Dnešní datum: 20. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 171 nalezených)

* Jen jim to pověz!

Vydáno dne 25. 10. 2012

Halík 2 Mnohem účinlivěji však ducha zatemňuje a v blud strhuje pýcha. A pýcha je mezi modernisty jako doma, z jejich učení čerpá hojně potravy a v nejrozmanitější roucho se halí. Neboť z pýchy tak nemírně si důvěřují, že se takřka sami pokládají a jiným nabízejí za všeobecnou normu. Z pýchy marnivě se chlubí, jakoby sami měli všecku moudrost a říkají ješitně a nadutě: Nejsme jako jiní; aby pak k ostatním nemohli býti přirovnáni, chytají se každé novoty, třeba byla sebe zpozdilejší, a blouzní o ní. Z pýchy zavrhují jakoukoli poddanost a tvrdí, že autorita musí se uvésti v soulad se svobodou. Z pýchy zapomínají sami na sebe a zabývají se jediné plány o reformě jiných, i není u nich úcty k žádné hodnosti, ba ani k nejvyšší moci. Opravdu není nad pýchu kratší a pohodlnější cesty k modernismu. Nevšímá-li si některý katolík z kruhů laických, nedbá-li kněz zákona života křesťanského, který přikazuje, abychom zapřeli sami sebe, chceme-li Krista následovati a neodstraní-li pýchy ze srdce svého: věru, ten právě jest nejzpůsobilejší, aby se chopil bludů modernistův! — Proto, ctihodní bratři, musí býti první vaší povinností, abyste se na odpor postavili takovým pyšným lidem, svěřovali jim jen úřady nižší a méně čestné, aby tím více byli pokořováni, čím výše sami se vypínají, aby tak v podřízenějším úřadě méně mohli škoditi.

Pascendi Dominici gregis. sv. Pius X.


Link | Infomail | Tiskni

* Svatá slova

Vydáno dne 17. 10. 2012

Dokud se někomu nepodaří prokázat, že nenarozené dítě není život, neměli bychom brát pochybnosti spíše jako důvod, abychom zůstali u opačného předpokladu? (...) Tyto děti, desetkrát větší počet životů než kolik Amerika ztratila ve všech velkých válkách, se nikdy nebudou smát, nikdy nebudou zpívat, nikdy neprožijí štěstí lidské lásky; nebudou se ani snažit léčit nemocné…Potrat jim upřel první a nejzákladnější lidské právo a my jsme jejich ztrátou nekonečně chudší.

Ronald Regan


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Faul Zbyňka Petráčka

Vydáno dne 18. 09. 2012

O Zbyňku Petráčkovi se říká, že má sloní paměť. Pohotově sype z rukávu reálie, jež my, obyčejní smrtelníci, vyhledáváme v encyklopediích. Proto si obsah jeho sloupku Bez Švejnara (LN, 12. 9.) nevysvětluji jako důsledek slabé paměti, ale jako účelovou a manipulativní agitku. O co své tvrzení opírám? Petráček vyjadřuje lítost nad tím, že se Jan Švejnar nebude účastnit klání o prezidentský úřad, neboť tím omezil možnost volby těm občanům, kteří chtějí za prezidenta osobu s nekomunistickou minulostí. Proti tomu nelze nic zásadního namítat. Nevím však, z čeho Petráčkovi vyplynulo, že nám, jimž příslušnost ke KSČ zásadním způsobem vadí, nyní zbývá jediná možnost, totiž volba Karla Schwarzenberga. Rozumím přání redaktora dosadit na prezidentský stolec svého oblíbence, cíl však prostředky nesvětí. I Petráček jistě ví, že o funkci hlavy státu se ucházejí i jiné osobnosti, jež se členstvím v KSČ neposkvrnili. Byli snad Ladislav Jakl či Jiří Karas vlastníky rudé knížky? Nebyli. Dokonce ani Jana Bobošíková, jež se ucházela o post prezidenta s podporou KSČM, členkou její zločinecké předchůdkyně nebyla.

