Dnešní datum: 18. 02. 2018  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 614 nalezených)

Uvahy

* Svet, v ktorom žijeme, zákopy, v ktorých ležíme

Vydáno dne 10. 02. 2009

Biskup Williamson Je to už približne týždeň čo svet viditeľný a hmatateľný, pospolitého katolíckeho a k nemu ekumenicky pridruženého ľudu, objavil vo svojich zastrčených dutinách Kňazské bratstvo sv. Pia X.(FSSPX). Doteraz poznal len "lefébvristov". Zlých.

Boli tu, pravda, tie zastrčené dutiny, kde sa o nich vedelo. Ale tých bolo málo. A nad nimi boli výstražné znamenia. Tam sa končil raj ekumeny a tolerancie a začínalo panstvo tmy. Beda katolíkovi, ktorý tam zablúdil. Boli takí a vďaka Bohu za nich. Bez ich odvahy by sme poznali katolícku tradíciu už len z interpretácie dôstojných pánov Künga, Rahnera a Balthasara.

Dosť však o tom, tento príspevok nemá byť apológiou Bratstva sv. Pia X., na to by bol príliš nevčasný, s krížom po funuse sa vlečúci a po boji generálsky. To už urobili za nás iní a lepší.


Celý článek | Autor: BSM | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Plynová krize jako předzvěst geopolitických změn

Vydáno dne 08. 02. 2009

Juščenko Jak je možné, že na první pohled nepříliš závažný spor o ceny dodávek plynu, který na přelomu roku opět vykrystalizoval mezi Ruskou federací a Ukrajinou, způsobil rozsáhlé ochlazení nejen mnoha evropských domácností, ale i celkového zahraničně-politického klimatu východní a střední Evropy? Byť se Rusko mohlo ve vztahu k ostatním evropským odběratelům zachovat rozhodně korektněji, nemusíme být proruští, abychom uznali, že v této záležitosti bylo právo na straně Moskvy. Někteří novináři a publicisté, kteří kauzu komentovali až směšnými názory typu „Rusko zkouší, co si může dovolit vůči svým bývalým koloniím, o jejichž opětovné uchvácení usiluje“, si neuvědomili, že se hrálo spíše o budoucí postavení USA v Evropě a status Německa.

Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Etnopluralistický manifest

Vydáno dne 04. 02. 2009

Kopí I.

Člověk má přirozenou potřebu se identifikovat se skupinou. Sami můžeme utvářet pouze část své osobnosti. Zbytek se získává od jiných lidí ve formě kultury.

II.

Vykořeněný jedinec - to znamená být zbaven kultury typické pro svou komunitu – je ve světě ztracen. Tato situace jeho osobnost ochuzuje. Bez kultury za zády – identita skupiny – může být člověk lehce manipulován autoritou a bezmyšlenkovitě následovat trendy.


Celý článek | Autor: Jarosław Tomasiewicz | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Česká strana za srbské Kosovo

Vydáno dne 03. 02. 2009

Kosovo je Srbsko V těchto dnech probíhají přípravy k založení České strany za srbské Kosovo (dále ČSZSK). Smyslem jejího ustavení je vznik platformy zastupující občany České republiky, jež odmítají odtržení Kosova od Srbska spolu se stále pokračujícím terorem ze strany Albánců vůči zbylým Srbům i příslušníkům jiných nealbánských etnik na území odštěpenecké provincie. Naším cílem je vybudovat politickou organizaci zastřešující úsilí o zastavení jakékoliv podpory trvalému udržení samostatnosti Kosova, nebo jeho připojení k Albánii, ze strany České republiky a Evropské unie.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Svět propadl kultu osobnosti

Vydáno dne 02. 02. 2009

Obama Obamánie začíná vzdáleně připomínat kult neomylných socialistických vůdců. Jako by přišel Mesiáš a ne politik, který může vždycky všechno zkazit.

George Bush předvedl v mnoha ohledech čiré zoufalství. Někdy byl kritizován právem, jindy jeho propírání vycházelo spíše než z reálných argumentů ze stereotypů a apriorních soudů. O to si ale řekl sám svým neobratným vystupováním, mesiášstvím, hraničícím až s pseudonáboženským žvaněním a ne příliš šťastnou identifikací sebe sama coby bodrým Texasanem. Kovbojové a američtí pionýři naposledy přitahovali lidi v 70. letech v rodokapsech.


Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Iluze demokracie

Vydáno dne 01. 02. 2009

Sparťani Jedním z falešných základů demokracie je hlasovací právo, které by mělo být v ideálním případě kolektivním posouzením umění vládnout. Dnes by nikdo upřímně neobhajoval podivnou ideu, že většina je intelektuálně kvalifikovaná a má dostatečné znalosti o tom, co znamená řízení a správa, aby byla takového posouzení schopna.

