Dnešní datum: 21. 11. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Download :: Odkazy  


Právě vyšlo
NM50

Kontakty
Národní myšlenka

Sobotecká 7
100 00 Praha 10

e-mail: redakce@narmyslenka.cz

Cesta k článku:

Počet zobrazených článků: 9 (z celkem 144 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-144 |
Dějiny

* Palladium

Vydáno dne 03. 07. 1999

Rád bych v tomto článku stručně příblížil čtenářům historii nejstaršího mariánského poutního místa v Čechách. Toto místo se nachází ve Staré Boleslavi a uctívá se zde Panna Maria, zpodobená na starobylém kovovém obrázku, který se nazývá Palladium (ochranný obraz) Země České. Myslím si, že se nejedná pouze o záležitost náboženskou, ale i o kulturně-historickou a že by měl mít každý Čech alespoň mírné povědomí, co že to vlastně paládium je.

Celý článek | Autor: Richard Hercik | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Zemřel jeden z "řeckých plukovníků"

Vydáno dne 01. 07. 1999

Počátkem léta probleskla novinami zpráva o úmrtí Georgia Papadopula, někdejího čelného představitele "plukovnické junty" v Řecku. O tomto období řeckých dějin se u nás mnoho neví a po pravdě řečeno sehnat obsáhlejí informace by byl oříek i pro Nicka Cartera. Některé rysy diktatury, zejména nacionalismus a antikomunismus, vedou vak k mému přesvědčení, e stojí za to seznámit ctihodné čtenáře NM alespoň se základními informacemi o její epoe. Prosím, abyste brali tento článek trochu s reservou; věřím, e ádné faktické chyby do jeho obsahu nepronikly, jestli se tak přeci stalo, pak ádám o jejich laskavé prominutí. Uvítáme i dalí informace, případně upřesnění.

Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Česká otázka

Vydáno dne 01. 06. 1999

Nehodlám, jak by se z nadpisu mohlo zdát, polemisovat s prof. Masarykem, na to se necítím. Dovolím se však, při příležitosti 85. výročí vypuknutí první světové války, zamyslet nad naší novodobou státností z hlediska zahraničně-politického, strategického a historického.

Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Dějiny

* JEN MY SAMI

Vydáno dne 01. 12. 1998

Vyšlo v Národní myšlence v prosinci 1998


Prožíváme dobu národní a státní regrese, všeobecně pociťovaného úpadku, jehož kořeny bezpochyby spočívají v duchovním zmatku, šířeném v naší zemi již přes 70 let se státní podporou. Avšak z delšího časově-historického hlediska, je to podle mého mínění něco přes 500 let, počínaje rozkladem národa v době husitské v masovém měřítku. Útoky všelijakých - ismů, pocházejících z dílen humanitních myslitelů a bakuninovských renegátů, v pravidelných intervalech bombardovaly českou evropskou mysl, která v letitých bojích pomalu ztrácela svou dynamiku, stabilitu a schopnost odolat nepřátelské agresi, vedené vidinou duchovního protibožského impéria nebo fyzickou porobou národů. Nejnovější, již nikterak neskrývané pokusy o atentát na svobodu národů i jednotlivců jsou globalistická prohlášení typu Všeobecná deklarace lidských práv".


Celý článek | Autor: Staglav | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Tzv. druhá republika očima benešovců

Vydáno dne 01. 12. 1998

Vyšlo v Národní myšlence v prosinci 1998


Nedávno vydalo nakladatelství Univerzity Karlovy studii Jana Rataje nazvanou O autoritativní národní stát" s podtitulem ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939". Tato kniha pokrývá všechny základní oblasti (domácí, zahraniční politiku, hospodářství i kulturu) tohoto v obecném povědomí málo známého období našich dějin. Proto uvedu krátkou historickou rekapitulaci.


Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Slovník velikánů českého nacionalismu - 7. díl František Sís

Vydáno dne 01. 12. 1998

Vyšlo v Národní myšlence v prosinci 1998


František Sís (5.9. 1878 - 17.8. 1938) politik, novinář a vydavatel


František Sís pocházel z Maršova a měl početné sourozenectvo. Vystudoval české gymnázium v Brně, poté studoval práva a také filozofii. Přestože měl několik státních zkoušek, ani jeden obor nedokončil a nezískal tak titul.

Od mládí byl František Sís činný politicky a taktéž novinářsky, neboť psal do několika Krajinských listů, například v Mladé Boleslavi a Českých Budějovicích. Odtud si ho K. Kramář a Škarda vytáhli do Mladočeské strany, kde se stal tajemníkem (roku 1910).


Celý článek | Autor: Tomáš Ehrlich | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Stručný životopis generála Lva Prchaly

Vydáno dne 01. 12. 1998

Vyšlo v Národní myšlence v prosinci 1998


Lev Prchala se narodil 23. března 1892 ve Slezské Ostravě jako syn horníka. Navštěvoval vyšší školu a na univerzitě ve Vídni studoval práva (pozn.: studium pravděpodobně nedokončil) Jako dvacetiletý vstoupil dobrovolně do rakousko-uherské armády v Terstu. Roku 1913 dokončil školu pro důstojníky v záloze a po vypuknutí války odešel na frontu. V roce 1916 padl, jako nadporučík, do ruského zajetí. V následujícím roce se dal do služeb českých legií, se kterými bojoval nejprve proti německým vojskům a později proti Rudé armádě na Sibiři. Od února 1919 byl velitelem 3. Střelecké divize a za anabáze velel zadním vojům. Zároveň byl delegátem u vrchního velitelství bělogvardějských vojsk na Sibiři. Bolševici vypsali na jeho hlavu milion rublů odměny, ale přesto se probil přes Sibiř až do Vladivostoku, kde konečně opustil Rusko (Pozn.: u Bajkalského jezera se mu roku 1920 narodil syn).


Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Životní osudy jednoho člověka a národní historie

Vydáno dne 01. 12. 1998

Vyšlo v Národní myšlence v prosinci 1998


Na září 1998 připadly dvě významná kulatá výročí. 3. 9. uplynulo 50 let od úmrtí dr. E. Beneše, konec září pak připomíná událost, která se stala ještě o 10 let dříve - mnichovskou dohodu. Aniž bych tuto dohodu chtěl opomíjet soustředím se na kariéru E. Beneše; jeho výročí se k tomu hodí. Navíc v naší vědecké literatuře doposud chybí kritické zhodnocení jeho činnosti přesto (nebo proto?), že výrazně zasáhla do chodu dějin.


Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

Dějiny

* Poznámka k 30. výročí jara

Vydáno dne 01. 12. 1998

Vyšlo v Národní myšlence v prosinci 1998


Úvodem musím napsat, že zde prezentuji pouze svůj názor, se kterým se nikdo nemusí ztotožnit. Ovšem nedomnívám se, že bych stál se svými myšlenkami zcela osamocen.

Během tzv. Pražského jara došlo údajně k pokusu o reformu komunistického systému na jakýsi socialismus s lidskou tváří". Již toto zní jako vtip, vždyť reformovat nereformovatelné je přece plýtvání energií. Ovšem nechci zpochybňovat, že v reformu mnozí občané i straníci věřili. To ovšem byla největší tehdejší chyba. Vždyť po 20 letech života v reálném komunistickém světě nemohli mít o tomto žádné iluze. Vrcholem reforem byla oficiálně svoboda tisku, projevu, shromažďování i vyznání. Byl to bezpochyby pokrok, ale nic neměnil na vedoucí úloze KSČ. O to je podivnější, že se na západě dodnes Pražské jaro považuje za opravdovou demokracii ukončenou invazí.


Celý článek | Autor: Jan Maloušek | Infomail | Tiskni

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-144 |

Web site powered by phpRS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.