Nebude mi vadit, když Lidové či jiné noviny budou doporučovat volbu některého z kandidátů. Nemělo by to však být na úkor seriózního zacházení s fakty.


Link | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

* Proč volit Fischera

Vydáno dne 17. 09. 2012

Fischer je borec, měl super cestovku, odehrál spoustu zápasů v NHL a dělal v Německu ministra zahraničí. Navíc budou na Hrad chodit z celého světa objednávky kvalitních lyží. A taky zvlád bejt mistrem světa v šachu. Druhého takového nemáme.

(Z internetové tvořivosti)


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* MONOS: Prohlášení k toleranci výtržnictví

Vydáno dne 03. 09. 2012

PR Důsledky obdivu našeho ministra zahraničí Karla Schwarzenberga k ruské anarchistické skupině Pussy Riot, pobloudilci dnešního světa považované za bojovnice za demokratická práva v Rusku, se dostavily dříve než jsme tušili. Tuto neděli narušila chrámový prostor v průběhu dopoledních bohoslužeb skupina českých napodobitelů, obdivujících tyto ruské vulgární "umělkyně". Je samozřejmé, že i oni si vybrali ke své performanci nejposvátnější prostor českého státu, chrám sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském hradě. Bez jakékoli úcty k probíhajícímu obřadu začali vykřikovat "Vévodo české země, zbav nás Nečase a svatého Duky". Při oficiální podpoře tak vysoko postavených osobností jako je zmíněný ministr zahraničí, ale i osobností doposud široce respektovaných, jako biskup (sic!) Václav Malý, popř. zpěvačka Marta Kubišová je atmosféra v České republice samozřejmě jiná než v Rusku. Nekonalo se tudíž žádné zatčení; skupina byla policií vyvedena a ta mohla pokračovat ve svém protestu před katedrálou. Znamená to snad důkaz vyšší demokracie u nás?

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Komárek vtipem sršící

Vydáno dne 25. 08. 2012

DOST Ve svém úterním Přešlapu (D.O.S.T. bylo sršatců, MFD 14.8. 2012) si Martin Komárek zhurta vyšlápl na iniciativu D.O.S.T. za její kritiku festivalu homosexuální marnosti Prague Pride. Obviňuje přitom iniciativu z kde čeho, a je proto asi potřeba mu odpovědět.

Nuže, D.O.S.T. opravdu necítí sympatie k aktivistům z okolí exministra Kocába, kteří se dnes vydávají za reprezentanty trpící menšiny a přitom organizují megaprůvody či párty v luxusních hotelích, těší se podpoře veřejnoprávní televize a umí zmobilizovat 11 ambasád na obranu svobod, jež nikdo neohrožuje.

Na druhé straně, nevím z čeho pan Komárek usuzuje, že Dosťáci „nemají rádi homosexuály“. To je nešťastná a manipulativní zkratka. D.O.S.T. ve svých textech opakovaně rozlišuje mezi homosexuály a ideologií homosexualizmu. Každý dělník přece není komunistou, ačkoli se teoretici komunizmu dělnictvem zaklínali, a každý homosexuál není homosexualistou. Nemá potřebu se předvádět v průvodech ani legitimizovat různé aktivistické „osobnosti“ účastí na jejich přednáškách.


Celý článek | Autor: Petr Bahník | Infomail | Tiskni

* Lístek do první řady, prosím!