Při zachování náležitých poměrů by takový rovnostářský předpoklad odpovídal prohlášení, že každý je kvalifikovaný např. k medicínským úkonům. Takovou absurditu bude nejlépe ilustrovat reálná situace. Někdo se vážně zraní. Shluk přihlížejících sleduje událost. Jaké možné kritérium by mělo rozhodnout o tom, kdo může zraněnému pomoci? Přirozeně ti, kteří jsou pro to kvalifikováni, tj. lékaři i sestry. Hlasování by bylo zcela irelevantní, protože většina není nikdy kvalifikovaná pro funkci lékaře, stejně jako není kvalifikovaná pro řízení.


Celý článek | Autor: René Guénon | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Kde se krize zastaví?

Vydáno dne 31. 01. 2009

Smrt Evropy Média a politici mlhavě odhadují očekávaný vývoj krize na základě teoretických dohadů a ekonomických teorií minulého století. Budoucí ekonomický vývoj, tedy jeho výsledek, lze přitom na základě faktů předpovědět celkem snadno.

Už více než deset let řeším změny ve firmách různého typu. Získal jsem celkem značný přehled, z něhož plynou mé názory.

Přibližně před pěti lety jsem řešil jednu z poptávek na zefektivnění výroby. Ve firmě pracovalo přibližně 300 zaměstnanců. Zisk byl v jednotkách procent. Předběžně jsem odhadl možné změny, které mohou zvýšit ziskovost až na 15%. Poptávka po produktech zmíněné firmy byla velká a majitel si vypomáhal subdodávkami s Číny.


Celý článek | Autor: Ivo Vašíček | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Dokážeme přežít bez otroctví?

Vydáno dne 26. 01. 2009

smashneoliberalism V současné době, klesá spotřeba. Zcela logicky klesá i poptávka a požadavky na výrobní kapacity. Zcela logickou reakcí firem je redukce výroby i počtů zaměstnanců. Některé firmy nestíhají reagovat včas a krachují. Kde se to zastaví?

Když si realisticky představíme úsporné chování firem, můžeme celkem snadno predikovat. Nejprve dochází k omezení nákupu věcí a služeb, bez kterých se lze snadno obejít. Na začátku jsou to výrobky dekorativního charakteru, zvláště ty luxusní. Výjimkou jsou drahé šperky, které se často stávají formou investice, protože důvěra v hodnotu virtuálních aktiv klesá. Virtuálními aktivy jsou v podstatě i peníze. Další ohroženou komoditou jsou věci dlouhodobé spotřeby. To jsou auta, nábytek, stroje, domácí spotřebiče a elektronika. Tragikomické je, že pokles spotřeby aut byl do značné míry ovlivněn také daňovými opatřeními, které nám naordinovala EU. Doba odepisování automobilů se prodloužila ze 4 na 5 let. Firmy tedy neobnovují svůj vozový park jednou za 4 roky, ale jednou za pět let. Toto daňové opatření tedy snížilo nákup aut o 20%.


Celý článek | Autor: Ivo Vašíček | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Gaz-arbeiter

Vydáno dne 22. 01. 2009

Ideoboj Jungerovský "arbeiter" má v súčasnosti svoj totálne mobilizovaný ekvivalent v gaz-arbeiterovi. Tento typ homunkula, umelohmotného to troglodita, vyrábaný v euro-amerických upotených spálňach, za hojného prispenia pornografie a iných afrodiziák, sa nám za posledných 50 rokov zdarne rozplemenil. Je jungerovsky totálne mobilizovaný a s pravou normanskou vervou napáda nič netušiace supermarkety, priplávajúc do zálivu parkoviska, vo svojich štvorkolesových drakároch. Ich útoky sú zdrvujúce, nemilosrdné a permanentné. Totálne nasadenie, s akým žerú, kupujú, míňajú, kopulujú a následne zabíjajú následky, ich predurčila k tomu aby sa stali hrdinami eposov, aké ešte táto planéta nevidela.

Celý článek | Autor: BSM | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Konec pravice v Čechách?

Vydáno dne 19. 01. 2009

I will be... Těžko mluvit o konci tam, kde nenastal začátek. Těžko hledat v pravici ono pravé smýšlení, když stojí na dogmatech liberální ideologie, jejíž jádrem je revoluce, převrat tradičních poměrů, přehodnocení všech hodnot z pravého řádu na levou anarchii hákem trhové demagogie, kupecké morálky a plebejského rovnostářství. Tržní vepřín nebo Potěmkinova vesnice. Žádný rozdíl. Není nic pravého v liberálním pomatení demokratismem a plutokratickou chamtivostí. Když říkám pravé, mám na mysli vše ryzí, původní, pravdivé a vědoucí, jinými slovy v pravdě konzervativní. Naopak levicové je vše co bourá, ohlupuje, chytračí, přebarvuje, lže a běsní ve jménu liberální demokracie a pokroku.

