Dnešní datum: 21. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 144 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-144 |

* Pius IX: Syllabus omylů (1864)

Vydáno dne 01. 04. 2009

Omyl 77. V této dnešní době už není vhodné, aby katolické náboženství bylo jediným státním náboženstvím s vyloučením všech ostatních jakýchkoli kultů.

Omyl 78. Bylo proto chvályhodné, že v některých katolických zemích bylo zákonem postaráno o to, aby přistěhovalcům byl dovolen veřejný výkon jakéhokoli jejich kultu.

Omyl 79. Je totiž omyl, že občanská svoboda jakéhokoli kultu nebo plná a všem přiznaná svoboda pronášet zjevně a veřejně jakékoli názory a myšlenky vede příliš snadno ke zkáze mravů a myslí a k šíření zhoubného indiferentismu čili náboženské lhostejnosti.

Omyl 80. Římský biskup se může a má smířit s pokrokem, liberalismem a moderní civilizací.

Pius IX.


Link | Infomail | Tiskni

Dějiny

* 90 let od ustavení Československé národní demokracie

Vydáno dne 26. 03. 2009

Alois Rašín Přivítán bouřlivým voláním „Slávy“ a potleskem po srdečných ovacích shromáždění, vyplňujícího Smetanovu síň Obecního domu v Praze, promluvil první ministr financí dr. Alois Rašín tuto státnicky prozíravou a myšlenkově hutnou řeč:

„Velectěné shromáždění! Tento sjezd strany přišel po mém názoru včas. Převrat a utvoření samostatného českého státu, bylo uvítáno ohromným nadšením celého národa a všichni slibovali, že v prvé řadě budou pracovati na jeho vybudování, upevnění a posílení. (Tak jest.) Ty slavné sliby, které byly složeny ještě před převratem na památné schůzi 13. dubna m. r., ty slavné přísahy, které tam složili za celý národ jeho zástupcové, ty máme plniti, ale ještě jsme je nesplnili. (Výborně.) V naší politické veřejnosti čím dále, tím více přichází ke slovu něco docela jiného, nežli je státnický klid a státnický rozhled, čím dále tím víc přichází ke slovu agitace. (Tak jest, výborně, potlesk.) Blížíme se k volbám a tu nám má zmizeti z očí národ, má zmizeti blaho republiky a do prvé řady má přijíti agitace stran. (Výborně.) A tato agitace po rakousku a ne po česku zmocňuje se v prvé řadě všeho toho, kde je jakákoli nespokojenost Ne nespokojenost plynoucí z toho, že by nevyhovovaly nynější řády, že by nevyhovovaly snahy po zlepšení poměrů, nýbrž nespokojenost s tím, že celkový stav hospodářský i sociální obratem ruky za 4 měsíce nebyl přeměněn v eldorádo. (Výborně, tak jest, potlesk.) My kteří jsme chtěli dělati národní a českou republiku všech vrstev, jsme nyní stavěni před to, abychom dělali republiku jednotlivých stavů, abychom na místě republiky národní a české dělali nějakou republiku podle tříd či-li zkrátka, abychom rozkouskovali celý náš národ do škatulek a způsobili, že mezi sebou budeme licitovat a mezi sebou hledět urvat to, co se urvat dá. (Výborně.) A proto byl tento náš sjezd potřebný, aby se zase jednou vyzvedl ten náš velký cíl, aby se zde mohlo říci, že nedovedeme-li za nynější doby skutečně státnicky postupovat, že tento stát neudržíme.“1


Celý článek | Autor: Jan Kopal | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Vítězný únor v podání Aloise Rašína

Vydáno dne 25. 02. 2009

Alois Rašín Pronese-li se spojení „Vítězný únor“, automaticky na mysli vytane komunistický puč provedený roku 1948. Ale existuje i jiná neméně významná historický událost, která si takové označení zaslouží. Navíc se znaménkem výrazně plusovým. Před 90 lety se v Republice československé uskutečnila na tu dobu nebývalá operace pod vedením ministra financí národního demokrata JUDr. Aloise Rašína. Její podstata spočívala v okolkování bankovek a provedení měnové odluky.

I prohradní levicový novinář Ferdinand Peroutka, který rozhodně nepatřil mezi členy Rašínova fanclubu, v knize „Budování státu“ uznale, leč kriticky píše: „25. února 1919 nastal konečně okamžik „Rašínovy bitvy“, jak to bylo tehdy nazýváno, totiž onen okamžik, kdy v podobě dvou zákonů, zákona o kolkování bankovek a soupisu jmění a zákona o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách, byla Národnímu shromáždění předložena delší již dobu slibovaná a netrpělivě očekávaná Rašínova finanční opatření. … Rašín předem vybojoval si zásadu: finanční ministr musí mít volnost, a zejména mu nemusí být překáženo v rychlosti, spěšnost a nenadálost provedení je první podmínkou úspěchu.


