Dnešní datum: 18. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 94 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-94 |
Kultura

* F. M. Dostojevskij: Zápisky z podzemí (1864)

Vydáno dne 07. 04. 2009

Dostojevskij IX

Samozřejmě žertuji, pánové, sám vím, že nejapně žertuji, ale všechno se to za žert pokládat nedá. Možná žertuji, ale skřípám přitom zuby. Mučí mě, pánové, některé otázky: rozřešte mi je! Tak například vy chcete člověka odnaučit jeho staré zvyky a napravit jeho vůli podle požadavků vědy a zdravého rozumu. Ale jak víte, že je nejen možné člověka takto předělat, ale že je to nutné? Z čeho soudíte, že je tak nevyhnutelně třeba napravovat lidské chtění? Zkrátka, jak víte, že taková náprava bude člověku opravdu ku prospěchu? A mám-li už říci všechno, proč jste tak skálopevně přesvědčeni, že nejednat v rozporu s normálními lidskými zájmy, podepřenými rozumovými důvody a aritmetikou, je skutečně člověku vždycky prospěšné a že je to pro celé lidstvo zákonem? Zatím je to pouhý váš předpoklad. Dejme tomu, že je to zákon logiky, ale patrně vůbec ne zákon lidstva. Nemyslíte si snad, pánové, že jsem blázen? Dovolte mi několik slov na vysvětlenou! Souhlasím s vámi: člověk je zvíře převážně tvořivé, určené k tomu, aby uvědoměle sledovalo svůj cíl a zabývalo se inženýrstvím, to znamená vytrvale a bez oddechu stavělo cestu bez ohledu na to, kam vede. Ale snad právě proto, že je mu souzeno razit tu cestu, zachce se někdy člověku uhnout stranou, a snad ještě proto, že ať je bezprostřední a činorodý člověk jakkoli hloupý, přece jen mu někdy napadne, že silnice skoro vždy někam vede a že ani tolik nezáleží na tom, kam vede, jako na tom, aby tu prostě byla a způsobné dětičky aby nezanedbávaly inženýrské práce a neoddávaly se zhoubné zahálce, která jak známo je matkou všech hříchů. člověk rád buduje a razí cesty, to je nesporné. Ale proč má také vášnivě rád chaos a rozbíjení? Tohle mi vyložte! Ale já sám bych k tomu chtěl říci pár slov. Nemá snad člověk proto tak rád rozbíjení a chaos (že je někdy má velice rád, o tom nemůže být sporu), že má instinktivní strach z dovršení díla, že se bojí dojít k cíli? Co můžete vědět, možná, že má rád stavbu jen zdálky, ale vůbec ne zblízka; možná že ji rád buduje, ale nerad by v ní žil, to přenechává aux ani maux domestiques (domácím zvířatům), jako mravencům, beranům a podobným. Mravenci, ti jsou úplně jiní. Ti mají podivuhodnou stavbu tohoto druhu, stavbu, která potrvá navěky, totiž mraveniště.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* O jedné hodině zrána

Vydáno dne 04. 04. 2009

Charles Baudelaire Konečně! Sám! Je už slyšet hrčení několika opožděných a unavených fiakrů. Po několik hodin budeme mít ticho, ne-li klid. Konečně! Tyranie lidských tváří zmizela a budu trpět již jen sebou samým.

Konečně! Je mi tedy dovoleno oddechnout si v lázni tmy! Nejprve zamknout na dva západy. Zdá se mi, že toto otočení klíčem zvětší mou samotu a zesílí barikády, jež mne teď oddělují od světa.

