparty s londýnským Arsenalem. Diváci tam „bučeli“ na Řepku, jehož výroky o tvrdé hře prý angličtí novináři v zájmu publicity trochu překroutili. „Bučeli“ trochu také na dalšího sparťana, který údajně hrál nějaký čas za Tottenham, který prý „arsenalisté“ nenávidí. Komentátor bystře doplnil, že to musí být vyspělé sportovní „bučení“, jinak by přece rozhodčí musel utkání ukončit, jak zní pravidla pro boj s rasismem a rasistickým „bučením“.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Výrobce Havel

Vydáno dne 04. 09. 2007

Václav Havel Bývalý president naší republiky V. Havel dokázal opět vyrobit - tentokrát u příležitosti představení své knihy svým příznivcům v polském Krakově - mezinárodní ostudu, bohužel nejen sobě, ale i naší vlati. "Působí to na mě dojmem, že by co nejrychleji měly být svobodné volby. A domnívám se, že by bylo v zájmu všech Poláků a polské demokracie, kdyby byli přizváni mezinárodní pozorovatelé," prohlásil v Krakově Havel podle záznamu ČRo. Dodal, že předčasné volby ani přizvání pozorovatelů nejsou žádná ostuda.

Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Slušňáci na pranýři

Vydáno dne 30. 08. 2007

Muppets Spěchali jsme se ženou a kočárkem od Vltavy Ječnou ulicí na náměstí Míru a dál do Vršovic. Těsně před křižovatkou I. P. Pavlova se v protisměru objevil muž rychle jdoucí v protisměru. Od prvního spatření mi byl nápadný rozmáchlými a rozhodnými gesty, kterými svou chůzi doprovázel, nikoliv svou na Českou republiku nadprůměrně "pigmentovanou" pokožkou, která na těchto místech a v tomto čase skutečně není ničím neobvyklým spíše naopak.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Nebezpečí internacionalismu

Vydáno dne 29. 08. 2007

Scruton My Evropané, a obyvatelé západních zemí obecněji, stále slyšíme spoustu slov o nebezpečí nacionalismu. Stěží uplyne den, aniž by k našim uším nedolehly tragické zprávy z Bosny či Kosova o Srby páchaných ukrutnostech, z Afriky o krvavém soupeření mezi jednotlivými kmeny hrozícím destabilizovat celý kontinent, z Francie a Německa o novém a rafinovaném rasismu tvářícím se jako loajalita k národu. A není pochyb o tom, že nacionalismu je často třeba se obávat. Je to totiž síla, umožňující lidem dát se dohromady a dožadovat se svého teritoria. Na druhé straně existují situace, kdy je správné, aby lidé nárokovali své území, aby vystupovali jako "my", aby se prosazovali proti těm, kteří je ohrožují. V takových případech se nacionalismus nezdá být tak špatným. A skutečně, podíváte-li se na celou věc nestranně, nutně musíte dojít k závěru, že nacionalismus není sám o sobě ani dobrý, ani špatný, nýbrž že je přirozeným rysem moderního světa. Nenávidíme nacionalismus našich protivníků, vítáme však nacionalismus našich přátel.

Celý článek | Autor: Roger Scruton | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Spor o madonu (gender feminismus)

Vydáno dne 22. 08. 2007

Feminismus Pokud by si čtenář přál reprezentativní vysvětlení feminizmu, doporučuji knihu „Feministická filozofie“ od paní Herty Nagl-Dočekalové. Polemiku nebudu ovšem vést s touto knihou přímo, ale s feministickými názory, obecně plédovanými i v mnoha podobných publikacích. Fundament konstruktivistického projektu tzv. gendrového feminizmu (dnes převážně uplatňovaného) spočívá, velmi zjednodušeně řečeno, v rozdělení rozdílného chování mužů a žen na složku „sex“, která v sobě zahrnuje chování dané tělesnou odlišností a odvozené přímo biologicky, a na složku „gender“, tedy na onu část představující chování vnucené výchovou a prostředím – tedy symbolické a sociální chování.

Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Technologie postkomunistické politiky – hloubka kořenů jejich pojetí světa

Vydáno dne 13. 08. 2007

Smrt Evropy Motto: „Společenství, v němž hrdost a osobní čest se stanou posměšně chápanými pojmy, se přizpůsobí všemu. Taková společnost nemá vlastní identitu, podrobí si ji každý bandita a nemravný systém.“

České země se po tisíc let své existence nacházely na pomezí evropského Západu a Východu. Síly a hodnoty, které se na našem území po staletí potýkaly a prosazovaly svůj vliv, se vepsaly do mentality obyvatelstva. V době, kdy převažoval kulturní a mocenský vliv Západu, přiklánělo se obyvatelstvo k hodnotám západním. V období převahy Východu, bez problémů se klonilo k mentalitě východní.


Celý článek | Autor: Čestmír Hofhanzl | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Je třeba diskriminovat

Vydáno dne 07. 08. 2007

Feminismus Slovo diskriminovat pochází z latinského „discrimino“ a má význam „rozlišovat, rozeznávat, činit rozdíl“. Diskriminace není tedy sama o sobě něčím nepatřičným či špatným a v tomto smyslu je třeba toto slovo používat. V matematice pak diskriminant kvadratické rovnice slouží k rozlišení, zda tato rovnice má dva reálné kořeny, nebo jen jeden dvojnásobný nebo zda nemá řešení v oboru reálných čísel. Rozlišovat mezi správným a nesprávným, pravdou a lží, dobrem a zlem, skutečností a zdání apod. je naopak znakem moudrosti, která věci pořádá, a aby je mohla pořádat, musí je rozlišovat. Veškeré zlo s rozlišováním může být spojeno pouze s použitím nesprávného principu k rozlišování, nedostatkem soudnosti, omezováním práva jiných diskriminovat, nikoliv tedy s rozlišováním samým. Autor těchto řádek se tématu v minulosti již věnoval v podobném spíše nábožensky pojatém článku – viz zde.

Celý článek | Autor: Michal Kretschmer | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Úskalí přímé demokracie

Vydáno dne 03. 08. 2007

Ideoboj Mnozí z nás začínají chápat, že parlamentní demokracie současných států nastolené moderními filozofickými tezemi o racionální organizaci veřejného života se začínají přežívat. Z pojmu svobody člověka a jeho možnosti rozhodovat o vlastním osudu plynou požadavky na vyšší demokratičnost politického systému a kontrolu vládní i zákonodárné moci. Je ovšem přímá demokracie tím správným přístupem k řešení rozporů současného světa?

Celý článek | Autor: Radim Lhoták | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Česko čeká antidiskriminační zákon. Máme se bát?

Vydáno dne 29. 07. 2007

Feminismus Vláda v uplynulých týdnech přijala antidiskriminační zákon. Ten by měl na podzim tohoto roku zamířit do Poslanecké sněmovny. Připomeňme, že podobný návrh loni neprošel Senátem. K přijetí takového typu legislativy jsme však nuceni institucemi Evropské unie. Konkrétně se jedná o směrnici 2000/78/ES, která stanovuje obecný rámec pro rovné zacházení a obecný rámec pro boj s diskriminací, a směrnici 2000/43/ES, která zavádí zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. Nedávno proto návrh zmíněného zákona opět zamířil na jednací stůl, přičemž vláda projednávání předlohy v půlce května přerušila s tím, že se k ní vrátí později. Antidiskriminační legislativu měla Česká republika přijmout již v roce 2004 při vstupu do EU. V případě nepřijetí hrozí Evropská unie sankcemi.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.