Dnešní datum: 18. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 8 (z celkem 23 nalezených)

| 0-15 | 15-23 |

* Cena pro Středoevropana

Vydáno dne 28. 05. 2012

V hlasování za 1. čtvrtletí t. r. zvítězil a tím získal Cenu Emanuela Moravce o pořadovém čísle 3 Středoevropan Luboš Palata, jenž byl kandidován za demagogické, nepravdivé, mocným podbízivé informování o nové maďarské ústavě a situaci v Maďarsku. Luboš Palata opět ukázal, že zájmy Evropské unie a její byrokracie, potažmo zájmy franko-německého silového bloku, jsou mu nade vše, především pak nad zájmy evropských národů a Čechů obzvláště. Za neustálé hanobení našeho národa a dělání mezinárodní ostudy si jistě ocenění formátu Ceny Emanuela Moravce plně zaslouží.

Link | Infomail | Tiskni

Ceny E. Moravce

* Ceny Emanuela Moravce - 1. čtvrtletí 2012

Vydáno dne 22. 04. 2012

Emanuel MoravecVážení návštěvníci stránek, ode dneška máte poprvé možnost v rámci projektu Cena Emanuela Moravce hlasovat o tom, kdo z našich současníků nejvíce uškodil či ponížil náš národ či naši zemi v uplynulém čtvrtletí.

Musíme se však omluvit za pozdní spuštění ankety, neboť hlasování za měsíce leden-březen mělo být dle propozic ukončeno k 17.4., tedy datu narození Emanuela Moravce. Asi se Vám to bude zdát divné, ale zřejmě to se stavem poškozování a urážení našeho národa a naší země nebude tak zlé, protože v řádném termínu zaslán pouze jediný návrh. Hlasování tedy spouštíme až nyní, kdy dorazil druhý návrh a existuje tudíž výběr. Termín ukončení hlasováníá jsme z tohoto důvodu posunuli na 30.4.

Děkujeme za pochopení. A teď už k návrhům:


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ceny E. Moravce

* Vyhlášení Ceny Emanuela Moravce

Vydáno dne 03. 01. 2012

A je to za námi. Včera skončilo historicky první hlasování návštěvníků webu o.s. Národní myšlenka o tom, komu z navržených kandidátů udělit Cenu Emanuela Moravce za rok 2011. S více jak nadpoloviční převahou ovládl toto hlasování současný ministr zahraničí České republiky Karel Schwarzenberg. Jak příznačné pro to, co se u nás, zvláště v naší zahraniční politice, tedy lze-li ji ještě takto nazvat, v posledních letech děje! Pro aktuálně nejznámějšího potomka druhdy slavného českého rodu hlasovalo 240 hlasujících, druhé místo obsadil Alexandr Vondra se 123 hlasy, třetí pak skončil Jan Fischer.

Je rovněž signifikantní, že prvními dvěma nositeli Ceny Emanuela Moravce se tak stali potomci rodů, které i v době, v níž aktivně Emanuel Moravec působil, hrály v naší vlasti významnou roli. Každému se tak naskytuje možnost porovnat tehdejší působení předků dnešních aktivních politiků s jejich neméně ambiciózními a aktivními potomky. Nabízí se tím možnost zamyslet se nad takovými v dnešní době často opomíjenými pojmy, jakými jsou například národní hrdost, vlastenectví či věrnost na straně jedné a kariérismus, sobectví či vlastizrada na straně druhé. Děkujeme všem, kteří se rozhodli náš projekt svou aktivní účastí podpořit. V prvé řadě oněm více jak čtyřem stům hlasujícím. Tak široký zájem veřejnosti je pro nás závazkem do budoucna. Upozorňujeme zároveň na možnost podávat na adrese: CenyEM@narmyslenka.cz návrhy na udělení Ceny Emanuela Moravce za první tři měsíce tohoto roku. O kandidátech se pak bude hlasovat v měsíci dubnu.

