Dnešní datum: 18. 10. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 447 nalezených)

* XI. ročník Zimní university VF

Vydáno dne 21. 03. 2012

Občanské sdružení Vlastenecká Fronta si Vás dovoluje pozvat na přednášku Jiřího Urbana, která proběhne v rámci XI. ročníku cyklu přednášek nazvaného Zimní universita.

31. března 2012

Autochtonní teorie

Většinová představa o osídlení našich zemí je taková, že nejprve zde sídlili Kelti, pak Markomani a Kvádové a potom, v době tzv. stěhování národů ve 4. až 6. století, se do našich zemí nastěhovaly slovanské kmeny z Pobaltí nebo ze Zakarpatí.

Dle autochtonní teorie žilo na našem území slovanské obyvatelstvo již v době bronzové a bylo dočasně podmaněno Kelty, Markomany a Kvády.

Přednáška se uskuteční v sobotu od 14:00 hodin v ulici Revoluční 5, Praha1.

Na setkání se těší
Vlastenecká Fronta


Link | Infomail | Tiskni

* Wykład prof. Jacka Bartyzela "Kto się boi polskiego nacjonalizmu?"

Vydáno dne 18. 03. 2012

23.03.2012 o 17:30

Warszawa, Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, ul. Ostrobramska 72


Link | Infomail | Tiskni

* České děti - naše budoucnost

Vydáno dne 12. 03. 2012

(Vedení Akce D.O.S.T. na podporu života)

Obhajoba tradičních civilizačních hodnot Západu ztrácí naději na úspěch, ale i jakýkoli smysl, nedojde-li k obnově našich rodin a k probuzení nové národní vitality. Demografický vývoj evropských národů, včetně národa českého, dosáhl kritické hranice. Stárnoucí populace nebude nadále schopna zajistit normální fungování ekonomického a politického řádu. Masivní imigrace, doprovázená navíc nezodpovědnou multikulturní propagandou, zmíněnou situaci nevyřeší, naopak, jak z dlouhodobého pohledu dokazují západoevropské příklady, přináší spíše další nové problémy a komplikace. 

Proto je třeba, jakkoli jsou dnes hmotné podmínky k založení rodiny pro mnoho lidí obtížné, podstoupit tento zápas o lidské štěstí a přivádět na svět, zajistit a vychovat potomstvo, neboť v něm, v našich dětech, je budoucnost a pointa našeho každodenního úsilí. Bez této pozitivní změny ze současné ekonomické krize nevybředneme. Bez této pozitivní změny nemá naše společnost žádnou perspektivu.

Akce D.O.S.T. si proto dovoluje pozvat své příznivce i všechny odpovědně uvažující občany na shromáždění ČESKÉ DĚTI-NAŠE BUDOUCNOST, které se uskuteční v sobotu 24. března od 13.30 na Staroměstském náměstí v Praze.

Akce D.O.S.T. se shromážděním rozhodla podpořit pochod každoročně pořádaný Hnutím pro život v ČR.


Link | Infomail | Tiskni

* UK si připomene rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity

Vydáno dne 12. 02. 2012

Dne 28. února 2012 uplyne 130 let od vydání zákona o rozdělení pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity. Rozdělení se stalo důležitou součásti procesu formování moderního českého národa v rámci habsburské monarchie. Univerzita Karlova si tuto významnou událost připomíná veřejnou přednáškou.

Rozdělením univerzity na německou a českou část v roce 1882 byl v rámci českých zemí završen delší zápas o zrovnoprávnění českého jazyka na nejvyšší úrovni vzdělání, který trval několik desítek let.

Veřejná přednáška, která události s tím spojené připomene, se koná 28. února 2012 v Zelené posluchárně Univerzity Karlovy od 16 hodin (Celetná 20, Praha 1). Přednášku pronese PhDr. Milada Sekyrková, CSc. z Ústavu dějin UK a archiv UK.

Univerzita Karlova


Link | Infomail | Tiskni

* Marine Le Penová chce zrušení smlouvy o fiskální unii

Vydáno dne 01. 02. 2012

Tiskové prohlášení Marine Le Penové, předsedkyně Národní Fronty

Na žádost Německa, Nicolase Sarkozyho a pětadvaceti evropských vlád z dvaceti sedmi členských zemí EU, rozhodly se vlády zbavit občany svých zemí suverenity přijetím nové dohody o rozpočtové kázni.

Díky této dohodě vyrovnané veřejné finance nejsou prorůstové a pro zaměstnance, ale v konečném důsledku mají zachránit euro za každou cenu.

