Dnešní datum: 20. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 171 nalezených)

Ostatní

* Tiskové prohlášení Jana Kopala

Vydáno dne 22. 09. 2013

Musím se důrazně ohradit proti nehoráznému tvrzení Karla Schwarzenberga, který mne nazývá „neonacistou“. Je to pozoruhodné od člověka, který sám stojí na pozicích sudetoněmeckého landsmašaftu a československého prezidenta Dr. Edvarda Beneše by spolu s tehdejší vládou za odsun Němců pohnal před mezinárodní soud v Haagu jako válečného zločince.Osobně naopak stojím na pozicích obrany dekretů prezidenta republiku (známějších jako tzv. Benešovy dekrety). Nutnost obrany dekretů byla jedním z důvodů, proč jsem se ve svých 15 letech začal politicky angažovat a shodou okolností první organizací byl Klub českého pohraničí (občanské sdružení vzniklé jako reakce na drzé požadavky sudetských Němců a některých jim nakloněných českých politiků).

V minulosti jsem byl členem řady občanských sdružení a politických stran. Všechny byly řádně registrovány ministerstvem vnitra a u žádného z těchto subjektů během mého působení nedošlo k soudnímu rozpuštění takového subjektu, ani k návrhu na něj. Všechny subjekty tedy působily na legální právní bázi a svoji činnost vyvíjely v souladu s Ústavou České republiky. Politické strany se účastnily volebního boje a legitimně v různých volbách kandidovaly, což je jejich přirozené a nezadatelné právo.


Celý článek | Autor: Jan Kopal | Infomail | Tiskni

* Kdo pije Staropramen, pije na nesvobodu

Vydáno dne 05. 08. 2013

Prohlášení Akce D.O.S.T. k zahájení bojkotu výrobků Pivovarů Staropramen s.r.o.

Po pivu hezky česky znějící značky Staropramen rád sahal nejeden český vlastenec, a to od založení Smíchovského pivovaru v roce 1869 až do doby historicky nedávné. Rok 2013 je bohužel v tomto ohledu bodem zlomu.

I když mnozí znalci zlatého moku mají k výrobkům pivovaru své výhrady, není to právě tento důvod, jenž nás vede k tomu, abychom přestali piva značky Staropramen kupovat a pít.

Náš důvod není konzumní, nýbrž ideový. Vedení pivovaru se rozhodlo podpořit homosexualistický festival Prague Pride, čímž se demonstrativně postavilo na stranu kulturní revoluce, podkopávající samotné základy lidské společnosti.

Kdo dnes stojí na straně Prague Pride, podporuje nezodpovědnou hru na homosexuální „manželství“, včetně „práva“ na adopci dětí, a zároveň plíživou kriminalizaci zastánců přirozených hodnot. Nedávné události ve Francii, kde došlo k brutálním policejním akcím proti kritikům homosexualismu, činí ze Staropramene spoluviníka procesu, jenž nevede pouze k pošlapávání občanských svobod a práv, ale i k nastolení režimu, založeného na pronásledování názorových odpůrců.

Vyzýváme tímto všechny normálně smýšlející spoluobčany, kteří ještě neztratili povědomí o významu přirozené rodiny pro zdravý vývoj dětí i celé společnosti, aby se k našemu bojkotu výrobků Staropramene připojili.

V Praze 1. 8. 2013

Mgr. Michal Semín, předseda; Mgr. Petr Bahník, místopředseda


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Mají odpůrci Prague Pride čekat stejné policejní manévry jako v Budějovicích?