Hrozný život! Hrozné město! Rekapitulujme denní práci: viděl jsem několik literátů, z nichž jeden se mě tázal, zda je možno dostat se do Ruska po suché zemi (považoval patrně Rusko za ostrov); statečně jsem odporoval řediteli revue, jenž na každou námitku odpovídal: "My jsme strana počestných lidí", z čehož následuje, že všechny ostatní listy jsou redigovány darebáky; pozdravil jsem nějakých dvacet osob, z nichž patnáct neznám; rozdal jsem v témž poměru stisknutí ruky, aniž jsem byl dříve tak opatrný, abych si byl koupil rukavice; navštívil jsem, abych zabil čas za lijáku, jednu lehkomyslnici, která mne prosila, abych jí nakreslil kostým Venuše; složil jsem poklonu řediteli divadla, jenž mi pravil, propouštěje mne: "Snad byste učinil dobře, kdybyste se obrátil na Z...; je to nejprkennější, nejhloupější a nejslavnější ze všech mých autorů; s ním byste to snad mohl někam přivést. Navštivte ho, a pak uvidíme." Chlubil jsem se (proč?) několika podlými skutky, které jsem nikdy nespáchal, a zbaběle jsem zapřel několik jiných špatností, jichž jsem se dopustil s radostí, přestupku chvástavosti, zločinu úcty k lidem; odepřel jsem příteli snadnou službu a dal jsem psané doporučení dokonalému bláznu; ach! je to opravdu všecko?

Nespokojen se všemi a nespokojen sám sebou, rád bych se vykoupil a stal se trochu hrdějším v tichu a samotě noční. Duše těch, jež jsem miloval, duše těch, jež jsem opětoval, posilujte mne, vzdalujte ode mne lež a zkázonosné výpary světa; a Ty, Pane a Bože můj! dopřej mi té milosti vytvořit několik krásných veršů, které by dokázaly mně samému, že nejsem posledním z lidí, že nejsem nižším těch, jimiž pohrdám.

Charles Baudelaire: Malé básně v próze, 1869


Link | Infomail | Tiskni

* Snaživec

Vydáno dne 31. 03. 2009

Hudba a text: M. Kocáb

Znal jsem jednoho takovýho chlápka
Co moudrosti moc nepobral
A studu ani kapka a lhal

A přesně jak se říká
Rozum mdlý vůle chabá
Ale touha po novotách veliká
Tak ten pán se o vše nové velmi interesoval

A nebyl to jen pán
Z pána jen klobouk měl
A nemyslel to snad ani zle - starosta
Však bohužel, na co šáh
Tam sto let tráva nerostla

Ten si to krásně zavařil
Nikdo ho neměl rád
Kdyby se tolik nesnažil, akorát

A čím víc se snažil pomáhat
Tím víc ten chudák škodil
A když mu to někdo naznačil
Tak hrách jen na zeď hodil

A ještě jednu vlastnost měl
Že byl splachovací
Jedněmi dveřmi ho vykážou
Už druhými se vrací

Ten si to krásně ......


Link | Infomail | Tiskni

* Cocotte Minute: Nenávist

Vydáno dne 28. 03. 2009


Link | Infomail | Tiskni

Kultura

* Juvenalis: Satiry (úryvek)

Vydáno dne 23. 03. 2009

Dnes se jen oblékáš takhle, leč jednou hnusnější kousky
spácháš: od stupně k stupni, až přijde se docela na dno...
Brzy tě hejskové přijmou, již zdobí doma svá čela
vinutím splývavých stužek, kdo na krk věsí si plno
ozdob a důkladným džbánem a podbřiškem křehounké svině
smiřují bohyni dobrou; jen ženu vždy na míle vzdálit
káže jim zvrácený zvyk - ta práh tam překročit nesmí.

V tomhle kroužku se nehledí na řeč a nectí se oltář.
Volně lze ošklivě mluvit a ženským hláskem, jak žádá
Kybelin mrav. ...
Gracchus čtyři sta tisíc kdys přinesl ženichu věnem
trubači na křivý nástroj (snad foukal i na rovnou troubu):
Podepsán kontrakt. Už dozněla přání. Teď zasednou všichni
k velkému kvasu. Už v náručí drží svou nevěstu ženich...
Kdo by měl, panstvo, sem přijít, zda censor či haruspex spíše?