Celý článek | Autor: Radim Lhoták | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Doutníkem za svobodu a proti Špidlovi

Vydáno dne 16. 01. 2009

Vladimír Špidla Nevím, co kouří Vladimír Špidla, ale účinky to má strašné. A ještě strašnější je, že normálním kuřákům chce zakázat, aby si v restauracích a barech na území Evropské unie vykouřili byť i jedinou cigaretu. Jako by nestačilo, že tento koryfej eurosocialistického mesianismu žádá aplikovat současné antidiskriminační zákony také pro soukromý sektor (rodinný život nevyjímaje), posledním svobodným hospodám z lůna svého bruselského úřadu pohrozil, že je přetvoří ve zdravotně nezávadné eurohostince.

Nechci se dlouze přít o to, zda je umírněné kouření zdraví škodlivé, či nikoliv. Samotný nikotin určitě škodlivý není. Působí jako překážka degenerativních procesů v lidském těle a zabraňuje vzniku takových chorob, jako jsou Alzheimer či Parkinson. Je také známo, že zvyšuje vnímavost a má zklidňující účinek. Nejpozitivnějším aspektem kouření však nejsou jeho zdravotní klady, ale to, že pomáhá k vytváření lidské pospolitosti. Společné kouření je výrazem vzájemnosti a blízkosti. Jistě i bojovníci proti tabáku již cosi zaslechli o dýmce míru.


Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Demokracie nemůže fungovat věčně

Vydáno dne 15. 01. 2009

Vězení Mnoho lidí žije v iluzi, že demokracie je nejlepší vládní systém. Masivní propaganda vytváří dojem, že vše ostatní je špatné. Když pohlédneme do historie, snadno zjistíme, že jsou různé formy demokracie dočasné.

Pokud je demokracie uplatňována důsledně a volební právo má prakticky každý člověk, je krach demokracie nevyhnutelný. Je to vždy jen otázka času.

Přirozené rozdělení schopností lidí podle Gaussovy křivky (v rámci etnika, příp. státu) je jednoznačně prokazatelné. Talentovaných a schopných je málo, průměrných je mnoho, podprůměrných a méně schopných je většina (schopnost získání zdrojů pro život).


Celý článek | Autor: Ivo Vašíček | Infomail | Tiskni

Uvahy

* David Černý – pózista

Vydáno dne 14. 01. 2009

Černého plastika Kontroverzní výtvarník David Černý představí obří skládačku evropských zemí, kterou chce jako dar věnovat Evropské unii. Podle všeho si neopomenul rýpnout do českého prezidenta, který zde má být vyobrazen jako euro-škodná. Po panáčkovi, čůrajícím na plastiku českého území jde o další výtvor, který napravuje nesmysly v zaprděné kultuře a myšlení čecháčkovském.

Nic proti. Ať se David Černý vysmívá Klausovi třeba do omrzení. Patří k bratrstvu, blízkému Václavu Havlovi a mnozí z nás, kteří jsme havlismům a havlistům nikdy zrovna na chuť nepřišli, bychom v opačné situaci a na místě Černého dělali totéž – tepali do Havla. Ať se klidně upracuje při vytváření roztodivností, kde bude třeba přirovnávat republiku k fekálii.


Celý článek | Autor: Ondřej Šlechta | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Není pozdě se o to pokusit

Vydáno dne 13. 01. 2009

Ganley Zkrácená verze projevu, který přednesl Declan Ganley v úvodu listopadového setkání s prezidentem Klausem v Dublinu.

Pane prezidente, paní první dámo, pane velvyslanče, dámy a pánové, přeji dobrý večer a děkuji, že jste přišli.

Když úřadující předseda Nicolas Sarkozy navštívil po našem referendu Irsko, postavil se jasně na stranu poražené menšiny. My v Irsku jsme přesto zaručili, že se mohl setkat a svobodně hovořit s kýmkoli chtěl, včetně těch, kteří zvítězili a reprezentovali většinu. Vy, jako hlava státu, jenž bude od ledna hostitelem příštího předsednictví Evropy, jste se střetl s většími nesnázemi; bohudík jste se však k nám dostavil a to je pro mé hosty, pro mě samotného a pro většinu irských voličů nesmírně důležité.


Celý článek | Autor: Dr. Ladislav Bátora | Infomail | Tiskni

Uvahy

* Mezi prvními by měl jít od válu Schwarzenberg

Vydáno dne 08. 01. 2009

Karel Schwarzenberg Již několik dnů, ba možno říci i týdnů se pozornost médií i veřejnosti soustřeďuje na problematiku rekonstrukce vlády Mirka Topolánka. Je přitom s podivem, že se mezi veřejně vyslovovanými adepty odchodu z vlády dosud nevyskytlo jméno ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Překvapuje to zejména u skutečně nezávislých médií internetových, neboť drtivá většina tzv. médií oficiálních je ovládána myšlenkovými spřízněnci Zelených a očekávat z tohoto směru nějakou iniciativu směřující k odvolání jednoho z jejich guru mi přijde mírně řečeno naivní. V následujících několika řádcích se tedy pokusím uvést několik důvodů, kvůli kterým si myslím, že by měl česko-rakouský kníže a Havlův exkancléř svůj post při očekávané rekonstrukci vlády opustit mezi prvními:

Celý článek | Autor: Miroslav Červenka | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.