Dnešní datum: 18. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 25 nalezených)

| 0-15 | 15-25 |
Studie

* Základní teze angažovaného konzervatizmu

Vydáno dne 26. 12. 2003

Základní teze angažovaného konzervatizmu včetně ostatních myšlenek uveřejněných v této eseji zpracoval autor podle své knihy - Občanská obroda, konzervativní pohled na problémy současného světa (Votobia 2003). Pro krátkost textu jsou myšlenky uváděny převážně kategoricky, bez nějaké diskuse.

Celý článek | Autor: Vlastimil Podracký | Infomail | Tiskni

Studie

* Kulturní úpadek a sociální otázka

Vydáno dne 30. 01. 2003

Pokud jsou v národě mocné síly víry, není žádné sociální otázky. Teprve když ochabnou náboženské a kulturní síly, jež objímají všechny údy národa a když jejich symboly, jež platí také pro nižší vrstvy národa, ztratí svou sjednocující sílu, počíná s tímto rozrušením víry v nadpřirozeno také přirozeno ztráceti svůj obsah i smysl. Metafysicky zakotvená kultura, kterou určují a pronikají nadindividuelní hodnoty, dává každému jednotlivému člověku duchovní místo v pevně učleněném společenství a jeho život tímto včleněním ve vyšší celek naplňuje bohatým obsahem. Takovýto život nikdy nemůže vyústiti do prázdna, neustále se udržuje, neustále se stupňuje objektivním duchem celku.

Celý článek | Autor: Walter Heinrich | Infomail | Tiskni

Studie

* Humanisté nebo satanisté V.

Vydáno dne 13. 07. 2002

5. Zednáři pronásledují katolickou Církev.

O tom, že katolická Církev v dobách své vrcholné slávy a moci pronásledovala státním násilím nekatolíky, bylo už napsáno dost, pravdivého i nepravdivého. Málo se už ovšem píše o tom, že stejně tak, ne-li mnohem hůř, pronásledovali státním i nestátním terorem středověcí heretikové a později protestanté katolíky. Buď jak buď, lze hovořit ve vztahu katolíci - protestanté o oboustranném pronásledování. To se nedá říci o vztahu katolíci - ateisté, přesněji katolíci - stoupenci osvícenského bezbožectví, antiklerikalismu a satanismu. Přísně historicky vzato je zde pronásledování skutečně pouze jednostranné. Nejsou to katolíci, kdo kvůli odlišnému přesvědčení stíná hlavy, střílí, mučí a uřezává údy deistům, okultistů či ateistům, ale naopak jsou to od 18. století právě tito odpůrci Církve, kdo toto činí katolíkům. Svůj podíl na tom má právě zednářstvo, které inspirovalo většinu těchto krvavých pronásledování a později pronásledování nekrvavá.


Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Studie

* Co je vlastně EU?

Vydáno dne 09. 05. 2002

Cíle Evropské unie jsou vysvětlovány různě. Tato různorodost není náhodná, protože plán Otců - zakladatelů EU byl přinést evropskou jednotu nepřímo. To je dobrá strategie, neboť těžko kritizovat něco, co nemá všeobecně přijatý popis. Ti, kdo EU podporují, spolu mohou spolupracovat, aniž by museli přímo deklarovat své dlouhodobé plány, zatímco odpůrcům mohou tvrdit, že jejich námitky jsou zcestné, neboť skutečné cíle EU jsou jiné.

Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Studie

* Humanisté nebo satanisté IV

Vydáno dne 02. 04. 2002

4. Církevní dokumenty o svobodném zednářství

Názor církevního magisteria na svobodné zednářství zůstává 250 let naprosto nezměněn. Totéž, co platilo o svobodném zednářství v 18. století, platí i dnes. Katolicismus a členství v zednářských lóžích se vzájemně vylučují. Dokážeme to na prostém výčtu závažných církevních dokumentů o zednářství.


Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Studie

* O spravedlivém společenském řádu

Vydáno dne 14. 03. 2002

Každý z nás, kdo prošel komunistickou školou, se učil tzv. "správné marxisticko-leninské periodizaci dějin": Po prvotně pospolném řádu přišlo otrokářství, potom feudalismus, následně kapitalismus a po něm socialismus, jenž měl vyústit do komunismu, který prý se stane úplným rájem na zemi, kde každý bude dostávat mzdu ne podle míry práce, ale podle svých potřeb. Platit za práci - to už nebude nutné, protože každý občan, odchovaný socialismem, projeví takovou míru uvědomělosti, že se sám chopí své pracovní povinnosti dobrovolně a s nadšením.

Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Studie

* Humanisté nebo satanisté III

Vydáno dne 14. 01. 2002

3. Organizační struktura svobodného zednářství

Svobodné zednářství vždycky mělo a má dodnes dvě složky: veřejnou a tajnou. To nepopírá ani Lennhof ve svém slovníku. Je ovšem jasné, že tak jako každá lidská organizace, prošlo i zednářství od svého vzniku začátkem 18. století určitým ideovým i organizačním vývojem, aniž by tím doznaly změny jeho základní myšlenková orientace, duch a satanské zaměření.


Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Studie

* Katolický pohled na státní uspořádání

Vydáno dne 12. 12. 2001

Pohled na křesťanské uspořádání státu versus ideje vzešlé s francouzskou revolucí.

Události francouzské revoluce které tak hluboce ovlivnily smýšlení Evropy a nově se rodících Spojených států amerických, znamenaly jistý předěl v myšlení evropského filosoficko - státoprávního trendu. Tato událost vyvolala otřes panovnických trůnů, které byly dle učení teologů fundamentem přirozenoprávního pohledu na utváření civilizace a zcela převrátila uspořádání společnosti. Ideje této vzpoury, této destrukce ideálních lidských myšlenek, je možné nalézt u osvícenských myslitelů.


Celý článek | Autor: Lenka Nováková | Infomail | Tiskni

Studie

* Humanisté nebo satanisté II.

Vydáno dne 01. 11. 2001

2. Zednářská nauka je s katolickou absolutně neslučitelná

V minulé kapitole jsme se snažili dokázat na základě faktů, že zednáři, alespoň ti s vyšším stupněm zasvěcení, nectí Boha, nýbrž satana a v jeho službách bojují proti Bohu, Ježíši Kristu a Jeho Církvi. S tím souvisí magie a okultismus, které jsou od prvopočátku s katolickou vírou neslučitelné. Katolík se má vždycky a za všech okolností vyvarovat čar a kouzel.


Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

Studie

* Humanisté nebo satanisté I.

Vydáno dne 15. 09. 2001

1. Lež od samého začátku

O svobodném zednářství existuje z minulosti velká spousta literatury. Všechna, ať už pro nebo proti zednářská díla, uvádějí jeho historii v naprosto stejné a jednoznačné podobě. Vznik svobodného zednářství situují do Anglie na začátek 18. století, do roku 1723, kdy presbyteriánský pastor James Anderson sepsal konstituci první lóže. Ta se vyvinula původně ze zájmového sdružení lidí zainteresovaných na stavbách chrámů (odtud zednáři, zedníci), do něhož v průběhu 17. století vstoupili intelektuálové a lidé mající v rukou moc, aby prosadili nikoli teistickou, nýbrž deistickou a racionalistickou vizi světa. Bůh byl podle těchto teorií, hlásaných už Hobbesem a Humem, chápán jako později Voltaierův ,,velký hodinář", který sice stroj sestaví a natáhne - ale dál se o něj nestará, nechá ho běžet. V tomto systému nemá žádné místo zjevení náboženství člověku, učení o tom, že Bůh se lidem v osobě Ježíše Krista zjevil a lidem náboženství dal. Božský Spasitel byl pro zednáře pouhým člověkem jako každý jiný, i když člověkem významným, filozofem a mučedníkem za pravdu. Zednářství tak údajně odmítá všechno nadpřirozené, pohrdá mystikou a jako produkt osvícenství klade hlavní důraz na rozum, rozvoj vědy a podporu čistě přirozených a racionálních ctností: pracovitosti, vytrvalosti, sebekázně, silné vůle, soucitu a dobročinnosti. V Andersenově konstituci se říká: ,,Řád svobodných zednářů byl ustanoven k zušlechtění člověka: milováníhodného člověka, vzorného občana a dobrého poddaného, nezlomného ve svých slibech, věrného ctitele boha přátelství, spíše přítele ctnosti než odměny...."


Celý článek | Autor: PhDr. Radomír Malý | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-25 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.