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Kultura

* Canto XV

Vydáno dne 21. 03. 2009

Ezra Pound Cukrem se potící, v glukóze naložení,
nadutci v bavlnce,
puch jak z tukové fabriky v Grasse,
velké strupatá řiť stříká průjem much
řiť burácející imperialismem
nejposlednější pisoár, hnojiště, močál stojatých chcanek,
pan Nabob už méně dravý, pochybný Episcopus
Londoniensis,
hlavou dolů, narvaný do pomyjí,
klátící uhrovitýma nohama,
klerikální suspenzor mu visí nazpět až k pupku,
kondom má plný švábů
a na obou půlkách řitě tetování
a kolem něho kroužek dam holdujících golfu.

Celý článek | Autor: Ezra Pound | Infomail | Tiskni

Kultura

* Richard M. Watt: The Kings Depart

Vydáno dne 28. 02. 2009

Kings Depart V češtině neexistují téměř žádné solidní publikace o Německé revoluci 1918/1919. Narazil jsem pouze na jeden text, sborník o německé levici, v jehož záhlaví se nachází jméno Gilese Dauvé (je to nevydaný text, dostupný v elektronické formě). Od Dauvého jsem přeložil vynikající esej "Když povstání umírají", takže jsem očekával podobnou úroveň, ale běda, jednotlivé příspěvky různých autorů se dosti liší ve kvalitě a zpracování. Například Kielská vzpoura námořníků je pojata schematicky a historicky nepravdivě a role sociálně-demokratického "krvavého psa" Gustava Noskeho, který byl klíčovou postavou, odpovědnou za podřízení námořníků vládě a utlumení jejich snah, je zpracována dost amatérsky. Text například "Volksmarinedivision" - paramilitární jednotku složenou z kielských námořníků, pokládá za jakousi pretoriánskou gardu revoluce, ale nezmiňuje se, že ve "Spartakistickém týdnu" v lednu 1919, kdy šlo o všechno, se námořníci sami prohlásili za "neutrální sílu" a do revolučního vření v podstatě vůbec nezasahovali.

Celý článek | Autor: Jaime | Infomail | Tiskni

Kultura

* Dr. Josef Tomeš pětapadesátiletý

Vydáno dne 18. 01. 2009

Biografický slovník Mezi českými historiky znám dva, u nichž je jejich slovní a jazykový projev natolik excelentní a poutavý, že je vždy zárukou kvality a poutavého vyprávění. První z nich sází na filosofický přesah, druhý ztělesňuje noblesu a poezii převedenou v prózu. Jedná se o docenta Martina Kučeru (*1958) a doktora Josefa Tomeše (*1954). Jedná se o historiky jedné generace. A druhý z jmenovaných je v těchto dnech jubilantem.

PhDr. Josef Tomeš se narodil 18. ledna 1954 v Praze. Vystudoval historii a filosofii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byl žákem profesora Roberta Kvačka. Od roku 1978 pracoval v Encyklopedickém institutu ČSAV v Praze, v současnosti je předním pracovníkem Masarykova ústavu AV ČR. Zabývá se především novodobými českými dějinami se zvláštním zaměřením na poslední léta před 1. světovou válkou a na období německé okupace 1939-1945. Významně přispěl k osvětlení některých aspektů dějin státoprávních pokrokářů, národní demokracie i sociálních demokratů.


Celý článek | Autor: Jan Kopal | Infomail | Tiskni

Kultura

* Pozdrav z Francie: „0% rasismu, 100% identity“

Vydáno dne 12. 01. 2009

fraction-europa Přinášíme rozhovor se známou francouzskou identity kapelou Fraction. Zpěvák Phillipe odpovídá na otázky ohledně mnohaleté historie této legendární kapely, politice a plánech do budoucna. Rozhovor byl vytvořen pro ruské stránky http://outlaw-hs.com/, anglický překlad převzat ze stránek Zentropa.info.

