Dovolíme ničitelům božského, mezilidského i národního být elitami našich národů?

Autor: Otakar Ševčík <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 04. 06. 2013

Evropa čelí jednomu z nejhrůznějších útoků na svoji duchovní podstatu, na podstatu svých mezilidských vztahů. Tento útok je srovnatelný se snahami o poturčení oblastí zasažených osmanskou invazí nebo Velkou francouzskou revolucí. Stejně jako Velká francouzská revoluce přichází zevnitř-Evropané útočí na Evropany a Evropu. Troufám si tvrdit, že jeho dopad je v dlouhodobém výhledu ještě strašnější než dopad Revoluce samotné. Každý z nás je v nějakých vztazích a My Věřící ještě v niterném vztahu s Bohem. Zatímco Revoluce měnila ZPŮSOB společenských vztahů, stav šílenství, kterému věnuji tyto řádky, mění PODSTATU toho nejzákladnějšího vztahu.

Každý z nás touží po dobré funkční rodině. Ten komu se to splní, bývá dobře vybaven do života, uchovává si ji v sobě a nese tu pochodeň dál. Sňatek muže a ženy, i když není sňatkem církevním, má v sobě vždy něco posvátného, je nadějí na pokračování rodiny, rodu, národa.

Postavení "sňatku" homosexuálů a lesbiček na roveň tomuto prazákladu života je zvráceným nesmyslem. Stejně tak fantasmagorie o možnosti párů stejného pohlaví adoptovat děti. Soudnému člověku je to jasné. Navíc tento relativismus ničí- a jistě ne náhodou- něco co si evropské národy potřebují bytostně uchovávat - TRADICI. Jinak přestaneme být Národy i Evropskými. Ti, kdož ničí prazáklad života, tradici, Božské, Mezilidské i Národní sedí v parlamentech většiny národů naší drahé Evropy. V parlamentech by měli být ti kdo jsou elitou národů. Dovolíme těmto ničitelům být naší elitou?