Více o projektu zde:


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ceny E. Moravce

* Ceny Emanuela Moravce - hlasování za rok 2011

Vydáno dne 30. 11. 2011

Vážení návštěvníci webových stránek webu o. s. Národní myšlenka, dnes poprvé Vám nabízíme v rámci projektu "Ceny Emanuela Moravce" možnost svými hlasy rozhodnout o tom, který z nabízených kandidátů si nejvíce zaslouží obdržet zmíněné „ocenění zásluh", udělované největšímu škůdci naší vlasti a našemu národu za určité období (více o ceně zde:).

V propozicemi udávaném termínu byly podány tři návrhy na udělení této ceny za rok 2011:


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ceny E. Moravce

* Úvodní prohlášení k Ceně Emanuela Moravce(CEM)

Vydáno dne 04. 10. 2011

Emanuel Moravec Dnešním dnem spouštíme anketu, v rámci které budou moci návštěvníci stránek vybírat největší škůdce naší vlasti a našemu národu za určité období.

Používáme-li pojem „škůdce národa" nebo „škůdce vlasti" chápeme tento termín jako označení pro osoby, které jednak hrubým způsobem poškozují zájmy České republiky a českého národa, zejména omezováním její suverenity a zužováním prostoru pro občanské svobody, nebo urážejí, zesměšňují a ponižují český národ, jeho historii a tradice

Dlouze jsme zvažovali, s jakým jménem udělení takto negativní ceny svázat. Bohužel, naše historie nám poskytuje za dlouhá léta útlaku našeho národa mnoho jmen kolaborantů s cizí mocí, ať již německou či sovětskou. Z mnoha jmen jsme zvolili jméno dle našeho názoru nejaktivnějšího a nejodpornějšího spolupracovníka režimu, který se jako jediný ze zmíněných zabýval myšlenkou odstranění českého národa z jím vydobytého historického prostoru. Právě takovým člověkem byl Emanuel Moravec. Jeho jméno v sobě zároveň dle našeho mínění nese i poselství dnešku. Právě Emanuel Moravec byl totiž kromě jiného horlivým propagátorem budování unifikované Evropy, tedy myšlenky, jejíž realizace jsme aktuálně svědky. Je proto nanejvýš logické, že mezi kandidáty s jeho jménem spojené ceny, se budou často dostávat i zanícení budovatelé Evropského svazu.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ceny E. Moravce

* Tisková zpráva o. s. Národní myšlenka: první Cena E. Moravce udělena

Vydáno dne 30. 09. 2011

Emanuel Moravec Dne 28. t. m. Národní myšlenka udělila Cenu Emanuela Moravce o pořadovém čísle 1 Václavu Havlovi "za dlouhodobou, přinejmenším od roku 1989 vedenou, iniciativu a činnost v urážení českého národa, za zpochybňování základu svébytnosti a samostatnosti českého národa a státu a za spolupráci s vládnoucími silami Nové Evropy".

Prvé udělení ceny mělo od počátku příprav jasného adresáta. Václav Havel, jenž se po roce 1989 těšil nebývalé autoritě v našem národě (a to bez ohledu na to, zda a do jaké míry zasloužené či nikoli - tato jeho autorita je i zpětně neoddiskutovatelná), se během svého šéfování českému státu (za jaký lze bez pochyby považovat i Československo, neboť šlo o stát, se kterým se náš národ hromadně identifikoval i přes množství jeho nedostatků) nejen dopouštěl řady chybných politických úkonů, ale především programového a systematického hanobení českého národa (jeho snad nejoblíbenějším úslovím v souvislosti s výkonem presidentské funkce bylo vyjádření pocitu hanby a/či hnusu nad zaprděným čecháčkovstvím) a politického a morálního zaštiťování politických kroků, jdoucích proti zájmu i podstatě bytí národa a společnosti.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ceny E. Moravce