Celý článek | Autor: Jan Kopal | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Bojovníci za svobodu nebo Stalinova armáda? Interbrigády ve Španělské revoluci a občanské válce 1936-1938

Vydáno dne 19. 02. 2009

Interbrigády Když byl nedávno zde zveřejněn oslavný nekrolog irského bojovníka z Mezinárodních brigád ze španělské občanské války Boba Doyla, zjistil jsem po jeho přečtení, že jeho obsah a souvislosti jsou takovým překroucením historie, že je nutné o Interbrigádách napsat více.

Ponechám nyní stranou fakt, že na webové stránce, která je vnímána jako anarchistická, se objevuje oslavný materiál o bojovníkovi, který byl irský nacionalista a bolševik, na kterého je hrdá Komunistická strana Irska, která spolu s Doylovou rodinou pořádá vzpomínkové akce. Zajímavá je rovněž souvislost s přiloženým YouTube odkazem na film Kena Loache „Půdu a svobodu“, který sice popisuje okolnosti španělské občanské války a revoluce, ale k Interbrigádám se staví kriticky a hodnotí je takové, jaké byly – jako nástroje Stalinovy zahraniční politiky a prostředky k likvidaci opozice ve Španělsku, která kritizovala diktátorské a kontrarevoluční tendence španělské komunistické strany.

Podívejme se proto podrobněji na historii Mezinárodních brigád.


Celý článek | Autor: Jaime | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Vojtech Tuka

Vydáno dne 17. 02. 2009

Tuka „Tuka je zradca, ja ho do politiky nepustím!“ Tak nejako sa mal v kuloároch vyjadriť Dr. Tiso po Mníchove, keď sa na Slovensko z plzenského väzenia vrátil infart terrible, ale aj tragická postava slovenskej politiky – Vojtech Tuka. A treba povedať, že Tiso sa svoj sľub snažil aj za každú cenu splniť. Tušil, že nastupujúce časy tzv. druhej republiky budú pôdou pre politického extrémistu typu Dr. Tuku. A nemýlil sa. Tukova snaha o návrat do politiky bola sprevádzaná neuváženými činmi a výstrednosťami. Lenže Tiso a vedenie HSĽS, ktoré bolo v tom čase pomerne veľmi pevne v rukách „starej gardy“ či tzv. umierneného krídla, aj tak vedeli Tuku pomerne udržať na uzde. Bolo mu znemožnené kandidovať do Snemu Slovenskej krajiny, zabudlo sa naňho pri obsadzovaní autonómnych postov a v štruktúrach HSĽS zastával vtedy v podstate post radového člena. Jeho čas mal ešte len prísť.

A Tuka sa naň aj cieľavedome pripravoval. Po svojom príchode z väzenia sa dosť rýchlo dostal na čelo mladých radikálov v HSĽS. Ako prakticky súkromná osoba, podnikal zahraničnopolitické aktivity na vlastnú päsť, a to u nikoho menšieho než bol Hitler. Tieto a aj iné aktivity a problémy viedli nakoniec k prudkým stretom medzi Prahou a autonómnou vládou. Napokon vyústili do ozbrojeného zásahu Prahy na Slovensku, prišla okupácia Čiech a Moravy a následne rozpad „zostatkového“ Československa.


Celý článek | Autor: Svätoslav Mathé | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Zkouška krve

Vydáno dne 06. 02. 2009

Namesti svornosti 6. února roku 1934 se na výzvu monarchisticko–národní opozice sešlo ne méně než sto tisíc Pařížanů před parlamentem, aby vykřičeli vládnoucím do tváře: „Pryč se zloději!“ Protest se změnil v nepokoje a masakr. Náměstí Concorde (Shody...) se pokrylo krví.

Třetí francouzská republika měla fatální reputaci. Do podoby symbolu se zvětšuje účast svobodného zednáře Gustava Eiffela, konstruktéra pařížské věže (vybudované v rámci příprav na oslavy stoletého výročí Antifrancouzské revoluce) v slavné „panamské aféře“ (1893). Půl milionu střádalů ztratilo tehdy majetek, zainvestovaný v akciích Sdružení stavby panamského kanálu. Vyšetřování, ještě než bylo sprovozeno ze světa, prokázalo gigantický rozsah korupce republikánských politiků (se značnou účastí „bratrů v zástěrách“). Ministři, poslanci, novináři, dokonce i rodinní příslušníci tehdejšího prezidenta Julia Grévyho (taktéž zednáře), ti všichni byli na výplatní listině podvodníků. Celá záležitost se nakonec zametla pod koberec, s výsměchem do očí pobouřené veřejnosti (hlavní stavitel průplavu, inženýr Ferdinand Lesseps, odsouzený původně na 5 let vězení, byl následně očištěn ze všech obvinění; samotný Eiffel, soudem první instance odsouzený na 2 roky káznice a k nezanedbatelné pokutě 20 000 franků, byl rovněž očištěn). Tento postup se měl stát v záležitostech tohoto druhu normou.