Vydáno dne 20. 08. 2012

Snažil jsem se Francii přimět vzepřít se konci světa. Podařilo se mi to? To ať posoudí jiní. Jistě se nacházíme v době, kdy končí Evropa. Proč by měla Evropu tvořit parlamentní demokracie, která mele z posledního (a jejíž součástí je tak jako zde ve Francii přidělování trafik!)? Hodně štěstí takové federaci bez sjednotitele! Proč by měl být typ demokracie, který nás téměř zničil a není schopen zajistit dokonce ani rozvoj Belgie, tak posvátným principem, když máme překonat ohromné těžkosti spojené s vytvářením Evropy? Víte stejně dobře jako já, že Evropa bude buď dohodou mezi státy, nebo ničím. Takže nebude ničím. Jsme poslední Evropané v Evropě, která představovala křesťanský svět. Byla to rozervaná Evropa, alespoň však existovala. Evropa, jejíž národy se navzájem nenáviděly, byla skutečnější než ta dnešní. Neptejte se, zda Evropu vytvoří Francie - musíme pochopit, že i Francii hrozí vyhynutí, když zemře Evropa. Nic samozřejmě není definitivní. Dejme tomu, že se Francie opět stane Francií. Dostal jsem tvrdé poučení, že Francii je třeba z rozbitých kousků znovu a znovu skládat dohromady. Ale tentokrát snad... Udělal jsem, co jsem mohl. Musíme-li se dívat, jak Evropa umírá, pak se dívejme. Neděje se to každý den!

Charles de Gaulle


Link | Infomail | Tiskni

* Podpora Akci D.O.S.T.

Vydáno dne 11. 08. 2012

ODMÍTAVÝ POSTOJ AKCE D.O.S.T. K FESTIVALU PRAGUE PRIDE A JEHO PODPOŘE ZE STRANY VELVYSLANECTVÍ USA ZÍSKAL MIMOŘÁDNOU ZAHRANIČNÍ PODPORU

Neteř Martina Luther Kinga Alveda King, bývalý guvernér státu Arkansas Mike Huckabee, bývalý vůdce většiny ve Sněmovně reprezentantů Tom DeLay, Yehuda Levin, reprezentující více jak 1200 ortodoxních rabínů a desítky představitelů prorodinných organizací z USA, Evropy a Latinské Ameriky – ti všichni připojili svůj podpis pod prohlášení, iniciované Světovým kongresem rodin, na podporu odmítavého stanoviska Akce D.O.S.T. k festivalu Prague Pride a politické záštitě domácí i zahraniční, jíž se mu neprávem dostalo.

Prohlášení je primárně adresováno velvyslanci USA Normanu Eisenovi a bude mu předáno, spolu s protestní nótou Akce D.O.S.T., v pondělí 13. 8. v 11:00 na půdě velvyslanectví USA. Jeho kopie budou předány i velvyslancům Státu Izrael (12:30) a Nizozemského království (14:00), kteří festival Prague Pride rovněž veřejně podpořili.

Text prohlášení zahraničních osobností bude zaslán médiím 13. 8. v ranních hodinách a bude též vyvěšen na webové stránky Akce D.O.S.T. www.akce-dost.cz.

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.

Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.


Link | Infomail | Tiskni

* Tesknění po rejdáru a tušení drápa

Vydáno dne 10. 08. 2012

Přišlo mpisem:

Dnes již naneštěstí tradičně - doba je taková, že nejrůznější zrádci, kolaboranti a jiní, kteří si ani nevidí do úst a neustále degradují hodnoty a oblbují mládež. Myslím, že pan Neff se opět překonal a posunul otázku "co je trest?" do vyšší filosoficko-násilnické roviny.

Já jsem si naivně myslel, že to Obama si s námi a Poláky vytřel řiť a udělal z nás užitečné idioty a jak nám právě na Neviditelném psu odhalili - Rusové to dokázali:

"Rusko má v naší zemi drápy. Je dobré v této souvislosti připomenout, že prostřednictvím agentů a užitečných idiotů znemožnilo naši účast na společné obraně, když zlikvidovalo projekt radarové hlídky v Brdech."

http://neviditelnypes.lidovky.cz/rise-zla-na-pokracovani-0vb-/p_cirkus.asp?c=A120808_225002_p_cirkus_nef.