Fraction je 14 let stará kapela a často jste byli perzekuování vládnoucím Systémem. Jaké je tajemství vaší dlouhé existence? Jak se vám podařilo vydržet v samém srdci kulturního vzdoru vůči silám Nového světového řádu?

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Kultura

* Kto je tento chlapík a prečo som o ňom doteraz nepočul?

Vydáno dne 05. 01. 2009

G. K. Chesterton S touto otázkou som sa neraz stretol. Kladú ju ľudia, ktorí práve objavili G. K. Chestertona. Začali čítať jeho knihu, alebo sa im dostal do rúk výtlačok časopisu Gilbert!, alebo sa azda stretli so sériou citátov, ktoré skvelým spôsobom artikulovali nejaký zabudnutý kúsok zdravého rozumu. Kladenie otázky je sprevádzané zmesou úžasu, vďačnosti a . . . rozhorčenia. Títo ľudia žasnú nad tým, čo objavili. Sú vďační, že to objavili. A sú rozhorčení, že im trvalo tak dlho dospieť k tomuto objavu.

"Kto je tento chlapík. . .?"

Gilberta Keitha Chestertona (1874-1936) nie je možné zhodnotiť jednou vetou. Ani jedným odstavcom. Faktom ale je, že napriek skvelým životopisom, ktoré boli o ňom napísané, nebol jeho život nikdy zachytený medzi doskami jednej knihy. Ale namiesto chodenia okolo horúcej kaše poďme rovno k veci: G. K. Chesterton bol najlepší autor dvadsiateho storočia. Povedal niečo o všetkom a povedal to lepšie než ktokoľvek iný. On však nebol iba obyčajným kováčom slov. Veľmi dobre sa vyjadroval, ale čo je dôležitejšie: vždy vyjadroval niečo veľmi dobré. Dôvod, prečo bol najväčším autorom dvadsiateho storočia je ten, že bol tiež najväčším mysliteľom dvadsiateho storočia.


Celý článek | Autor: Dale Ahlquist | Infomail | Tiskni

Kultura

* Interview s frontmanem metalové kapely Ancient Rites Guntherem Theysem

Vydáno dne 27. 12. 2008

Gunther Theys Mohl bys našim čtenářům nejprve ve stručnosti představit složení kapely Ancient Rites a důvody, které vás k jejímu založení vedly?

Já osobně jsem se v muzice pohyboval už na konci sedmdesátých let, ale k založení Ancient Rites došlo až na konci let osmdesátých. Důvodem k jejich založení byla snaha oživit scénu, přivést na ni kapelu s autentickým zvukem a texty věnovanými odkazu starověké a středověké historie a jejich kultům, což ostatně říká již název Ancient Rites (Starobylé obřady). Nikdy jsme nebyli přímo ovlivnění někým jiným, rozhodli jsme se jít vlastní cestou. Nikdy jsme neskákali podle aktuálních módních tendencí či posledních trendů, tím bychom se stále jen izolovali. Podařilo se nám dosáhnout toho, že jsme nebyli nikdy závislí na poslední módě a podařilo se nám vybudovat poctivý underground, který si nenechal nic diktovat mainstreamem. Složení kapely: Gunther Theys (zpěv, basová kytara), Eric Sprooten (kytara), Jan Yrlund (kytara), Dominigo Smets (klávesy), Walter Van Cortenberg (bicí).


Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Kultura

* Thomas Ernest Hulme: Modlitba za úsměv luny

Vydáno dne 25. 12. 2008

Hulme Vydalo nakladatelství Fra v roce 2002, cena 175 Kč

Nakladatelství Fra se ujalo záslužné, i když jistě nepříliš finančně vděčné práce: v malých nákladech vydává knihy zaměřené v první řadě na u nás méně známou moderní poezii. Dává tak českému čtenáři celou řadu vzácných příležitostí k seznámení s autory, kteří nám doposud zůstávali skryti, ačkoli jsou ve světě dobře známi a jejich umělecký příspěvek bývá oceňován a uznáván.