V případě, že dogma nebude respektováno, lidé budou potrestáni absurdním způsobem – quasiautomatickými sankcemi. Budou penalizování, dokud jejich rozpočty nebudou upravené. Pokud budu zvolena, vrátím se k této antidemokratické a antiekonomické dohodě.

Británie a Česká republika měly dost moudrosti odmítnout další amputaci své suverenity, a to v zájmu demokracie ve svých zemích.

Byl to francouzský lid, který měl pravdu v roce 2005 tím, že řekl své ne Evropské ústavě, a jsou to elity, které zradily společné dobro protlačením Lisabonské smlouvy silou.

S touto novou evropskou regresí je Nicolas Sarkozy vinen pošlapáváním národních zájmů a Francois Hollande se také utápí v evropské ideologii.

Chci obnovit plnou demokracii ve Francii, aby se podpořilo hospodářské a sociální vlastenectví, které jedině umožní reindustrializaci, a tak návrat zaměstnanosti. Francouzi budou moci zvítězit návratem ke zdravému rozumu , svobodným hlasováním pro zrušení těchto absurdních smluv.

Marine Le Pen


Link | Infomail | Tiskni

* Otevřená beseda Svobodných: obecní policie

Vydáno dne 30. 01. 2012

9. února 2012
18:30 - 22:00

Pražští Svobodní pořádají další z měsíčních besed, tentokrát na téma "obecní policie". Úvodní příspěvky k tématu přednesou:

člen Republikového výboru Svobodných Jan Skalický
D-FENS

Beseda se bude konat v restauraci Vysmátý zajíc, Michalská 13, Praha 1 ve čtvrtek 9. února 2012 od 18:30.


Link | Infomail | Tiskni

* Galerie představí faksimile středověkých rukopisů

Vydáno dne 26. 01. 2012

Výstavu středověkých rukopisů připravil pro Knihovnu Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje historik Marek Zágora. Ve čtvrtek 2. února bude v 16 hodin zahájena výstava Krása a tajemství středověkých rukopisů II. v Knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) na Poděbradově ulici 12. Expozici středověkých rukopisů, která potrvá do 20. března, zahájí historik a kurátor výstavy Marek Zágora.

Výstavní projekt Krása a tajemství středověkých rukopisů II. přiblíží středověk zakódovaný do bohatě iluminovaných manuskriptů. Originály jednotlivých rukopisů bývají často uloženy ve speciálních trezorech. I z těchto důvodů výstava představí jejich umělecké kopie či zdařilé faksimile.

„To vše bude doplněno vybranými reprodukcemi dalších zajímavých památek knižního malířství. Návštěvníci se mohou těšit například na proslulý Jenský kodex, Bamberskou apokalypsu, Knihu o lovu Gastona Féba, Žaltář Svatého Ludvíka nebo ukázky z proslulého Codexu Manesse či Bible Václava IV.,“ vypočítává Marek Zágora.

Výstava postupně představí několik jedinečných středověkých manuskriptů, některé jako úplná faksimile, jiné v podobě faksimilových listů. Jednotlivé exponáty, jež přiblíží rukopisné skvosty od počátku jedenáctého do druhé poloviny století šestnáctého, budou pravidelně obměňovány. Expozice navazuje na stejnojmennou výstavu, jež se uskutečnila v Knihovně GVUO v roce 2011.

V rámci výstavy se uskuteční také komentované prohlídky s kurátorem Markem Zágorou. První prohlídka naváže na zahájení výstavy ve čtvrtek 2. února v 16 hodin. Následovat budou další v termínech 28. února a 20. března vždy v 16 hodin. Vstup je volný.

redakce Ostrava Online


Link | Infomail | Tiskni

* Přednáška: Podniky do rukou pracujících?

Vydáno dne 14. 01. 2012


Link | Infomail | Tiskni

* XI. ročník Zimní university VF

Vydáno dne 12. 01. 2012

Občanské sdružení Vlastenecká Fronta si Vás dovoluje pozvat na třetí přednášku XI. ročníku cyklu přednášek nazvaného Zimní universita.

21. ledna 2012
Ing. Jiří Fiala – sebeobrana v právní džungli

Přednáška předsedy sdružení K 213 ing. Jiřího Fialy o jeho deset let trvajícím boji s postkomunistickou justicí. Od výhry u ESLP ve Štrasburku v opatrovnické kauze, přes čtvero uvěznění až po trojí zprošťující rozhodnutí NS.