Vydáno dne 29. 07. 2013

DOST Otevřený dopis Akce D.O.S.T. starostce městské části Praha 2 a poslankyni PS PČR, Janě Černochové

Paní poslankyně,

formou tohoto Otevřeného dopisu chceme vyjádřit svůj hluboký nesouhlas s postoji, které jako politička veřejně prezentujete a prosazujete. Návrh zákona přiznávajícího homosexuálním dvojicím „právo“ adoptovat děti, který jste spolu s dalšími poslanci předložila Poslanecké sněmovně, i váš patronát nad letošním ročníkem homosexualistického festivalu Prague Pride , jistě napomáhají mediálnímu zviditelnění vaší osoby, současně však prohlubují hodnotový chaos a ideovou rozbředlost pravicové politiky v naší zemi. Do svých funkcí jste byla zvolena za Občanskou demokratickou stranu, která se označuje jako strana liberálně-konzervativní a opakovaně vyjadřuje svou podporu právě těm hodnotám, jež vy svou činností podkopáváte. Zdá se, že vlastní strana a voliči pro vás představují jen výtah k politické moci a svou další kariéru spojujete s jinými než stranickými strukturami a hodnotami. V každém případě jste učinila homosexualistickou agendu podstatným tématem svého veřejného působení, což, s ohledem na další, níže uvedené skutečnosti, vzbuzuje zcela specifické obavy.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Akce D.O.S.T. znovu k událostem ve Francii

Vydáno dne 23. 07. 2013

DOST Již půl roku probíhají po celé Francii veřejné protesty proti přijetí zákona, který přiznává homosexuálním svazkům status manželství, včetně práva na adopci dětí. Návrhu zákona nepředcházela potřebná společenská diskuse a prosazen byl proti vůli většiny občanů. Protestní demonstrace v ulicích francouzských měst (pařížské demonstrace se účastnil milion protestujících!) vláda tvrdě potlačuje a to za použití nejhrubšího policejního násilí.

Starostové francouzských měst odmítající „oddávat“ stejnopohlavní páry čelí tvrdému trestnímu stíhání a za pouhé nošení trička s vyobrazením normální rodiny, které se stalo rozšířenou formou pokojného protestu, jsou lidé policií na ulicích zadržováni a perzekvováni. Mladý demonstrant Nicolas Busse byl za to dokonce odsouzen k několikaměsíčnímu vězení. Historik a spisovatel Dominigue Venner byl arogancí státní moci dohnán až k „palachovské“ sebevraždě.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Ostatní

* Teleskopickými obušky se pokojné soužití nevybuduje!

Vydáno dne 22. 07. 2013

DOST Akce D.O.S.T. proti nepřiměřenému policejnímu zásahu a ohrožení občanských svobod

Občanská práva a svobody jsou vedle vlastní státnosti nejcennějším politickým statkem lidu České republiky. Za tato práva a tyto svobody v minulosti obětovali mnozí občané své existenční jistoty i své životy. Tato práva a tyto svobody jsou, jak se zdá, znovu v ohrožení.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* K útokům na tradice a občanské svobody nelze mlčet!

Vydáno dne 13. 05. 2013

Prohlášení Akce D.O.S.T. k nedávným bezprecedentním událostem ve Francii Postup současné vlády Francouzské republiky proti odpůrcům homosexuálních „sňatků“ je v celé své šíři nejhrubším zásahem politické moci do práv a svobod občanů od pádu železné opony!

Otázka legalizace „manželství“ homosexuálů, jež se svým charakterem dotýká základů francouzské identity, byla vládou a prezidentem Hollandem rozhodnuta od stolu, bez ohledu na mínění široké veřejnosti, a po stranické linii protlačena parlamentem, navzdory zcela zřetelnému občanskému odporu (už projednávání zákona vyvolalo v ulicích Paříže zcela nebývalou vlnu protestů). Na projevy občanské opozice pak vládní politici nedokázali včas adekvátně reagovat, ignorovali příležitosti k potřebnému dialogu a po schválení zákona nasadili proti demonstrantům nejhrubší policejní sílu. Vyvolali tak tvrdé pouliční střety s občany, kteří nedělali nic jiného, než to, že veřejně demonstrovali svůj politický a lidský názor!

Současná vláda Francouzské republiky tak prokázala vlastní ideovou slabost, hlubokou nekompetentnost a zastíraný, hluboce nedemokratický charakter, za což, podle našeho názoru, zasluhuje celoevropskou kritiku. Pro svobodymilovné občany ostatních evropských zemí totiž musí být nedávná francouzská zkušenost varováním a výzvou k obraně jejich vlastních práv a svobod. Nechceme čekat, až vláda podobného typu nasadí obušky a vodní děla také v ulicích českých měst. To zde již bylo a jen hlupák udělá stejnou chybu dvakrát.

