Dnešní datum: 20. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 182 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-165 | 165-180 | 180-182 |
Zahraničí

* Američané a názor na iráckou válku

Vydáno dne 09. 04. 2003

O následující text požádala redakce jednoho z věrných čtenářů, jenž se v současné době nachází ve Spojených státech a má tak dokonalou příležitost pátrat po názorech obyčejných lidí. Protože text přišel přímo z USA, neobsahuje českou diakritiku, což jak doufáme čtenáři pochopí.

Celý článek | Autor: Národní myšlenka | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Jessica žije!

Vydáno dne 07. 04. 2003

Jessica Lynchová byla osvobozena americkými jednotkami ze zajetí. Bohu díky. Na pozadí této dobré zprávy je však namístě si položit tuto otázku - proč se mladá Jessica do této jistě traumatické situace vlastně dostala? Ptejme se ještě dále - proč vůbec do této války odjížděla?

Celý článek | Autor: Michal Semín | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Brunei a Singapur

Vydáno dne 11. 01. 2003

Tyto státy dosahují dnes takřka stejných politických, společenských a ekonomických úspěchů, přestože mají diametrálně odlišné vnější znaky.

Brunei je stát, který vznikl ve 14. stoleti. Je jeden z nejstarších v Asii. Skladá se ze dvou enkláv oddělených územím Malajsie, má vesnický typ osídlení, obyvatelstvo je z velké části tvořeno Malajci muslimského vyznání. Státním zřízením je absolutistická monarchie. Veškeré zákony zde tvoří sultán dekrety. Sultán je jediný představitel zákonodárné, výkonné i soudní moci. Parlament byl zrušen v roce 1962 a to dokonce v době, kdy Brunei byla britským protektorátem (protektorát byl zrušen k 31. 12. 1983). Sultán sám předsedá vládě, jejíž členy dle své vůle jmenuje. Politický systém zde vychází z tradic islámu.


Celý článek | Autor: Vilém Vácha | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Lee Kuan Yew - úspěšný světový politik a ekonom

Vydáno dne 07. 11. 2002

Tento jeden z nejúspěšnějších politiků současného světa je pro mě největší osobností, politikem, ekonomem a myslitelem 20. století pro jeho úspěchy.

Lee Kuan Yew je otcem úspěchu Singapuru, protože nejvíce praktikuje zásady demokracie a ukázal tak cestu, jak je nejlepší se ubírat úspěšně vpřed. Singapur, který se pod vedením Lee Kuan Yew stal dnes jedním z nejbohatších a nejúspěšnějších států světa, má jeden z největších ekonomických růstů ve světě a nejvíce uspokojuje požadavky svých občanů.


Celý článek | Autor: Vilém Vácha | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Papírová saň

Vydáno dne 04. 09. 2002

Ti kdo se pokoušejí přivést své země do Evropské unie se obvykle veřejnosti v setrvačně přikyvujících médiích prezentují jako vlastníci patentu na pravdu, neomylní mudrcové, jejichž moudrost nelze v žádném směru zpochybňovat. Oni vědí a znají všechno, od ekonomiky přes kulturu až po lidskou psychologii, v níž se skrývá přirozená obava z násilně vnucovaného. Tu je nutno překonat důsledným vymýváním mozků. K tomu slouží rozsáhlé „informační kampaně“, ovšemže jednosměrné a placené nikoli těmi, kdo si je vymýšlejí, protože jim vstup přinese výhody, ale nešťastnými poplatníky, kteří svou ustrašenou pasivitu před varovně vztyčeným prstem zaplatí hned dvakrát – před vstupem i po něm.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Poslanec Giertych mluví a obviňuje

Vydáno dne 03. 04. 2002

V polovině března tohoto roku přinesla v hlavních večerních zprávách veřejnoprávní ČT1 informaci, že se Liga polských rodin v parlamentní rozpravě důrazně ohradila proti rozhovoru prezidenta Kwaśniewského, v němž srovnával v souvislosti s Benešovými dekrety prezidenta Beneše s Hitlerem. Na obrazovce se objevil i poslanec LPR Roman Giertych, jenž jasně vyjádřil názor, že by se měl polský prezident za zpochybňování Benešových dekretů Čechům omluvit.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Poslanec Giertych mluví a obviňuje

Vydáno dne 03. 04. 2002

V polovině března tohoto roku přinesla v hlavních večerních zprávách veřejnoprávní ČT1 informaci, že se Liga polských rodin v parlamentní rozpravě důrazně ohradila proti rozhovoru prezidenta Kwaśniewského, v němž srovnával v souvislosti s Benešovými dekrety prezidenta Beneše s Hitlerem. Na obrazovce se objevil i poslanec LPR Roman Giertych, jenž jasně vyjádřil názor, že by se měl polský prezident za zpochybňování Benešových dekretů Čechům omluvit.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Buldozery budující spravedlivější svět?

Vydáno dne 10. 01. 2002

Jsme zvyklí, že technické výdobytky doby jako kombajny, traktory a buldozery nám pomáhají budovat a zlepšovat naše okolí a usnadňují nám tak náš život. Nedovedu si tedy v první chvíli představit například kombajn jako symbol zla. Taková modrá hranatá komická “věc”, pomalu se kolébající po poli a chrlící do nákladního auta proud posečeného obilí, nebo ten dobrotivý bručoun buldozer – jsou snad symbolem zla? Pro mnohé bohužel ano!

