Dnešní datum: 20. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 447 nalezených)

* Vlastenci chrání přírodu

Vydáno dne 17. 06. 2009

V sobotu 13. 6. se členové a sympatizanti Vlasteneckého klubu Děčín vydali na tradiční pomoc přírodě. Podél toku řeky Kamenice i v ní samotné nasbírali celkem 28 pytlů odpadu (převážně plastových i skleněných lahví, pneumatik, míčů, ale i části lednic), které sem každoročně přináší voda.


Link | Infomail | Tiskni

* Přijď i Ty podpořit a propagovat presidenta!

Vydáno dne 16. 06. 2009

Kdy a kde: 17. června v 17.00 na pražském Hradčanském náměstí.
Proč: protože máme plné zuby mediálních útoků na hlavu státu
Co s sebou: transparenty podporující Václava Klause, dále píšťalky, trumpetky, bubínky..

Sraz příznivců Václava Klause je v 16.30 na rohu Loretánské ulice a Pohořelce, v 16.45 vyrážíme na Hradčanské náměstí.

Ukažme kulturní frontě, že stojíme za presidentem!

Pošli tuto pozvánku i svým příbuzným, přátelům a známým, kteří snad ještě váhají, zda presidentu v jeho statečném boji pomohou.


Link | Infomail | Tiskni

* Podporujeme a propagujeme svého presidenta!

Vydáno dne 14. 06. 2009

Podle ověřených zdrojů informujeme naše čtenáře, že dne 17.6. od 17 hodin v Praze na Hradčanském náměstí se shromáždí občani, jež nesouhlasí s propagandistickým happeningem havlistické elity, útočící pod sloganem "už dost!" na presidenta naší republiky. http://pardubice.bloguje.cz/792220-prijdte-rict-vaclavu-klausovi-uz-dost-ve-stredu-17-cervna-v-17-hodin-na-hradcanske-namesti.php

Kdož nesouhlasí s útoky na hlavu státu, ať přijde vyjádřit svůj názor intelektuální skupině, která sama sebe považuje za mluvčí národa.


Link | Infomail | Tiskni

* Projevy ze setkání signatářů D.O.S.T. v Praze

Vydáno dne 26. 05. 2009

V pořadí již druhé setkání signatářů D.O.S.T., které se konalo 16.5. v Praze v prostorách Emauzského kláštera, přineslo řadu zajímavých podnětů jak v diskusi, tak v projevech hostů i iniciátorů občanské iniciativy D.O.S.T. (Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice). S úvodním projevem vystoupil na setkání jeden z iniciátorů D.O.S.T., ředitel Institutu svatého Josefa a kandidát Svobodných do EP Mgr. Michal Semín. Ve svém projevu shrnul činnost D.O.S.T. v uplynulém roce a varoval před riziky přijetí Lisabonské smlouvy a antidiskriminačního zákona. Jak vyplynulo z jeho slov je D.O.S.T. připraven v případě přehlasování prezidentského veta antidiskriminačního zákona začít s monitoringem a právní pomocí občanům postiženým tímto zákonem, který po nás vyžaduje EU.

Celý projev Michala Semína naleznete zde: http://www.akce-dost.cz/hlas/ms.mp3

S kritikou Lisabonské smlouvy a současné politické situace, vystoupil na sněmu D.O.S.T. i předseda Strany svobodných občanů Ing. Petr Mach, Ph.D.

Celý projev Petra Macha naleznete zde: http://www.akce-dost.cz/hlas/pm.mp3

Před přijetím antidiskriminačního zákona varoval ve svém příspěvku další z iniciátorů D.O.S.T. předseda Lipového kříže a kandidát Svobodných do EP Mgr. Petr Bahník. Ten ve svém projevu podrobně popsal dopady této antidiskriminační legislativy v oblasti školství, kde podle něho, již dnes dochází k nátlaku na ty učitele, kteří se tomuto nátlaku z EU a zavedení těchto škodlivých norem brání.