Michal Semín - předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník - místopředseda Akce D.O.S.T.


Link | Infomail | Tiskni

* Wikipedia: heslo Detroit

Vydáno dne 29. 04. 2013

Důsledky demografické změny

Mezi lety 1950 a 2000:

Celkový počet obyvatel Detroitu se snížil o 49%, z 1 849 668 na 951 270;
Počet bílých obyvatel Detroitu se snížil o 93%, z 1 545 847 na 116 599;
Počet černých obyvatel Detroitu se zvýšil o 159%, z 303 721 na 787 687;
Poměrný počet vražd v Detroitu se zvýšil o 582%, z 6,1 na 41,6 na 100 000 obyvatel ročně;
Poměrný počet loupežných přepadení se zvýšil o 596%, z 125 na 870 na 100 000 obyvatel ročně.
V rozmezí let 1930 až 2000 se počet loupežných přepadení ve městě (v přepočtu na počet obyvatel) zvýšil osminásobně; počet vražd (v přepočtu na počet obyvatel) vzrostl devítinásobně. Podle průzkumu provedeného Národním ústevem pro gramotnost (National Institute for Literacy) je 47% obyvatel Detroitu funkčně negramotných.
Detroitu se přezdívá "America's first third world city" (první město třetího světa v USA). Oficiálně se jako příčiny problémů Detroitu většinou označují "ekonomické problémy", což bývá oponenty považováno za politicky korektní eufemismus.


Link | Infomail | Tiskni

* Proti eurovalu – proti vlajce

Vydáno dne 24. 03. 2013

Prohlášení Akce D.O.S.T. k návštěvě předsedy Evropské komise J.M. Barrosa v České republice

Aktuální hospodářský a politický vývoj Evropské unie potvrzuje oprávněnost kritických výhrad k její podobě a fungování. Akce D.O.S.T. tyto kritické postoje dlouhodobě sdílí , zasazuje se za obnovu plné státní suverenity České republiky a varuje před dalším prohlubováním závislosti na EU, aktuálně před přistoupením k tzv. Evropskému paktu soudržnosti (eurovalu), jež by v praxi znamenalo vyvedení miliard korun z peněženek českých daňových poplatníků do bezedných kapes unijních orgánů.

Svůj nesouhlas s unijní politikou a záměrem připojit Českou republiku k eurovalu vyjádří Akce D.O.S.T. formou veřejného protestu při vyvěšování vlajky EU na Pražském hradě prezidentem Milošem Zemanem a J.M. Barrosem.

Modrá vlajka s hvězdami se stala ztělesněním chybně nastaveného procesu evropské integrace, ztělesněním eurobyrokracie a nesvobody. Vyvěšení této vlajky, která ve skutečnosti nerepresentuje žádný svrchovaný stát, vedle vlajky České republiky na historickém sídle českých panovníků, je podle názoru Akce D.O.S.T. znevážením českých státních symbolů a nevkusnou exhibicí cizí nadvlády.

Ve chvíli, kdy většina české politické representace ustupuje tlaku „proevropských“ sil je veřejný protest jednou z mála možností, jak dát najevo vlastní názor. Protest proti vlajce EU je protestem proti eurovalu a hlasem hájícím nejzákladnější zájmy občanů České republiky.