Celý článek | Autor: Andrzej Solak | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Fidel Castro. Kdo po něm dnes vzdechne?

Vydáno dne 05. 02. 2009

Fidel Castro Leden je letos padesátým výročím castrovské revoluce na Kubě. Revoluce, která proměnila perlu Karibiku v pokusnou laboratoř rozvášněných domácích revolucionářů a posléze sovětských soudruhů. Ale byl osudem Kuby komunismus? Málo se mluví o tom, co revoluci předcházelo, co jí živilo a z čeho rostla. Pojďme si některé události připomenout.

Revoluce, která v roce 1959 ovládla Kubu, nepřišla do demokratické společnosti, ani do kapitalistického, nebo kapitalismu se blížícího systému. Kuba byla ve své předrevoluční době gangsterskou společností, kterou sužovaly a zároveň spravovaly různé zločinecké klany a skupiny studentských střelců. K jedné takové skupině patřil i Fidel Castro. Pikantní ovšem na celé věci je, že minulost Castrova rodu vůbec nepředjímala jeho budoucnost komunistického diktátora. Naopak. Castrův otec pocházel z Galicije ve Španělsku a patřil ke karlistickým milicím, tzv. regulares, tedy bojovým jednotkám konzervativních sil ve španělské občanské válce. Takové zajímavé zjištění dále umocnil historik Paul Preston šokujícím tvrzením, že generál Franco choval ke Castrovi hlubokou úctu a obdiv, což se zdá, vzhledem ke skutečnosti, že Franco se svými levicovými odpůrci během války neměl absolutně žádné slitování, téměř neuvěřitelné.


Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Dějiny

* JUDr. Karel Kramář očima Rudolfa Berana

Vydáno dne 09. 01. 2009

Karel Kramář Stoupenci a ctitelé politického a myšlenkového odkazu mladočeského vůdce, 1. československého premiéra, předsedy Čs. národní (dříve státoprávní) demokracie a v závěru života i Národního sjednocení si 27. prosince připomenuli už 148. výročí jeho narození.

Pro mnoho lidí je jméno tohoto národního velikána spjato s vládní Kramářovou vilou, či stranickým heslem „NIC NEŽ NÁROD“. Jeho dílo je však nerozlučně spjato s politickými dějinami konce 19. a první třetiny 20. století. Politologické a historické studie věnované tomuto muži jsou poměrně rozšířené. Naposledy se Kramářova životní pouť významněji připomínala v souvislosti se 70. výročím jeho smrti roku 2007. Nebude od věci se také podívat, kterak Kramáře viděl jeho souputník a předseda jiné státotvorné politické strany agrárník Rudolf Beran v článku napsaném k 75. narozeninám Karla Kramáře a otištěném ve Venkově 28. prosince 1935:


Celý článek | Autor: Jan Kopal | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Pozapomenuté výročí spolutvůrce československé ústavy

Vydáno dne 06. 01. 2009

Antonín Švehla V pátek 12. prosince uplynulo 75. výročí od smrti čelního agrárního politika a státníka, statkáře, zakladatele listu Venkov, představitele domácího převratu 28. října 1918, spolutvůrce československé ústavy a trojnásobného ministerského předsedy Republiky československé Antonína Švehly (1873-1933).

U jeho hroby si bez zájmu médií připomenula Švehlova společnost v čele s agilním předsedou Mgr. Pavlem Černým, zato však za hojné účastni významných hostů – ministra zemědělství Petra Gandaloviče, senátora Karla Bartáka, představitelů místní samosprávy, Sokola a v neposlední řadě i historičky zabývající se agrárníky docentky Evy Broklové.


Celý článek | Autor: Jan Kopal | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Kam zmizel vůdce národa?

Vydáno dne 03. 01. 2009

F. L. Rieger PŘED ČTYŘMI ROKY POMALU KONČILA NOMINAČNÍ FÁZE ANKETY „NEJVĚTŠÍ ČECH“ A PŘED STO DEVADESÁTI ROKY – 10. PROSINCE 1818 – SE NARODIL FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER. A LECKTERÝ ČTENÁŘ SI TEĎ ŘÍKÁ: „NAMOUTĚ, TO JSEM NETUŠIL, ŽE TO MÁ NĚCO SPOLEČNÉHO.“

Navzdory nesouhlasu rodiny se Rieger v roce 1897 konečně uvolil přijmout z rukou císaře povýšení do šlechtického stavu. Když se napřesrok vracel v předvečer svých osmdesátin z Národního divadla, vypřáhli mu Pražané koně a sami dotáhli kočár před jeho dům. A když se s ním národ 7. března 1903 naposledy loučil, trvalo půl dne, než závěr pohřebního průvodu došel od Národního muzea na Vyšehrad.