První publikací zmiňovaného nakladatele na toto téma je Modlitba za úsměv luny, soubor básní a textů u nás prakticky neznámého filozofa, literárního kritika a v neposlední řadě básníka T. E. Hulmea (1883–1917). Průkopník moderní poezie, zakladatel imagismu, básnického směru, jenž dbal o užívání správných a přesných slov, představování obrazů a preferoval k vlastnímu vyjádření volný verš, napsal za svůj krátký život jen 26 básní (alespoň tolik jich bylo do dnešního dne objeveno). Dával přednost literárně–kritické práci, shromažďoval kolem sebe nadané tvůrce a vlastní uměleckou tvorbu nepovažoval za důležitou, ačkoli by měl jistě se svými básněmi úspěch. Sám je však psal především jako určitou instruktáž, aby na nich názorně předváděl, co má ve svých teoriích na mysli. Valná většina jich tak byla vydána až po jeho smrti, kdy se stal v Británii postavou takřka mýtickou.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Kultura

* Koncert Tomáše Hameta 28. září v Praze

Vydáno dne 04. 10. 2008

Tomas Hamet Své kulturně-politické turné, jak bychom mohli nazvat sérii koncertů Tomáše Hameta ve spolupráci s iniciativou D.O.S.T., zahájil tento současný velmi zajímavý český hudebník, jehož tvorbu bychom mohli nazvat hodnotovou, v Praze, na Hradčanském náměstí, 28. září 2008, u příležitosti svátku sv. Václava.

Datum bylo, jak je na první pohled zřejmé, zvoleno záměrně. Kdo si udělal čas a dorazil v neděli na Hradčanské náměstí, spojil příjemné s užitečným, neboť iniciativa D.O.S.T., která se na akci podílela, pojala koncert, jako kulturně-společenský happening, namířený proti ožehavým problémům dneška – Lisabonské smlouvě a Antidiskriminačnímu zákonu.
Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Kultura

* Odraz identity v muzice: Díl 1., „Avantgarda po italsku“

Vydáno dne 27. 01. 2008

SottoFasciaSempliceUmělecké transfigurace patriotismu, pout k mateřské zemi, historie, jednotlivých tradic, či věnování známým osobnostem, ať už státníkům, umělcům, nebo tvůrcům myšlenek, se neobjevují pouze v tvorbě rozličných neo-folkových, ambientních, či temných a tvrdě industrialových, skutečně avantgardních a elitářských hudebních formací. Nalezneme je i v tvorbě kapel, pohybujících se v rámci stylů, které jsou širším masám podstatně přístupnější. Tím samozřejmě nechci nikterak snižovat bezmála světovost takových hudebníků, jakými jsou třeba slovinští Laibach, nebo britští Death in June, či rakouští Der Blutharsch.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Kultura

* Prorok nádherného nového sveta

Vydáno dne 23. 11. 2007

Huxley Pred 44 rokmi, 22. novembra 1963, zomrel autor antiutópie Brave New World, skvelý britský spisovateľ Aldous Huxley. Jeho temné proroctvo je však dnes aktuálnejšie, než kedykoľvek predtým. Svetová literatúra prišla v 20. storočí hneď s niekoľkými význačnými antiutopickými dielami, z ktorých najznámejším je asi román "1984", Georgea Orwella. Mnohí intelektuáli a publicisti (vrátane autora tohto článku) radi upozorňujú na podobnosť určitých neblahých javov modernej spoločnosti s tým, čo Orwell vo svojej knihe nazýval "Veľký brat", "doublethink" alebo "newspeak".

Celý článek | Autor: Lukáš Krivošík | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-94 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.