V Praze 22. 3. 2013

Michal Semín, předseda; Petr Bahník, místopředseda


Link | Infomail | Tiskni

* Prohlášení Akce D.O.S.T. k žalobě Senátu na prezidenta republiky

Vydáno dne 05. 03. 2013

4. březen 2013 se do našich dějin zapíše jako den, zatížený vlastizrádným jednáním početné skupiny senátorů a senátorek, usilujících o vyřazení Václava Klause z veřejného života jinou cestou, než je cesta řádné politické soutěže. Jsme přesvědčeni o tom, že Václav Klaus byl pod rouškou předstírané starosti o zachování ústavního pořádku obviněn z velezrady pro politické postoje, jež jako prezident České republiky zastával a prosazoval. Ze složení žalujících zákonodárců a jejich napojení na Karla Janečka je zřejmé, že tento zatím poslední útok na samotné základy zbytků naší státní suverenity a svobodné společnosti přichází z ideového tábora kolem Karla Schwarzenberga. Vzhledem k tomu, že se jedná o víc než jen o útok na osobu Václava Klause, ale o zpochybnění základních principů naší státnosti a právního řádu, je nevyšší čas, aby se lidé, jimž hodnoty svobody a práva leží na srdci, začali těmto rozkladným silám stavět na odpor. Dejme žalujícím senátorům a senátorkám slušnou a zákonnou formou pocítit náš spravedlivý hněv nad jejich nezodpovědným počínáním.

V Praze 5. března 2013

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* MONOS: Doba předrevoluční aneb Milost na pranýři

Vydáno dne 27. 02. 2013

Členy občanského sdružení MONOS již nepřekvapuje nová kampaň započatá ihned s nástupem roku 2013 a požadující tentokrát obvinění prezidenta Václava Klause z velezrady, navzdory jeho ústavnímu právu na amnestii (čl. 63 Ústavy) včetně abolice (čl. 62 Ústavy). Nejsme překvapeni ani uměle vyvolaným „občanským“ nátlakem na Senát, kdy „Výzvu k podání žaloby na prezidenta republiky Václava Klause pro velezradu dle čl. 65 Ústavy“ podepsalo údajně přes 70 tisíc lidí (viz www.klausovavelezrada.cz), více nás překvapuje souhlas některých senátorů s touto výzvou, především pak právnicky vzdělané Elišky Wagnerové.

Je zřejmé, že jde o politickou záležitost. Ať již tato kauza skončí prakticky jakkoliv, bude mít neblahé důsledky na právní stav v této zemi. Metody těch, kteří nesouhlasí s výsledky voleb a s podporou mainstreamových medií uplatňují populistickou argumentaci, přičemž zcela ignorují základní právní principy, naši zemi zákonitě povedou do právního marasmu a k další revoluci. Důsledkem nemůže být nic jiného než další snižování autority státních institucí a pád do anarchie, kdy půjde zákonnost stranou. Pak bude platit již jen právo silnějšího, tady těch skupin, které dokážou patřičně zmanipulovat veřejnost.

Monarchisté sice nejsou příznivci republikánského zřízení, protože velmi zřetelně vnímáme jeho nedostatky, které postupně vygenerují úpadek, zároveň však jsme zastánci práva a pořádku. Z tohoto důvodu musíme protestovat proti dehonestaci funkce prezidenta a zvlášť proti populistickým tažením na platné právo, včetně práva ústavního. Jsme přesvědčeni, že se určití lidé pokoušejí o všeobecnou společenskou destrukci, která napadá celý systém vládnutí. Tento proces zvyšuje preference komunistům a má přímý vliv na občanskou nespokojenost, která je v mnoha ohledech oprávněná. Chceme především varovat zvolené politické představitele: první tsunami aktivně projevené celospolečenské nespokojenosti a revolučního pekla smete právě Vás!

Stále více vidíme, jak se potvrzuje Aristotelův výrok, že monarchie je jediný systém vlády, kde je moc vykonávána pro dobro všech.

Bože, prosíme Tě, vrať nám krále, aby nás chránil před našimi politiky!


Link | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Ze studnice internetové moudrosti

Vydáno dne 23. 01. 2013

Přímá volba prezidenta je pro intelektuály, humanitní vědce a geeky absolutně devastující. Všechny ty emoce, co si za život odepřeli jako fanoušci fotbalových týmů, se v nich nashromáždily a došlo u nich k erupci s fatálními následky.

Příznaky - pěna u úst, vykřikování a papouškování hesel do ochraptění, agresivita vůči týmu protivníka, pulzování žíly na čele, zvýšený srdeční tep, popudlivost a řevnivost.