Celý projev Petra Bahníka naleznete zde: http://www.akce-dost.cz/hlas/pb.mp3

Na závěr dopoledního bloku vystoupil Ing. Mgr. Bc. Ladislav Bátora, Ph.D se svojí analýzou Evropské unie a možnými riziky plynoucími pro ČR z členství v této organizaci.

Celý projev Ladislava Bátory naleznete zde: http://www.akce-dost.cz/hlas/lb.mp3

V odpoledním bloku probíhala diskuse signatářů D.O.S.T. nad aktuálními otázkami současné české politiky.


Link | Infomail | Tiskni

* Memorandum D.O.S.T.: Podporujeme svého prezidenta

Vydáno dne 19. 05. 2009

Se znepokojením sledujeme množící se útoky na prezidenta České republiky Václava Klause za jeho odmítavý postoj k Lisabonské smlouvě a jeho rozhodnutí posečkat s případnou ratifikací Lisabonské smlouvy do doby, než se o jejím souladu s Ústavou České republiky vyjádří Ústavní soud. Vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva mění právní i politický statut České republiky, je nepřípustné, aby byl prezident republiky vydírán svými oponenty pod pohrůžkou, že pokud Lisabonskou smlouvu urychleně neratifikuje, poškodí tím zájmy České republiky.

Náš názor je zcela opačný, prezident Václav Klaus jedná správně. Ceníme si na něm, že se domácímu i mezinárodnímu tlaku nepodvolil, že mu jsou zájmy českého národa a státu přednější než zájmy úzké skupiny elit, usilujících o zánik suverénních evropských států a podřízení jejich politických reprezentací centrálním úřadům jednotného evropského státu. Tento proces považujeme za nedemokratický a odporující duchovním a historickým kořenům evropské kultury a civilizace.

Ujišťujeme prezidenta Václava Klause naší podporou a ochotou ke spolupráci při obraně naší národní a státní suverenity.

V Praze dne 16.5. 2009

Iniciátoři D.O.S.T.: Mgr. Michal Semín, PhDr. Jiří Hejlek, Mgr. Petr Bahník


Link | Infomail | Tiskni

* Otevřený dopis D.O.S.T. poslancům k antidiskriminačnímu zákonu

Vydáno dne 14. 05. 2009

DOST Vážené dámy, vážení pánové,

v nejbližší době máte svým hlasováním rozhodnout o osudu tzv. antidiskriminačního zákona. Hlasování o této věci není jako každé jiné. Nijak nesouvisí s tradičním rozdělením politických sil na levici a pravici, se státním rozpočtem ani výší daní. Přesto se osudově dotýká budoucnosti naší země. O jeho výsledku proto nesmí rozhodnout setrvačnost, stranická rivalita či míra osobních sympatií. Nejde již o to, kdo, kdy a jakou verzi zákona navrhl, ani o to, že jej vetoval prezident Klaus. Nejde o demonstraci Vaší loajality k tomu či onomu, tentokrát jde opravdu o mnohem více.

Když ČR vstupovala do Evropské unie, mnozí připomínali, že podobu, jakou bude Evropa mít, můžeme ovlivnit jen tehdy, budeme-li jejími členy. Nyní již jsme součástí Unie, Vaše hlasování je proto také hlasováním o podobě Evropy. Není možné se již déle dovolávat toho, že od nás EU něco žádá a my musíme poslechnout. To je velmi slabý alibismus. Je čas jednat a hlasovat za sebe. Je to Vaše odpovědnost, Vaše rozhodnutí.

Všechny demokratické země současného světa garantují svým občanům jejich práva a svobody a poskytují jim zákonnou ochranu před diskriminací. Volání po nové, specifické antidiskriminační legislativě je proto přinejmenším nadbytečné a vyvolává nepříjemný dojem, že tato legislativa má ve skutečnosti jiné cíle než je řešení problému diskriminace. Zdá se, že hlavním rysem této nové legislativy je snaha o politickou kontrolu všech oblastí lidského života, včetně těch, které byly v demokracii vždy považovány za ryze soukromé, a také nebezpečná ambice přetvářet stávající normy a vzorce lidského jednání za pomoci tuhých restrikcí.

