XXXIV. diskusní večer: I. světová válka a její odkaz

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 06. 2014

Letos si připomeneme sté výročí vypuknutí Velké války, jež byla do té doby nejhorším konfliktem, který lidstvo poznalo. Tato válka měla zásadní význam nejen pro světové dějiny, ale i pro osudy našeho národa.

Jedná se o dosud nejhorší válku, která zasáhla náš národ. Na rozdíl od druhé světové války totiž do zákopů první války museli nastoupit všichni čeští muži. Celkem v ní bojovalo na jeden a půl milionu Čechů. Více než 100 000 našich pradědů tak vykrvácelo na bojištích. Celkem v této válce zemřelo neuvěřitelných patnáct milionů lidí.

Především my, mladí vlastenci, bychom si měli toto významné výročí připomínat. Krom tradičního a jistě důležitého položení květin k pomníkům, jsme se rozhodli uctít památku padlých a připomenout si hrdinské činy předků také během nadcházející přednášky, která bude věnována právě I. světové válce a jejímu odkazu pro dnešek.

V přednášce se zaměříme hlavně na málo známé a opomíjené skutečnosti. Budeme mluvit o příkladném hrdinství evropských národů, jež tehdy bojovaly s nadšením a nesmírnou obětavostí. To platí o obou stranách fronty. Dotkneme se příčin vypuknutí války a zaměříme se samozřejmě na tehdejší osudy a zápasy našeho národa. Připomeneme si obdivuhodnou chrabrost a slavné činy českých vojáků.

Důležitá bude také paralela tehdejší doby s naší současností. Vedle řady zásadních rozdílů najdeme totiž i mnoho až zarážejících podobností, obzvlášť v geopolitické rovině. Zamyslíme se nad tím, zdali nám opět hrozí vypuknutí světového válečného konfliktu. Na závěr proběhne jako již tradičně zajímavá diskuse k daným tématům. Přednáška se bude konat symbolicky dva dny před stým výročím sarajevského atentátu, jenž se stal záminkou pro rozpoutání války.

Přijďte společně s námi zavzpomínat na tyto smutné, avšak zároveň slavné kapitoly českých i evropských dějin. Je třeba připomínat si naše proslulé hrdiny. Naši pradědové, kteří tehdy trpěli, krváceli a umírali v blátivých zákopech a strašlivých bitvách, si to jistě zaslouží. Máme vůči nim povinnost si toto velké výročí připomenout!

Datum a místo a konání: Čtvrtek 26. června od 18 hodin v restauraci U Heligonky, Radlas 5.