Upozornění: Po Bouřících kundičkách už je text pod odkazem výše opravdu o ničem.


Link | Infomail | Tiskni

* Dopis Akce D.O.S.T. premiéru Petru Nečasovi

Vydáno dne 05. 08. 2012

Vážený pane premiére,
dovolujeme si Vás oslovit jako předsedu pravicové politické strany, která se vícekrát přihlásila ke konzervativním společenským a rodinným hodnotám. Akce D.O.S.T. pořádá v srpnu tohoto roku veřejné shromáždění na obranu uvedených hodnot, a obrátila se proto na dvě významné osobnosti Vaší strany se žádostí o záštitu.

Prvním osloveným byl primátor Hl. m. Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda, který, jak jsme se z otevřených zdrojů dozvěděli, udělil letos, stejně jako v loňském roce, záštitu festivalu homosexualistických aktivistů Prague Pride 2012. Když jsme loni protestovali proti tomu, že, jako údajně konzervativní politik, podporuje formou záštity právě takovou akci, bylo nám sděleno, že pan primátor udělil záštitu celé řadě aktivit, a tak je otevřen podpořit také akce prorodinné. Proto jsme se na něj v letošním roce obrátili se žádostí, aby podpořil akci naši. Bohužel, nepochodili jsme. Při udělování záštit pražského primátora se tedy zřejmě uplatňuje dvojí metr a specifická ideologická měřítka, která nemají s konzervativně pravicovou politikou pranic společného.

Druhou stranickou osobností ODS, kterou jsme oslovili, byl pan místopředseda JUDr. Jiří Pospíšil. Zdálo se nám vhodné oslovit právě jeho, jako člověka, který je díky indiskreci médií známý svou homosexualitou, neboť naše akce není zaměřena proti homosexuálům, nýbrž proti ideologii homosexualismu a agresivním aktivistům, kteří si usurpují právo mluvit jejich jménem. Bohužel, pan místopředseda Pospíšil nám do dnešního dne na náš dopis neodpověděl.

Obracíme se tedy nyní přímo na Vás, vážený pane předsedo, se žádostí o podporu našeho shromáždění, která by demonstrovala sepětí ODS s hodnotami rodiny, řádu, svobody a tradice.

Michal Semín - předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník - místopředseda Akce D.O.S.T.


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Otevřený dopis Policejnímu řediteli

Vydáno dne 29. 07. 2012

Sdělujeme Vám, že včerejšího dne jsme odeslali na adresu Policejního ředitelství, panu plk. Mgr. Petru Lessymu následující otevřený dopis:

Vážený pane policejní prezidente,

na letošní srpen očekává naše veřejnost již druhý festival jinakosti, hrdě nazvaný Prague Pride. Chystá se na jeden srpnový týden po celé Praze, v různých klubech. Jeho vyvrcholením má opět být tzv. Pochod hrdosti, při kterém jsme v loňském roce mohli spatřit dlouhý průvod prapodivně oblečených lidí, některé z nich polonahé. Viděli jsme i osoby, kráčející pouze ve spodním prádle. Okolo průvodu pak stáli policisté, kteří se nikterak nezajímali o zjevné narušování veřejného pořádku ani o účastníky průvodu, narušující základní mravy lidské společnosti.

Domníváme se, že je minimálně přestupek chodit po ulicích českých a moravských měst jen ve slipech, tangách a podprsenkách. Máme za to, že do běžné činnosti policie ČR patří i dozor nad mravopočestností na veřejných prostranstvích. Každý, kdo by se na náměstí jakéhokoliv města pohyboval jen ve spodním prádle, byl by za normálních okolností určitě policejní hlídkou zadržen a předán na vyšetření u psychiatra nebo by byl hospitalizován na záchytné stanici, to podle toho, v jakém stavu by se nalézal.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Otevřený dopis Akce D.O.S.T. generálnímu řediteli České televize

Vydáno dne 27. 07. 2012

Vážený pane generální řediteli,
Česká televize je hlavním mediálním partnerem homosexualistického „festivalu“ Prague Pride 2012. Nechápeme motivaci, která vedení České televize k takovému postoji vede a jsme touto věcí hluboce znepokojeni.