Tuto neblahou a snadno zneužitelnou tendenci bohužel obsahuje i český návrh antidiskriminačního zákona, o němž máte hlasovat. Potenciálně totiž umožňuje razantní okleštění svobody slova a přesvědčení, ale i bezprecedentní zásahy do výkonu vlastnických práv. Zároveň zpochybňuje zásadu presumpce neviny, donedávna považovanou za základní princip demokratického soudnictví. Nebezpečí totalitarismu, které se v tom skrývá je natolik velké, že je podle našeho názoru není možné s klidným svědomím riskovat.

Hlasování, jež Vás čeká, je zkrátka jednou z významných bitev o to, jakou společnost předáme těm, kteří přijdou po nás. Bude to panoptikum absurdit, přetvářky a všudypřítomné kontroly, nebo prostor svobody, právní jistoty a zdravého rozumu? Odpověď je dámy a pánové na každém z Vás.

V Praze 11. května 2009

S úctou,

Iniciátoři D.O.S.T.: Mgr. Michal Semín, PhDr. Jiří Hejlek, Mgr. Petr Bahník


Link | Infomail | Tiskni

* Otevřený dopis Tomáše Kalába prezidentu ČR

Vydáno dne 11. 05. 2009

Vážený pane prezidente,

dovoluji si tímto dopisem navázat na ten z 23. 7. 2008 a Vaši odpověď datovanou 13. 8. 2008. Jsem za tuto Vaši reakci velmi rád, protože stejně – jak píšete – jako je pro jakéhokoliv politika nezbytné vědět, že občané, které zastupuje, mají obdobné názory a vidění světa, tak pro obyčejného občana je potěšující zjištění, že politici, kteří ho zastupují, tyto jeho názory vnímají.

Od té doby došlo k několika událostem, kdy jsem s potěšením a uspokojením registroval Vaše stanoviska, jak k srpnové gruzínské agresi v Jižní Osetii, tak především listopadovou velmi kvalifikovanou argumentaci u Ústavního soudu dokazující každému objektivnímu posuzovateli, jímž ovšem soudcové této instituce evidentně nebyli, neslučitelnost Lisabonské smlouvy s naším právním řádem. Všechny tyto impulsy mě nakonec přivedly do nově se formující Strany svobodných občanů, dávající akcent právě na alternativní cesty evropské integrace, o nichž jste tak otevřeně a pravdivě hovořil v únorovém projevu v Evropském parlamentu. Někteří jeho poslanci tenkrát ke své škodě neunesli poslouchat krystalickou pravdu na vlastní uši.

Logickým vyústěním nevybíravých vnějších tlaků, kterým nakonec podlehl i odstupující premiér Topolánek, bylo schválení Lisabonské smlouvy oběma komorami našeho parlamentu. Věřte, pane prezidente, že v této situaci bylo pro mě a nás všechny, kteří vidíme jasné ohrožení naší tak krátce zakoušené národní suverenity, obrovskou vzpruhou Vaše vystoupení v Senátu, kde jste opět velmi exaktně pojmenoval procesy vedoucí k současnému stavu. Opětné selhání našich politických elit by nás všechny mělo vést k zamyšlení nad politickou budoucností této republiky.

Vážený pane prezidente, dovolím si apelovat nejen jménem svým, ale předpokládám že i všech podobně smýšlejících občanů naší krásné vlasti, abyste podnikl všechny možné kroky k zabránění ratifikace tohoto neblahého dokumentu. Nebudete v tom sám. Ještě existují lidé dbající o svou čest a dobro naší republiky, kteří se nehodlají snadno zaprodat pro krátkodobý, často dosti chimérický prospěch. Jakožto nejvyšší ústavní činitel však nevyhnutelně právě Vy tvoříte onu pověstnou hráz čelící divokému příboji antidemokratických sil v Evropě. Jako občan naší vlasti, České republiky, Vás prosím – vytrvejte!