V kondolenci Riegrovu synovi si ale historik Helfert neodpustil poznámku, že impozantní pocta mrtvému se mu jevila jako pozdní lítost a pokání za to, čeho se ne všichni, ale mnozí na živém dopustili. Kdo tedy vlastně byl dr. František Ladislav baron Rieger?


Celý článek | Autor: Dr. Ladislav Bátora | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Francisco Franco - vzor křesťana

Vydáno dne 20. 12. 2008

Franco Generalissimovi Franciscu Francovi, caudillovi Španělska a vítězi v křížovém tažení let 1936-1939, bylo věnováno již nepřeberné množství publikací, napsaných jak jeho obdivovateli, tak i odpůrci. K dispozici máme jeho biografie, mezi nimiž první místo nesporně zaujímá monumentální mnohasvazkové dílo Luise Suáreze Fernándeze, své paměti sepsali generalissimovi příbuzní, ministři, spolupracovníci, osobní lékaři a mnohé další osoby, jež s ním v různých obdobích jeho života přišly do styku, a Francovy osoby se samozřejmě více či méně dotýkají všechny historické práce, jež se zabývají dlouhým obdobím, kdy nejprve vedl národní povstání, a poté, v době dlouhotrvajícího míru, stál v čele španělského státu.

Celý článek | Autor: Pavel Zahradník | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Spengler předpověděl zánik Západu

Vydáno dne 17. 12. 2008

Oswald SpenglerKrize kultury, relativizace hodnot, kosmopolitismus, víra ve „zlaté tele“ demokratismu a v konečném důsledku „úpadek západní společnosti“. V literatuře se podobné termíny v poslední době objevují stále častěji. Jako exemplární příklady lze zmínit systematickou analýzu z pera profesora Samuela Huntinghtona s názvem „Střet civilizací“ nebo bestseller amerického publicisty Buchanana „Smrt Západu.“

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Fašizmus v Rumunsku

Vydáno dne 11. 12. 2008

RumuniRumunsko bojovalo v I. sv. vojne na strane Dohody proti Nemecku a bolo teda v podstate víťaznou krajinou. V 20. rokoch sa aj tu objavil náznak ekonomickej prosperity avšak kríza zo začiatku 30. rokov hosp. progres zastavila. Rumunsko bolo jednou z najchudobnejších krajín Európy pred I. vojnou ako aj po nej.


Celý článek | Autor: Slávo | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Poslední samuraj Jukio Mišima

Vydáno dne 09. 12. 2008

Jukio MišimaJako dítěti narozenému ve staré samurajské rodině, dostalo se Mišimovi vynikající výchovy v duchu nejlepších samurajských tradic. Rodina vyznávala staré zásady šlechetnosti, důvěryhodnosti a loajality k císaři a naprosté kontroly vlastního těla i vědomí. Staří samurajové se stranili společnosti lidí z odlišných společenských vrstev, přesto jim však byli příkladem; Japonci vždy věřili, že dary Nebes k nim přicházejí právě jejich prostřednictvím a právě proto se chování samurajů stávalo společenským standardem. Tradice samurajských rodin proto vyžadovala, aby potomci a následníci starobylých rodů byli vychováváni v tomto duchu. Na Mišimovu výchovu měla největší vliv jeho babička, žena dbalá japonských tradic, a později otec, kterého autorovi životopisci popisují jako tvrdého muže vychovávajícího budoucího spisovatele poněkud drastickými prostředky.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Sociálny štát v starom Ríme

Vydáno dne 08. 12. 2008

Bojovník Rím to so svojou ríšou dotiahol vysoko, ale zároveň padol veľmi hlboko. Od tejto starobylej civilizácie sa máme čo učiť – v dobrom i zlom. Zaujímavé paralely sa dajú nájsť medzi určitými opatreniami, ktoré uskutočnil rímsky štát a moderným sociálnym systémom.

Mnohým z problémov, ktorým čelilo večné mesto a jeho impérium, čelí aj naša súčasná spoločnosť. Iné sme vyriešili, lebo sme dokázali prekročiť svoj vlastný tieň – niečo, čo sa Rimanom nepodarilo.


Celý článek | Autor: Lukáš Krivošík | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-144 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.