Přednáška: Nuda podle Sørena Kierkegaarda

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 03. 2013

Brněnská pobočka Skandinávského domu srdečně zve na přednášku o nudě podle významného dánského filozofa Sørena Kierkegaarda (1813–1855) určenou široké veřejnosti.

Ve filozofii Sørena Kierkegaarda je nuda dosti obvyklým projevem „estetického stadia“ moderní existence. Nuda představuje nivelizaci bytostného zájmu: Přednáška ukáže, jak Kierkegaard filosoficky nastoluje téma nudy v prvním díle svého Buď-anebo a jak u něj nuda souvisí s existenciálními „kategoriemi“ jako jsou nivelizace, reflexivní smutek, zajímavé či nepřímá komunikace. Nabídne možnost promyslet fenomén nudy ve vztahu k současným médiím (telekomunikace, internet) i vzhledem k příčinám „estetické“ zločinnosti (vzrušení/nuda).

Kde: Café Falk (Gorkého 12, Brno)

Kdy: 09.04.2013 - 19:00 - 20:30

Prof. Dr. Petr Osolsobě je autorem knihy Kierkegaard o estetice divadla a dramatu a pravidelně přednáší o myšlenkovém odkazu dánského filozofa, literáta a kazatele.

Na přednášce bude krátce představena kniha Malá filozofie nudy Larse Fr. H. Svendsena. Knihu bude také možné na místě zakoupit.

Vstupné: 40 Kč (30 Kč členové Skandinávského domu)