S úctou

RNDr. Tomáš Kaláb, kandidát Svobodných do EP


Link | Infomail | Tiskni

* Svobodní vyzvali prezidenta aby LS nepodepisoval

Vydáno dne 08. 05. 2009

SSO Strana svobodných občanů vyzvala prezidenta republiky Václava Klause, aby Lisabonskou smlouvu nepodepisoval. „Vyzýváme prezidenta republiky, aby nepodepsal Lisabonskou smlouvu a s případnou ratifikací počkal na výsledky referenda. Svobodní po předčasných volbách v Poslanecké sněmovně navrhnou zákon o referendu k Lisabonské smlouvě,“ uvedl předseda Svobodných Petr Mach.

Strana svobodných občanů bere s lítostí na vědomí, že většina senátorů dala svým hlasováním souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy, která zásadním způsobem zhoršuje postavení České republiky v EU a snižuje váhu českého hlasu v Radě ministrů EU.


Link | Infomail | Tiskni

* Otevřený dopis D.O.S.T. senátorům ODS

Vydáno dne 06. 05. 2009

Vážení zákonodárci, dovolujeme si Vás oslovit jako lidé, kteří dlouhodobě podporují pravicovou politiku v ČR a dali Vám své hlasy v posledních senátních volbách.

V předvečer Vašeho mimořádně důležitého rozhodování o ratifikaci Lisabonské smlouvy chceme apelovat na vaši osobní odpovědnost a Vaše svědomí. Voliči, kteří podpořili vaše zvolení vyjádřili touto volbou svůj nesouhlas s přijetím tzv. Lisabonské smlouvy a právem od Vás proto očekávají, že budete věrni volebnímu programu ODS, jež se vysloveně stavěl proti omezování suverenity ČR a převádění dalších rozhodovacích pravomocí na „Brusel.“

Věříme, že naši výzvu přijmete nepředpojatě a s otevřeným srdcem, jako samostatně uvažující osobnosti odpovědné voličům a svému svědomí.

V Praze 5. května 2009

S úctou

Iniciátoři D.O.S.T.

Mgr. Michal Semín
PhDr. Jiří Hejlek
Mgr. Petr Bahník

www.akce-dost.cz


Link | Infomail | Tiskni

* Národní myšlenka č. 45 právě vychází!

Vydáno dne 13. 04. 2009

NM 45 Nové číslo Národní myšlenky vychází právě teď! Jako vždycky v něm naleznete řadu článků na aktuální témata, která hýbou naší společností, ale podíváme se jako již tradičně také do minulosti. Číslo doplňují pravidelné rubriky, hudební i knižní recenze a nová kulturní příloha nahrazující přílohu Vlastenecké fronty Obrana národa.

Kompletní obsah naleznete zde.

Ukázky jsou k dispozici zde.

36 stran A4, cena 30 Kč (+ 20 Kč poštovné/za celou zásilku). Objednávejte na naší mailové adrese redakce@narmyslenka.cz. Můžete využít také naše distribuční místa – seznam je zde


Link | Infomail | Tiskni

* Přednáška CEP: Darwin a darwinismus - věda, nebo ideologie?

Vydáno dne 11. 04. 2009

Centrum pro ekonomiku a politiku
si Vás dovoluje pozvat na seminář

Darwin a darwinismus - věda, nebo ideologie?
na kterém vystoupí

Jan Zrzavý, profesor Přírodovědecké fakulty JU
Jaroslav Flegr, profesor Přírodovědecké fakulty UK
Jiří Vácha, emeritní profesor Masarykovy univerzity
Anton Markoš, Přírodovědecká fakulta UK
Petr Hájek, zástupce vedoucího KPR

Seminář moderuje Václav Klaus

Autoklub, Opletalova 29, Praha 1
pondělí 20. duben 2009, 17:00 hod.


Link | Infomail | Tiskni

* Švehlova cesta 2009

Vydáno dne 10. 04. 2009

Antonín Švehla Společnost Antonína Švehly si Vás dovoluje pozvat na VI. ročník vlastivědné pouti

Š V E H L O V A C E S T A 2 0 0 9

ve středu dne 22. 4. 2009 od 13 hodin

u příležitosti 136. výročí narození slavného hostivařského rodáka, československého prvorepublikového státníka za agrární stranu Antonína Švehly

P R O G R A M
zahájení u Švehlova pomníku
procházka po stopách Antonína Švehly
návštěva Toulcova dvora s programem a občerstvením


Link | Infomail | Tiskni

Informace

* Ještě jste nečetli Lisabonskou smlouvu? Tak si ji přijďte poslechnout!