Přednáška se uskuteční v sobotu od 14:00 hodin v ulici Revoluční 5, Praha1.

Na setkání se těší

Vlastenecká Fronta


Link | Infomail | Tiskni

* Shromáždění proti ESM (a pomoci eurozóně)

Vydáno dne 04. 01. 2012

11. ledna 2012
12:00 - 13:00

Ve středu 11. ledna 2012 od 12:00 pořádá pražské předsednictvo Svobodných shromáždění proti ratifikaci Rozhodnutí Evropské rady o změně čl. 136 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Sejdeme se u památníku 2. odboji nedaleko stanice metra Malostranská.

Důvodem ke shromáždění je plánované schvalování v Senátu plánované na 11.1.2012 či další dny.

Na shromáždění vystoupí také předseda strany Petr Mach, místopředseda strany Radim Smetka, předseda pražského krajského sdružení Karel Zvára, předseda královéhradeckého krajského sdružení Vít Jedlička, předseda středočeského krajského sdružení Petr Zavadil a místopředseda pražského krajského sdružení Jiří Kubíček.


Link | Infomail | Tiskni

* DOMY S NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE - Geniální návrh, nebo nesmyslná regulace EU?

Vydáno dne 04. 01. 2012

Centrum pro ekonomiku a politiku si Vás dovoluje pozvat na seminář

DOMY S NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE

Geniální návrh, nebo nesmyslná regulace EU?

na kterém vystoupí

Pavel Gebauer, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ivo Strejček, poslanec Evropského parlamentu
Karel Kabele, profesor ČVUT
Lukáš Petřík, redaktor Parlamentních listů

Seminář moderuje Václav Klaus

Autoklub, Opletalova 29, Praha 1
středa 11. ledna 2012, 17:00 hod


Link | Infomail | Tiskni

* Přednáška Petra Hájka

Vydáno dne 28. 12. 2011

Lipový kříž - Společnost pro kulturní identitu

Vás zve na přednášku

Petra Hájka

vicekancléře prezidenta republiky

Křesťané v obklíčení médií

která se bude konat

v úterý 3. ledna 2012 v 18 hod v sále 318, 3. patro, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1

V rámci tohoto filosoficko-teologického cyklu budou další přednášky vždy první úterý v měsíci tamtéž


Link | Infomail | Tiskni

* Shromáždění proti poslání cca 3,5 mld. € MMF

Vydáno dne 13. 12. 2011

Strana svobodných občanů svolává shromáždění-demonstraci proti poslání 3,5 miliard euro (cca 90 miliard Kč) formou nízko úročené půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu k použití na sanaci aktuálních fiskálních problémů států eurozóny.

Na shromáždění vystoupí předseda Svobodných Petr Mach a další.

Cílem shromáždění je apelovat na vládu, aby neodesílala prostředky České republiky (vlastněné státem ve formě devizových rezerv) pro krátkodobou sanaci eurozóny.

Shromáždění se bude konat ve středu 14.12.2011 od 18:00 u památníku II. odboji v Praze poblíž stanice metra Malostranská.


Link | Infomail | Tiskni

* Divadelní večery 2. prosincový týden

Vydáno dne 12. 12. 2011

V druhém prosincovém týdnu proběhnou dva Červenobílé divadelní večery. V úterý 13. prosince Valmont (činohra, Choderlos de Laclos/D. Špinar) v Divadle Reduta a ve středu 14. prosince Lakomec (činohra, Molière) v Mahenově divadle.

Vstupné je opět 50,- Kč pro studenty – ISIC s sebou (pro nestudenty: 100-270,- Kč, podle místa sezení).

13. 12. - Valmont (činohra, Choderlos de Laclos/D. Špinar)
Sraz v 18:30 před Divadlem Reduta.

14. 12. - Lakomec (činohra, Molière)
Sraz v 18:30 před Mahenovým divadlem.


Link | Infomail | Tiskni

* Zapraszamy na spotkanie autorskie prof. Adama Wielomskiego i red. Jana Engelgarda

Vydáno dne 09. 12. 2011

Zapraszamy na spotkanie

z prof. Adamem Wielomskim i red. Janem Engelgardem autorami książek: „Faszyzmy łacińskie – sen o rewolucji innej niż w Rosji w Niemczech” i „Klątwa generała Denikina”

Warszawa, 10 grudnia (sobota), godz. 12.00
Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62
Podczas spotkania możliwość nabycia książek i uzyskania autografu autorów


Link | Infomail | Tiskni

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.