* Cena Emanuela Moravce

Vydáno dne 28. 09. 2011

Dnes, dne 28. září, si připomínáme nejen výroční den zavraždění knížete českého Václava svatého, ale i jiné nešťastné výročí. Toto je o to nešťastnější, že nemůže být vyváženo získáním patrona v postavě zemského a národního světce, jako v případě prvém. Jde totiž o výročí sedmdesáti let od osobní přísahy věrnosti Německé říši, kterou složil Emanuel Moravec, jeden z čelných politiků t. zv. Protektorátu Čechy a Morava, do rukou zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Emanuel Moravec se stal symbolem odporné kolaborace s okupační mocí, poklonkování silnému vládci, přebírání cizích myšlenek a světonázorů bez ohledu na skutečnost, že jdou proti zájmům našeho národa a našich spoluobčanů, hlásání cizích myšlenek v cizím zájmu, zkrátka symbolem zaprodanství a zrady nejvyšší, totiž zrady národa a vlasti. I v dnešní době, k naší veliké lítosti, máme mezi vůdci naší společnosti, národa a státu nemálo lidí, kteří, ať již z nevědomosti či svého osobního prospěchu, upřednostňují zájmy cizí před zájmy našimi, vedou náš národ do podezřelě povědomé "Nové Evropy" právě tak, jak jej chtěl do její rovněž "Nové" přímé předchůdkyně vésti právě Emanuel Moravec. Po delších přípravách Národní myšlenka konečně přikročila k udělování již dříve představené Ceny Emanuela Moravce, ceny hanby pro občany našeho státu a příslušníky našeho národa za jejich činnost v zájmu jiného státu, národa či nadnárodní instituce či korporace proti zájmu Čechů a naší vlasti. Od následujících dnů můžou čtenáři navrhovat adepty, z nichž posléze vedení Národní myšlenky vybere několik nejzasloužilejších kandidátů, mezi nimiž rozhodne hlasování.

Vyhlašování vlastních cen bude vázáno na podob ně smutná výročí, jako je dnešní. Podrobnosti o udělování Ceny EM, nominacích a hlasování zveřejníme v pátek ve zvláštním textu.

Prvé udělení Ceny Emanuela Moravce však proběhlo dnes. (Jméno čerstvého nositele Ceny EM zveřejníme poté, jakmile obdrží dekret s udělením Ceny.) Snad můžeme prozradit tolik, že její prvý nositel byl oceněn ne za nějaký výrok či počin, ale za dlouhodobou činnost proti Čechům. Jedná se tedy o vzdálenou obdobu ucenění udělovaných za "celoživotní dílo". Bližší informace sdělíme v pátečním tiskovém prohlášení.


Link | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ceny E. Moravce

* Ceny Emanuela Moravce

Vydáno dne 25. 07. 2009

Emanuel Moravec České dějiny jsou plné nepochopených, zneuznaných a nedoceněných osobností. Například Emanuel Moravec je dnes již zapomínanou osobností dříve známou coby synonymum pro kolaboraci s okupanty. Jeho pohnutý příběh, kdy se z přesvědčeného socialisty, demokrata a muže Hradu stává po roce 1938 nesmlouvavý a militantní stoupenec evropské myšlenky, by se přitom mohl stát příkladem dodnes probíhajícího boje se zbytky národoveckého cítění v českých zemích.

Tento nešvar nezmizel z českých zemích ani v novém tisíciletí a pro pokrokové síly budující nový světový řád zhoubná národní identita se tu a tam projevuje a připomíná ještě v roce 2009. Nedopatřením strážců správných pořádků například v současnosti vládne pražskému Hradu člověk, který brání evropské myšlence mj. odporem k podpisu Lisabonské smlouvy. Potírání kladných pocitů k samotné existenci národů je přitom pochopitelně velmi vysoko na preferenčním žebříčku agendy veřejně činných europokrokových spolků, jednotlivců a kulturní fronty. Považujeme proto za vhodné připomenout osobnost Emanuela Moravce (dále jen EM) tím, že jeho jménem zaštítíme ceny, kterými budeme hodnotit ty nejlepší, nejzajímavější a nejoriginálnější příspěvky v aktuálním tažení za novou, jednotnou a ještě lepší Evropu bez starých předsudků, tradic, diskriminace a obdobného reakčního haraburdí. Tyto ceny bude sdružení Národní myšlenka průběžně vyhlašovat pravidelně na konci každého kalendářního měsíce a předpokládá se i slavnostnější předání ceny EM za jednotlivé roky, které by v případě zájmu sponzorů mohly doprovodit i věcné dary oceněným.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-23 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.