Vydáno dne 09. 04. 2009

Kyvadlo Že je Lisabonská smlouva jen překabátěnou verzí původně odmítnuté „Evropské ústavy“, už nepopírají ani její zastánci. Byla to sama Anděla Merkelová, která v lednu 2007 zaslala představitelům členských států dopis, v němž se jich tázala, zda jim nebude vadit, když dojde ke změně ve struktuře textu a terminologii, ovšem za současného zachování právní podstaty původní ústavní smlouvy. Cílem těchto změn je, jak vyslepičil bývalý italský premiér Gulio Amato, učinit text smlouvy natolik nepřehledný, aby se nemohl stát předmětem referenda v členských státech Evropské unie.

Že alespoň v něčem dodržují eurokrati slovo, se může přesvědčit každý, kdo si v textu Lisabonské smlouvy alespoň chvíli listoval. Nepředpokládám, že by si ji někdo, s výjimkou jejích autorů a korektorů, také celou četl (což platí i pro naše poslance, kteří pro ní zvedli ruku). A to ani během pomalu se uzavírající postní doby, kdy od nás Hospodin očekává větší ochotu k sebezáporům a zřeknutí se povrchní zábavy. I tak ovšem platí, že skutky odříkání mají mít hlubší smysl, neboť nejsou samoúčelné, ale slouží jako prostředek k vyššímu dobru. Sebepoškozování k nim rozhodně nepatří. No posuďte sami:


Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

* Pro čtenáře papírové Národní myšlenky

Vydáno dne 05. 04. 2009

Vážení čtenáři,

předně se Vám omlouváme za zhruba dvoutýdenní opožděné vyjití čísla Národní myšlenky. Je zapříčiněno změnami v časopise, které jsme připravovali sice dlouhodobě, nicméně rychlý spád událostí nás přeci jen zaskočil - nepřipravené. Vzhledem k útlumu činnosti Vlastenecké fronty se s námi rozloučila redakce Obrany národa. Doufáme ovšem, že s pravidelnými přispěvateli Obrany se budete moci i nadále setkávat na našich stránkách. Děkujeme tímto redakci ON za několikaletou spolupráci.

V souvislosti s tímto krokem jsme urychlili zřízení kulturní rubriky Národní myšlenky, což jsme již delší dobu v redakci časopisu diskutovali a připravovali. Nedojde k zmenšení rozsahu časopisu; o počet listů dosavadní přílohy byla Národní myšlenka rozšířena. Předpokládáme, že kulturní rubrika se bude ještě několik měsíců vyvíjet, jak po grafické, tak po obsahové stránce. Kromě již známých recenzí bychom vám, milí čtenáři, rádi přinášeli i krátké anotace na zajímavé kulturní počiny a především věnovali část rozsahu časopisu původní i překladové autorské literární tvorbě.

Ukázky z nového čísla NM si můžete prohlédnout už nyní zde. Zájemci o časopis si jej samozřejmě mohou objednat na adrese naší redakce.


Link | Infomail | Tiskni

* Primárky u Svobodných vyhrál Jiří Payne

Vydáno dne 30. 03. 2009

Primární volby Strany svobodných občanů (SSO) pro volby do Evropského parlamentu, které probíhaly od 13.3. do 25.3. vyhrál bývalý poslanec ODS Jiří Payne se ziskem 397 hlasů na druhém místě se umístil spisovatel Benjamin Kuras (334 hlasů ) a třetí místo obsadil filozof Miloslav Bednář (312 hlasů). Ze signatářů D.O.S.T. se nejlépe umístil na čtvrtém místě politolog David Hanák, kterého volilo 249 členů a registrovaných příznivců SSO. Další signatáři D.O.S.T. jako Petr Bahník a Ladislav Bátora obsadili desátou a jedenáctou příčku se shodným počtem (123 hlasů).

Link | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.