Česká televize je zákonem vymezena jako instituce veřejné služby, což jí zajišťuje mimořádné postavení na mediálním trhu a stálý příliv finančních prostředků z kapes milionů televizních koncesionářů. Vzhledem k tomuto charakteru by vysílání ČT nemělo trpět politickou jednostranností, mělo by dbát zákonných, ale i nepsaných etických norem a přinášet divákům objektivní informace. Tytéž zásady by podle nás měla mít Česká televize na zřeteli také při výběru společenských aktivit, jichž se jako veřejnoprávní instituce zúčastní, nebo které formou mediálního partnerství oficiálně podporuje! „Festival“ Prague Pride má podle našeho názoru úmyslně konfrontační charakter a propaguje ostře vyhraněnou ideologii homosexualismu. Považujeme proto za mimořádně nešťastné, že je právě veřejnoprávní Česká televize hlavním mediálním partnerem tohoto „festivalu“ a fakticky tak nutí své koncesionáře, aby se finančně podíleli na propagaci a společenské legitimizaci výše zmíněné ideologie. Neumíme si také představit, jak by mohla Česká televize objektivně diváky informovat o akci, kterou sama oficiálně podporuje.

Nemůžeme pochopitelně vědět, do jaké míry jste za partnerství s Prague Pride odpovědný Vy osobně či na kolik spadá na vrub minulého vedení České televize, jako jejího současného generálního ředitele Vás však naléhavě žádáme, abyste s ohledem na uvedené skutečnosti celou věc přehodnotil a Česká televize z pozice hlavního mediálního partnera „festivalu“ Prague Pride odstoupila.

S úctou a srdečným pozdravem,
Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Normální je bránit se před zánikem soukromí (odpověď na článek v Právu)

Vydáno dne 25. 07. 2012

Je asi zbytečné se šířeji ohrazovat proti tvrzení Jana Rovenského, že Akce D.O.S.T. skomírá. Jen stručně - není pravda, že od loňské bátoriády uspořádala Akce D.O.S.T. pouze návštěvu známého kritika EU Nigela Farage. O jiných akcích či vyjádřeních Akce D.O.S.T., včetně pravidelných a hojně navštěvovaných Hovorů na pravici, prostě média, včetně Práva, z vlastní vůle neinformovala. Možná si pan Rovenský myslí, že o čem novináři nepíší, vlastně vůbec neexistuje, ale pak je to jeho chyba, nikoli naše.

Za podstatnější výtku považuji obvinění z naší nesnášenlivosti a paušálního vydělení všech osob s homosexuálními sklony ze společnosti normálních lidí. Nic takového v našem prohlášení přeci obsaženo není. Neodpustím si však několik osvětlujících poznámek. Za normalitě se vymykající považujeme to, když se mezilidské vztahy, které ze své vlastní podstaty nemohou, ani při sebevětší vůli zákonodárců, získat povahu manželského svazku, nebyly na jeho úroveň pozdvihovány. Za nenormální považujeme i to, když se sexuální chování, bez ohledu na to, zda sleduje přirozený účel sexuality, totiž plození a výchovu potomstva, přenáší z intimního prostředí lidského soukromí do veřejného prostranství. Máme za nenormální, když se hranice mezi intimní a veřejnou sférou zcela stírá a politika se tak zmocňuje dalších oblastí lidského života.

Proto bychom považovali za nenormální i to, pokud by se konaly pochody heterosexuálů, jejichž definičním znakem by byla obliba obcování v nějaké konkrétní poloze či za doprovodu živé hudby.

