Vrátit národu Národ

Autor: Otakar Ševčík <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 08. 01. 2013

Jsem toho názoru, že v době největšího polistopadového rozchodu občanů s politikou a při faktu, že národní politické síly nemají v nejvyšších zákonodárných sborech žádné zastoupení, je před námi národovci několik zásadních úkolů, z nichž daleko nejdůležitější je ten první- vrátit pojem Národ do prostoru společenského vnímání!

Socialistickozednářskými oligarchiemi a v jejich službách pracující devadesátiprocentní většinou médií byl tomuto pojmu vykázán prostor kdesi v časovém dávnověku a suterénu dnešního politického a filozofického uvažování. Cítit se Čechem a být na to hrdý je dnes podezřelé a společensky nepřípustné. Je zapotřebí vrátit slovo Národ do prostoru společenského vnímání.

Protinárodní mediální kampaň vytvořila jasnou a krátkou trasu "Národ-vlastenectví-šovinismus a nesnášenlivost-Hitler a plynové komory". Jedno je v této zvrhlé hře logickým předstupněm druhého, takže ten kdo si jasně uvědomí, že je příslušníkem našeho národa a byl by tomu rád (neřkuli, že by na to byl hrdý), v budoucnu požene příslušníky jiného národa nebo národnostní menšiny do plynové komory. Nejšílenější na tom je, že strašák jednoho ze dvou nejzrůdnějších plodů osvícenství funguje. Dříve tragikomické "Buďme Češi, ale nemusí to nikdo vědět" má nyní už jen temný přídech začínající tragédie. Politici slovo Národ ze svého slovníku vymazali nebo ho vytáhnou jen tehdy, když se jim zrovna hodí a pak ho zase pečlivě založí. Většina příslušníků zejména mladé generace si na svoje češství vzpomene jen při oslavách nějakého významného sportovního úspěchu naší země. Proto je naprosto zásadní vrátit národní hrdost do našeho cítění, myšlení a jednání.

Kromě naší morální bezúhonnosti to bude vyžadovat abychom slovo Národ a slovní spojení Národní zájmy běžně používali i v rozhovorech s lidmi s kterými máme naprosto obyčejné třeba pracovní vztahy a možná se budeme divit jakých reakcí se od těch o kterých jsme si mysleli, že je známe, dočkáme. Přesto je třeba vytrvat, protože bude-li současné odnárodňování zevnitř a unifikace zvenčí pokračovat, za sto let českého národa nebude.

To co nám je zcela jasné, že nebudeme-li si svého češství vědomi, budeme snadno ovladatelnou masou a tím pádem lehkou kořistí pro "politiky", kteří pracují v zájmu někoho, kdo je duchem i sídlem úplně mimo tuto zemi, musíme v diskusích patřičně zdůrazňovat.

Zdá se to jako úkol jednoduchý, ale myslím, že vám, milí Spolubojovníci, je jasné, že tomu tak není a zároveň je to úkol naprosto zásadní. Ničeho jiného se nepřátelé normálního života v naší krásné zemi tolik nebojí. Dále se již my, Češi, nesmíme stydět za to, že jsme Národ.