Tohle je pokosí víc než důchodce první vlna veder.


Link | Infomail | Tiskni

* Karel, katolický milovník umění

Vydáno dne 22. 01. 2013

Kontroverzní výstavu vídeňských akcionistů Hermanna Nitsche ad. zahájil ve čtvrtek večer v pražském Doxu ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Ministr na úvod řekl, že obvykle nezahajuje výstavy, ale že v šedesátých letech žil ve Vídni a přišel do styku s akcionisty.

“Měl jsem čas se věnovat něčemu mnohem zábavnějšímu, než je politika, v té době jsem se zajímal o moderní umění.“A současně dodal, jaký význam mělo hnutí akcionistů: „Rok 1968 měl na západě jiný význam než u nás. Skončil jim poválečný biedermeier.“

Novinky, 19. října 2012


Link | Infomail | Tiskni

Ostatní

* PROČ NEVOLIT KARLA SCHWARZENBERGA? DŮVODŮ JE VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE!

Vydáno dne 21. 01. 2013

DOST3 Stanovisko Akce D.O.S.T. ke druhému kolu přímé volby prezidenta České republiky Karel Schwarzenberg by byl dobrým prezidentem, kdyby byl tím, zač je tvůrci své „image“ vydáván, tedy osobností pravicovou a konzervativní. Existují bohužel vážné důvody se domnívat, že tento prezidentský kandidát není ani jedním z toho.

Nejde přitom o bezvýznamné detaily zmiňované jeho kritiky zleva, jako je chronické knížecí pospávání, ale o věci velmi závažné, které narušují jeho médii pečlivě pěstovaný obraz nekorumpovatelného člověka s čistým štítem, kterého tolik potřebujeme. Za Schwarzenbergovými zády se tyčí memento jeho restitučních kauz, v nichž se český soud bůhví proč (a zač) řídil rakouským právem, nebo podivný průběh jeho podnikatelských aktivit, spjatý s hospodářským propadem likérky Becher či zánikem továrny Tesla v Mirovicích.

Karla Schwarzenberga ovšem nelze považovat za pravicového konzervativce ještě z jiného důvodu. Ten spočívá v něčem, co knížeti zjednává podporu elitních klubů, umělců i trockistických komentátorů z Práva. Patrně nejvýstižněji tuto věc nedávno pojmenovala jedna ze Schwarzenbergových fanynek, která po skončení prvého kola volby zahájila v jeho volebním štábu onen televizními kamerami a mikrofony zaznamenaný zpěv české hymny, při němž si „Karel“ nedokázal vybavit text. Tato dáma časopisu Týden svěřila, že zpívat začala jata silnou emocí, neboť měla pocit, že vedle ní „…stojí Václav Havel v těch krátkých nohavicích…“.


Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

* Schwarzenberg: Až budu prezident, pustím vězně!

Vydáno dne 09. 01. 2013

Karel Schwarzenberg přiznal, že pokud se stane v přímé volbě novým prezidentem, udělí plošnou amnestii vězňům. V base jich je prý moc.

"Amnestie je dobrá tradice, kriminalizování všech je blbost. Vězňů máme moc," řekl pro Lidové noviny Karel Schwarzenberg.

Kníže tak vyslal voličům signál, aby hlas pro něj důkladně uvážili. Veřejnost si totiž stále pamatuje, k čemu docházelo, když velkou plošnou amnestii udělil v lednu 1990 Václav Havel.

Blesk, 15. 2. 2012


Link | Infomail | Tiskni

* Eurovizionář hovoří

Vydáno dne 19. 12. 2012

Takzvané „arabské jaro“ nám ukazuje zcela jinou tvář islámského světa, než byla ta, kterou nám násilím vnutil Usáma Bin Ládin. Islámský fundamentalismus sice zůstal nebezpečný, ale jak je vidět, zápas za svobodu a lidskou důstojnost jde napříč kulturami a náboženstvími. Během revolucí v severní Africe a na Blízkém východě zatím nehrála nenávistná ideologie Al-Káidy žádnou roli.

Libor Rouček, 11. zaří 2011


Link | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.