Celý článek | Autor: Petr Tryščuk | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Imigrace? Otevři oči!

Vydáno dne 17. 10. 2001

Britská národní strana v současné době, kdy se britští islamisté z velké části postavili za teroristy a dokonce vyhrožují britskému premiérovi smrtí, přidává ve svých velkých letákových kampaních na důrazu. Právě startuje kampaň proti muslimskému extremismu, s nímž mají Britové krajně negativní zkušenosti, probíhají kampaně proti přílivu imigrantů a žadatelů o azyl. Na jednom takovém letáku s názvem Imigrace? Otevři oči! si můžeme snadno udělat obrázek o tom, jak to bude brzy vypadat u nás, pokud se sociálním inženýrům povede v ignorantském stylu svých bývalých komunistických soudruhů opravdu provést to, čím nám neustále vyhrožují. Zaplavit naši zemi imigranty.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Mediální neonacismus

Vydáno dne 06. 09. 2001

Internetové stránky polského časopisu Phalanx (http://www.phalanx.icenter.pl) se stejně jako jeho jejich papírový protějšek orientují v prvé řadě na pravicovou kulturu. Naleznete na nich poezii, recenze knih a filmů a především spoustu informací o pravicové hudbě s velkým množstvím ukázek. Tahle muzika jde přitom napříč celým spektrem hudebních stylů, od písničkářství dylanovského střihu přes country až po velmi tvrdý hard core. Recenzenti hudebních CD jsou nemilosrdní a kromě hudby hodnotí i úroveň textů. Takovým CD, která třeba jen naznačují příchylnost k nacismu, přitom nemilosrdně strhávají body.

Celý článek | Autor: Milan Špinka | Infomail | Tiskni

* Díky za tu naději

Vydáno dne 01. 05. 2001

Manželé Slamkovi z bratislavské Petržalky se o dítě snažili dlouho. Když už se zdálo, že zůstanou bezdětní, narodil se jim syn. Dali mu jméno Branislav, upnuli se jen na něj, hleděli své tolik vytouženého dítěte řádně vychovávat. V obyčejné bezproblémové rodině vyrůstal v slušného a poctivého člověka, aniž kdo tušil, že právě tyto dobré vlastnosti jednou způsobí strašlivou tragédii.

Link | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Hledá se nový strůjce všeho zla na Balkáně?

Vydáno dne 01. 03. 2001

Na Balkáně probíhá další kolo nekonečných národnostních a náboženských šarvátek. Za strůjce násilí a válek byl v uplynulých deseti letech běžně označován jugoslávský prezident Milošević, potažmo Srbové, proti kterým vedl "civilizovaný svět" mimo jiné dobyvačnou válku spojenou s bombardováním civilních objektů.

Celý článek | Autor: Jiří Hojer | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Tragédie okolo Balkánského ostrova na pokračování

Vydáno dne 01. 10. 2000

Nemohu si odpustit poněkud rozvláčnější úvod; je podle mého názoru nezbytný k pochopení celého problému. Vážím si nesmírně Britů, Francouzů i ostatních západoevropských národů pro jejich historii, kulturu i přínos lidstvu a obdivuji je; myslím ale, že mi to nebrání vidět i jejich negativa. Jeden anglický gentleman, důstojník, se účastnil nějakých bojů s povstalci na pomezí indického císařství. Jemu podřízení domorodci s královninou mocí zřejmě moc nesympatisovali, neboť se pokusili svého velitele v noci zabít. Avšak záměr jim nevyšel, Angličan se probudil. Ten je vyhodil ze stanu, vynadal jim, že ho vzbudili a chtěli zavraždit a šel opět spát.

Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Ohlédnutí za letošní krizí na Balkáně

Vydáno dne 01. 01. 1999

Srbsko ztratilo Kosovo. Proti obrovské přesile musela Jugoslávie ustoupit. Věděli jsme to, zdravý rozum nepřipouštěl moc jiných možností, přesto se emoce draly na povrch a my nahlas doufali v zázrak. Letošní události jsou v mnohém poučné. Jak pro značnou podobnost s našimi moderními dějinami, tak jako možný vzorový příklad pro obdobné zásahy v budoucnu.

Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Zahraničí

* Krátká vzpomínka na jaro 1998

Vydáno dne 01. 12. 1998

Publikováno v Národní myšlence v prosinci 1998


Na jaře proběhly v Maďarsku parlamentní volby. Vláda socialistů byla nahrazena mírnými konzervativci (podle mne nikoli pravicovými extremisty, jak jsme se mohli dočíst - ovšem záleží na úhlu pohledu). Ti slíbili, že budou hájit národní zájmy, ochraňovat Maďary v okolních státech a ve vztahu k Evropské unii se chtějí chovat jako rovný s rovným. Nepodlézat a neuzavírat smlouvy, jež budou pro Maďarsko nevýhodné. Chtějí spolupracovat s vyspělou Evropou, ale nechtějí, aby se v ní maďarský národ nerozplynul (řada Maďarů je zřejmě na rozdíl od většiny Čechů na svůj národ hrdá).


Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-165 | 165-180 | 180-182 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.