Homosexuálové nejsou v České republice pro to, jak se chovají ve svých ložnicích, diskriminováni. Pokud však v politice zvítězí ideologický proud, v němž mnozí homosexuálové slouží, mnohdy nevědomky, jen jako beranidlo pro další velkou vlnu kulturní a společenské revoluce, pak se objektem nespravedlivé diskriminace brzy stanou ti, kteří o homosexuálním chování a jeho veřejné propagaci smýšlí kriticky. Homosexuální aktivista Jiří Hromada mi ostatně před časem sdělil, že moje názory na homosexualitu patří před soud. Jemu a jim podobným nejde totiž o toleranci, ani jen o uznání přirozenosti homosexuálních sklonů, ale v konečném důsledku o potlačení práv o homosexuálním chování jinak smýšlejících. Je opravdu na čase se této bigotní a bohužel i mediálně protěžované nesnášenlivosti v klidu a důstojně postavit. Pevně věřím, že stejného názoru jsou i mnozí lidé s homosexuálními sklony, o jejichž hodnotové a sociální normalitě nemám, na rozdíl od těch, kteří společnosti obscénním způsobem vnucují svoje sexuální preference a ještě za to požadují veřejné uznání, důvod pochybovat.


Link | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

* Jde stoupencům Prague Pride o toleranci, nebo spíš o cenzuru?

Vydáno dne 19. 07. 2012

Za účelem propagace veřejného shromáždění Akce D.O.S.T. "Obrana hrdosti normálních lidí" jsme pod stejným názvem založili a uvedli v život facebookovou stránku. Po necelých dvou dnech její existence nám byla bez předchozího upozornění či alespoň dodatečného zdůvodnění administrativně zrušena. Byla založena stránka nová a cenzurní zásah z lůna či centrály této sociální sítě se opakoval. Na zasílané dotazy správcům sítě nám dosud nikdo neodpověděl. Potvrzuje se tím naše obava, že stoupencům Prague Pride 2012, přinejmenším z řad uživatelů Facebooku, kteří mohou nahlašovat správcům sítě "závadný obsah", nejde o toleranci k odlišným názorům či životním stylům, ale o prosazení takových opatření, jež by znemožňovaly veřejné zastávání názorů, jež s k ideologii homosexualismu staví kriticky.

Za Akci D.O.S.T.

Michal Semín - předseda

Petr Bahník - místopředseda

www.akce-dost.cz


Link | Infomail | Tiskni

* Luboš Palata děkuje Národní myšlence

Vydáno dne 13. 07. 2012

Nevážení čeští náckové ,

jsem potěšen tím, že Vám moje články vadí podobně jako Vám vadil Václav Havel a jako Vám vadí Karel Schwarzenberg, největší postavy mezi českými demokraty posledních padesáti let. Za udělení "ceny" těmto dvěma báječným lidem zasloužíte pouze nejhlubší opovržení.

Ujišťuji Vás, že mě Vaše "cena" pouze posiluje v tom, že moje poctivá práce má smysl a že v ní mám pokračovat s ještě větším úsilím, aby to tady fašouni jako Vy nevyhráli.

Ve skutečnosti jste právě Vy pokračovateli Emanuela Moravce, Rysa rozsévače, vlajkařů a toho nejhoršího, co se v české politice za posledních sto let zrodilo.

Táhněte do háje

Luboš Palata

Poznámka redakce: aby nedošlo k mýlce, náš laureát nemá v úvodu svého vyprávění na mysli toho Karla Schwarzenberga, co ideově vedl předválečnou Vlajku, tedy toho nejhoršího, co se v české politice za posledních sto let zrodilo, ale jeho syna, největší postavu mezi českými demokraty posledních padesáti let.

Našemu laureátovi děkujeme za jeho milý dopis a přejeme mu hodně sil v další práci, aby to tady náhodou nevyhráli fašouni jako my, ale demokrati jako Schwarzenberg a jeho nejbližší straničtí kolegové, mučedníci demokracie, Parkanová s Kalouskem.


Link | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.